Buddhova Shamballa

Posledním a konečným krokem žáka/mistra v Shamballe je Buddhova Shamballa, jež má nejvyšší vibrace a počet zpřístupněných symbolů přes přes 12 milionů (v roce 2019 a 2020) /roku 2016, kdy mi Buddha Shamballa poprvé přišla, to bylo něco okolo 10 milionů/.

Buddhovu Shamballu jsem channeloval a postupně zdokonalil. Máte tedy možnost získat Buddhovu Shamballu přímo od Martina Ospalíka, "zakladatele" tohoto zasvěcení, který má praxi s výukou a terapiemi od roku 2010.

Jako zakladatel a tvůrce Buddhovy Shambally znám tento systém nejlépe, proto Vám předám z potenciálu této energie to nejlepší.

Největší přínos zasvěcení do Buddha Shambally? Přenositelnost dosažené duchovní úrovně do dalšího života.

Buddha Shamballa je jedním z velmi mála zasvěcení, které je přenosné mezi životy. Spadá tedy mezi tzv. přenosná zasvěcení, kam dále patří např. Kvantová Ra-Sheeba, Řád Zlatého Saint Germaina či Arula. Díky takovému zasvěcení duše, které toto zasvěcení přijmou a pracují na sobě, již v následujících životech zpravidla neklesají pod již dosaženou duchovní úroveň. Zejména pokud má duše přenosných zasvěcení přijatých více, efekt se podporuje a vzájemně sílí. Duše si tak mnohem snáze vzpomíná na své dary, schopnosti a cestu, kterou má jít, vidí zřetelněji a je celkově v životě mnohem šťastnější, vyrovnanější a úspěšnější ve svém počínání.

Zpravidla se duše rozpomíná ve velmi mladém věku či v průběhu dospívání. Jakožto dospělý jedinec je duše již zcela připravena pokračovat v započaté cestě. Díky tomu se již nemusí stávat, že duše čekají do 40 nebo do 50 či do 60 let, než se opět začnou ubírat duchovní cestou. Stane se tak ve výrazně mladším věku, a duše díky tomu má výrazně více času projít si svými lekcemi, transformací a opět se dále posunout. Toto je za mě největší přínos zasvěcení do Buddhovy Shambally.

Budda Shamballa

Veřejnosti měla být Buddhova Shamballa původně zpřístupněna až v roce 2032, avšak vyspělým duším, které na sobě intenzivně pracovaly, překonávaly svá traumata, strachy a omezení, aktivovaly alespoň čtvrtinu svých duchovních schopností, očistily se na dosud pro ně zpřístupněných úrovních, je zasvěcení do Buddhovy Shambally možné dříve. Je to také snaha průvodců Světla pomoci při transformaci Zemi (stále totiž není vyhráno... a lidé Země na sobě mají stále ještě mnoho práce).

Rozdíl mezi Kristovou Shamballou a Buddhovou Shamballou

Z duchovního hlediska vnímám Ježíše Krista jako nejlepšího kamaráda a rádce pro bytí zde na Zemi a vypořádání se s pozemskými zálěžitostmi. Buddhu vnímám jako skupinku facilitátorů/mentorů na cestě do vyšších dimenzí bytí, za přesah toho, kam smí duši pomáhat jakákoli jiný průvodce Světla.

Tolik zasvěcení, kolik je třeba

Každý žák obdrží zasvěcení tolikrát, kolikrát bude potřebovat, aby symboly řádně přijal. Jelikož, nikdo nepřijme více, než na kolik je připraven... Nicméně:

Při dostatečném počtu opakování zasvěcení lze totiž žáka energeticky i duchovně pozvednout natolik, aby mohl všechny symboly Buddhovy Shambally přijmout.

Počet symbolů v Buddha Shamballe

Počet symbolů Buddha Shambally (Buddhovy Shambally) mezi léty 2020 a 2032 postupně naroste na stovky milionů symbolů. Samozřejmě je to vždy k přihlédnutí k tomu, nač je adept připraven. 

Aktuálně je díky Buddha Shamballe dostupných více než 12 milionů symbolů.

Ano, je to trošku hra čísel, ale alespoň vám to dá nahlédnout do výšky vibrací a energií, které se s Buddhovou Shamballou postupně zpřístupní.

Buddhovy aktualizace Shambally

Další symboly těm, kteří budou se Shamballou pracovat aktivně se bude samovolně dorovnávat skrze tzv. Buddhovy aktualizace, které se provádí automaticky shora vždy v úplně první úplněk v roce (první aktualizaci však obdržíte nejdříve za půl roku od vašeho zasvěcení do Buddhovy Shambally - jedná se o preventivní opatření, aby nebyl zbytečně přetěžováno vědomí nově zasvěcených jedinců).

Linie Buddhovy Shambally

1. Martin Ospalík, zakladatel

2. Vy

Toto je jeden z mála "záchytných bodů duše", kdy duše v následujících životech již má tendenci tolik neklesat pod určitou duchovní úroveň.

Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010.

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Tento online program Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.