Buddhova Shamballa

Posledním a konečným krokem žáka/mistra v Shamballe je Buddhova Shamballa, jež má nejvyšší vibrace a počet zpřístupněných symbolů přes přes 12 milionů (v r. 2019) /roku 2016, kdy mi Buddha Shamballa poprvé přišla, to bylo něco okolo 10 milionů/.

Věřejnosti měla být Buddhova Shamballa původně zpřístupněna až po roce 2032, avšak vyspělým duším, které na sobě intenzivně pracovaly, překonávaly svá traumata, strachy a omezení, aktivovaly alespoň čtvrtinu svých duchovních schopností, očistily se na dosud pro ně zpřístupněných úrovních, je zasvěcení do Buddhovy Shambally možné dříve. Je to také snaha průvodců Světla pomoci při transformaci Zemi (stále totiž není vyhráno... a lidé Země na sobě mají stále ještě mnoho práce).

Rozdíl mezi Kristovou a Buddhovou Shamballou

Z duchovního hlediska vnímám Krista jako nejlepšího kamaráda a rádce pro bytí zde na Zemi a vypořádání se s pozemskými zálěžitostmi. Buddhu vnímám jako facilitátora/mentora na cestě do vyšších dimenzí bytí, za přesah toho, kam smí duši pomáhat jakákoli jiný průvodce Světla.

Tolik zasvěcení, kolik je třeba

Každý žák obdrží zasvěcení tolikrát, kolikrát bude potřebovat, aby symboly řádně přijal. Jelikož, nikdo nepřijme více, než na kolik je připraven. Při dostatečném počtu opakování zasvěcení lze však žáka energeticky pozvednout, aby mohl všechny symboly Buddhovy Shambally přijmout.

Počet symbolů v Buddha Shamballe

Počet symbolů Buddha Shambally (Buddhovy Shambally) by se mezi léty 2020 a 2032 měl postupně růst až na stovky milionů symbolů. Samozřejmě je to trošku hra čísel, ale alespoň vám to dá nahlédnout do výšky vibrací a energií, které se s Buddhovou Shamballou postupně zpřístupní.

Další symboly těm, kteří budou se Shamballou pracovat aktivně se bude samovolně dorovnávat skrze tzv. Buddhovy aktualizace, které se provádí automaticky shora vždy v úplně první úplněk v roce (první aktualizaci však obdržíte nejdříve za půl roku od vašeho zasvěcení do Buddhovy Shambally - jedná se o preventivní opatření, aby nebyl zbytečně přetěžován Duch nově zasvěcených jedinců).

Jedná se o jeden z málo "záchytných bodů duše", kdy duše již v násleujících životech již nemívá tendenci tolik klesat pod určitou duchovní úroveň.

Linie Buddha Shambally

  1. Martin Ospalík, zakladatel
  2. Vy

Předpoklad pro toto zasvěcení: 

Shamballa 1024 + Shamballa 2002 + Shamballa 3110Shamballa 12D + Kristova Shamballa