Připravil jsem pro Vás poslední balíček transformačních energií Fialového plamene

"Řád Zlatého Saint Germaina"

✓ Kněz řádu Zlatého Saint Germaina ™ + Velmistr řádu Saint Germaina ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (135 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)
 • Záchytný bod duše, díky kterému již neklesá v dalších životech pod dosaženou spirituální úroveň a lépe si vzpomíná na již získané dary

Kněz řádu Zlatého Saint Germaina ™

© Martin Ospalík

Toto vysoce pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Saint Germain za doby svého působení na Zemi měl své žáky. Ty učil po dobu mnoha inkarnací všemu, co uměl napříč dějinami lidstva - a to již od dob Atlantidy. Říká se, že mezi žáky Saint Germaina patřila i duše, které v poslední inkarnaci říkali Ježíš.

O toto zasvěcení projeví zájem pouze ti, kteří pod Saint Germainem již někdy v minulých životech studovali. Pouze ty duše, které jsou natolik vyspělé, aby mohly toto zasvěcení přijmout a rozpomenout se na svůj pravý úkol zde na Zemi.

Jako zakladatel a tvůrce zasvěcení Řádu Zlatého Saint Germaina znám tento systém nejlépe, proto Vám předám z potenciálu této energie to nejlepší.

Toto zasvěcení je tzv. přenosné mezi životy, tzn. že si jej duše bude v příštích životech pamatovat. Tato energie transformuje mentální a emocionální zátěže a čistí karmu, uvolňuje stará pouta a umožňuje tak nové náhledy, hlubší pochopení a změnu chování vedoucí ke svobodné volbě.

Díky tomuto zasvěcení jsem se rozpomenul na své studium u Saint Germaina v několika inkarnacích a to vč. té poslední, kdy jsem společně s dalšími knežími (též "řytíři" řádu Saint Germaina) slíbil, že budu pomáhat lidem na této planetě při jejich vzestupu. Tak má duše učinila i pro svůj poslední inkarnovaný život na Zemi.

Toto zasvěcení je jedinečné a duchovně velmi transformující. Každého zájemce proto musím se Saint Germainem předem konzultovat. Pro vaši představu: většinou to vychází tak, že je mi povoleno předat toto zasvěcení jednomu, maximálně dvěma lidem ročně. Už se však pochopitelně také stalo, že některé roky k tomuto zasvěcení nikdo "nedospěl"...

Řád Zlatého Saint Germaina je úžasný dar.

Zasvěcení do energií Řádu Zlatého Saint Germaina jsem channeloval a postupně zdokonalil. Máte tedy možnost získat energie Řádu Zlatého Saint Germaina přímo od Martina Ospalíka, "zakladatele" tohoto zasvěcení, který má praxi s výukou a terapiemi již od roku 2010.

Největší přínos zasvěcení do Řádu Zlatého Saint Germaina? Přenositelnost dosažené duchovní úrovně do dalšího života.

Řád Zlatého Saint Germaina je jedním z velmi mála zasvěcení, které je přenosné mezi životy. Spadá tedy mezi tzv. přenosná zasvěcení, kam dále patří např. Arula, Kvantová Ra-Sheeba či Buddha Shamballa. Díky takovému zasvěcení duše, které toto zasvěcení přijmou a pracují na sobě, již v následujících životech zpravidla neklesají pod již dosaženou duchovní úroveň. Zejména pokud má duše přenosných zasvěcení přijatých více, efekt se podporuje a vzájemně sílí. Duše si tak mnohem snáze vzpomíná na své dary, schopnosti a cestu, kterou má jít, vidí zřetelněji a je celkově v životě mnohem šťastnější, vyrovnanější a úspěšnější ve svém počínání.

Zpravidla se duše rozpomíná ve velmi mladém věku či v průběhu dospívání. Jakožto dospělý jedinec je duše již zcela připravena pokračovat v započaté cestě. Díky tomu se již nemusí stávat, že duše čekají do 40 nebo do 50 či do 60 let, než se opět začnou ubírat duchovní cestou. Stane se tak ve výrazně mladším věku, a duše díky tomu má výrazně více času projít si svými lekcemi, transformací a opět se dále posunout. Toto je za mě největší přínos zasvěcení do Řádu Zlatého Saint Germaina.

Velmistr řádu Saint Germaina ™

© Martin Ospalík

Toto vysoce pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Hledáte, co dále? Již jste nalezli nespočet odpovědí a další Vám stále chybí? Cítíte intenzivní volání své duše či Vesmíru? Pracujete na sobě již delší dobu a vnímáte potřebu dokončit načatou etapu, abyste mohli jít dál?

Jedná se o velmistrovskou aktivaci navazující po zasvěcení do Řádu Zlatého Saint Germaina.

Pokud vnímáte své bytí zde na Zemi jako Světlonoše, jako spirituálního léčitele, jako duchovního učitele či jednoduše jako duši vnímající se v přesahu tohoto života do dalších životů, pak je Velmistrovské zasvěcení Saint Germaina ten pravý dílek do Vaší mozaiky duchovního růstu a poznání.

Pociťte vnitřní sílu, změňte svá stará nastavení a podvědomé programy. Tvořte maximálně vědomě svůj život - bez bloků, které stále, i přes Váš posun, sebou vláčíte. Nastal čas tyto bloky konečně odříznout a zrušit.

Staňte se svou radostí, projděte hlubokými léčeními a přeměnou svých vlastních zablokovaných energií. Život je neustálá proměna v nekonečné bytí, věčnou energii - učím se si to vše užívat ve vlastním těle. 

Otevřete se novému, utvořte pro nové vědomý prostor, samo pak přijde. Stejně, jako když vytvoříte překrásnou zahradu, motýli Vám tam budou sedat samy, nebudete je muset nikde "nahánět".

Posuňte své vnímání směrem k radosti, lásce k sobě sama, lásce k sebepoznání a vyššímu dobru všech duší na Zemi a v celém Vesmíru. Objevte svou skutečnou vnitřní hodnotu, své vědomí.

Velmistrovské zasvěcení Saint Germaina Vám pomůže stát se vědomou bytostí, jež cítí, že jsme jednotou, která respektuje vývoj každého jednotlivce, nehodnotí, pouze vnímá Lásku a Podstatu.

Vnímejte své nekonečné bytí, naučte se radovat se z každého dne, z krásy a lehkosti vlastního života a bytí. Ještě tam úplně nejste? To je v pořádku, proto zde máme toto zasvěcení, které Vám k těmto vibracím pomůže. Pomůže Vám také v tom důvěřovat Vesmíru, důvěřovat Vaší vlastní síle - pro dobro Vás samotných i celku. Přijměte své bytí zde na Zemi. Zjistíte a skutečně prožijete, že Vesmír se o Vás nádherně postará, jen se mu naučíte dávat více prostoru, který se naučíte vědomě tvořit.

Přeprogramujte své vnitřní nastavení tak, abyste se mohli upřímně radovat ve Vašem těle. Dovolte svému tělu rezonovat s vibracemi Vaší duše a společně je nechte stoupat vzhůru v radosti z toho, kým jste.


✓ Lady Portia

 • Ebook (12 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (bonusy, webináře...)

Lady Portia je to dvojplamenná partnerka nanebevzatého mistra Saint Germaina (tzn., že mají stejný energetický otisk, jsou jako jin a jang). Saint Germain mimochodem působil již ve Starém Egyptě a jeho kořeny tohoto sahají až do těchto dob.

Energie Lady Portie nám dává zažít vnitřní vyrovnanost, pomáhá vždy znovu nalézt vlastní střed a i za těžkých okolností zůstat v rovnováze. Polarita může být přijata a prožívána.

Tak vzniká soulad mezi mužskou a ženskou stránkou, mezi aktivitou a klidem, pozemskou a nesmrtelnou částí.

Nanebevzatá mistryně Lady Portia

 • Vede ke stavu vyrovnanosti, vnitřního míru a hluboké spokojenosti.
 • Přináší pokročilou očistu svým fialovým paprskem.
 • Podporuje zvláště všechny druhy dechových meditací.
 • Pomáhá planetě Zemi, lidem, všem potřebným a rovněž duším zvířatům při transformaci.

Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010. 

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Tento online trénink Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

OBJEDNÁVKA

Vyberte si balíček, po kterém Vaše duše touží.

Získáte buď všechna výše uvedená zasvěcení v jednom zvýhodněném balíčku. Nebo si můžete vybrat jen ta zasvěcení, která s Vámi právě rezonují.

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK všech energií Řád Zlatého Saint Germaina - komplet

Uspoříte 20 % oproti nákupu po jednom

16.639,- Kč (místo 20.800,-)


Kněz řádu Zlatého Saint Germaina ™

+ Velmistr řádu Saint Germaina ™

15.900,- Kč

Lady Portia

4.900,- Kč


Přejete si individuální PREMIUM mentoring přímo s Martinem ?

 • SOUKROMÝ VIP mentoring (50min VIDEO ROZHOVOR) přímo s Martinem Ospalíkem + videozáznam z hovoru

+ k tomu ještě:

 • Prodloužená a rozšířená příprava klienta na zasvěcení + 14denní proces dočištění a zaléčení čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, energetické buněčné paměti a karmických kotev, bloků, slibů a přísah (nejen) z minulých životů)
 • Pročištění stagnujících energií v domě/bytě, automobilu a kanceláři klienta
 • Intenzivnější a přednostní emailová podpora a poradenství

Cena PREMIUM péče vychází na 2.997,- Kč a lze si ji přiobjednat k jakémukoli zasvěcení nebo k balíčku.


Chcete pro sebe ještě více péče ?

UPgrade energií

UPgrade všech Vašich zasvěcení na aktuální nejvyšší dostupnou úroveň je moje TOP služba, kterou jsem vymyslel právě pro ty, kdo se chtějí dále posunout, nebo třeba cítí, že s energiemi déle nepracovali a chtějí vše obnovit a navýšit vibrace jednotlivých zasvěcení. A to za symbolický poplatek.

Všichni moji klienti mají možnost kdykoli si tuto aktualizaci/booster/navýšení/přečištění (zkrátka: UPgrade) objednat. Je jedno, kolik zasvěcení máte. Všechna zasvěcení, která máte ode mě si můžete takto navýšit o aktuální nové vibrace (tedy projít vlastní UPgrade zasvěcení).

Vždy dochází k aktualizaci a navýšení všech energií, které máte ode mě zasvěcené. K tomu pro každého klienta v rámci této roční služby provádím také pečlivé vyčištění kanálků pro práci s energiemi, vlastní intuicí, duchovními průvodci a hlubší propojení s duchovními dary Vaší duše. V rámci této služby Vám s pečlivostí věnuji veškerou péči, abyste se posunuli a neblokovali si hojnost darů, které pro Vás Vesmír má.

Již jste slyšeli o zasvěcení do stupně Řád Zlatého Saint Germaina Velmistr 12. stupeň, nebo Kněz řádu Zlatého Saint Germaina 2024, ba dokonce o zasvěcení Velmistr Řádu Zlatého Saint Germaina 2023, atd.?

Mám pocit, že se s dalšími a dalšími placenými stupni roztrhl pytel, často jsou však bez reálné přidané hodnoty pro klienta. Dávno jsem věděl, že touto cestou nekonečného navyšování placené nabídky jít nechci, protože je to cesta donekonečna a nevidím v tom od určité úrovně žádnou přidanou hodnotu, kromě hry čísel. V naprosté většině případů se už ani nejedná o další vzdělávání ale pouze o iniciaci energie. Toto není zkrátka moje cesta.

Na druhou stranu je fakt, že tím, jak s energiemi a klienty v oblasti léčitelství a duchovního rozvoje pracuji jako lektor a terapeut denně již od roku 2010, tak díky veškeré praxi se mi energie dále vyvíjí a otevírají. Proto jsem vytvořil nevídanou a zcela novou službu: UPgrade.

UPGRADE můžete učinit kdykoli. Nezáleží na tom, zda máte 1 nebo více zasvěcení. Vždy Vás posunu na tu nejvyšší dostupnou úroveň - ve všech zasvěceních, která ode mne již máte. Cena je přitom stejná při UPgrade libovolného počtu Vašich zasvěcení. Čas od času doporučuji UPgrade každému. Dopřejte si vyšší úroveň, energie Vám bude proudit hlouběji, lehčeji, bude efektivnější, spirituálnější a přitom máte jistotu kvality vibrací zprostředkované od zkušeného léčitele a pečlivého lektora s bohatou praxí od roku 2010.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení, která ode mě máte, činí 1.497,- Kč (Martin)

Jedinečná příležitost UPgrade zasvěcení od 2 lektorů najednou

Užijte si jedinečnou synergii
Užijte si jedinečnou synergii

Pro zájemce nabízím variantu UPgrade v provedení 2 lektorů najednou - tedy ode mě (Martin) a mé ženy Karin (která mi od roku 2016 pomáhá s klienty). Zájemci si tak svůj UPgrade zasvěcení mohou prožít od dvou zasvěcujících současně, kteří jsou společně vyladění, vzájemně vibračně v souladu, energeticky se doplňující a navíc v partnerské láskyplné energii. Díky tomu může být UPgrade nejen o navýšení Vašich zasvěcení a schopností, ale může to být Váš vyšší level prožitku takto všestranné kombinace a propojení ženské-mužské kvality energie. PŘEJI KAŽDÉMU prožít si toto nevídané propojení, kompletnost energií a báječný prožitek synergie svědomitého pečujícího muže a laskavé srdečné ženy.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení od nás obou činí 2.297,- Kč (Martin & Karin)