LSVJ: Léčení Skrze Vyšší Já, Kyvadlo, Automatická kresba, Léčitelství, Filipínské léčení a další...

Následující online kurzy se zaměřují na aktivaci a rozvoj klíčových duchovních schopností a kompetencí. U následujících kurzů obdržíte: předtočený video kurz a studijní materiály. Jakékoli případné doplňující Vaše dotazy se mnou konzultujete ZDARMA telefonicky či e-mailem.

Následující spirituální semináře, které jsem sestavil jako online kurzy, slouží pro rozvoj Vašich všeobecných schopností ve spirituálním léčení a duchovním růstu

Co znamená aktivovat a rozvíjet své duchovní schopnosti a kompetence? Umět se čistě a bezpečně napojit na své Vyšší Já, duchovní vedení. Umět pracovat s kyvadlem s jistotou a bez vlivu ega či vlastního ovlivňování odpovědí. Naučit se užitečné léčitelské techniky, metody na odstraňování negativní energie či magické operace, kterými se nejvíce proslavili Filipínští léčitelé. Když už Vás naučím metodu LSVJ: Léčení Skrze Vyšší Já, jak se čistě a dlouhodobě napojit na své Vyšší Já, pak je to již krůček k tomu, abyste se naučili také diagnostiku pomocí automatické kresby, osvojili si základy automatické kresby, channelingu a automatického písma.

U toho všeho u Vás postupně dojde k jemnému odbourání Vašich vlastních bloků, které společnými silami s Vámi postupně vyčistíme. Získáte tak skutečně čisté, trvalé a funkční napojení na Vaše vlastní duchovní vedení = na Vaše Vyšší Já.


LSVJ: Léčení Skrze Vyšší Já - odstraňování negativních programů duše, zbavování se vlivu starých slibů či přísah a pročištění všech ostatních Akášických záznam duše pomocí speciálních tabulek a kyvadla

Jemné umění práce s kyvadlem považuji za užitečnou kompetenci pro všechny léčitele, alternativní terapeuty a sebe-léčitele. Kyvadlo je totiž přijímač, který zachytí a zprostředkuje informace od vašeho duchovního vedení (Vyšího Já) a stejně tak předává vase dotazy či instrukce nahoru. Více se dozvíte u mě na kurzu. Kyvadlo lze použít na poměrně širokou škálu úkolů, například: 

Věděli jste, že se sliby, přísahy a další tzv. Akášické záznamy duše přenáší z jednoho života do druhého a že je lze vypnout či zrušit pouze Léčením Skrze Vyšší Já? Pokud máte např. problémy s penězi, pak je nutné vypnout program plynoucí z přísahy chudoby. Jestliže máte problémy ve vztazích, je (mimo jiné) třeba vypnout program plynoucí z přísahy cudnosti. Pokud vás někdo nevyžádaně přitahuje (a ani nemusíte vědět proč), je možné vypnout program plynoucí z manželských slibů z minulých životů. Pokud má někdo úrazy, je třeba vypnout program na sebetrestání, atd. 

Prostřednictvím metody Léčení Skrze Vyšší Já lze zjistit, jaké negativní a škodlivé energie či programy si duše s sebou nese a následně s nimi pracovat. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Po vyčistění negativních energií a programů se uleví duši i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektněji regenerovat a léčit se. Duše při tomto procesu získá nové zkušenosti a umožní jí to rychlejší vývoj.

Toť jen velmi skromná ukázka toho, co metoda LSVJ umí. A na tomto 4dílném kurzu vás to vše naučím. Většinu kurzů LSVJ dělám na dálku, takže můžete studovat v pohodlí domova a s dotazy se na mě zdarma obrátit.

Využití metody LSVJ: Léčení Skrze Vyšší Já

Po nalezení dochází k jejich vyčištění, zrušení či šetrnému odstranění. Touto metodou je možné léčit a zprcovat fyzické i psychické obtíže, nejrůznější formy bloků v osobním životě, např. bloky v oblasti prosperity, zdraví, sexu, vztahovů, traumata, konflikty, strachy, fobie, neplodnost a celkové zlepšení kvality života.

Při Léčení Skrze Vyšší Já se terapeut nachází v přímém kontaktu s Vyšším Já, které vyhledává v záznamech klientovy duše zápisy o negativních programech, blocích, překážkách, negativních energiích, de-motivacích atd. Terapeut za pomoci kyvadla a speciálních tabulek vyhledává programy, bloky, negativní energie a škodlivé energie z minulých životů, (přísahy, sliby, prokletí, zablokování, soudy, křivdy, smlouvy, genetická a karmická přesvědčení, programy nelásky, sebetrestání či sebepoškození a další příčiny, které způsobují obtíže klienta.

Metodou lze také odstranit všechny blokující sliby, přísahy, postoje a tvrzení. Lze čistit mezilidské vztahy (rodinné, partnerské, pracovní), zvířata, místnosti, domy, geopatogenní zóny, negativní energie a předsudky před důležitou událostí či schůzkou, před zkouškami apod.

Metodou Léčení Skrze Vyšší Já lze lidem (i zvířatům) odvést přivtělené duše či jiné entity, zharmonizovat jim čakry a jemnohmotné těla aury, odstranit veškeré karmické bloky a zátěžě až do nejzažších minulých životů po celé časové linii. Lze rovněž vytestovat, čím člověk v minulém životě byl, kdy žil, s kým vyrovnává karmu, jaké jsou pravé příčiny nemocí a jakým způsobem je možné je odbourat. To není vše: Rovněž lze zjistit, zdali existují mentální programy či vzorce, kdy a kde programy vznikly - zdali v minulém či paralelním životě, jaké je naprogramování duše, jaké se obejvují duchovní dysfunkce a mnohé další.

Kurz LSVJ: Léčení Skrze Vyšší Já 1. - 4. stupeň

obdržíte: 4x aktivaci Třetího oka na práci s Vyšším Já, skripta (272 str.), přes 160 tabulek

Má výuka LSVJ je pravda pokročilejší než je běžné, jelikož jsem měl možnost tuto metodu v průběhu let dále rozvíjet. Dnes předávám celkem 4 stupně LSVJ, přičemž s každým stupněm schopnost žáka pracovat s Vyšším Já narůstá, a stejně tak čistota a spolehlivost napojení na Vyšší Já.

 • 1. stupeň: 1. aktivace Třetího oka, 41 tabulek pro Léčení Skrze Vyšší Já, postup přípravy na práci a samotné čištění záznamů duše. První stupeň je velice jednoduchý. // Úvod do práce s kyvadlem + 1. stupeň Léčení Skrze Vyšší Já + Úvod do automatické kresby a automatického písma + Úvod do energetického léčitelství + Magické operace v léčitelství
 • 2. stupeň: 2. aktivace Třetího oka, dalších 45 tabulek, komplexní skripta, podrobnější pohled na LSVJ, práce s dotazníkem, tělem adama. Druhý stupeň více rozvíjí první. // 2. stupeň Léčení Skrze Vyšší Já + 2. stupeň Automatické kresby + Další techniky v léčitelství
 • Rozšíření a Podpora po 1. a 2. stupni: Tento videokurz slouží jako podpora, opakování, prohloubení a zejména zodpovězení častých a opakovaných dotazů po 1. a 2. stupni LSVJ. DOPORUČUJI, ušetříte si tímto videokurzem mnoho času a úsilí. Dále zde ode mě obdržíte prohloubení/re-aktivaci Třetího oka pro Vaše napojení a kvalitní práci s Vyšším Já + dočištění dalších Vašich zbytkových bloků na práci s Vyšším Já.
 • 3. stupeň: 3. aktivace Třetího oka, dalších 64 tabulek, hloubkové léčení paralelních životů, postupy aktivací třetího oka pro jednotlivé stupně LSVJ. Třetí stupeň rozšiřuje stupně předchozí a završuje celou metodu LSVJ. // 3. stupeň Léčení Skrze Vyšší Já, rozšíření možností a chápání LSVJ, SRT (přístup evropské a americké výuky), návod, jak aktivovat 3. oko a schopnost léčit skrze Vyšší Já u druhých osob a opakovaně i u sebe + Užitečné otázky a odpovědi k LSVJ + Spirituální techniky v léčitelství a Filipínském léčení
 • 4. stupeň: plnohodnotné zasvěcení do energií Vyššího Já pro snažší práci a Léčení s Vyšším Já. Přináší stabilizaci a upevnění Vašeho napojení na Vyšší Já. Jedná se o závěrečný krok v práci s LSVJ, které Vaše možnosti práce s Vyšším Já výrazně dále posouvají. Toto posílení LSVJ dříve bývalo pouze pro ty, kteří po absolvování 3. stupně prokázali určitou zručnost v práci s Vyšším Já. Nicméně v polovině roku 2020 je tento stupeň zpřístupněn všem, kdo o něj projeví zájem. Sám jsem byl překvapen, jak výrazně dále to následně všechny absolventy tohoto stupně pouští a jak výrazně hlouběji.
 • Dle zpětné vazby od mých absolventů, kterou jsem na 4. stupeň LSVJ získal, se celková práce dále urychlí a lze pracovat více do hloubky. Současně nedochází tolik k obnovování již vyčištěných bloků a programů !!! Jinými slovy: za kratší čas se vyčistí širší spektrum problémů a Akášických záznamů duše - a vše mnohem více do důsledku a příčin. Na tomto stupni přichází také výrazné zjednodušení celé práce s Vyšším Já.
 • Kromě zjednodušení práce se na 4. stupni odemykají možnosti a nástroje, jak dočistit vše ostatní, co není uvedeno v tabulkách předchozích tří stupňů. Tabulky LSVJ vždy byly a jsou přelomovým nástrojem, avšak nikdy nebyly zcela dokonalé, protože tabulek je konečný počet, avšak problémů, Akášických záznamů, programů duše a jiných bloků je nekonečno. Nyní budete moci vyčistit, dořešit a zrušit všechno hluboko nad rámec tabulek. Toto vše Vám zkrátka 4. stupeň umí elegantně a trvale vyřešit. Je to chybějící střípek do jinak dokonalé mozaiky práce s Vyšším Já.
 • 4. stupeň Léčení Skrze Vyšší Já: výrazné zjednodušení a rozšíření účinků Léčení Skrze Vyšší Já, možnost neomezeného dálkového prohlubování aktivace 3. oka pro spojení, práci a Léčení skrze Vyšší Já.

Automatická kresba a její využití nejen v diagnostice zdravotního a spirituálního stavu, základy channelingu a automatického písma

Na kurzu diagnostiky automatickou kresbou se pomocí techniky automatické kresby naučíte diagnostikovat stav čaker a aury s ohledem na energetický stav biopole člověka. Dále se učí metodika celé práce a postupy. Kromě toho se naučíte diagnostikovat také energetické úniky, ložiska oslabení aury, harmonizaci čaker a aury pomocí automatické kresby a základní práci s vyšším já (svým duchovním vedením). Dále diagnostika prostor, vztahů, přivtělených bytostí, atd.

Kurz diagnostiky automatické kresby je zaměřen z perspektivy léčitelství a práce s energií. Jedná se o prakticky orientovaný kurz, který je jedinečný v tom, že vám předá základy diagnostické práce, kterou dnes naprostá většina lidí stále ještě neumí, byť se jedná o jednu ze základních dovedností. Důraz je kladen na konceptuální pochopení problematiky. Absolvent bude schopen diagnostikovat sebe i druhé, jak osobně, tak dálkově. Součástí tohoto kurzu jsou i zasvěcení.

Pro léčitele, učitele, terapeuta a člověka majícího zájem o práci s energií, čakry a auru je diagnostika automatickou kresbou nepostradatelným pomocníkem a partnerem. Naučíte se, jak krátkodobý stav čaker ovlivňuje dlouhodobý stav čaker a jak se tento stav přenáší v čase na zdraví jedince.

Navíc se podíváme také na úvod do automatického písma, díky kterému si můžete channelingem stahovat informace shora od svých oblíbených duchovních průvodců, andělů či nanebevzatých mistrů.


Kurz léčitelství a Filipínského léčení Vás provedou vším, co znám ze své vlastní léčitelské a terapeutické praxe

Video kurz léčitelství je rozdělen do 5 video lekcí, kdy si postupně předáme všechny techniky a probereme všechny důležitá témata týkající se léčitelství. Každou lekci Vám zadám domácí úkoly.

 • vysvětlení práce z pozice léčitele
 • seznámení se s energetickým polem nového pacienta
 • diagnostika a volba optimálního postupu
 • mentální chirurgie
 • magické operace, "výměny" org ánů
 • operace na úrovni čaker a aury
 • pokročilá práce s čakrami a zacelení aury
 • pokročilé odstraňování negativní energie
 • ukázky forem sebeléčení
 • ukázky vlastní práce s pacientem
 • ukázky mých vlastních technik
 • přestávky mezi terapiemi
 • základy psychologie vedení a uvědomění pacienta
 • seznámení s extrémními situacemi
 • práce s minerály a krystaly
 • správná meditace a meditativní formy ošetření
 • voda, oheň, země
 • meditace na očištění vnitřního dítěte
 • napojení na energie stromů a bylin
 • očista fyzického těla i ducha
 • nácvik a význam vizualizace
 • stravování a spánek
 • vnitřní principy léčení energií
 • čištění programů nemocí, vztahových a jiných problémů
 • reinkarnace a vlivy na současný život
 • minulé životy a paralelní existence
 • proces zbavení se negativní energie, přivtělených duší a entit pomocí nejvyšší jogínské techniky
 • léčení Světlem a Láskou z Nejvyššího Zdroje
 • metoda nilského kříže
 • metoda kapky
 • čištění duše, podvědomí, vědomé mysli a dalších částí vědomí a nevědomí
 • základy 30, 60 a 90denního léčení
 • meditace na očistu duše, mentálního, emocionálního, duchovního, nebeského těla a karmických problémů
 • práce s duchovními průvodci
 • celková příprava žáka na úspěšného budoucího léčitele
Mým doporučením pro absolvování kurzu léčitelství je Vaše vlastní předchozí zkušenost s prací s energií. Postačí Vám i základy z Reiki nebo Shambally 1024

Filipínské léčení dále rozšiřuje a navazuje na tradiční léčitelské techniky

Nejsem sice Filipínec, ale díky dnešním možnostem a snaze Filipínských léčitelů rozšířit povědomí "o své značce" byli jednu dobu poměrně dobře sdílní a naučili i několikero jedinců na Západě své techniky léčení skrze magnetismus a techniky svých magických operací.

Filipínské léčení je moje oblíbená technika, nejúčinnější, jakou znám, a sám ji jako léčitel při léčení svých pacientů v těžších případech používám. Tato forma léčení není sice tak obsáhlá jako tradiční léčitelství, avšak v určité střídmosti je právě její silná stránka.

Pro možnost absolvovat kurz Filipínského léčení není podmínkou předem absolvovat kurz léčitelství, ale doporučím dříve či později absolvovat obojí, neb oba kurzy dohromady utváří jedinečný a ucelený pohled na témata energetického léčitelství a pokročilého spirituálního léčení. Ke kurzu Filipínského léčení doporučuji absolvovat zasvěcení do Mahatmá: Boží energie, se kterou, jak Filipínští léčitelé, hrdě potvrzují, sami pracují. Není to však rovněž podmínkou, postačí Vám i základy z Reiki či Shambally 1024.

Objednejte se