Kristova Shamballa

Kristovu Shamballu jsem channeloval a založil v březnu roku 2011 a postupně jsem ji rozvíjel až na současných 2 560 000 symbolů. Ježíš Kristus patří k nejvyšším bytostem Světla a má velmi vysoké vibrace. Proto zatím nebyl dosud součástí Shambally, jelikož člověk musí na tyto vibrace dozrát. Ježíš je dokonce o úroveň výše, než patron tradiční Shambally, Saint Germain. Země právě zakusila zvládnutí transformace v plném rozsahu, Ježíš Kristus s Pannou Marií tedy souhlasili, že do Shambally plně vstoupí, aby mohli lépe pomáhat lidem Země.

Na rozdíl od dosavadních Shamball je hlavní postavou Kristovy Shambally právě Ježíš Kristus a jeho silná laskavá energie. Ježíš reprezentuje mužskou energii a Panna Maria ženskou energii. Kristova Shamballa je tedy vibračně velmi aktuální. Je to esence čiré lásky, jež dokáže uzdravit, odpustit a zahojit úplně vše. Jediné, co potřebujete, je vaše rozhodnutí.

Zasvěcení do Kristovy Shambally je u mě umocněno předáváním z pyramidy, kde se kumulují energetické síly. Tímto zasvěcením se vám zpřístupní více než 2 560 000 symbolů, které byste si jako mistr tradiční Shambally stahoval/a usilovně i několik desítek let. Dalším energetickým přínosem je výrazné "ohřátí" dosud studené energie Shambally. Je to zajímavá a příjemně silná energie.

Kristova Shamballa

 • Ježíš v Shamballe - nové učení Ježíše Krista, vývoj Shambally
 • Příčiny nemocí a jejich řešení, zákon karmy, pochopení prožívaného
 • Složky Kristovy Shambally - Panna Marie, Melchizedek, Saint Germain a další
 • Symboly Kristovy Shambally - vědomé stahování dalších symbolů, sami sobě mistry
 • zasvěcovací postupy, zesílení léčení, zasvěcení, záměru a modlitby
 • odpoutání se od slibů, vstup do kruhu Slunce, odpuštění minulosti, očista karmy
 • práce s duhovou energií, pokročilá léčba skrze modlitbu a afirmaci

Jako absolvent linie Shambally jste již máte absolvovaná zasvěcení do Shambally 1024, 2002, 3110 a 12D. Nyní je zde Kristova Shamballa a je na vás se rozhodnout, zdali chcete dospět k mistrovství. Staňte se sám/sama sobě mistrem. Kristova Shamballa tak, jak ji jako její zakladatel vyučuji a zasvěcuji, nás vede k tomu, že již nepotřebujete žádné mistry. Kristova Shamballa se rozšiřuje a zesiluje průběžně sama a stejnětak si ji každý absolvent samostatně rozvíjí.

Absolvent Kristovy Shambally zná kompletní Shamballu na velmistrovské úrovni, orientuje se detailně ve všech technikách, postupech a je maximálně pročištěný a transformovaný na samostatnou cestu Shambally jako životního stylu, duchovní cesty, způsobu sebetransformace a komplexního celostního multidimenzionálního léčení.

Vývoj Kristovy Shambally očima autora Martina Ospalíka

 • V březnu 2011 jsem vychanneloval základních 10 000 symbolů
 • V srpnu a září 2013 jsem Kristovu Shamballu rozšířil na 535 350 symbolů
 • Na přelomu srpna/září 2016 se mi zpřístupnilo přes 2 560 000 symbolů, které postupně zasvěcuji

A další symboly každému přichází postupně při práci s Kristovou Shamballou - ruku v ruce s tím, jak se jako jednotlivec vyvíjí a s čím se na své cestě potýká. Počet symbolů, se kterým tedy každý žák i učitel pracuje je zcela individuální.

Součástí Kristovy Shambally je i nové učení, které vám nabízí naprosto nový náhled na práci a duchovní svět, pomůže vám si uvědomit souvislosti a začít je praktikovat nejen při práci s energií (léčení, zasvěcování, atd.), ale i v běžném duchovním životě (modlitby, meditace apod.) Poznáváte sílu vědomě zesílené transformované myšlenky.

Kristova Shamballa je reprezentována Ježíšem Kristem (jako hlavní postavou), dále Pannou Marií (matkou Ježíše Krista), Saint Germainem (mistrem transformace a přeměny) a Melchizedekem ("knězem-králem"). Děkujme Universu za úžasné propojení těchto krásných energií právě v Kristově Shamballe.

Předpoklad pro toto zasvěcení: zájemce musí projít všemi předchozími Shamballami 1024 - 12D, aby byl připraven na přijetí plného potenciálu a všech 2 560 000 symbolů Kristovy Shambally. Doporučuji také zasvěcení Mahatmá a MerKaBy - tím dosáhneme skutečného předání plného potenciálu Kristovy Shambally.

Kristova Shamballa je unikátní spojení energií

 • Tradiční Shambally, jež je reprezentována Saint Germainem (Shamballa 1024 - 3110)
 • Energiemi Melchizedeka a 12 dimenzí energie (Shamballa 12D)
 • A nyní nově Ježíše Krista, jež posunuje celou linii Shambally výrazně výše
 • Plná energetická účast Panny Marie, Kristovy matky

Linie Kristovy Shambally

 1. Martin Ospalík, zakladatel
 2. Vy

Předpoklad pro toto zasvěcení: Shamballa 1024 + Shamballa 2002 + Shamballa 3110Shamballa 12D