Shamballa 2002

Shamballa 2002 ("šambala 2002") je pokračování Shambally 1024. Druhý mistrovský stupeň Shambally. Proniknete do tajů, jak vstoupit do města Shambally.  Shamballa 2002 je rychlejší, pružnější, její energie je výraznější a ostřejší. Toto rozšíření Shambally je reprezentováno mistry Saint Germainem a Kuan Jin. Další symboly (978+) jsou opět tradičně přenášeny telepaticky přímo do aury žáka. Shamballa 2002 nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi duchovními průvodci a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují.

Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi. Se Shamballou 2002 jsem vždy měl výborné výsledky na zvýšení životních dispozic klientů. Během zasvěcení se otevírá třetí oko, pročišťuje srdeční čakra a aktivuje hadí síla (páteřní energetický kanálek tzv. Kundaliní). Symboly jsou přenášeny telepaticky přímo do energetického systému zasvěcovaného a mohou tak zvýšit jeho vibrace na vyšší kmitočty.

Absolvent Shambally 2002 chápe rozdíl mezi Shamballou 1024 a 2002, je pročištěnější, zvládá pracovat se Shamballou na vyšší úrovni a může Shamballu 2002 dále zasvěcovat osobně i dálkově, a to hromadně i jednotlivě. Mistr Shambally 2002 je seznámen s jemnohmotnými světy za hranicí našeho běžného vnímání, umí s nimi pracovat v meditacích, má zkušenost s prací v hladině alfa, chápe Shamballu nejen jako energii, ale i jako energetické transcendentální místo.

Po zasvěcení do Shambally 2002 se mi teprve Shamballa otevřela, vstoupil jsem v meditaci města Shambally, kde jsem ucítil přítomnost vysokých duchovních bytostí Světla a Lásky. Ocitl jsem se v záři Světla, bylo to nepopsatelné - klid, mír, objevil jsem to pravé "uvnitřnění". Byla to oáza v dáli se stínem pod palmami a džbánem vody naplněným po okraj. Zasvěcení do Shambally 2002 pročistilo a zaléčilo mé srdce, duši, jemnohmotná těla a Ducha.

Předpoklad: 4. stupeň Shambally 1024

    zasvěcení na dálku: 965 Kč

    Objednejte se