Shamballa 3110

Třetí mistrovský stupeň Shambally. Energie Shambally 3110 je znatelnější, výše vibrující a paprsky energie jsou opět hustější. Shamballa 3110 má již dostatečný energetický potenciál i průraznost na to, aby se s ní daly efektivně léčit karmické nemoci i deprese. Po zasvěcení bude aura žáka obsahovat 3110 léčitelských symbolů. Samozřejmě i zde předávám každému svému žákovi symboly navíc, na které je připraven. 

Shamballa 3110 je nejen multidimenzionální, ale už i multispektrální léčebný systém, ve smyslu dosažení vyšších energetických pásem a změny energetických paprsků, jež jsou (na rozdíl od Shambally 2002) hustější tvarem, počtem, intenzitou i šíří toku.

Shamballa 3110

Shamballa 3110 proudí k pacientovi nejen skrze ruce léčitele, ale také mimo něj a nezávisle na něm, čímž dochází k výraznému navýšení potenciálu Shambally - bez omezení stavem a potenciálem léčitele. Shamballa 3110 je kromě Saint Germaina a Kuan Jin reprezentována i nanebevzatým mistrem Sanat Kumarou (což málokdo ví).

Energetické paprsky Shambally 3110 jsou z kvantového hlediska širší, mnohem hustší a mají již dostatečnou dílu, aby dosáhly i na karmickou rovinu a karmické nemoci - na toto je nejlepší kombinovat Shamballu 3110 s Imara Reiki.

Zakládám si na kvalitě a poctivě odvedené práci.

Absolvent Shambally 3110 ji může opět osobně i dálkově zasvěcovat, chápe význam karmy a karmických nemocí, je schopen efektivně vést terapie na léčení karmických nemocí a zmírnění karmické zátěže. 

Mistr Shambally 3110 chápe význam meditace pro svou práci a posun, získává podrobnější informace o duchovních aspektech a principech fungování Shambally a tohoto světa, učí se blíže o nanebevzatých mistrech a bytostech Shambally.

Předpoklad pro toto zasvěcení: Shamballa 1024 + Shamballa 2002

Informace k webinářům: Všechny vypsané termíny výuky se konají přes internet formou online seminářů jako živý on-line video přenos, kde mě jako lektora živě uvidíte na své obrazovce přes moji kameru, uslyšíte mě přes vyladěný mikrofon a můžete mi v průběhu SMS zprávami pokládat své otázky. Videozáznam z každého webináře bude vždy k dispozici 10 dnů, budete se tedy moci podívat i později.

Co k tomu potřebujete Vy? Internet a počítač (nebo mobil či tablet). Vy svoji webkameru či mikrofon nepotřebujete! Já, ani nikdo jiný z účastníků, Vás neuvidíme ani neuslyšíme. Jedná se zkrátka o živé video vysílání z mého studia (jako když například sledujete živé vysílání v TV). Soukromý odkaz ke sledování zasílám všem přihlášeným den předem.