Arula: 21 nanebevzatých mistrů Vyššího Já ™

© Martin Ospalík

Tato iniciace je pouze pro ty, kdo to myslí se svým duchovním vývojem vážně a již ušli sérii mnoha kroků na své vlastní cestě vývoje a transformace. Pouze pokud jste již připraveni tuto iniciaci přijmout, cítíte to silně ve svém vlastním nitru.

Provedu Vás na Vaší cestě k bráně poznání. Pojďte nastoupit společně se mnou na loď plující k poznání. Poplujme společně, budu zde pro Vás, dokud mě budete potřebovat.

Jako zakladatel a tvůrce Aruly znám tento systém a energii nejlépe, proto Vám předám z Aruly a celého jejího potenciálu to nejlepší.

Největší přínos zasvěcení do Aruly? Přenositelnost dosažené duchovní úrovně do dalšího života.

Arula je jedním z velmi mála zasvěcení, které je přenosné mezi životy. Spadá tedy mezi tzv. přenosná zasvěcení, kam dále patří např. Kvantová Ra-SheebaŘád Zlatého Saint Germaina či Buddha Shamballa. Díky takovému zasvěcení duše, které toto zasvěcení přijmou a pracují na sobě, již v následujících životech zpravidla neklesají pod již dosaženou duchovní úroveň. Zejména pokud má duše přenosných zasvěcení přijatých více, efekt se podporuje a vzájemně sílí. Duše si tak mnohem snáze vzpomíná na své dary, schopnosti a cestu, kterou má jít, vidí zřetelněji a je celkově v životě mnohem šťastnější, vyrovnanější a úspěšnější ve svém počínání.

Zpravidla se duše rozpomíná ve velmi mladém věku či v průběhu dospívání. Jakožto dospělý jedinec je duše již zcela připravena pokračovat v započaté cestě. Díky tomu se již nemusí stávat, že duše čekají do 40 nebo do 50 či do 60 let, než se opět začnou ubírat duchovní cestou. Stane se tak ve výrazně mladším věku, a duše díky tomu má výrazně více času projít si svými lekcemi, transformací a opět se dále posunout. Toto je za mě největší přínos zasvěcení do Aruly.

✓ Arula ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (47 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Záchytný bod duše, díky kterému již neklesá v dalších životech pod dosaženou spirituální úroveň a lépe si vzpomíná na již získané dary
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Arula: Brána do duchovního světa arhat

Pro staré duše je Arula klíčová kvůli duchovnímu růstu duše. Arula je energetický systém, který sestává z 21 energií nanebevzatých mistrů. Slovo Arula v sanskrtu znamená "loďka, voda", v přeneseném významu je to "brána do duchovního světa arhat", tedy brána, která nás umí přenést do nejvyšších sfér dokonalých duší, jež se osvobodili a dosáhli hlubokého míru mysli - a to jsou právě nanebevzatí mistři. Jejich energie jsou různorodé, působí na naše fyzická, éterická, emoční, mentální a duchovní těla.

Zasvěcením do Aruly získáte tyto nanebevzaté mistry a archanděly přímo do výboru vašeho Vyššího Já (svého duchovního vedení). Vedení shora se vám tím zkvalitní a povede vaši duši jednotlivými životy více duchovní cestou.

Máte jedinečnou možnost získat zasvěcení Aruly přímo od zakladatele této linie zasvěcení, Martina Ospalíka. Díky tomu tak získáte garanci vysoké úrovně kvality zasvěcení.

Každý z 21 nanebevzatých mistrů má specifickou energii. Dohromady svými energiemi a vibracemi utváří plnohodnotný ucelený léčebný systém vhodný pro každého, kdo je mistrem libovolného energetického systému a má zájem se dále vzdělat, transformovat svou bytost a doslova vstoupit otevřenou branou do duchovního světa 21 nanebevzatých mistrů.

Arula: Brána do duchovního světa 21 nanebvzatých mistrů

 1. Buddha
 2. Amaterasu
 3. Babaji
 4. Sanat Kumara
 5. Ježíš
 6. Král Šalamoun
 7. Abundia
 8. Maitreya
 9. Marie
 10. Kuan Jin
 11. Kršna
 12. Merlin
 13. Saint Germain
 14. Manjushri
 15. Kuthumi
 16. Oshun
 17. Mojžíš
 18. Svatý Pio
 19. Párvatí
 20. Serapis Bey
 21. Višnu

O Nanebevzatých mistrech, kteří nás podporují svými energiemi, vibracemi a vedením. Když je po zasvěcení požádáme o pomoc, vždy tu pro nás budou a nikdy nás nezklamou.


✓ Arula Velmistr ™

© Martin Ospalík

 • Předtočený VIDEO KURZ (1h:44min)
 • Záchytný bod duše, díky kterému již neklesá v dalších životech pod dosaženou spirituální úroveň a lépe si vzpomíná na již získané dary
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Před lety jednoho dne jsem, jako řadu jiných dní předtím, pracoval s vysokými kreativními frekvencemi léčivé energie. Pracoval jsem na sobě, snažil jsem se - tak jako každý den den - být zase o kousek dále prohloubit svou vlastní pročištěnost, a být tak ještě lepším léčitelem, průvodcem, člověkem, světlonošem. Došel jsem tak nečekaně před další milník, tentokrát to nebyly dveře, byla to významná mohutná velká brána. Nebyla nikterak na oko pohledná, zlatavá či třpytící se, ale měla eleganci, prostost, jednoduchost a měla rozhodně "duši, chcete-li sví kouzlo.

Branou jsem prošel bez očekávání, bez záměru, pouze s touhou nahlédnout a vidět... Po určité spirituální praxi mi pak toho dne přišla jedinečná vibrace energie. Neuměl jsem ji pojmenovat, pouze jsem cítil, že je dobrá, že pracuje pro mé vyšší dobro, že jsem zde správně.

Máte jedinečnou možnost získat zasvěcení Aruly Velmistra přímo od zakladatele této linie zasvěcení, Martina Ospalíka. Díky tomu tak získáte garanci vysoké úrovně kvality zasvěcení.

Vše vysvětluji v mém videokurzu a aktualizovaných rozšířených studijních materiálech, které ode mě obdržíte.

Energii jsem nějaký čas rozvíjel, zkoumal, vnímal a těšil se s vděčností z účinků, které přinášela pro můj osobní i duchovní život. Jednoho dne, po měsících práce s touto energií na mě samém, mi přišel název - Arula. Netušil jsem, co to znamená, po delším bádání jsem zjistil, že slovo pochází ze sanskrtu a že jeho přenesený význam lze vnímat jako "loďku plující k bráně poznání". Toho dne dostala jméno významná energie, kterou jsem měl tu čest přivést do praxe.

"Svou" Arulu jsem dále rozvíjel, trpělivě s ní roky pracoval, až jsem si uvědomil, že postupně pracuji s ještě více vytříbenější, čirejší energií s vyššími vibracemi.

Tuto kvalitu jsem pojmenoval jako VELMISTROVSKOU AKTIVACI ARULA.

Jedná se o aktivaci navazujících nově zpřístupněných vibrací. Dochází k aktivaci vyšší úrovně energie, proto dle tradice toto energetické rozšíření nese velmistrovské jméno.

Propojí i ty zbylé části duše, které jste dosud nezvládli propojit do celistvosti - a díky tomu můžete jako duše - celek - snáze dosáhnout Vašeho spirituálního záchytného bodu duše pro příští životy.

Tento záchytný bod se navíc bude díky Velmistrovskému zasvěcení Aruly sám dále aktualizovat tak, aby vždy odpovídal Vaší aktuální nejvýše dosažené spirituální úrovni duše. Velmi doporučuji !!

Namasté Martine, mnohokrát děkuji... Jsem nadšená... Zasvěcením do Aruly Velmistra jsem si již včera prošla a bylo to velmi pěkné. Brnění v rukách a příval pozitivní energie. Dnes v noci se mi zdálo spoustu snů - docházelo k dočištění na podvědomí. Většinou si znovu zasvěcení dělám skoro každý den před spaním. Přeji Vám a Vaší rodině spoustu krásných okamžiků a splněných přání. 🙏😇💗. Děkuji. Martina S.

Dobrý den, pane Martine, moc děkuji, že jste. Vím, že s Vámi jdu po správné cestě, a proto další zasvěcení jsem zvolila Arulu Velmistra, abych se více pročistila, posunula a více spojila s Vyšším Já. Nejenom, že se tak stalo, navíc také začínám o to více cítit vnitřní klid. Je to naprosto něco krásného, za což moc a moc děkuji. 😍❤ Iveta