Arula

Pro staré duše je Arula klíčová, aby se duše již znovu nemusela inkarnovat zpět na Zemi (pokud nebude sama chtít) a mohla v budoucnu, až nazraje správný čas, pokračovat výše. Arula je zajímavý systém, který obsahuje 16 energií nanebevzatých mistrů a archandělů. Zasvěcením do Aruly získáte tyto nanebevzaté mistry a archanděly přímo do výboru vašeho Vyššího Já (svého duchovního vedení).

Vedení shora se vám tím zkvalitní a povede vaši duši jednotlivými životy více duchovní cestou.

Slovo Arula v sanskrtu přeneseně znamená "brána do duchovního světa arhat", tedy vstup do nejvyšších sfér dokonalých duší, jež se dosáhly hlubokého míru mysli (nanebevzatí mistři).

 • Archandělé - zasvěcení do energií stvořených za účelem pomoci lidem:
  • Michael (ochrana, odvaha, síla a pravda)
  • Rafael (největší léčitel, celistvost, jednota, souznění, léčení)
  • Gabriel (síla, vize a inspirace)
  • Jofiel (moudrost, osvícení, inspirace, motivace a radost)
 • Nanebevzatí mistři - duše, jež zvládly dualitu reinkarnace, vzestoupily na vyšší úroveň existence a zvolili si rovněž službu pomáhat lidem:
  • Saint Germain (transformace, změna, nové začátky, svoboda)
  • Kuan Jin (odpuštění, soucit, milosrdenství)
  • Kuthumi (mír, spokojenost se sebou i bližními)
  • Maria (soucit, požehnání, léčení, ochrana žen a dětí)
  • Serapis Bey (čistota a důvěra)
  • Padre Pio (uzdravení, odpuštění, duchovní růst)
  • Buddha (vnitřní klid a mír, radost, vzestup vědomí)
  • Kristus (léčení, odpuštění, oddanost, důvěra, uskutečnění)
  • Merlin (božská magie, posílení duchovních schopností)
  • Maitreya (radost, požehnání a láska pro vás i ostatní živé bytosti)
  • Sanat Kurama (osvobození od nízkých energií a otevření Ducha)
  • Abundia (důvěra, blahobyt a zlepšení financí)

zasvěcení na dálku: 18746 Kč

Objednejte se