Tibetské Reiki

Tibetské Reiki původně studoval Mikao Usui, zakladatel nejrozšířenější metody Reiki, kdy se učil od tibetských mnichů. Tibetské Reiki je metoda tibetského duchovního léčení, jenž je založeno na podobném principu jako Usuiho klasická metoda Reiki, která má v Tibetském Reiki základ. 

Tibetské Reiki vychází ze starověkých tradic a filozofie Tibetu, které se lidstvu dochovaly v tibetských spisech, které Mikao Usui studoval ještě předtím, než se mu podařilo dosáhnout vlastní schopnosti práce s energií.

Já sám jsem po zasvěcení do Tibetského Reiki dospěl k mnohem hlubšímu pochopení východní tradice práce s energií, která je sice jako celek neaplikovatelná pro západ, ale přesto krásná a celou řadu aspektů může do našeho západního stylu přinést. 

Sám jsem byl mile překvapen, kam mi toto zasvěcení umožnilo se na duchovní úrovni rozvinout, přestože jsem si již myslel, že jsem Reiki již znal. Díky původnímu systému symbolů Tibetského Reiki mi během čtvrt roku vzrostly mé léčitelské a duchovní schopnosti na více než dvojnásobek.

Tibetské Reiki

- Tibetské zasvěcení
- Zasvěcení andělů slunce

Symboly, o které Tibet rozšiřuje Usuiho systém Reiki, se ve skutečnosti dochovaly už z doby Lemurie a v Tibetu byly používány po celá staletí. Do Evropy je přivezla Švýcarská mistryně Reiki, která byla v Tibetu dle tamních tradic zasvěcena. Tytéž tradice předávám na tomto kurzu i já dnes vám.

Nanebevzatí mistři Saint Germain, El Morya, Dwal Khul a další učili již Ježíše i Buddhu to, co označujeme jako Tibetské Reiki, které je dodnes v Tibetu vyučované. Rovněž učili i duchovní ze staré Lemurie, Atlantidy, Egypta, Machu Picchu, Peruánských And a Polynéských Hunů.

Tibetské Reiki vibruje výše než klasické Usuiho reiki, je silnější, obsahuje více symbolů a zaručuje čištění negací na hlubších úrovních, hlubšímu duchovnímu rozvoji osobnosti a k dosažení vlastního "osobního mistrovství".