Lemurský facilitátor

Váš Lemurský průvodce a učitel

Zde získáváte přístup ke svému lemurskému facilitátorovi (učiteli, průvodci, mentorovi) a jste zmocněni působit jako facilitátor také pro ostatní. Tímto zasvěcením dochází k širokospektrálnímu rozpuštění určitého typu karmických svazků. Lemurie - naše první vzpomínka na naší dřívější existenci na planetě Zemi. Tato existence byla v plné harmonii s námi samotnými a s naším okolím, přírodou, elementy, vesmírem, s Bohem/Bohyní, Vším Co Je. Byl to Zlatý věk, ráj nebo také Zahrada Eden.

Lemurská civilizace byla mnohem dále vyvinuta, než naše civilizace, ve které žijeme. Lemuřané byli (podobně jako Atlanťané) silní, inteligentní a duchovní. Byli nadaní ve vývoji svého umění, věd, technologií a vědeckých objevů, jak jim to nabízel jejich ostrovní svět. Byli léčiteli, učiteli, kněžkami, kněžími, uchovávateli vědění, vědci, astronomy a umělci.

Lemurie bylo místo plné míru s velkým věděním a duchovností. Krása hlavního města, jenž bylo vystavěné ve tvaru prstence a propojeno se zbytkem ostrova mosty, byla ještě posílena nádhernými zahradami, jiskřivými fontánami a kvetoucími stromy. Velké univerzity, observatoře, knihovny, laboratoře a akademie pro lidi každého věku podporovaly hlavní směr této civilizace.

V této době byli lidé podle svého duchovního vývoje zařazeni do tříd. Ti s nižším duchovním vývojem (a také nižšími energiemi) nemohli vstoupit do oblastí s vysokou energií - jako chrámy z lemurských krystalů. Staří (kněží) se mohli s lemurskými krystaly dokonce spojovat. Lemurské krystaly byly používány ke stavbě mostů a ohřevu vody. Některé byly určeny jako nástroje, jiné pomáhaly při duchovním léčení a rozpouštění karmickych svazků a jsou ještě dnes důležitě pro ty, kteří lemurske karmickě svazky mají z předešlých inkarnací.

Můžete se ocitnout i v situaci, že nejen sami získáte skrze svého duchovního facilitátora zasvěcení Lemurského chrámu, aktivaci dimenzionální rezonance, vyrovnání dimenzionální rezonance a všechna další lemurská navýšení vibrací, nýbrž budete moci umožnit tento přístup rovněž ostatním, kteří o to projeví zájem.

Lemurský facilitátor - Váš Lemurský učitel

  • Lemurský facilitátor přispívá k získání snadného přístupu k tomuto nejvnitřnějšímu jádru, k našemu nejvnitřnějšímu Já.
  • Můžete se kdykoliv vrátit do chrámu a poradit se s lemurskými kněžími a kněžkami, přijmout od nich rady a být od nich duchovně poučováni.
  • Lemurské vibrace mohou být také nápomocny k duchovnímu uzdravení a k uvolnění karmických svazků.