Energie Lemurie a léčení minulosti duše

✓ Lemurský facilitátor

"Průvodce duše"

 • Ebook (10 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Zde získáváte přístup ke svému lemurskému facilitátorovi (učiteli, průvodci, mentorovi) a jste zmocněni působit jako facilitátor také pro ostatní. Tímto zasvěcením dochází k širokospektrálnímu rozpuštění určitého typu karmických svazků. Lemurie - naše první vzpomínka na naší dřívější existenci na planetě Zemi. Tato existence byla v plné harmonii s námi samotnými a s naším okolím, přírodou, elementy, vesmírem, s Bohem/Bohyní, Vším Co Je. Byl to Zlatý věk, ráj nebo také Zahrada Eden.

Lemurská civilizace byla mnohem dále vyvinuta, než naše civilizace, ve které žijeme. Lemuřané byli (podobně jako Atlanťané) silní, inteligentní a duchovní. Byli nadaní ve vývoji svého umění, věd, technologií a vědeckých objevů, jak jim to nabízel jejich ostrovní svět. Byli léčiteli, učiteli, kněžkami, kněžími, uchovávateli vědění, vědci, astronomy a umělci.

Lemurie bylo místo plné míru s velkým věděním a duchovností. Krása hlavního města, jenž bylo vystavěné ve tvaru prstence a propojeno se zbytkem ostrova mosty, byla ještě posílena nádhernými zahradami, jiskřivými fontánami a kvetoucími stromy. Velké univerzity, observatoře, knihovny, laboratoře a akademie pro lidi každého věku podporovaly hlavní směr této civilizace.

V této době byli lidé podle svého duchovního vývoje zařazeni do tříd. Ti s nižším duchovním vývojem (a také nižšími energiemi) nemohli vstoupit do oblastí s vysokou energií - jako chrámy z lemurských krystalů. Staří (kněží) se mohli s lemurskými krystaly dokonce spojovat. Lemurské krystaly byly používány ke stavbě mostů a ohřevu vody. Některé byly určeny jako nástroje, jiné pomáhaly při duchovním léčení a rozpouštění karmickych svazků a jsou ještě dnes důležitě pro ty, kteří lemurske karmickě svazky mají z předešlých inkarnací.

Můžete se ocitnout i v situaci, že nejen sami získáte skrze svého duchovního facilitátora zasvěcení Lemurského chrámu, aktivaci dimenzionální rezonance, vyrovnání dimenzionální rezonance a všechna další lemurská navýšení vibrací, nýbrž budete moci umožnit tento přístup rovněž ostatním, kteří o to projeví zájem.

Lemurský facilitátor - průvodce duše

 • Lemurský facilitátor přispívá k získání snadného přístupu k tomuto nejvnitřnějšímu jádru, k našemu nejvnitřnějšímu Já.
 • Můžete se kdykoliv vrátit do chrámu a poradit se s lemurskými kněžími a kněžkami, přijmout od nich rady a být od nich duchovně poučováni.
 • Lemurské vibrace mohou být také nápomocny k duchovnímu uzdravení a k uvolnění karmických svazků.

✓ Amara

 • Ebook (21 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Amara je energetické vědomí, které nás vede k tomu akceptovat naše rány takové, jaké doopravdy jsou, a pomáhá nám si uvědomit důvody jejich vzniku. My všichni zažíváme bolesti a některé z těchto zkušeností zanechávají rány, které zůstávají otevřené. Tato zranění, jiné potlačené emoce, negativní vzorce myšlenek a další nezpracované energie budou pravděpodobně vytvářet bloky a další negativa ve vašem energetickém biopoli, a nakonec se často projevují v psychice a fyzickém těle jako nemoci.

Díky vědomému poznání vzorů, které nechají tyto rány otevřené, se dokážeme nakonec zcela a přirozeně vyléčit. Nic se přitom nemusí navracet nebo opravovat. Podívat se sami na sebe, je to jediné, co je zapotřebí pro dosažení vyléčení. Na rozdíl od jiných systémů, kde je základem práce s energií, Amara čistí vědom, uzemňuje. Amara jednoduše nabízí cestu do našeho Já. Energie Amary je jako voda, která se mění, aby se přizpůsobila každé nové situaci, jež vznikne. Amaře se rovněž říká "bohyně Lemurie", jelikož její duchovní původ sahá až do této dávné doby.

Amara není energie určená přímo k léčení (i když může být takto použita). Amara je určena zejména pro duchovní růst - stejně jako např. zasvěcení do Řádu Melchizedeka nebo symbolu moudrosti. Avšak, když se nad tím podrobněji zamyslíte, zjistíte, že duchovní růst je vlastně to nejmocnější léčení.

Amara obsahuje 12 symbolů, zjednodušuje pro nás možnost si vzpomenout na naše vlastní božství a podpořit nás v uzemnění a pochopení naší vlastní osobní reality. Amara je učení, které nám otevírá naši schopnost poznat sám sebe, naučí nás vnímat proud energie ve všech tělech a odkrývá potenciál, který v nás vězí. Spojuje vědomí s podvědomím a vytahuje naše talenty i schopnosti společně s poznáním skutečných pocitů a zkušeností, které jsme v naší existenci získali.

Amara

 • Amara nám právě přitom pomůže: vidět naše "temno" a "stín" našeho Vnitřního Já a dopomůže nám akceptovat se takoví, jací jsme.
 • Pomoc Amary spočívá ve spojení s naším podvědomím, kde je největší podíl naší vnitřní síly.
 • Energetické vědomí Amary s námi bude spolupracovat tak, že si uvědomíme tyto nevědomé aspekty v naší vědomé mysli, a tím také kdo a co vlastně jsme.
 • Amara otevírá nový multidimenzionální rozměr v úrovni vnímání energií, získáváte jinou a mnohem hlubší zkušenost, která vám přinese nový způsob nahlížení na svět.
 • Amara totiž spojuje s mnoha různými sférami vědomí a je skutečně velmi silné duchovní nakopnutí vhodné pro ty, kteří se chtějí dále vyvíjet a hledá nové cesty dalšího duchovního poznání a růstu.

V tomto systému se pracuje s těmito symboly, které nám pomáhají rozpouštět vše, co nám brání najít cestu k sobě či uvidět a přijmout pravdu.


✓ Lemurské krystaly

 • Ebook (26 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Zasvěcení Lemurských krystalů I. - IV.

Lemurie byla rozvinutá civilizace. Mnoho z vás je tady z dob Lemurie a Atlantidy. Mnoho z vás tuší, jaké to tu bylo a má vzpomínky na to, proč je tady a co tady dělá. Bylo by ale dobré poopravit některé z názorů na Lemurii, protože se má za to, že Lemurie se potopila v oceánu.

Kontinent Lemurie se však nepotopil. Lemurie vystoupila do vyššího stavu vibrací. I dnes Lemurie existuje na fyzicky stejném místě, jako vždy byla. Je prostě ve vyšším vibračním stavu, který ji posunuje do změněné dimenze času a prostoru a který nese pokročilé bytosti z Lemurie. Celé lidstvo v tomto bodě dosáhlo úrovně, kdy bylo možné se přesunout do dalšího vibračního stavu.

Ti z vás, kdo jste žili v těch kouzelných dobách Lemurie, jste jako pokročilé duše používali určité nástroje, pracující se srdeční energií. Nyní jste připraveni naslouchat a vrátit těmto nástrojům jejich praktické použití. Inkarnovali jste se život po životě, jen abyste přinesli zpět lemuriánskou energii. Je tedy možné, že se nyní cítíte být "přitahováni" pro tuto energii vašimi předešlými lemurskými spojeními. Lemurské vibrace mohou být také nápomocny k duchovním uzdravením a k uvolnění karmických svazků.

Lemurské krystaly I. - IV.

 • Systém Lemurské krystaly I. obsahuje 6 krystalů.
 • Systém Lemurské krystaly II. obsahuje 7 krystalů.
 • Systém Lemurské krystaly III. obsahuje 4 krystaly.
 • Systém Lemurské krystaly IV. obsahuje 7 krystalů.

Lemurie je mýtický kontinent umísťovaný do Indického oceánu, do oblasti mezi Srí Lankou a Madagaskarem, případně táhnoucí se Tichým oceánem až k Velikonočnímu ostrovu. Původ této teorie leží v 19. století, kdy bylo pro biogeografy záhadou existence lemurů na Madagaskaru a jejich kosterních pozůstatků v Indii.Ztracené světy Lemurie a Atlantidy dosáhly vysokého stupně technické i duchovní vyspělosti. Psaných historických záznamů se do dnešních dnů zachovalo poskrovnu, nicméně přece jen se našly texty na dřevěných tabulkách, bambusu, stromové kůře, kostech i drahých kovech, látkách či papyru. Některé z nich se konečně podařilo rozluštit. Nabízejí strhující pohled do života dávných ostrovních říší, poodhalují tajemství neobyčejných schopností tamějšího obyvatelstva a potvrzují jeho nemalý vliv na rané obyvatele Střední Ameriky.

Lemuřané měli vysoce rozvinuté vnitřní vnímání. Celá společnost měla krásnou duchovní horlivost velmi se lišící od naší materialistické kultury. Mohli kontrolovat svoji osobní zkušenost času a uměli komunikovat telepaticky na velké vzdálenosti. Byli schopni dosáhnout stupňů vědomí a dimenzí, které jen nekteří dnes začínají dosahovat. Meditací a zmenšením zájmu o materialní věci můžeme rozšířit naši mysl a získat některé schopnosti Lemuřanů.

Třetí oko jim umožňovalo vnímat to, co unikalo jejich ostatním smyslům. Dokud používali tento užitečný orgán mohl obohatit jejich životy, ale jak postupně přestávali třetí oko využívat, jeho síla se pomalu snižovala a nakonec téměř zmizela. Když se soustřeďovali na používání všech šesti smyslů, vnímali něco navíc. Když se třeba soustředili na strom, viděli jeho velikost a barvu, ale též ho vnímali jako živou bytost a jeho nehmotný vztah k prostředí, přírodě a celému kosmu.

V důsledku jejich širokých znalostí si byli vědomi světa ze čtvrté dimenze (to ostatní za 3D závojem), a tento duchovní aspekt života měl pro ně základní důležitost. Přes meditaci a koncentraci na duchovno věřili v reinkarnaci a že jsme všichni paprskem světla, který nevyhnutelně opustí fyzické tělo. Vědomí, že existuje život po životě bylo umocněno jejich blízkým kontaktem se svými předky v jiném světě.

Lemurské krystaly byly používány jako nástroje, jiné pomáhaly při duchovním léčení a uvolňování karmických svazků a jsou ještě dnes důležité pro ty, kteří mají z minulých inkarnací "lemurská" karmická spojení. Lemurská kněžská kasta byla schopna se spojit s těmito Lemurskými krystaly. V tomto systému předkládané symboly obsahují duchovní esenci těchto krystalů.


✓ Nová Lemurská energie

 • Ebook (6 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Zasvěcením do Nové Lemurské energie se dostáváte hlouběji a snadněji do paměti Lemurie, setkáváte se zde i s nanebevzatým mistrem Serapisem Beyem, který vám pomůže se rozpomenout na vaše minulé životy v Lemurii a znovu-získat duchovní úroveň a vibrace, které jste tam tehdy měli. Velký modrý krystal Lemurie "Aksha", ke kterému získáváte přístup tímto zasvěcením, je pamětí Lemurie, záznam všech vibrací a událostí, všech inkarnací, transformací a časů. Obsahuje mimo jiné i kopie záznamů všech krystalových knihoven Lemurie, stejně jako veškeré vědění lemurských mudrců, vědění o běhu světa po všechny časy. Také vědění o mnoha světech, vesmírech a jiných formách bytí je v něm zaznamenáno. Můžeme dnes jen tušit, jaký rozsah toto nezměrné vědění možná kdysi mělo.

Nová Lemurská energie

 • Pomocný prostředek na vaší cestě k velkému sjednocení a Jednotě.
 • Spojuje s věděním Akáši a pomáhá nalézt cesty, jak pomáhat druhým na jejich cestě k velkému sjednocení.
 • Naplnění všeobsahující láskou, úctou a zakotvení láskyplné čisté energie Lemurie ve vás.
 • Můžete pomáhat při vzestupu celé Matky Země ("Gaia").

Vznik dnešní lidské společnosti je přičítán třem civilizacím, které jsou spíše vybájené než vědecky dokázané. Těmito třemi civilizacemi byli: Lemuřané, Atlanťané a národ, jenž obýval polární končiny. Kde se Lemurie rozprostírala a jaká vlastně byla její rozloha? To nám dnes už nikdo zcela exaktně nepoví. Lemurie se patrně nacházela na územé dnešného Indického oceánu. Rozprostírala se tedy od Madagaskaru až po Srí Lanku.

Lemuřané měli vysoce rozvinuté vnitřní vnímání. Třetí oko jim umožňovalo vnímat to, co unikalo jejich ostatním smyslům. Dokud používali tento užitečný orgán mohl obohatit jejich životy, ale jak postupně přestávali třetí oko využívat, jeho síla se pomalu snižovala a nakonec téměř zmizela.

Celá civilizace měla krásnou duchovní společnost, která se dosti lišila od té naší materialistické. Mohli kontrolovat svoji osobní zkušenost času a uměli komunikovat telepaticky na velké vzdálenosti. Byli schopni běžně dosahovat vysokých stupňů vědomí i dimenzí, které dnes jen někteří začínají získávat. Meditací a zmenšením zájmu o materiální věci můžeme rozšířit naši mysl a získat skrze toto zasvěcení některé schopnosti Lemuřanů.


✓ Světlo Lemurie

 • Ebook (16 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Naladění Světla Lemurie vás propojí s Lemuriany a posiluje jakákoli již existující spojení. Jedná se o posílení systému, které pomáhá rozvíjet a zlepšovat duchovní schopnosti, pomáhá získat skryté vzpomínky na dávnou minulost, v níž existovaly Lemuranské a Atlantské kultury. Možná jste byli součástí této kultury a pokud ano, můžete cítit rezonanci pravdy v informacích obsažených zde. Pro vzdálené vzpomínky které byly skryty tak dlouho, budou na povrchu, učit vás cestu světla, lásky a posílení.

Podívejte se do minulosti, a poté do budoucnosti, protože právě teď můžete udělat změnu pro zítřek.

Světlo Lemurie

Jak vstupovat do éterického krystalového města Lemurie? Co Lemuriané chtějí, abyste věděli? Lemuriané nabízí mír, lásku, moudrost a pro vás velké uzdravení. Ujistili mě, že je čas vyvést tyto informace na povrch. Je čas pro lidstvo, aby věděli a stoupali.


✓ Telos

 • Ebook (8 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Telos je starověké lemurské město, které se nachází přímo pod horou Shasta. Jedná se o opravdové město nacházející se ve fyzické říši. Jeho milion obyvatel zde žije v míru a blahobytu.

Telos má velmi unikátní frekvenci lásky. Tato energie je velmi přínosná při léčebných sezeních. Energetický systém Telos se velmi snadno učí a předává.

Energie Telos

 • jak vyrobit a používat 5 osobních léčivých kamenů
 • léčení na dálku
 • hojení pro specifické situace
 • nastavte v místnostech lásku
 • speciální úprava vody
 • voda s frekvencí lásky

✓ Sirus Lemura

 • Ebook (68 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

V knihách, které jsou opředeny tajemstvím, koluje v tichosti legenda o Lemurii, která byla velká a dala zrodit slávě Atlantidy. Pro existenci Lemurie neexistují hmotné důkazy, ale někde v podvědomí lidí existuje velice skutečně.

Sirus Lemura nás přivádí ke spojení s hvězdným systémem, teplo a radost, otevírá srdeční čakru, zde můžete načerpat pozitivní energii, pozitivní prožívání pocitů veselosti, štěstí a naplnění milostného života.

Energetický systém Sirua Lemura je rozdělen do 3 stupňů:

Sirus Lemura - 1. stupeň

 • Otevírá naše srdce lásce, probouzí v nich velkorysost a šíří ji dále. Přivádí vyrovnanost, soucit, radost ze života, aktivuje srdeční čakru.
 • Hluboké spojení, jako brána k božské lásce, k prosazení duchovních myšlenek a představ, tělesná energie, aktivuje korunní a čelní čakru. Pomáhá dobře usínat.
 • Přináší harmonii, pomáhá vynést kreativitu na denní světlo, rozpouští nevyřešené problémy, přináší radost, mír, pomáhá nám najít cestu ke svému vnitřnímu dítěti.
 • Cesta do nevědomí, uvolnění, přivádí vás do těsného kontaktu s planetami meditace a usínání, spojení s andělem (jedná se o anděla ze skupiny Myriaden-1000 božských andělů).
 • Spojení s Universem, uvolnění, bezpečí myšlenek.

Sirus Lemura - 2. stupeň

 • Nový začátek, řešení budoucnosti, spojení s vyšší pravdou, přivádí ke spojení s Universem.
 • Kreativita, sebevědomí, krása, pocit štěstí, tvůrčí síla, aktivuje úplně první čakru.
 • Navrací víru v Boha, pomáhá při odpuštění sobě samému, při důvěře ve svět, ukazuje smysl života, pomáhá zesílit koncentraci a schopnost učení, aktivuje solar-plexus a čakru třetího oka.
 • Zvyšování sebehodnoty, sebedůvěry, přináší jistotu, dává nám uklidňující síly, vhodný při zvyšování požadavků na sebe samé.
 • Pomoc při meditaci, vyzařuje klid, prasílu sexuality, aktivuje kořenovou čakru.

Sirus Lemura - 3. stupeň

 • Dává nám ochranu, důvěru a odvahu, posouvá ducha a duši na vyšší úrovně, dovádí nás k disciplíně a vytrvalosti.
 • Krystalizuje všechno v těle, aktivuje a čistí auru i čakry, uvolňuje, integruje, přivádí k hlubokému vhledu, pomáhá k přenášení síly, posiluje duši, pomáhá nám držet se naděje, optimismu a dívat se šťastně do budoucnosti.
 • Čištění aury. Hojnost, množství, dostatek, hluboký vhled do nitra. Duševní síla, odblokování stresu, stoupá schopnost prosazení se, přímost, podporuje energie center.
 • Podporuje v nás odvahu, otevřenost, dosáhnutí vyšší úrovně, umožňuje dosáhnout na nejvyšší energetické vibrace pro denní život. Podporuje naší motivaci a schopnost koncentrace. Přináší vyrovnanost a klid se sebou samým.
 • Klid, podporuje použití pozitivních energií, čistotu a sílu, jednotu s Božstvím, nepomíjivost, věčnost, energie našich duchovních i emočních energií.