Pokročilá škola Reiki II.

✓ Energy Reiki Symboly

"Energetické Reiki Symboly"

 • Ebook (31 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Neexistuje jednoznačný názor o vlastnostech Reiki symbolů, ale panuje obecné přesvědčení, že symboly Reiki zaostřují a zesilují. Můžeme si je představit jako zvětšovací sklo, které energii slunečních paprsků zaostří na jedno místo, čímž zesílí jejich energii. Stejně tak fungují i Reiki symboly. Správně zasvěcení ví, že veškeré varianty jednoho symbolu opravdu fungují. Tím pádem dvoudimenzionální symboly předávané Senseiem Usuim (a dalšími) jsou pouhými zástupci veškeré energie v nich obsažené.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že jejich vedení nějakým způsobem mění chování symbolů. Pak lze říci, že symboly jsou symboly v symbolech. Tohle přesvědčení je podpořeno mnohými zprávami o nadpozemských barvách, které lidé během zasvěcení spatřili. Některým se symboly dokonce jeví jako by se pohybovaly v tzv. multidimenzích.

Ze začátku bychom měli užívat symboly tak, jak jsme se to naučili, protože nějakou dobu bude trvat, než se s tímto novým způsobem ztotožníme. Pak bychom se měli uvolnit a požádat naše průvodce Reiki, aby nám vyjevili barvy, pohyby a varianty symbolů, které jsou pro nás v tomto okamžiku nejvhodnější. Poté můžeme zažít okamžiky překvapení.

Energetické Reiki Symboly

Jedná se o celkem 15 symbolů, které jsou jedinečné, opravdu fungují a umí. Stojí za to s nimi pracovat, jelikož jejich účinky jsou více než přesvědčující.

Účinky zasvěcení poznáme, jakmile se k nám začne blahobyt dostávat mnohem snadněji než dříve. Tímto se nemyslí pouze materiální blahobyt, ale také blahobyt týkající se vnímání sebe sama. Začneme se mít více rádi a získávat větší nadhled. Postupně se vytrácí lítost a křivdy, kterými jsme blahobyt brzdili. Na první pohled se nám cena zasvěcení může zdát vysoká, ale to, co získáme, nás několikanásobně odmění ve všech oblastech života.

Tyto Energy Reiki Symboly pochází z duchovních spisů v Tibetu a Vesmírné Banky Léčení. Jsou velmi silné a intenzivní, a proto by lidstvu neměly zůstat ukryty.


✓ Tibetské Reiki

 • Ebook (67 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tibetské Reiki původně studoval Mikao Usui, zakladatel nejrozšířenější metody Reiki, kdy se učil od tibetských mnichů. Tibetské Reiki je metoda tibetského duchovního léčení, jenž je založeno na podobném principu jako Usuiho klasická metoda Reiki, která má v Tibetském Reiki základ.

Tibetské Reiki vychází ze starověkých tradic a filozofie Tibetu, které se lidstvu dochovaly v tibetských spisech, které Mikao Usui studoval ještě předtím, než se mu podařilo dosáhnout vlastní schopnosti práce s energií.

Já sám jsem po zasvěcení do Tibetského Reiki dospěl k mnohem hlubšímu pochopení východní tradice práce s energií, která je sice jako celek neaplikovatelná pro západ, ale přesto krásná a celou řadu aspektů může do našeho západního stylu přinést.

Sám jsem byl mile překvapen, kam mi toto zasvěcení umožnilo se na duchovní úrovni rozvinout, přestože jsem si již myslel, že jsem Reiki již znal. Díky původnímu systému symbolů Tibetského Reiki mi během čtvrt roku vzrostly mé léčitelské a duchovní schopnosti na více než dvojnásobek.

Tibetské Reiki je můj oblíbený systém duchovního vývoje a práce s energií. Na Velmistrovském stupni si zde duše rozpomíná na svá předchozí působení v Tibetu, což bývá klíčovou složkou rozpomínání se duše na své vlastní schopnosti a dary, jelikož právě do Tibetu duše staletí chodily, aby tam duchovně rostly a přiblížily se Satori (osvícení).

Symboly, o které Tibet rozšiřuje Usuiho systém Reiki, se ve skutečnosti dochovaly už z doby Lemurie a v Tibetu byly používány po celá staletí. Do Evropy je přivezla Švýcarská mistryně Reiki, která byla v Tibetu dle tamních tradic zasvěcena. Tytéž tradice předávám na tomto kurzu i já dnes vám.

Nanebevzatí mistři Saint Germain, El Morya, Dwal Khul a další učili již Ježíše i Buddhu to, co označujeme jako Tibetské Reiki, které je dodnes v Tibetu vyučované. Rovněž učili i duchovní ze staré Lemurie, Atlantidy, Egypta, Machu Picchu, Peruánských And a Polynéských Hunů.

Získáte zde Tibetské zasvěcení a Zasvěcení andělů slunce

Tibetské Reiki vibruje výše než klasické Usuiho reiki, je silnější, obsahuje více symbolů a zaručuje čištění negací na hlubších úrovních, hlubšímu duchovnímu rozvoji osobnosti a k dosažení vlastního "osobního mistrovství".


✓ Reiki Rohu hojnosti

 • Ebook (10 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Roh hojnosti vznikl, aby šířil štěstí a radost a aby navrátil klid do všech oblastí bytí. "Konečně, to je ono, to přesně jsme hledali!" Zasvěcení do energií Rohu hojnosti zvýšeuje vaše osobní vibrace a tím transformuje negativní přesvědčení i bloky na hojnost a dostatek lásky, financí a bezpečí ve vašem životě. Zasvěcením do Reiki rohu hojnosti a přirozené změně myšlení se spojíte s vyššími vibračními frekvencemi. Tím se otevírají netušené možnosti.

Jaké to jsou? Jak získat dostatek a hojnost - ať již v rovině duševní, emocionální, fyzické či materiální. A jak žít a být s otevřeným srdcem a otevřenou myslí, abyste umožnili hojnosti, aby do vašeho života vstoupila.

Sami jste jistě již poznali, že vaše obavy se časem uskuteční (a často říkají "v nejméně vhodný okamžik"). Ve vesmíru funguje zákon přitažlivosti. Vaše nevědomí nevnímá rozdíl mezi realitou a představou. Pokud si něco přejete pouze myslí a ne srdcem, pak přichází zklamání.

Již od narození je jedním z práv každé bytosti žít v hojnosti. Většinou tomu však brání vlastní bloky, naprogramování od rodičů, negativní myšlenky, karma či životní úkol. Díky tomuto vysokovibračnímu zasvěcení je možné většinu těchto blokád rozpustit. Není to však všelék na všechny finanční problémy - pokud se ještě vyskytují blokády způsobené karmickým zatížením. Není však nikde psáno, že proto musíte celý svůj život prožít v bídě a žít pouze ze vzduchu. Právě naopak...

Všichni jsme tvořivé duše mající vědomí, jehož představy, sebehodnocení a vnitřní programy se dříve či později zhmotňují. Změnou vašeho přesvědčení a vnitřních programů se lze uzdravit, zbavit zlozvyků či závislostí. Čím vyšších vibrací dosáhnete, hlouběji se pročistíte a rozšíříte své vědomí, tím snáze vám změna půjde.

Reiki Rohu hojnosti

 • 1. stupeň (žák) - předání energie rohu hojnosti, zvýšení vibrací a úrovně vědomí
 • 2. stupeň (mistr) - předání zasvěcovacího symbolu, pročištění nevědomí od balastů z kolektivního nevědomí

Po zasvěcení do energií Rohu hojnosti vám půjde lépe zhmotňovat vaše přání a získáte nástroj pro svoji transformaci. A je to právě pročištění vlatního naprogramování, transformace negací a zvýšení osobních vibrací - jenž stojí za možností začít zákon přitažlivosti skutečně naplno ve svém životě správně používat.


✓ Tachyon Reiki

 • Ebook (20 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tachyon je základem všech frekvencí. Dokáže vyrovnat jakoukoliv nerovnováhu. Tachyon obsahuje dokonalou prvotní energii. Tachyon není pouze léčebná energie. Všechny hmoty přeměňuje na vámi požadovaný druh energie. Tachyon je rychlejší než samotné Světlo. Dokáže i negativní elektromagnetické pole přeměnit na pozitivní energii.

Tachyonová energie tvoří podstatu veškeré existence. Nalezneme ji všude a ve všem a díky jejímu vlivu můžeme dosáhnout harmonie, jelikož nosí informace k dokonalé harmonii bytostí, zvířat a rostlin.

Tachyon Reiki

 • Tachyon 1. - 3. stupeň: energetizace a zasvěcení do tachyonů
 • Tachyon 4. - 6. stupeň: zesílení o 100 %
 • Tachyon 7. - 9. stupeň: zvýšení průtoku energií a jejich zesílení (až o 300 %)

Tachyonová energie tvoří klíčovou úlohu v duchovním růstu. Můžeme říci, že je tou nejsilnější léčivou silou v rámci celého Universa.


✓ Tachyonový zdroj

"Tachyon Source"

 • Ebook (7 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tachyonový zdroj je místem stvoření tachyonů a zdrojem jejich síly. V podstatě se zde pracuje podobně jako v již známém Tachyon Reiki, avšak namísto s tachyony se v tomto systému pracuje s tachyonovým zdrojem. Práce se tím stává snazší, efektivnější, především pak účinky léčení mnohem silnější a účinnější. Jedná se o poslední verzi.

Prvním stupněm je zasvěcení Tachyonový zdroj 2011.

Druhým stupněm je nejaktuálnější Tachyonový zdroj - vždy pro aktuální rok.

Co je to vlastně Tachyon? Tachyonová energie tvoří podstatu veškeré existence. Nalezneme ji všude a ve všem a díky jejímu vlivu můžeme dosáhnout harmonie, jelikož nosí informace k dokonalé harmonii bytostí, zvířat a rostlin. Tachyonová energie tvoří klíčovou úlohu v duchovním růst. Můžeme říci, že Tachyonový zdroj je nejsilnější léčivou silou Universa.


✓ Zlaté Světlo Reiki

 • Ebook (7 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Na počátku všeho stvořil Bůh nebe a Zemi. Poté Bůh pravil: "Budiž Světlo" a bylo Světlo.

Zlaté Světlo je Boží energie, která nám pomáhá postoupit v našem osobním i duchovním vývoji vědomí. Zlaté Světlo Reiki aktivuje naše sebeléčící síly a povzbuzuje v nás Boží jiskru.

Zlaté Světlo Reiki

Zlaté Světlo Reiki je velmi jemná léčivá energie. Skvělá při práci s odpuštěním, uvolněním vzteku a strachu. Pomáhá nám k důvěře a odhodlání pro nové začátky.

Zlaté Světlo Reiki jest vskutku velmi vytříbenou a vrcholnou vibrací univerzální vesmírné energie. Výrazně navyšuje vibrace, a tedy krásně pročistí i karmu a zátěž z minulých životů.


✓ Lightarian Ki Reiki

"Lightarien-Ki"

 • Ebook (27 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Lightarian Ki Reiki (čteme: "Lightarien Ki Reiki") bylo vyvinuto Sylvií Springer a Ashnu Oberer. Jedná se o vysokovibrační systém reiki od nanebevzatého Buddhy, který je pramenem a inspirací tohoto reiki. Jeho přáním je: Reiki zjednodušit a ukázat lidstvu pravou povahu Reiki.

Byly vyvinuty nové metody a znovuobjeveny staré moudrosti. Lightarian Ki je součástí tohoto procesu.

Význam slov Lightarian Ki (vyslov lajterien kii) se dotýká vědomě spojení k duchovním úrovním nebo ke "zdroji" této zvláštní energie Lightarian Ki. Slovo "Lightarian" je odvozenina anglického slova pro "Světlo" a "Ki" má své kořeny v japonštině a znamená volně přeloženo "životní energie".

Lightarian Ki

Během zasvěcení do Lightarian Ki vstupuje žák do nepřetržitého spojení se čtyřmi významnými, nanebevzatými energiemi, které budou ještě během tohoto tréninku přesně popsány. K tomu potřebuje učitel Lightarian Ki energetický pomocný prostředek, takzvanou "Boží duhu". Jako první se vybuduje spojení s energiemi Nanebevzatého Mistra Buddhy, aby mohla být rozšířena práce s energií a naváže se spojení s Gaiou, Matkou Zemí.

Potom je adept na zasvěcení propojen s léčebnými energiemi Nanebevzatého Mistra Lanto a Nanebevzatého Mistra Sanandy, který zastupuje Ježíše Krista. Zatímco Mistr Budha dodává energie rudého paprsku a Matka Země modrého paprsku, zastupují Mistr Lanto a Sananda zlatý a bílý paprsek Boží duhy a ztělesňují tím ještě výše vibrující energie. Univerzální duha propojuje během zasvěcovacího obřadu učitele a žáka, aby vytvořili to, co nazýváme Chrámem Božího léčení. Chrám nám slouží jako energetický nástroj a vytváří zvláštní prostor a potenciál pro silné léčení.

Práce s energiemi Lightarian Ki má za cíl spojit lidi s energiemi duchovní úrovně pro podporu osobního i planetárního procesu vzestupu: duchovní transformaci a propojení s nejvýše vibrujícími energiemi reiki Nanebevzatých Mistrů, aby byl náš duchovní vývoj usnadněn a urychlen.

Filozofie Lightarian Ki

Nejdůležitější aspekt systému Lightarian Ki je v energetické čistotě a jednoduchosti zasvěcení. Proto samotná práce s touto energií i zasvěcovací procesy jsou odlišné od klasických postupů, zato velice přímé a jednoduché. Na přání nanebevzatého mistra Buddhy se v Lightarian Ki žádné symboly nepoužívají.

Výhody Lightarian Ki

Po zasvěcení do Lightarian Ki se vám značně zvýší vibrační úrovně vašich čaker i jemnohmotných těl. Současně se rozšíří vaše chápání a schopnost předávání energie. Je možné, že vám budou předány duchovní dary, které zlepší vaši schopnost vnímání jemněhmotného duchovního světa a rozříří se i vaše spirituální vnímání pro sebe sama.

Praví se, že je to jako kytara s osmi strunami, kde ta nejhlubší struna je Usui, pak Karuna a nakonec 6 nejvyšších strun Lightarian Ki. Dohromady pak tvoří akord. Každému pacientu pak nabízí tu správnou frekvenci, kterou právě potřebuje.