Kurzy REIKI

v Praze, Brně, Ostravě a na dálku

REIKI je uznávaná metoda, která vznikla před téměř 100 lety v Japonsku. Dnes REIKI oprávněně patří mezi celosvětově nejznámější duchovní kurzy. Na západě se REIKI učí jako určitá forma alternativní medicíny/léčení. Na východě spočívá výuka na duchovním růstu žáka a cestě k vnitřnímu klidu. Ve své výuce kombinuji oba přístupy. 

Přes 10 let pořádám kurzy Reiki v Praze, Brně, Ostravě i zasvěcení do Reiki na dálku pro ty, jenž si chtějí kurz užít v pohodlí domova, jsou z daleka, nebo žijí v zahraničí. Navíc ke skriptům obdržíte videoukázky.

Reiki je vhodnou metodou pro každého. Univerzální energie Reiki léčí, napravuje, zlepšuje obecnou kvalitu života, spánek, psychickou i fyzickou kondici. Podporuje učení, koncentraci, odbourá stres, pomáhá lidem se najít, duchovně růst, léčí emoční traumata, křivdy. S Reiki si „dobijete baterie“, obnovíte samoléčebné procesy těla, duševní pohodu, snížíte výkyvy nálad a naleznete Anshin ritsumei (vnitřní klid). Dozvíte se navíc mnohé o sobě.

Komyo Kai Reiki

Komyo = osvícení; Kai = skrze setkání; Rei = s univerzální, inteligentní, životodárnou;  Ki = energií, sílou

Komyo Kai Reiki je originální dochovalý způsob výuky Reiki dle původních myšlenek Mikao Usui, zakladatele metody Reiki. Komyo Kai Reiki se drží původních tradic léčení skrze duchovní růst a uvědomění duchovních příčin. Již od prvního stupně vedu své žáky dle tradic k meditativní praxi a práci na sobě. Komyo Kai REIKI postupně pozvedá vaše osobní vibrace, vede k uvědomování si, probuzení intuice, vlastnímu hlubšímu léčení, vnitřnímu klidu, vnitřnímu naplnění, lásce a sounáležitosti.

K získání schopnosti čerpat Reiki slouží tzv. Reiju (neboli iniciace/zasvěcení), kdy u vás dochází k obnovení energetických drah pro příjem univerzální energie. Podobnou schopnost mají děti, ale brzy ji ztrácí vlivem nastavení společnosti a odklonu od přirozeného stylu života. Při Reiju se vaše pocity a vjemy soustředí na lásku, harmonii, sílu, radost ze života, svobodu, otevřenost a vyrovnanost. Náplň mých kurzů Reiki je věcná a zejména praktická (když přijdete domů, budete vědět, co s Reiki dělat).


Náplň kurzů Reiki

1. a 2. stupeň - ideální pro začátečníky: jak aktivovat a předávat energii sobě, druhým lidem, dětem, rostlinám či zvířatům; jak dosáhnout vnitřního klidu; základy meditace a práce s čakrami; jak si čistit energetické pole (auru); 5 životních zásad; jak posílat Reiki na dálku; 3 energetické symboly Reiki (fyzická, emoční, mentální/psychická léčba); čištění energií v místnostech, energetizace jídla; podpora v situacích (u lékaře, pohovoru, na zkoušce, apod.) a mnoho dalšího...

3. stupeň - mistrovská úroveň energie a techniky, mistrovský symbol, hluboký duchovní růst...

4. stupeň - zasvěcovací postupy do všech stupňů; jak zasvěcovat osobně i na dálku; 3 varianty zasvěcení; jak dosáhnout Satori (osvícení)...


Na kurzech Reiki na dálku i osobně obdržíte:

* zasvěcení (aktivaci energetických drah pro čerpání univerzální energie)

* možnost opakování zasvěcení ZDARMA (zvýšení schopnosti přijímat Reiki, lépe si energii procítíte, dochází k hlubšímu léčení, duchovnímu růstu a uvědomování si duchovních příčin)

* skripta, videoukázky, daňový doklad a certifikát


Místa konání kurzů Reiki v Praze, Brně a Ostravě

nebo zvolte pohodlnou formu zasvěcení do Reiki na dálku

Praha, ul. Wenzigova 5

Ostrava, ul. Dolní 65

Brno, ul. Soukenická 3