Praktický kurz Filipínského léčení

Filipínské léčení je moje oblíbená technika, nejúčinnější, jakou znám, a sám ji jako léčitel při léčení svých pacientů v těžších případech používám. Na Filipínách je velmi silný magnetismus. A také lidské srdce má svůj vlastní magnetismus, který je spojen s energií. A právě energii, kterou vyzrálým a připraveným jedincům propůjčuje Bůh, využívají také filipínští léčitelé. Tito léčitelé, jak sami říkají, jsou nástrojem Božím.

Filipínští léčitelé jsou v Čechách známí zejména díky svým "krvavým léčením". Pravou podstatou jejich úspěchů však není show, používají totiž vlastní léčebný systém, který vychází hlavně ze spirituálního léčení.

  • Duchovní léčení se neužívá jen na fyzické léčení těla, ale lze sem zahrnout i psychické, emoční, vztahové a další problémy lidského života. Je to tak, protože energie funguje stejným způsobem na všechny potíže. Skrze víru a Boží zázrak může vyléčit jakékoli problémy, jež se v životě vyskytnou.
  • Tato forma léčení je hodně spjatá s přírodou.

Kdo může tento kurz absolvovat

Ideální je pokročilá znalost práce s energiemi


Filipínští léčitelé pracují s Boží energií, proto doporučuji před absolvováním Kurzu Filipínského léčitelství projít zasvěcením alespoň Reiki nebo Shambally 1024

Jestliže se chcete umění Filipínského léčení co nejvíce přiblížit, doporučuji Vám také si doplnit zasvěcení do Boží energie Mahatmá

Po dokončení kurzu Filipínského léčení Vám dále doporučím rovněž Posvátné Světlo pro další prohloubení Vašich léčitelských schopností.


Předpoklady pro možnost absolvovat tento kurz: ideálně Mahatmá: Boží energie 

(avšak nějaký stupeň REIKI nebo Shambally 1024 taktéž dobře poslouží)