Posvátné Světlo

Posvátné Světlo patří mezi energie nezbytné k přenesení do Světla. Je to spojení k Boží lásce a moudrosti. Vše je posilněno Světlem. Je to dar archanděla Gabriela. 

V různých situacích nám andělé a archandělé pomáhají a kontaktují nás a říkají nám, že nikdy nezůstaneme sami. 

Andělé nám ukazují cestu k určení vlastního osudu. Já osudu tomu říkám Boží plán, ale také tomu rozumím jako procesu nalezení vlastní cesty a rozhodnutí se, zdali jít nebo nejít po této cestě, kterou si předurčila vaše duše ještě před narozením ve spolupráci se svými duchovními průvodci, které duši vedou skrze jednotlivé životy (těmto průvodcům se říká "Vyšší Já").

Posvátné Světlo

V každodenních životech zázraky neočekáváme, ačkoli se kolem nás dějí každou chvíli. 

Co je tímto zázračným činem, který může kdokoli podstoupit? 

Je to požehnání Posvátným Světlem.

Silné požehnání je něco, co mají Filipínští léčitelé a určitou jeho formu provádí pacientům na konci svých léčebných seancí. Také k těmto účelům Posvatné Světlo rozhodně využijete, pokud se rozhodnete aplikovat Filipínské léčení.

V okamžiku volání andělů a Boha/Universa/Vesmíru se stane něco rozhodného: vidíme změnu negativního stavu na pozitivní. Přitahujeme sílu a jsme schopni převzít odpovědnost sami. Cítíme se bezpečně a chráněni.