Mahatmá

Mahatmá byla zmíněna již za dob Atlantidy a je snad vůbec tou nejvyšší formou čiré Boží energie, kterou máme na Zemi k dispozici. Je to krásná pročišťující transformační a uklidňující energie. Lidé se následující ráno po jejím zasvěcení cítí "jako na novém světě".

Lze ji posílat na uzdravení problémů, čehokoli, co je třeba řešit (vztahy, emoce, očista aury, přesvědčení, vzorce..) a samozřejmě i pro léčení ostatních. Když Boží energii Mahatmá zavoláme, proudí celou naší aurou až do fyzického těla a poté do Země, kde uzdravuje a zvyšuje duchovní úroveň planety a v ruku v ruce s tím rozšiřuje vědomí všech lidí.

Mahatmá smí být užita pouze pro čisté a nejvyšší účely. Svou velkou mocí nás nemůže spálit, protože ke každému jednotlivci přichází přesně v té podobě, síle a vibraci, jakou aktuálně na své cestě zvládne. Podle duchovních zákonů je zapotřebí tuto energii "pozvat", stejně jako každou jinou pomoc, o kterou stojíte - v tomto případě formou zasvěcení.

Mahatmá zasvěcuji v mnohem vyšších vibracích, než ve kterých se běžně zasvěcuje a předává. Souvisí to se změnou/navýšení zdroje a transformací této krásné boží energie, která se mi na začátku roku 2017 podařila po zvládnutí rozsáhlé očistné transformace mé duše.

Energie Mahatmá je vyšší formou energie, kterou máme na Zemi k dispozici. Svou velkou mocí nás nemůže spálit, protože je směrem dolů transformována velkými existencemi, naší monádou a naší duší pro inkarnovaný aspekt naší bytosti. Je vedena dalšími stanicemi z "kosmické elektrárny", aby nás ohromný počet voltů nezabil, než k nám se silně sníženým počtem voltů dojde. Tisícinásobně urychlí náš vzestup. Vystaví pro nás světelný most, který vede ke Zdroji. Boží energie Mahatmá je velmi jemná vysokovibrační energie v barvě zlatobílé.

Mahatmá

 • spojovací článek mezi námi a božstvím
 • velmi jemná vysokovibrační zlatobílá energie
 • vede vaši duši blíže k vzestupu
 • nejefektivněji vyrovnává a probouzí funkci žláz (hypofýza produkuje živoucí a omlazující hormony)
 • léčí emoce, negativní myšlenkové programy, paradigmata (vzorce chování, myšlení...)
 • meditace a práce s Mahatmá, osvobození zablokované části našeho bytí, fyzické kroky očisty
 • Bílé Světlo Stvoření
 • léčí emoce, negativní myšlenkové programy, paradigmata (vzorce chování, myšlení..)
 • napravuje přesvědčení, která nás omezují a ani si to neuvědomujeme
 • očišťuje nevyřešené vztahy a mentální, emocionální i fyzické tělo
 • pomáhá s očistou léčitelům, terapeutům, lidem pracujícím s lidmi a citlivým jedincům, kteří mají tendenci na sebe přebírat problémy ostatních lidí - proto vnímá toto zasvěcení nespočet lidí jako velmi užitečné
 • zasvěcení do energií nanebevzatého mistra Vywama
 • a další... např.: techniky očisty, práce s Bílým Světlem Stvoření, příprava žáka i mistra na zasvěcení, zasvěcovací postupy, nové zasvěcování mistra, techniky na posilnění spojení s Bohem a zbavení se špatného

zasvěcení na dálku: 1485 Kč

Objednejte se