Koruna Avalonu

Jedná se o novou a starou energii Avalonu, médium Světla, ochránce brán.

Avalon se nacházel v dnešní jižní Anglii. Dnes můžeme znovu cítit po celé jižní Anglii energie Avalonu. Proč je Avalon tak důležitou duchovní dimenzí?

Avalon byl dimenzí války a lásky. Tato dimenze byla poničena válkami, bitvami a uzurpací. Na druhou stranu se zde však nacházelo hodně pracovníků Světla. Proběhlo zde mnoho rituálů pod vedením veleknězů a velekněžek.

Měli bychom mít již zkušenost s prací s energiemi, jelikož v tomto energetickém systému proudí vysoce vibrující ochranné energie JÁ JSEM OCHRÁNCE SVĚTLA - ACULMA.


Předpoklad pro toto zasvěcení: Mistr Merlin + Excalibur Reiki + Avalon Reiki