Mistr Merlin

"Merlinova moudrost". Mistr Merlin býval vizionářem, jenž předpověděl, že nastane "nová doba" (New Age) a návrat božství do vědomí lidí. Dnes patří mezi nanebevzaté mistry. Zasvěcení Mistr Merlin je vhodné pro kartáře, věštce, a všechny terapeuty, jež potřebují nahlédnout dále než se jim dosud daří. Mistr Merlin přichází k lidem, kteří mají upřímnou touhu poznat božskou magii skrze toto zasvěcení. Zdůrazňuje žákům, že tyto znalosti nesmí být nikdy zneužity. Merlin si cení svého umění, avšak podělí se ochotně se "světlonoši", kteří mají čisté úmysly a láskyplná srdce.

Merlin byl duchovním vůdcem druidů a keltských mnichů v Británii. Jeho rad si však vážili i za hranicemi. Po jeho pomoci toužili nejen vysoce postavení, ale také prostý lid. Merlin tedy putoval celou Británií a všem pomáhal svou magickou silou.

Merlinovu sílu můžeme používat v každodenním životě. Nepotřebujeme mít ani žádné speciální vědomosti. Stačí pouze správná formulace našeho přání a prosby Merlinovi. S jeho podporou můžeme pracovat na svém duchovním rozvoji nebo vytvořit ochrannou energii, která nás chrání před útoky negativních sil a před nebezpečím ve fyzickém světě.

Mistr Merlin pomáhá s

 • božskou magií
 • krystaly
 • prací s energiemi
 • léčením
 • duchovními schopnostmi
 • intuicí
 • jasnozřivostí
 • prorokováním a věštěním
 • vedením duše

Merlin je již několik let mým "osobním" vnitřním mistrem.

Toto zasvěcení je velmi vhodné kombinovat např. s Keltským Reiki a Excalibur Reiki.

Mistr Merlin

Stačí jej zavolat, požádat a poděkovat a Merlin s námi bude vždy. Vnese pocit štěstí a bezpečí do našeho osobního života. Bude nás vést na naší životní cestě, abychom dosáhli štěstí a splnili všechny úkoly současné inkarnace.

 • Spojení s velkým mágem a kouzelníkem.
 • Silná léčivá a ochranná energie.
 • Obřady, mystická energie, rituály pro každodenní použití.