Merlin byl přední duchovní učitel a léčitel své doby. Zjistěte, s čím Vám i dnes pomůže

Jak si můžete zkvalitnit své duchovní vedení a intuici? Získejte průvodce, který Vás provede procesem vnitřního léčení, transformace a rozpomínání Vaší duše na duchovní dary z Vašich minulých životů.

Máte jej na dosah, právě nyní.


Merlinova mistrovská škola léčení a spirituálního růstu

Pojďme se společně na Merlina jako nanebevzatého mistra podívat z duchovního úhlu pohledu.

Merlin měl stovky vlastních žáků, které vyučoval tehdy nevídanou spirituální praxi mimo zaběhnuté postupy. Pomáhal svým žákům v duchovním růstu a mnoho z nich úspěšně dovedl k Satori (osvícení). Jeho učení se ve střípcích dochovalo a dnes se k nám vrátilo.

Merlin si své žáky pečlivě vybíral a zkoumal jejich vnitřní pohnutky a motivaci, tedy zda skutečně a upřímně CHTĚJÍ duchovně růst a dojít často nevídaných vyléčení. Žáky nechával procházet různými zkouškami, aby prověřil jejich vnitřní přesvědčení a připravenost. Těm, které ke studiu přijal, na rozdíl od ostatních duchovních kněží, nic nezatajoval a žil s nimi společně v pravdě. Zákony karmy, minulé životy a léčení s energií... to vše již kdysi Merlin své žáky učil na velmi vysoké úrovni.


Pokud Vás Merlin a jeho energie zaujaly, není to jistě jen tak nějaká náhoda. Velmi pravděpodobně Vaše duše rezonuje s učením, se kterým se již dříve setkala.

Cítíte, že by toto mohl být další významný krok na Vaší duchovní cestě? Nebo jen někde v koutku duše cítíte, že alespoň vyzkoušet Merlinovu školu poznání by mohlo stát za to?

Nic není náhoda. Vesmír nám nepošle do cesty nic, s čím bychom se neměli setkat. Záleží jen a jen na nás, jak se postavíme k darům a výzvám, kterými nás Vesmír vede na naší pouti skrze naše jednotlivé životy.


✓ Mistr Merlin

 • Ebook (22 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Mistr Merlin býval vizionářem, jenž předpověděl, že nastane "nová doba" (New Age) a návrat božství do vědomí lidí. Dnes patří mezi nanebevzaté mistry. Zasvěcení Mistr Merlin je vhodné pro kartářky, věštce, a všechny terapeuty, jež potřebují nahlédnout dále než se jim dosud daří. Mistr Merlin přichází k lidem, kteří mají upřímnou touhu poznat božskou magii skrze toto zasvěcení. Zdůrazňuje žákům, že tyto znalosti nesmí být nikdy zneužity. Merlin si cení svého umění, avšak podělí se ochotně se "světlonoši", kteří mají čisté úmysly a láskyplná srdce.

Merlin byl duchovním vůdcem druidů a keltských mnichů v Británii. Jeho rad si však vážili i za hranicemi. Po jeho pomoci toužili nejen vysoce postavení, ale také prostý lid. Merlin tedy putoval celou Británií a všem pomáhal svou magickou silou.

Zasvěcení do energií nanebevzatého mistra Merlina přináší:

 • Spojení s velkým duchovním průvodcem a učitelem.
 • Zdokonalení intuice a Vašich vlastních léčitelských a spirituálních schopností.
 • Silnou léčivou a ochrannou energii.
 • Seznámíte se tradičními obřady a rituály pro každodenní použití.

Merlinovu sílu můžeme používat v každodenním životě. Nepotřebujeme mít ani žádné speciální vědomosti. Stačí pouze správná formulace našeho přání a prosby Merlinovi. S jeho podporou můžeme pracovat na svém duchovním rozvoji nebo vytvořit ochrannou energii, která nás chrání před útoky negativních sil a před nebezpečím ve fyzickém světě.

Mistr Merlin pomáhá s

 • božskou magií
 • krystaly
 • prací s energiemi
 • léčením
 • duchovními schopnostmi
 • intuicí
 • jasnozřivostí
 • prorokováním a věštěním
 • vedením duše

Merlin je již několik let mým osobním vnitřním mistrem.

Stačí jej zavolat, požádat a poděkovat a Merlin s námi bude vždy. Vnese pocit štěstí a bezpečí do našeho osobního života. Bude nás vést na naší životní cestě, abychom dosáhli štěstí a splnili všechny úkoly současné inkarnace.


✓ Excalibur Reiki

 • Ebook (12 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

V systému Excalibur reiki se nepoužívá běžně zažité pojetí a fungování symbolů jako v mnohých jiných stylech zasvěcení. Jsou zde dvě symbolické vsazení: meče pravdy (mužská energie) a Svatého grálu (ženská energie), jež lze používat jako jeden duchovní nástroj. 

Přináší moudrost a léčení.

Pro odstranění negativních a nežádoucích energií mohou být přivolaní spirituální průvodci kulatého stolu.

Oba stupně Excalibur Reiki předávám společně a obsahují zajímavé nástroje pro duchovní práci i léčení.

Velice zajímavá vibrace Merlinových energií.


✓ Avalon Reiki

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Tento systém Reiki vás naladí na energii společenství Excalibru, Meče Pravdy. Naučíte se, jak používat energie Merlina a Paní Světla. Jedná se o léčivé energie, které přináší rovnováhu.

Systém pomáhá překonávat překážky a získat dostatek sil pro překonání neúspěchu a neštěstí - tyto pocity jsou často doprovázeny depresemi a nedostatkem motivace.

Energie získaná skrze Meč Pravdy odstraňuje pocity neúspěchu a zmaru. Dobíjí Vaše vnitřní štěstí a životní energii.

Avalon Reiki spadá do Magických energií, ale můžeme jej zařadit také do osobního rozvoje, jelikož duši "připomene" její slavnou minulost a duchovnost, kterou v minulých životech získala.

"Vítej v Avalonu. Nastup do naší lodi. Provedeme tě skrze mlhu na náš posvátný ostrov Avalonu."

Předpokládá se, že žák rozumí principům Reiki a dokáže si vizualizovat Reiki symbol, aby obdržel energetický tok. Energie Excalibur funguje na stejném principu jako tradiční Reiki. Energii také získáte pouhým přikládáním rukou. Systém je však zaměřen na vizualizaci jakožto pomocný nástroj při zachycování a vývoji vlastních schopností Reiki.

1. stupeň - dva symboly Avalon Reiki, léčení, ostrov Avalon

2. stupeň - zasvěcování, mistrovské sebeléčení, tajemství poznání Jezerní paní


✓ Koruna Avalonu

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Jedná se o novou a starou energii Avalonu, médium Světla, ochránce bran.

Avalon se nacházel v dnešní jižní Anglii. Dnes můžeme znovu cítit po celé jižní Anglii energie Avalonu. Proč je Avalon tak důležitou duchovní dimenzí?

Avalon byl dimenzí války a lásky. Tato dimenze byla poničena válkami, bitvami a uzurpací. Na druhou stranu se zde však nacházelo hodně pracovníků Světla. Proběhlo zde mnoho rituálů pod vedením veleknězů a velekněžek.

Měli bychom mít již zkušenost s prací s energiemi, jelikož v tomto energetickém systému proudí vysoce vibrující energie ochrany "JÁ JSEM OCHRÁNCE SVĚTLA - ACULMA".

Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010.

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Dnes Vám duše tímto říká, že by se ráda rozpomenula na Merlinovo učení a ráda by navázala na vlastní duchovní moudrost, kterou díky Merlinovi v tehdejším životě získala.

Jestliže jste dočetli tuto stránku do konce. Pak jste zaslechli volání své duše po energiích a vibracích, které již zná. Pokud jste dočetli můj text až sem, pak jste byli v některém ze svých minulých životů Merlinovým žákem. Vaše duše zavibrovala s těmito vibracemi, když jste o Merlinovo jméno uviděli, jelikož jsou to energie, ve kterých Vaší duši bylo dobře, ve kterých jí dával její tehdejší život smysl a ve kterém skutečně podnětně rostla. 

Vyslyšíte volání své duše po rozpomenutí se na dávnou slávu a získané spirituální schopnosti?

OBJEDNÁVKA

Vyberte si balíček, po kterém Vaše duše touží.

Získáte buď všechna výše uvedená zasvěcení v jednom zvýhodněném balíčku. Nebo si můžete vybrat jen ta zasvěcení, která s Vámi právě rezonují.

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK všech energií Merlinova mistrovská škola

Uspoříte 30 % oproti nákupu po jednom

10.219,- Kč (místo 14.600,-)


Mistr Merlin

2.900,- Kč

Excalibur Reiki

2.900,- Kč

Koruna Avalonu

4.900,- Kč

Avalon Reiki

3.900,- Kč


Přejete si individuální PREMIUM mentoring přímo s Martinem ?

 • SOUKROMÝ VIP mentoring (50min VIDEO ROZHOVOR) přímo s Martinem Ospalíkem + videozáznam z hovoru

+ k tomu ještě:

 • Prodloužená a rozšířená příprava klienta na zasvěcení + 14denní proces dočištění a zaléčení čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, energetické buněčné paměti a karmických kotev, bloků, slibů a přísah (nejen) z minulých životů)
 • Pročištění stagnujících energií v domě/bytě, automobilu a kanceláři klienta
 • Intenzivnější a přednostní emailová podpora a poradenství

Cena PREMIUM péče vychází na 2.997,- Kč a lze si ji přiobjednat k jakémukoli zasvěcení nebo k balíčku.


Chcete pro sebe ještě více péče ?

UPgrade energií

UPgrade všech Vašich zasvěcení na aktuální nejvyšší dostupnou úroveň je moje TOP služba, kterou jsem vymyslel právě pro ty, kdo se chtějí dále posunout, nebo třeba cítí, že s energiemi déle nepracovali a chtějí vše obnovit a navýšit vibrace jednotlivých zasvěcení. A to za symbolický poplatek.

Všichni moji klienti mají možnost kdykoli si tuto aktualizaci/booster/navýšení/přečištění (zkrátka: UPgrade) objednat. Je jedno, kolik zasvěcení máte. Všechna zasvěcení, která máte ode mě si můžete takto navýšit o aktuální nové vibrace (tedy projít vlastní UPgrade zasvěcení).

Vždy dochází k aktualizaci a navýšení všech energií, které máte ode mě zasvěcené. K tomu pro každého klienta v rámci této roční služby provádím také pečlivé vyčištění kanálků pro práci s energiemi, vlastní intuicí, duchovními průvodci a hlubší propojení s duchovními dary Vaší duše. V rámci této služby Vám s pečlivostí věnuji veškerou péči, abyste se posunuli a neblokovali si hojnost darů, které pro Vás Vesmír má.

Již jste slyšeli o zasvěcení Merlin Velmistr, nebo Excalibour Reiki Velmistr, Avalon Reiki Velmistr 2024, ba dokonce o zasvěcení Koruna Avalonu Velmistr, atd.?

Mám pocit, že se s dalšími a dalšími placenými stupni roztrhl pytel, často jsou však bez reálné přidané hodnoty pro klienta. Dávno jsem věděl, že touto cestou nekonečného navyšování placené nabídky jít nechci, protože je to cesta donekonečna a nevidím v tom od určité úrovně žádnou přidanou hodnotu, kromě hry čísel. V naprosté většině případů se už ani nejedná o další vzdělávání ale pouze o iniciaci energie. Toto není zkrátka moje cesta.

Na druhou stranu je fakt, že tím, jak s energiemi a klienty v oblasti léčitelství a duchovního rozvoje pracuji jako lektor a terapeut denně již od roku 2010, tak díky veškeré praxi se mi energie dále vyvíjí a otevírají. Proto jsem vytvořil nevídanou a zcela novou službu: UPgrade.

UPGRADE můžete učinit kdykoli. Nezáleží na tom, zda máte 1 nebo více zasvěcení. Vždy Vás posunu na tu nejvyšší dostupnou úroveň - ve všech zasvěceních, která ode mne již máte. Cena je přitom stejná při UPgrade libovolného počtu Vašich zasvěcení. Čas od času doporučuji UPgrade každému. Dopřejte si vyšší úroveň, energie Vám bude proudit hlouběji, lehčeji, bude efektivnější, spirituálnější a přitom máte jistotu kvality vibrací zprostředkované od zkušeného léčitele a pečlivého lektora s bohatou praxí od roku 2010.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení, která ode mě máte, činí 1.497,- Kč (Martin)

Jedinečná příležitost UPgrade zasvěcení od 2 lektorů najednou

Užijte si jedinečnou synergii
Užijte si jedinečnou synergii

Pro zájemce nabízím variantu UPgrade v provedení 2 lektorů najednou - tedy ode mě (Martin) a mé ženy Karin (která mi od roku 2016 pomáhá s klienty). Zájemci si tak svůj UPgrade zasvěcení mohou prožít od dvou zasvěcujících současně, kteří jsou společně vyladění, vzájemně vibračně v souladu, energeticky se doplňující a navíc v partnerské láskyplné energii. Díky tomu může být UPgrade nejen o navýšení Vašich zasvěcení a schopností, ale může to být Váš vyšší level prožitku takto všestranné kombinace a propojení ženské-mužské kvality energie. PŘEJI KAŽDÉMU prožít si toto nevídané propojení, kompletnost energií a báječný prožitek synergie svědomitého pečujícího muže a laskavé srdečné ženy.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení od nás obou činí 2.297,- Kč (Martin & Karin)

Objednávky