Merlin byl přední duchovní učitel a léčitel své doby. Zjistěte, s čím Vám i dnes pomůže

Jak si můžete zkvalitnit své duchovní vedení a intuici? Získejte průvodce, který Vás provede procesem vnitřního léčení, transformace a rozpomínání Vaší duše na duchovní dary z Vašich minulých životů.

Máte jej na dosah, právě nyní.


Merlinova mistrovská škola

Pojďme se společně na Merlina jako nanebevzatého mistra podívat z duchovního úhlu pohledu.

Merlin měl stovky vlastních žáků, které vyučoval tehdy nevídanou spirituální praxi mimo zaběhnuté postupy. Pomáhal svým žákům v duchovním růstu a mnoho z nich úspěšně dovedl k Satori (osvícení). Jeho učení se ve střípcích dochovalo a dnes se k nám vrátilo.

Merlin si své žáky pečlivě vybíral a zkoumal jejich vnitřní pohnutky a motivaci, tedy zda skutečně a upřímně CHTĚJÍ duchovně růst a dojít často nevídaných vyléčení. Žáky nechával procházet různými zkouškami, aby prověřil jejich vnitřní přesvědčení a připravenost. Těm, které ke studiu přijal, na rozdíl od ostatních duchovních kněží, nic nezatajoval a žil s nimi společně v pravdě. Zákony karmy, minulé životy a léčení s energií... to vše již kdysi Merlin své žáky učil na velmi vysoké úrovni.


Pokud Vás Merlin a jeho energie zaujaly, není to jistě jen tak nějaká náhoda. Velmi pravděpodobně Vaše duše rezonuje s učením, se kterým se již dříve setkala.

Cítíte, že by toto mohl být další významný krok na Vaší duchovní cestě? Nebo jen někde v koutku duše cítíte, že alespoň vyzkoušet Merlinovu školu poznání by mohlo stát za to?

Nic není náhoda. Vesmír nám nepošle do cesty nic, s čím bychom se neměli setkat. Záleží jen a jen na nás, jak se postavíme k darům a výzvám, kterými nás Vesmír vede na naší pouti skrze naše jednotlivé životy.


✓ Mistr Merlin

 • Ebook (22 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Mistr Merlin býval vizionářem, jenž předpověděl, že nastane "nová doba" (New Age) a návrat božství do vědomí lidí. Dnes patří mezi nanebevzaté mistry. Zasvěcení Mistr Merlin je vhodné pro kartářky, věštce, a všechny terapeuty, jež potřebují nahlédnout dále než se jim dosud daří. Mistr Merlin přichází k lidem, kteří mají upřímnou touhu poznat božskou magii skrze toto zasvěcení. Zdůrazňuje žákům, že tyto znalosti nesmí být nikdy zneužity. Merlin si cení svého umění, avšak podělí se ochotně se "světlonoši", kteří mají čisté úmysly a láskyplná srdce.

Merlin byl duchovním vůdcem druidů a keltských mnichů v Británii. Jeho rad si však vážili i za hranicemi. Po jeho pomoci toužili nejen vysoce postavení, ale také prostý lid. Merlin tedy putoval celou Británií a všem pomáhal svou magickou silou.

Zasvěcení do energií nanebevzatého mistra Merlina přináší:

 • Spojení s velkým duchovním průvodcem a učitelem.
 • Zdokonalení intuice a Vašich vlastních léčitelských a spirituálních schopností.
 • Silnou léčivou a ochrannou energii.
 • Seznámíte se tradičními obřady a rituály pro každodenní použití.

Merlinovu sílu můžeme používat v každodenním životě. Nepotřebujeme mít ani žádné speciální vědomosti. Stačí pouze správná formulace našeho přání a prosby Merlinovi. S jeho podporou můžeme pracovat na svém duchovním rozvoji nebo vytvořit ochrannou energii, která nás chrání před útoky negativních sil a před nebezpečím ve fyzickém světě.

Mistr Merlin pomáhá s

 • božskou magií
 • krystaly
 • prací s energiemi
 • léčením
 • duchovními schopnostmi
 • intuicí
 • jasnozřivostí
 • prorokováním a věštěním
 • vedením duše

Merlin je již několik let mým osobním vnitřním mistrem.

Stačí jej zavolat, požádat a poděkovat a Merlin s námi bude vždy. Vnese pocit štěstí a bezpečí do našeho osobního života. Bude nás vést na naší životní cestě, abychom dosáhli štěstí a splnili všechny úkoly současné inkarnace.


✓ Excalibur Reiki

 • Ebook (12 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

V systému Excalibur reiki se nepoužívá běžně zažité pojetí a fungování symbolů jako v mnohých jiných stylech zasvěcení. Jsou zde dvě symbolické vsazení: meče pravdy (mužská energie) a Svatého grálu (ženská energie), jež lze používat jako jeden duchovní nástroj. 

Přináší moudrost a léčení.

Pro odstranění negativních a nežádoucích energií mohou být přivolaní spirituální průvodci kulatého stolu.

Oba stupně Excalibur Reiki předávám společně a obsahují zajímavé nástroje pro duchovní práci i léčení.

Velice zajímavá vibrace Merlinových energií.


✓ Avalon Reiki

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tento systém Reiki vás naladí na energii společenství Excalibru, Meče Pravdy. Naučíte se, jak používat energie Merlina a Paní Světla. Jedná se o léčivé energie, které přináší rovnováhu.

Systém pomáhá překonávat překážky a získat dostatek sil pro překonání neúspěchu a neštěstí - tyto pocity jsou často doprovázeny depresemi a nedostatkem motivace.

Energie získaná skrze Meč Pravdy odstraňuje pocity neúspěchu a zmaru. Dobíjí Vaše vnitřní štěstí a životní energii.

Avalon Reiki spadá do Magických energií, ale můžeme jej zařadit také do osobního rozvoje, jelikož duši "připomene" její slavnou minulost a duchovnost, kterou v minulých životech získala.

"Vítej v Avalonu. Nastup do naší lodi. Provedeme tě skrze mlhu na náš posvátný ostrov Avalonu."

Předpokládá se, že žák rozumí principům Reiki a dokáže si vizualizovat Reiki symbol, aby obdržel energetický tok. Energie Excalibur funguje na stejném principu jako tradiční Reiki. Energii také získáte pouhým přikládáním rukou. Systém je však zaměřen na vizualizaci jakožto pomocný nástroj při zachycování a vývoji vlastních schopností Reiki.

1. stupeň - dva symboly Avalon Reiki, léčení, ostrov Avalon

2. stupeň - zasvěcování, mistrovské sebeléčení, tajemství poznání Jezerní paní


✓ Koruna Avalonu

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Jedná se o novou a starou energii Avalonu, médium Světla, ochránce bran.

Avalon se nacházel v dnešní jižní Anglii. Dnes můžeme znovu cítit po celé jižní Anglii energie Avalonu. Proč je Avalon tak důležitou duchovní dimenzí?

Avalon byl dimenzí války a lásky. Tato dimenze byla poničena válkami, bitvami a uzurpací. Na druhou stranu se zde však nacházelo hodně pracovníků Světla. Proběhlo zde mnoho rituálů pod vedením veleknězů a velekněžek.

Měli bychom mít již zkušenost s prací s energiemi, jelikož v tomto energetickém systému proudí vysoce vibrující energie ochrany "JÁ JSEM OCHRÁNCE SVĚTLA - ACULMA".