Keltské Reiki

Celtic Reiki

Keltské Reiki je spojení prvotní energie Reiki s energií vědění keltských Druidů. Je to původní forma léčitelství ovlivněna keltskými technikami a energetickými symboly. Keltské reiki obsahuje vysoké vibrace z jádra Země, jež nejvíce ovlivňují kořenovou čakru. A to je rozdíl oproti klasické metodě Reiki, kde se při zasvěcení pracuje zejména s čakrami vyššími (od korunní po srdeční). Symboly Keltského reiki se většina žáků naučí používat velmi rychle a snadno do nich pronikají.

Druidové byli keltští duchovní. Tvořili nejvýznamnější část keltské společnosti. Své vědění, moudrost a energii (Ki) čerpali z přírody. Mezi lidmi měli výsadní postavení. Směli kupříkladu vstupovat na posvátná místa, prováděli různé obřady a léčebné rituály.

Slovo druid ve staroirštině znamená "vysoce vědoucí". Kořen slova "dru" odkazuje na dub, proto tedy můžeme hovořit o "moudrosti dubu". A nejenom dubu. V Keltském Reiki (Keltské Ki) se používají totožné energie a vibrace, které pramení ze Země v čisté přírodě a lese. Druidové považovali dub vždy krále stromů. Posvátné byly tzv. nemethony, neboli posvátné dubové háje, kde druidové věštili, léčili a meditovali a kam směli vstupovat jen oni.

Keltské Reiki - 1. stupeň

Seznamuje s energií a podporuje práci s těmito 11 symboly:

 • symbol k nalezení vašeho středu, dovede vás k vašim kořenům a nechá poznat minulost ve vašich genech
 • nechá vás nahlédnout do budoucnosti a ukáže řešení problémů
 • pomůže odstranit špatné zážitky, nebo rozpustit blokády
 • přivádí energii dovnitř a odstraňuje onemocnění
 • posiluje pochopení, přijetí a toleranci pro všechny ostatní bytosti
 • když potřebujete více porozumění a uznání nebo nemůžete najít tu správnou rychlou odpověď
 • posílení každého vztahu, k ukončení samoty, posiluje schopnost navázat vztah a vede k otevřenému rozhovoru s partnerem
 • posílením vztahu a sounáležitosti vás přivede k vnitřnímu klidu a vyrovnanosti
 • posílení vůle, vyvolává staré vzpomínky, vše, co se kdysi nepovedlo, se může s tímto symbolem vrátit a napravit
 • posílení optimismu, víry ve změnu k lepšímu a podporuje sílu ke zlepšení kvality života
 • z minulého života vyvolané vzpomínky nechá skrze transformaci zcela přeměnit či odstranit

Při mém zasvěcení do Keltského Reiki proudily nádherné energie a obrovská síla Matky Země do celé mojí aury. Rozpomněl jsem se postupně na své působení jako druid v minulých životech. Stejně tak se ke mně vrátila dříve získaná moudrost druida. Toto vědění si mě jednoduše přivolalo nazpět, abych mohl vše znovu používat v životě tomto. Každým dalším stupněm zasvěcení jsem si čím dál více uvědomoval posvátnost, sílu a moudrost Universa i Matky Země.

Keltské Reiki - 2. stupeň

Opravňuje k provedení některých manifestací a je podpořen o dalších 11 symbolů:

 • symbol k začátku práce s energií
 • pro zjemnění energetického proudu, zvyšuje krevní cirkulaci
 • na stabilizaci energetického proudu
 • k vyvolání uschované energie z energetického depotu
 • k nabití předmětu energií
 • na zklidnění po rozčílení, přivádí k harmonii tělo i Ducha
 • k ochraně proti zlým zážitkům
 • čištění čaker a jejich osvobození od blokád
 • posílení čaker a k řízení pozitivní energie správným směrem, ke stabilizaci a ukotvení energetického proudu v těle
 • rozpuštění blokád či uvíznutí a zprůchodnění čakry pro energetický proud, posiluje koncentraci a schopnost učení
 • k udržení tělesné energie, podporuje všechny čakry v zásobování energie a vytváří "zásobník" tělesné energie též u osob, které nemají žádné zasvěcení Kéltské reiki

Keltské Reiki - 3. stupeň

Předává oprávnění k zasvěcení ostatních a seznamuje s dalšími 11 symboly:

 • přivádí k ukončení dané situace
 • symbol jenž má situaci při nejasnostech "zpozdit", jeho použití je vhodné, když okamžitě nevidíte východisko a řešení, které nezávisí jen na jedné osobě
 • symbol k učinění změny či rozhodnutí nebo i události
 • na ochranu, blahobytu a spokojenosti
 • symbol proti nemocem, k řešení různých životních situací a na zlepšení kvality života
 • v situacích k novému startu a vlévá do života nový elán
 • když potřebujete klid a mír
 • dosažení osvícení a objasnění svých vlastních pocitů, k poznání vlastních požadavků, posílení vlastní sebejistoty
 • ke ztělesnění společného života s nejrůznějšími bytostmi a přírodou
 • umožňuje nám překročit naše vlastní hranice, podpora nových cílů
 • k podpoře a posílení každého plánu pozitivním výsledkem, přivádí nás k poznání našich slabostí, ale dokáže i odhalit a objevit naše silné stránky


Více informací k zasvěcení na dálku:

 • Získáváte neomezený počet zasvěcení, kdy si můžete toto zasvěcení na dálku zopakovat a prohloubit tolikrát, kolikrát budete chtít - a to zcela ZDARMA i po letech. Díky tomu získáte neomezenou možnost dalšího duchovního růstu a léčení. Součástí je také pečlivá příprava klienta na zasvěcení.
 • Jak zasvěcení na dálku probíhá? V termínu, který si zvolíte, si lehnete, zavřete oči a budete vnímat přicházející energii (9x 60 minut). V průběhu se Vaše pocity soustředí na lásku, vnitřní klid a přicházející energii, kterou můžete vnímat na svých čakrách a dlaních.
 • Obdržíte studijní materiály (na e-mail nebo poštou), které obsahují veškeré dostupné informace, techniky, postupy, ukázky a návody.
 • V případě zájmu Vám poštou zašlu tištěný certifikát o absolvování kurzu.
 • Vaše dotazy můžete ZDARMA konzultovat e-mailem a telefonicky (po dobu 3 měsíců). Drobné nepravidelné dotazy řeším ochotně ZDARMA i po letech.
 • Součástí je rovněž detailní dálkové energetické předčištění, při kterém odstraním Vaše bloky a jiné vnitřní problémy, ať můžete plnohodnotně přijmout a užít zasvěcení.
 • Pokud budete chtít, můžeme zůstat v přátelském kontaktu i nadále. Svých absolventů si vážím.

Těší se na Vás Martin Ospalík,

Velmistr Reiki, Shambally a dalších směrů duchovního růstu.

Praxi výuky Reiki a meditace mám od roku 2010. Ještě předtím jsem se věnoval léčitelství. Mám to štěstí, že jsem brzy poznal, čemu se mám v tomto životě věnovat. Neustále se snažím na sobě dále pracovat. Při výuce svých žáků se zaměřuji na kvalitu, lehkost a srozumitelnost. Dělám, co mě baví, svou práci beru jako poslání a tomu, kdo mě požádá, se snažím vyjít vstříc a zodpovědně pomoci.

Staré přísloví praví, že pokud je žák připraven, učitele si v pravý čas najde. A proč jste nyní zde? Náhoda? Na ty už dlouho nevěřím. Myslím, že vše se děje z nějakého důvodu. Kdo ví... třeba jsme se už někdy dávno potkali a nyní se naše cesty opět střetávají, abychom se vzájemně něčemu naučili.

Nepřijímám nadměrný počet klientů

Soustředím se na kvalitu a pečlivost, proto většinou pracuji pouze s 1 klientem denně, abych se Vám mohl maximálně intenzivně věnovat. Termín zasvěcení (iniciace/aktivace energie), aktivace čaker (včetně aktivace Třetího oka) s komplexním vyčištěním Vašich bloků na duchovno může proběhnout již do 2-3 dnů (možno i o víkendech či večerních hodinách). Konzultace Vašich dotazů, poradenství a energetickou podporu máte ode mě ZDARMA doživotně.

Chcete se na něco zeptat? Napište mi.

Objednejte se