Keltská škola Reiki

✓ Keltské Reiki

 • Ebook (101 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Keltské Reiki je spojení prvotní energie Reiki s energií vědění keltských Druidů. Je to původní forma léčitelství ovlivněna keltskými technikami a energetickými symboly. Keltské reiki obsahuje vysoké vibrace z jádra Země, jež nejvíce ovlivňují kořenovou čakru. A to je rozdíl oproti klasické metodě Reiki, kde se při zasvěcení pracuje zejména s čakrami vyššími (od korunní po srdeční). Symboly Keltského reiki se většina žáků naučí používat velmi rychle a snadno do nich pronikají.

Druidové byli keltští duchovní. Tvořili nejvýznamnější část keltské společnosti. Své vědění, moudrost a energii (Ki) čerpali z přírody. Mezi lidmi měli výsadní postavení. Směli kupříkladu vstupovat na posvátná místa, prováděli různé obřady a léčebné rituály.

Slovo druid ve staroirštině znamená "vysoce vědoucí". Kořen slova "dru" odkazuje na dub, proto tedy můžeme hovořit o "moudrosti dubu". A nejenom dubu. V Keltském Reiki (Keltské Ki) se používají totožné energie a vibrace, které pramení ze Země v čisté přírodě a lese. Druidové považovali dub vždy krále stromů. Posvátné byly tzv. nemethony, neboli posvátné dubové háje, kde druidové věštili, léčili a meditovali a kam směli vstupovat jen oni.

Keltské Reiki - 1. stupeň

Na 1. stupni se seznamujete s energií a podporuje Vás v tom 11 symbolů:

 • symbol k nalezení vašeho středu, dovede vás k vašim kořenům a nechá poznat minulost ve vašich genech
 • nechá vás nahlédnout do budoucnosti a ukáže řešení problémů
 • pomůže odstranit špatné zážitky, nebo rozpustit blokády
 • přivádí energii dovnitř a odstraňuje onemocnění
 • posiluje pochopení, přijetí a toleranci pro všechny ostatní bytosti
 • když potřebujete více porozumění a uznání nebo nemůžete najít tu správnou rychlou odpověď
 • posílení každého vztahu, k ukončení samoty, posiluje schopnost navázat vztah a vede k otevřenému rozhovoru s partnerem
 • posílením vztahu a sounáležitosti vás přivede k vnitřnímu klidu a vyrovnanosti
 • posílení vůle, vyvolává staré vzpomínky, vše, co se kdysi nepovedlo, se může s tímto symbolem vrátit a napravit
 • posílení optimismu, víry ve změnu k lepšímu a podporuje sílu ke zlepšení kvality života
 • z minulého života vyvolané vzpomínky nechá skrze transformaci zcela přeměnit či odstranit

Při mém zasvěcení do Keltského Reiki proudily nádherné energie a obrovská síla Matky Země do celé mojí aury. Rozpomněl jsem se postupně na své působení jako druid v minulých životech. Stejně tak se ke mně vrátila dříve získaná moudrost druida. Toto vědění si mě jednoduše přivolalo nazpět, abych mohl vše znovu používat v životě tomto. Každým dalším stupněm zasvěcení jsem si čím dál více uvědomoval posvátnost, sílu a moudrost Universa i Matky Země.

Keltské Reiki - 2. stupeň

2. stupeň Keltské Reiki Vás opravňuje k provedení některých manifestací a je zde dalších 11 symbolů:

 • symbol k začátku práce s energií
 • pro zjemnění energetického proudu, zvyšuje krevní cirkulaci
 • na stabilizaci energetického proudu
 • k vyvolání uschované energie z energetického depotu
 • k nabití předmětu energií
 • na zklidnění po rozčílení, přivádí k harmonii tělo i Ducha
 • k ochraně proti zlým zážitkům
 • čištění čaker a jejich osvobození od blokád
 • posílení čaker a k řízení pozitivní energie správným směrem, ke stabilizaci a ukotvení energetického proudu v těle
 • rozpuštění blokád či uvíznutí a zprůchodnění čakry pro energetický proud, posiluje koncentraci a schopnost učení
 • k udržení tělesné energie, podporuje všechny čakry v zásobování energie a vytváří "zásobník" tělesné energie též u osob, které nemají žádné zasvěcení Kéltské reiki

Keltské Reiki - 3. stupeň /Mistr-Učitel/

Třetí stupeň Keltské Reiki je Mistr/Učitel. Předává oprávnění k zasvěcení ostatních a seznamuje s dalšími 11 symboly:

 • přivádí k ukončení dané situace
 • symbol jenž má situaci při nejasnostech "zpozdit", jeho použití je vhodné, když okamžitě nevidíte východisko a řešení, které nezávisí jen na jedné osobě
 • symbol k učinění změny či rozhodnutí nebo i události
 • na ochranu, blahobytu a spokojenosti
 • symbol proti nemocem, k řešení různých životních situací a na zlepšení kvality života
 • v situacích k novému startu a vlévá do života nový elán
 • když potřebujete klid a mír
 • dosažení osvícení a objasnění svých vlastních pocitů, k poznání vlastních požadavků, posílení vlastní sebejistoty
 • ke ztělesnění společného života s nejrůznějšími bytostmi a přírodou
 • umožňuje nám překročit naše vlastní hranice, podpora nových cílů
 • k podpoře a posílení každého plánu pozitivním výsledkem, přivádí nás k poznání našich slabostí, ale dokáže i odhalit a objevit naše silné stránky

✓ Keltská Ki ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (51 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Keltská Ki využívá zemských vibrací a určitých typů stromů či keřů k vytvoření vnitřního i vnějšího léčení. Keltská Ki pracuje s frekvencemi nejrůznějších stromů a rostlin, aby mohly pracovat pospulu a v souladu s keltskou tradicí.

Čím déle jsem se zabýval studiem nejrůznějších forem reiki, tím více mě to táhlo k používání Reiki, abych pomohl zvířatům, rostlinám, stromům, řekám, jezerům, oceánům i samotné Zemi. Přitom jsem zjistil, že vše má své specifické vibrace - každý kousek kamene, každý strom i květina má svou vlastní jedinečnou energii. A právě s nimi se zde spojujeme.

Rozdíl mezi Keltským Reiki a Keltskou Ki

Keltská Ki je západní styl Keltské Reiki s 11 symboly rozdělenými do tří stupňů. Energie je zde jemnější, systém je jednodušší, jsou zde i jednoduší techniky a proces zasvěcování. Keltské Reiki vnímám jako obsáhlejší formu práce s Keltskými energiemi (jako západní styl). V Keltské Ki spatřuji podobnosti spíše ke stylu východnímu. Oba systémy jsou užitečnými průvodci Keltskými energiemi.

Rozdíl mezi Keltskou Ki a Kundaliní Reiki

V případě Keltské Ki hovoříme o energii Země, a proto jeho energie proudí skrze kořenovou čakru a ne skrze čakru temenní (skrze tuto čakru by energie proudila v případě klasické Reiki). Můžeme zde vidět jistou spojitost s Kundaliní Reiki. Rozdíl je však v tom, že Keltská Ki nepůsobí na Kundaliní. Namísto toho jsou výsledky velice podobné tradiční Reiki. Na výsledky mají vliv tradiční keltské energetické techniky.


✓ Anam Cara

"Keltská moudrost", "Celtic Wisdom"

 • Ebook (13 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Keltská moudrost Anam Cara je energetický systém patřící do Keltského šamanismu.

Anam Cara je galské slovo, jenž znamená "přítel duše". Obsahuje 10 silných symbolů tzv. Keltského vědomí, které zrcadlí moudrost přírodního a duchovního národa, jehož energii máme všichni zakódovánu ve svých genech, a proto můžeme tuto keltskou sílu i moudrost po zasvěcení použít při práci na sobě a duchovnímu vzestupu.

Anam Cara: Celtic Wisdom

Keltské vědomí (Keltská moudrost Anam Cara) je určeno k tomu, aby se každý uměl po zasvěcení opravdu spojit se svou duší.

Chtěli jste se alespoň v určité části svého života naladit se na přirozený cyklus přírody, roku či života?


✓ Nové Keltské Reiki ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (20 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Proč další Keltský systém zasvěcování? Filozofie je taková, že tento nový systém bude také obsahovat Keltskou tradici. Nové Keltské reiki je zcela výjimečný a jednoduchý energetický systém práce s Keltskými energiemi. Technika práce s touto energií je taktéž nevídaně jednoduchá na pochopení i následné samotné praktikování. Je to energie Univerza skombinovaná s vědomostí přírodního léčitelství a stromů.

Nové Keltské Reiki

 • 1. stupeň - je pro osobní rozvoj a pro užití na rodině, rostlinách a zvířatech. Prvním stupeň spojení s přírodou. Nové Keltské reiki je určeno pro běžné léčení, fyzické, citové i mentální. Již na tomto stupni pocit úzkého spojení s Universem a planetou.
 • 2. stupeň - je pro základní praktikování. Navýší energii, podporuje a probouzí vaši vlastní intuici a pocit sounáležitosti. Techniky napojování na stromy.
 • 3. stupeň - je mistr-učitel. Vede k prvním úspěšným krokům manifestace. Energie i síla značně vzrostou. Je součástí starověké Keltské tradice svatých, blízkosti k přírodě, obzvlášť k lázním, stromům a jemnému duchovnu.

✓ Keltská bohyně Dana

 • Ebook (17 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Jméno Keltské bohyně Dany vychází z irského slova Dan, které znamená poznání. Toto poznání zahrnuje splnění vlastních přání a cílů, očištění srdce a mysli (od zničujících pochybností o sobě, kterými si sami a často ubližujeme). Jde o archetypální energii Velké Matky a je označována za matku všech irských bohů či za matku krále Artuše.

Bohyně Dana je velkou mateřskou bohyní, která vládne jak životu, tak vládne také úrodě, nebo samozřejmě smrti. Bohyně Dana nemá ani britský, ani galský ekvivalent. V souvislosti se jménem se tak do různých zemí dostávala pod řadou ekvivalentů. Ve Walesu má svůj protějšek ve jméně bohyně Don, což byla matka bohů. Bývá označována i jako Morrigan.

Keltská bohyně Dana

 • Bohyně Dana vám pomůže, abyste vedli život, se kterým budete spokojeni a nikoli život, který odráží staré návyky, dogmata, myšlenky a přesvědčení.
 • Bohyně Dana nás v životě vede k tomu, co skutečně chceme, pomáhá nám pochopit sebe sama, osvobozuje od programů i vzorců, které nás drží ve strachu z vlastní odpovědnosti za svůj život.

Mysl je úžasný nástroj tvořivosti, ale nějak s ní musíme umět zacházet. Mysl se stane tím, co ji zaujme. Je-li to strach, stane se strachem. Je-li to láska, stane se láskou. Když ji nehlídáme, stane se čímkoli, co potká. Ať to najde v našich starých návycích, nebo v našem okolí.

Keltská bohyně Dana dále pomáhá s

 • blahobytem

 • božskou magií

 • léčením zvířat
 • plodností, mateřskou péčí, dětmi
 • setkáváním a prací s dalšími bytosti Světla
 • záležitostmi sebeúcty, důstojnosti a zásluh


Snažme se vybudovat a pročistit své srdce a poznat sebe sama. Naučit se milovat sebe takového, jakými jsme, přijmout sebe bez výhrad. Obejmout se, i když najdeme téma, které je bolestivé, nebo prožijeme situaci, která není příjemná, vždy to bylo vesmírně důležité pro naše vlastní sebepoznání.


✓ Bohyně Světla Brigit

 • Ebook (12 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Brigit znamená "zářící", stejně jako "jasná". Ochránkyně Bohyně Brigit je ženským protějškem Archanděla Michaela. Divoce chrání, stejně jako láskyplně pečuje. A to o každého, kdo si ji zavolá na pomoc. Podobně jako Michael, i Brigid vám přináší božské vedení, stejně jako důležité informace. Považována je za "velkou keltskou matku", která je milující a která dokáže své děti neustále bránit. Její obranou je neproniknutelný energetický štít, který kolem vás po zasvěcení utvoří a který se aktivuje vždy, když si požádáte. Patří do keltské mytologie.

Brigit je bohyní z úsvitu lidských dějin. Byla prohlášena za svatou a její studny, stejně jako oltáře jsou často uctívány po celém světě. Je spojována nejenom s léčením, stejně jako s bojem, válečnictvím, ale také s kovářstvím, plodností a přírodou. Mnoho bájí říká, že byla také porodní bábou Panny Marie ve chvíli, kdy se narodil Ježíš. Bohyně Brigit je považována za trojitou bohyni plamene, který následně používá primárně k očištění. Dokáže též zvyšovat plodnost, ale i podporovat tvořivost a schopnost léčby.

Bohyně Světla Brigit

 • Dokáže pomoci a dodat odvahu, a to především ženám
 • Konečně najít správný smysl života
 • Ochránit vás
 • Dodat vřelost a teplo v oblasti vztahů a prostředí

V minulosti se jednalo o velmi respektovanou keltskou bohyni, která měla vynikající pověst hlavně v oblasti Irska. Především ve městě Kildare. Právě v něm byl na její počet postavený chrám, ve kterém měly ženy za úkol starat se o věčný oheň. Postupem času došlo k tomu, že v pátém století si vše převzala katolická církev, která ji začala nazývat "Svatá Brigit".

Brigit bývá zpodobňovaná jako panna s labutí. Jedná se o bohyni z úsvitu lidských dějin, přesto ji křesťanství prohlásilo za svatou a její studny a oltáře jsou ctěny až do dnešního dne. Je spojována s léčením, poezií, plodností a přírodou. Nejprve si ujasněte své cíle. Pokud ve svých záměrech nemáte jasno, pak zmatek oslabí vaši moc a sílu . Čelte svým obavám i strachu a stůjte za svými ideály a pravdou. Bude vás provázet a podporovat.


✓ Abundia

 • Ebook (32 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Abundie je zasvěcení, se kterým budete umět požádat s čistým srdcem o vpuštění hojnosti, blahobytu a štěstí do svého života. Určeno pro všechny, jež se zajímají o bílou magii. Abundia je bohyně známá v keltské a starogermánské mytologii. V římské mytologii je to bohyně nadbytku a blahobytu ("abundas" = přebytek).

Abundia je zasvěcení, které jsem obdržel na dálku a bylo pro mne - stejně tak jako pro celou řadu dalších - jedno z nejsilnějších a nejdelších zasvěcení, které jsem kdy získal. Trvalo u mne přes hodinu a několik dnů ještě dosedalo. Pokud máte zasvěcení i do Reiki, Shambally či jiných energií, pak máte možnost tyto systémy i svoji vlastní práci obohatit o nové poznatky.

Abundia je ve starých duchovních spisech vyobrazována jako krásná žena, jež drží v ruce lesní roh a ve druhé svazek obilí a bylinek. Její hlava je zdobena květinovým věncem.

Abundie

 • Abundia učí moudrosti Keltů.
 • Určeno k léčení lidí i zvířat - dodává zdraví a sílu, obohacuje rostliny léčivou silou.
 • Navštěvuje a čistí obydlí lidí i zvířat, kde naděluje bohatství a nadbytek.
 • Přináší hojnost i v roky, které nejsou z hlediska numerologie či astrologie příznivé.
 • Zbavíte se podvědomého strachu z neznámého a pochopíte, že magie je přirozenou součástí a schopností každého jedince.
 • Naučíte se vytvořit ochranné kouzlo na 7 let.

✓ Paprsek Abundie ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (11 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Toto pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Původní zasvěcení do energií Abundie si pochvalovaly a prakticky ihned zamilovaly na celém světě tisíce hledačů Světla. Abundie nás všechny v roce 2019 vyslyšela a poskytla lidem na Zemi nástavbu svého původního zasvěcení - a to právě prostřednictvím Paprsku hojnosti od Abundie.

Toto zasvěcení je ideální pro všechny, které Abundia oslovila. Paprsek Abundie je nástavbou původních prvních energií Abundie, chcete-li velmistrovský stupeň zasvěcení Abundie.

Jsme zde ještě více než kdy předtím napojeni na energii Abundie, římské bohyně hojnosti a současné bytosti Světla, která pomáhá lidstvu při duchovním vzestupu. Při zasvěcení do Paprsku Abundie dochází ke spojení srdečních čaker žáka a bohyně Abundie.

Díky tomu si vy sami umožníte přijmout ve svém životě více hojnosti, blahobytu i lásky. Málokdo ví, že prívě srdeční čakra umožňuje prožívání celkové hojnosti. Máme před sebou nyní skutečně velký cený duchovní dar, jehož transformační schopnost je za hranicí čehokoli, co si lidstvo umělo vůbec představit v oblasti prožívání hojnosti a naplněnosti života.

Paprsek Abundie

Dary tohoto zasvěcení k vám budou přicházet nikoli najednou, ale postupně - a nejvíce v průběhu prvního roku od zasvěcení do tohoto transformačního Paprsku hojnosti Abundie. Vždy to bude za hranicí toho, co si bude umět vaše ego představit a rozhodně to bude jinak, než jak si vaše ego umí představit.

Abundia se tímto zasvěcením stává ústřední součástí duchovního výboru vašeho duchovního vedení a vaším osobním duchovním rádcem, za kterým můžete chodit pro rady. A pozor! :) Na rozdíl od ostatních bytostí vám Abundia umí odpovídat prakticky na všechny otázky.

Paprsek Abundie je současně značně silná duchovní transformace, která přivede človška k zamyšlení a přehodnocení dosavadních postupů. Netrvá to však 10 let, ale nestane se to ani přes noc. Do 1 roku si člověk mnoho uvědomí o sobě i o tom, jak a zdali skutečně (pravdivě) prožívá hojnost ve svém životě.

Abundia se zde navíc stává vaším druhým andělem strážným. Kromě toho, pokud vás energie Abundie skutečně doopravdy zajímají, pak to není náhoda a už jste jejími žáky v minulých životech byl/a.