Zovirah & Zovirah - Oriko

Zovirah a Zovirah-Oriko nejsou systémy pro ty, kteří chtějí s vývojem ještě počkat. Obojí je svobodným rozhodnutím a přináší pomoc a sjednocení. Zvyšuje hladinu energie a s vyšší hladinou energie se probouzí programy pro pozitivnější realitu. Stejná vibrace podporuje stejnou vibraci. Při meditacích s prvními dvěma symboly je energie Zovirah schopna napravovat vztahy, otevírat člověka většímu dobru a uvědomění. Poté jsme schopni si uvědomovat své pochyby, které pomocí energie Zovirah můžeme zrušit.

Zovirah vám pomáhá utvářet ve vašem životě hojnost a odstraňovat problémy i omyly dosavadního života a léčí myšlenky - tím, že otevírá zasuté a potlačené zážitky, staré vzorce chování a přináší nové možnosti. Pomáhá odstraňovat překážky skrze sjednocení bytí v okamžiku vědomí sebe sama. Díky tomu dochází k zesílení mentálních schopností (telepatie, vnímání/vidění aury či intuice).

Síla systému Zovirah je pro každého jednotlivce Božím darem, k vědomému posílení bytí. Tento systém je stále živý, je neustále doplňován novými informacemi z budoucnosti. Je určen pro pomoc lidem, kteří na sobě chtějí pracovat, je nástrojem duchovního, osob­nostního a fyzického rozvoje. K plnému projevení všech sil, vašemu naučení se práce se systémem Zovirah a plnému usazení sil budete potřebovat 1-2 roky. Stojí to rozhodně za to!

Láskyplné světelné bytosti Země a vesmíru nám předali systém energií pro pomoc a tvoření. Bytosti pracují na bázi vibrací hluboké vzájemné úcty a chtění pomoci při vývoji a také zvládání každodenního života.

Systému se účastní bytosti různých vibračních úrovní a dimenzí. Světelné bytosti spolupracují pomocí symbolů, kterými jsou jejich energie a informace aktivovány. Je to velmi silná energie spojení nebe a Země, poskytnutí obrovské síly přijetí Ducha i Země. Těžké energie bloků vystoupí do popředí a začnou se pomocí energií odstraňovat.

Systém je chráněn a nelze jej zneužít, neboť při jakémkoliv pokusu je jeho síla zmrazena a nefunkční. Vychází z prapůvodu. V tomto systému je celý svět země akceptován a očištěn. Je krystalicky průhledný a tuto krystalickou sílu vtlačí do DNA, mezi buňky, do atomů fyzického těla.

Veškeré inteligence spolupracují na jeho nové podobě a vkládají do něj aspekty pozitivních sil. Posílí vložené schopnosti a vlohy, v případě nedorostlých duší s hlubokými problémy urychlují jejich vývoj, uvědomění a ustálení. Dále popsané účinky energií, které jsou vedeny jednotlivými symboly, je třeba používat, zasílat. Samo se nic nestane. Pokud sami nechceme, ani Bůh to nezařídí.

Zovirah (1. - 4. stupeň)

 • Posiluje imunitní systém, pomáhá utvářet pozitivní změnu myšlení, posiluje vůli, upevňuje víru v dobro a čistotu.
 • Léči minulost i přítomnost - léčení probíhá na všech úrovních, paralelách i dimenzích.
 • Způsobuje očistu od magických úkonů a rozpouští karmu, která byla způsobena použitím magií na všech stupních.
 • Ochraňuje zasvěceného před účinky magií ať starých či nových a působí za hranici času a prostoru.
 • Spojuje mužský a ženský aspekt, mateřskou lásku s tvořivostí. Do veškerých myšlenek je dána mateřská síla.
 • Funguje na aktivizaci dosud nepoužívaných mozkových sil, tvoří nové mozkové spoje a posiluje paměť.
 • Léčící paprsek - harmonizuje a spoutává síly temnoty, utváří stav rovnováhy a harmonie, pomáhá zjistit a léčit příčiny opakování událostí i problémů.
 • Spojuje naše bytí a naši duši s Božím plánem, spojuje sílu nekonečna se silou přítomného okamžiku.
 • Přijímáme své bytí, svou realitu, odpovědnost za ni a zaséváme semínko změny. Sny a přání uvádí ve skutečnost.
 • Na novém 4. stupni Zovirah: Zcela nová kvalita energie - prosperita, jež završuje celý systém zasvěcení. Spojí všechny symboly a jejich působení výrazně zesílí.

Zovirah - Oriko (5. - 15. stupeň)

 • Mým žákům zpřístupním navazujících dalších 10 karma-transformačních stupňů Zovirah - Oriko.
 • Při práci se Zovirah - Oriko je člověk na všech úrovních bytí schopen tvořit ve hmotě i Duchu takové léčebné účinky, které srovnají vztahy, otevřou jedince i všechny kolem něj vyššímu dobru a uvědomění.
 • Následně jsme schopni si lépe uvědomovat své pochyby, které lze pomocí Zovirah - Oriko zrušit, jelikož upevňuje víru v dobro, jasno a čistotu.
 • Zovirah - Oriko funguje na aktivizaci dosud nepoužívaných mozkových sil, tvoří nové mozkové spoje, posiluje pozitivní paměť.
 • Umožňuje očistu od negativní magie a rozpouští karmu.

Doporučení ode mne: Tyto systémy by měly být součástí celkové aktivace vašeho vědomí a MerKaBy také u vás, pokud jste sem zabrousili.