Akáša a léčení karmických záznamů duše: Jak se osvobodit z negativních nastavení, slibů a přísah vlastní duše

✓ Kronika Akáša

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

"Akáša" je slovo pocházející ze sanskrtu, jehož význam je "duch" či "éter". Akašická kronika je soubor záznamů všech činů, myšlenek i slov každého jednotlivce. Akáša je takzvaná úschovna všech lidských zkušeností, kronika všech událostí, vesmírná databanka. Jsou zde uchovány všechny lidské zkušenosti - jednoduše vše, co se kdy událo. Kronika Akáša je minulost, současnost i budoucnost vědění o všem. Vztahují se k ní nejrůznější názvy: "Kniha života", "kolektivní nevědomí", "záznamy duše", aj.

Pojem Akaša pochází z hinduistické filozofie. Často je také nazývaná "světová paměť" či "kolektivní nevědomí lidstva". Všechno, co se kdy odehrálo, děje nebo ještě stane, nic nebude zapomenuto. Všechny činy, myšlenky a pocity lidí v minulosti, přítomnosti i budoucnosti jsou "zapsány" v obrovském pomyslném počítači.

Kniha života,
kosmické vědomí,
univerzální vědomí,
kolektivní podvědomí,
kolektivní nevědomí i
záznamy duše
jsou částí Kronika Akáša.

Nejedná se o skutečné knihy nebo svitky, i když je mnozí lidé takto vnímají, když se do nich jdou v rámci práce s tímto systémem podívat. Avšak ve skutečnosti se jedná o formu energie. Jsou to energetické vibrace, které se překládají do obrazů, tvarů, symbolů a řeči, kterým náš Duch rozumí.

Staroindické tajné nauky uvádí, že Akáša je počátkem a koncem všeho, z ní vše vychází a tam se vše vrací. V jistém smyslu to tedy odpovídá i představě Boha, který je vším. Lze předpokládat, že Akaša úzce souvisí s našim duchovním tělem, které rovněž obsahuje informace ukládané během našeho života. Vzhledem ke komplexním informacím, které Akaša obsahuje však musí být obsažena i v dalších vyšších éterických tělech. Člověk se totiž svými duševními obaly přímo zúčastňuje na čerpání informací z éterické, astrální i mentální sféry. Na každé z těchto úrovní se tvoří akašické záznamy činnosti, pocitů a myšlenek člověka.

Kronika Akáša

Kde najdeme kroniku Akáša? Akášická kronika integruje personální i trans-personální úroveň, a to včetně andělských, archandělských energií. Akáša existuje na mnohem vyšší vibraci než kolektivní nevědomí. Proniká nejen 1., 2. a 3. astrální úroveň, ale také 4., 5., 6. a 7. úroveň astrálního plánu, jelikož existuje na mnohem vyšší vibraci než Duch.

Jak se do kroniky dostaneme? Je mnoho cest do Akášické kroniky. Někteří lidé se odeberou do podvědomého stavu, aby si mohli záznamy přečíst, jiní svá čtení během spánku nebo v meditaci. Ať se již budete do Akáši odebírat jakkoli, právě toto zasvěcení a speciální techniky, jež svým žákům předávám, vám to umožní. Více v mých skriptech...

Každý člověk si smí přečíst vlastní záznamy. Přístup k záznamům ostatních získáváme spojením s Vyšším Já druhé osoby nebo tak, že Vyšší Já obdrží přístup k vyšší duchovní úrovni (samozřejmě se svolením konkrétní osoby). Moji žáci mívají s napojováním do Akáši obecně vyšší úspěšnost již v samotných počátcích - a to díky vyšší četnosti předávaných zasvěcení i jejich prodloužené délce.

Akášické záznamy duše

 • Když se dostaneme k záznamům, vidíme normálně události, které mají okolo sebe hodně energie. Jsou to věci, které mají být zpracovány nejdříve. Zvolíme si a měli bychom se zabývat tou první myšlenkou, která se nám objeví, pracovat s ní a pozorovat, jak se rozvíjí. Po sezení si ponechejme chvíli času na integraci informací, jež jsme obdrželi.
 • Čtení v Akášické kronice vám poskytně hodnotné informace pro lepší a šťastnější život. Tyto informace mohou pomoci zlepšit jak osobní, tak duchovní rozvoj.
 • Může přinést jasno do našich myšlenek nebo nám pomoci vidět problémy z jiného úhlu, který jsme dosud nezohledňovali.
 • Čtení v Akášické kronice může dodat potřebné vedení, které ve svém životě potřebujeme při zpracovávání současných problémů, může nám dodat příležitosti, které potřebujeme pro růst, směr své cesty, kreativitu a radost.
 • A kromě toho čtení v Akášické kronice může přinést mír a pochopení současných nemocí, starostí a utrpení.
 • Může nám obratně pomoci řešit obtížné nebo větší změny v našem životě.

✓ Magus et Magicus

 • Ebook (62 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Jedná se o krásný duchovní systém, jehož prostřednictvím se můžeme v jednotlivých energetických centrech osvobodit od vlivu nemocí a energií, které jsou jejich příčinou. Můžeme se takto dostat k samotnému počátku vzniku této energie a následné nemoci.

Prostřednictvím našich energetických center v těle vzniká magie. Člověk a příroda žijí na stejné úrovni. Jak na Zemi, tak i v celém Vesmíru se člověk a příroda jako síť vzájemně svazují do klubíčka a utváří "celek".

Živé bytosti a předměty jsou vzájemně provázané. Vše je vyživováno tím stejným duchem. Postupem času však člověk pozbyl této vlastnosti.

Herb Kawinui Kane, havajský šaman, jednou pronesl: "Většina kultur si je velmi podobná, jsou však zcela odlišné od moderního světa."

Čím více se zabýváme technikou, tím více ztrácíme přirozenou vlastnost svých hodnot a vědění.

Albert Einstein byl přesvědčený, že člověk i přesto, že mnohé zapomněl, má stále schopnost probudit existenci svých sil. Albert Einstein řekl: "Vše, co má hodnotu, je intuice. Intuitivní duch je dar a racionální duch je věrný sluha. Lidé vytvořili společnost, která ctí sluhu, ale na dar zapomněla."

Člověk každý den vytváří více než sto tisíc rozhodnutí Od ranního vstávání přes oblékání, čištění zubů, pití až po odpolední odpočinek. Každý čin představuje pro mozek rozhodnutí. Pohybujeme se "automaticky". Řídíme auto bez toho, aniž bychom pomysleli na to, že byl k řízení vyslán příkaz z našeho mozku. Pro jakýkoliv malý a nevýznamný čin běží skrze naše energetické dráhy a nervová vlákna příkaz. Jakmile je mozek po nějaké době přetížen všemi rozhodnutími a nechce vydat žádný příkaz, přechází rozhodnutí na naše břicho. Tímto začíná nevědomá magická práce.

Energetická centra (neboli čakry) vedou energetické vlny a rezonance přes tzv. meridiány a buňky, čímž nás zásobují životní energií a silou "umět se prosadit". V kříži se smotána do klubíčka nachází naše tělesná "hadí" síla, kterou můžeme znát pod jménem Kundalini. Jedná se o životní energii, která čeká na probuzení a následný pohyb.

Jestliže je k práci s energií probuzenou pouze Kundalini, dochází ke vzniku nebezpečí. Energie totiž začne vycházet přes temenní čakru, čímž lidem způsobuje nepříjemný a úzkostný pocit. Mnoho lidí pak hovoří o ztrátě kontroly nad pocity. Tato ztráta kontroly může vést k hysterickému pláči, silným bolestem hlavy nebo nevolnosti.

Po probuzení Kundaliní je důležité udržet pod kontrolou tělesnou a duchovní energii a posléze ji pomalu navyšovat (např. cvičením nebo Symbolem uzemňování). Jedině tak se tělo dobře "sladí" s Kundalini a silnou energetickou rezonancí. Kundalini pak postupně začíná imunizovat a léčit fyzické tělo. Síla Kundalini taktéž pohybuje magicko-energetickými vlnami těla a také spojuje jednotlivé čakry, které pak podle plánu vytváří společný obraz a činnost. Energetická centra, která vedou k přípravě, vyměření a realizaci rituálu, se nazývají dantien. V překladu se nejedná o nic víc než o energetické centrum.

Magus et Magicus

Tělesná magická energie se skládá z následujících energetických center neboli dantienů:

 • Síla Kundalini (Radic-Dantie)
 • Oblast břicha (Ventris-Dantie)
 • Oblast hrudníku (Cordis-Dantie)
 • Oblast týlu (Crinalis-Dantie)
 • Čelo (Frontis-Dantie)

Systém lze zařadit mezi energie vysokých vibrací a osobního vzestupu.

V systému se pracuje s pěti symboly, které odpovídají jednotlivým energetickým centrům. Jejich působení v dané oblasti vede k uvolnění překážek a karmických energií.


✓ Shing Chi

 • Ebook (27 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Tato láskyplná energie spirituálně řeší, uvolňuje a léčí fyzikální, emoční a mentální nemoci. Čistí duši a ducha. Zasvěcení, energie i práce v tomto systému je něco nepopsatelného. Původ tohoto systému pochází již z Reiki. Rozdíly jsou v účincích (pocitech a způsobu působení) této energie. Je mnohonásobně intenzivnější a silnější. Je to růst do Nekonečnosti Univerzální hvězdné energie. Stoupá přes korunní čakru výše a spojuje se ze Světelnou dimenzí.

Co přináší Shing Chi (Nur Ilahi)

Nur Ilahi znamená v překladu: "Božský paprsek osvícení".

7 Magamů - Magam: znamená tolik, co dosažený stupeň vnímání vědomí (uvědomění).

Tělesně:

 • Rozšiřuje auru
 • Skrze energetickou frekvenci aury ovlivňuje průtok energie čaker
 • Podporuje rozpouštění blokád, řešení a váznutí v čakrách
 • Mimořádně podporuje samoléčení při revmatických onemocnění (rozšířená aura zvyšuje přirozené vyzařování teplé energie)

Duchovně:

 • Posiluje univerzální spojení
 • Zdokonaluje cítění energetických toků
 • Zrychluje duševní uzdravování, které je zatíženo starými vzory a záteži v čakrách
 • Podporuje hypnózu a autohypnózu
 • Podporuje spoustu dalších Reiki způsobů, které jsou spojené s Nanebevzatými Mistry, anděly nebo světelnými bytostmi

Naučíte se :

 • podrobné informace k jednotlivým čakrám (Minerolog, Flora, Fauna, Omega, Kořenová, Sakrální, Solar plexus, Srdeční, Krční, Intuice, čakra 45*, Korunní, Alpha, Passus, Iris, Koram, Divin, Vita Aurum, Deus Lumen)
 • informace o Merkabě
 • naučíte se nechat proudit božskou energii skrze svoji Srdeční čakru a tím čistit své tělo na fyzické, emoční, mentální a spiritualní rovině.
 • 7 Magamů (stupňů) zasvěcení

V 7. Magamu se čakry Omega a Alpha čakra rozšíří a zaujmou v našem světelném těle větší místo, ukotví se v další, vyšší světelné úrovni.. .tím se rozšíří i naše světelné tělo, které může dosáhnout okruhu několika metrů. Lidé, kteří mají takto rozšířené světelné tělo poznáte tak, že v jejich blízkosti je Vám dobře, máte pocit hluboké sympatie, radosti, štěstí.

Toto rozšíření může zakusit každý člověk, jde o naučení se úzkému spojení se silami Unverza skrze záření hvězd. Trpělivost, práce s energii skrze čakry a čas přinese své ovoce.

Každým zasvěcením do jednotlivého Magamu dochází ke spojení s jednotlivou čakrou. Nejvyšší možné spojení je zasvěcení do sedmého magamu, který vám umožní prožít energie ve 14. čakře.


✓ Růže Lady Nady

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Právě teď nastal čas, kdy byste měli dát bokem vše, co vás omezuje a rozesmutňuje, mate a oslabuje. Lady Nada nás prostřednictvím zasvěcení do svých růží doprovází nás na cestě mít se rád/a. Ukazuje nám, že veškerá láska vychází zevnitř. Tím, že milujeme sami sebe a přijímáme se takoví, jací jsme, můžeme opravdu milovat a přijímat i druhé. S pomocí Lady Nada můžeme započít cestu porozumění bezpodmínečným aspektům lásky.

Růže Lady Nady a práce s Akášickými záznamy

Zde se podíváme, jak pracovat s Karmickou radou v běžném životě, abyste odkryli pradávná zranění a vzpomínky.

Jakmile začne karmické "zrcadlo" jasně zářit je potřeba, abyste neprojevovali žádné emoce, strach nebo hněv. Toto zrcadlo odráží bolest, hněv, podrážděnost, odsouzení, strach, závist, beznaděj, pochybnost, samotu, opuštěnost a pochybnost o sobě a ostatních. Vždy, když ucítíte negativní emoci, ukáže vám zrcadlo, jak v sobě držíte zranění nebo vzorec, který chce být odstraněn.

Vaše karmické "zrcadlo" vám připomíná, abyste začali vyprazdňovat karmické záznamy. Dokud není Akáša duše vyprázdněna, budete tyto emoce neustále prožívat.

Moji milovaní, nyní jsem tu s vámi. Pokud budete pokračovat v hledání každého vzorce, který prožíváte ve svém životě, vězte, že na své cestě zaznamenáte obrovský vzestup. Váš život se změní. Máte možnost obrovského vzestupu. Jen musíte být ochotni vstoupit do neomezenosti a požídat o pomoc.

Lze krásně kombinovat i se zasvěcením Kronika Akáša.

Lady Nada působila již na Atlantidě. Měla mnoho inkarnací. Nejčastějším úkolem jejich inkarnací bylo naučit bezpodmínečné lásce. Milovat tímto způsobem Stvořitele, sebe a ostatní. Otevírá srdeční čakru a rozdmýchává věčný oranžový plamen bezpodmínečné lásky.


✓ Evitah

 • Ebook (12 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Evitah je prapodstatou tvořivé energie, jedná se o silnou průzračnou energii, jež má 2 aspekty: tvořit a odblokovat. Prostřednictvím zasvěcení vašich čaker a aurických těl získáváte napojení na prazdroj energie. Paprsek zde odblokovává příčiny strachu a neúspěchu. Energie pomáhá při rozklíčování bloků, jak v tom mentálním (myšlenkovém) světě, tak ve světě emocí (astrálním) světě.

Pro zaměření energie Evitah vás naučím vytvářet laserový pra-paprsek, který můžete směrovat na léčení životů minulosti, přítomnosti, paralelních i budoucích životů. Při používání energie Evitah se mění vibrační pole i život a jedinci se často zamýšlí nad svými stravovacími návyky.

Evitah

 • Rozpuštění karmických blokád, strachů, bolestí, slibů, smluv a přísah z minulých životů
 • Po zasvěcení nalézáte prapříčiny a důsledky svých problémů, díky čemuž nastává zlepšení zdravotního stavu, celkové odblokování, léčení nemocí psychiky, duše i těla
 • Napojení na archandělské bytosti, které vám začnou na vaší cestě na požádání začnou pomáhat
 • Otevření všech energetických toků a drah, propojení jemnohmotných těl s tělem hmotným
 • Účinky zasvěcení Evitah se přenáší i do dalšího života, jedná se o jedno z mála přenosných zasvěcení (pokud je duše již dostatečně vyzrálá)
 • Dochází k ukotvení symbolu ve všech tělech, jeho energie pracuje na velmi jemné úrovni, přestože nebudete s Evitah vědomě pracovat
 • Evitah při nám aktivní práci přináší do života rovnováhu a harmonii skrze práci se živly a stravou, pokud chceme, můžeme si přitáhnout duchovního partnera
 • Praktická část: tvorba léčivých esencí, programování a aktivace Evitah, léčení sebe i druhých, pročištění a aktivace jasnozřivosti, doplnění energie orgánům, zasvěcovací postupy osobně i na dálku, aj.

✓ Zovirah

 • Ebook (12 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Zovirah a Zovirah-Oriko nejsou systémy pro ty, kteří chtějí s vývojem ještě počkat. Obojí je svobodným rozhodnutím a přináší pomoc a sjednocení. Zvyšuje hladinu energie a s vyšší hladinou energie se probouzí programy pro pozitivnější realitu. Stejná vibrace podporuje stejnou vibraci. Při meditacích s prvními dvěma symboly je energie Zovirah schopna napravovat vztahy, otevírat člověka většímu dobru a uvědomění. Poté jsme schopni si uvědomovat své pochyby, které pomocí energie Zovirah můžeme zrušit.

Zovirah vám pomáhá utvářet ve vašem životě hojnost a odstraňovat problémy i omyly dosavadního života a léčí myšlenky - tím, že otevírá zasuté a potlačené zážitky, staré vzorce chování a přináší nové možnosti. Pomáhá odstraňovat překážky skrze sjednocení bytí v okamžiku vědomí sebe sama. Díky tomu dochází k zesílení mentálních schopností (telepatie, vnímání/vidění aury či intuice).

Síla systému Zovirah je pro každého jednotlivce Božím darem, k vědomému posílení bytí. Tento systém je stále živý, je neustále doplňován novými informacemi z budoucnosti. Je určen pro pomoc lidem, kteří na sobě chtějí pracovat, je nástrojem duchovního, osob­nostního a fyzického rozvoje. K plnému projevení všech sil, vašemu naučení se práce se systémem Zovirah a plnému usazení sil budete potřebovat 1-2 roky. Stojí to rozhodně za to!

Láskyplné světelné bytosti Země a vesmíru nám předali systém energií pro pomoc a tvoření. Bytosti pracují na bázi vibrací hluboké vzájemné úcty a chtění pomoci při vývoji a také zvládání každodenního života.

Systému se účastní světelní průvodci různých vibračních úrovní a dimenzí. Světelné bytosti spolupracují pomocí symbolů, kterými jsou jejich energie a informace aktivovány. Je to velmi silná energie spojení nebe a Země, poskytnutí obrovské síly přijetí Ducha i Země. Těžké energie bloků vystoupí do popředí a začnou se pomocí energií odstraňovat.

Systém je chráněn a nelze jej zneužít, neboť při jakémkoliv pokusu je jeho síla zmrazena a nefunkční. Vychází z prapůvodu. V tomto systému je celý svět země akceptován a očištěn. Je krystalicky průhledný a tuto krystalickou sílu vtlačí do DNA, mezi buňky, do atomů fyzického těla.

Veškeré inteligence spolupracují na jeho nové podobě a vkládají do něj aspekty pozitivních sil. Posílí vložené schopnosti a vlohy, v případě nedorostlých duší s hlubokými problémy urychlují jejich vývoj, uvědomění a ustálení. Dále popsané účinky energií, které jsou vedeny jednotlivými symboly, je třeba používat, zasílat. Samo se nic nestane. Pokud sami nechceme, ani Bůh to nezařídí.

Zovirah (1. - 4. stupeň)

 • Posiluje imunitní systém, pomáhá utvářet pozitivní změnu myšlení, posiluje vůli, upevňuje víru v dobro a čistotu.
 • Léči minulost i přítomnost - léčení probíhá na všech úrovních, paralelách i dimenzích.
 • Způsobuje očistu od magických úkonů a rozpouští karmu, která byla způsobena použitím magií na všech stupních.
 • Ochraňuje zasvěceného před účinky magií ať starých či nových a působí za hranici času a prostoru.
 • Spojuje mužský a ženský aspekt, mateřskou lásku s tvořivostí. Do veškerých myšlenek je dána mateřská síla.
 • Funguje na aktivizaci dosud nepoužívaných mozkových sil, tvoří nové mozkové spoje a posiluje paměť.
 • Léčící paprsek - harmonizuje a spoutává síly temnoty, utváří stav rovnováhy a harmonie, pomáhá zjistit a léčit příčiny opakování událostí i problémů.
 • Spojuje naše bytí a naši duši s Božím plánem, spojuje sílu nekonečna se silou přítomného okamžiku.
 • Přijímáme své bytí, svou realitu, odpovědnost za ni a zaséváme semínko změny. Sny a přání uvádí ve skutečnost.
 • Na novém 4. stupni Zovirah: Zcela nová kvalita energie - prosperita, jež završuje celý systém zasvěcení. Spojí všechny symboly a jejich působení výrazně zesílí.

✓ Zovirah - Oriko

5. - 15. stupeň

 • Ebook (26 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)
 • Mým žákům zpřístupním navazujících dalších 10 karma-transformačních stupňů Zovirah - Oriko.
 • Při práci se Zovirah - Oriko je člověk na všech úrovních bytí schopen tvořit ve hmotě i Duchu takové léčebné účinky, které srovnají vztahy, otevřou jedince i všechny kolem něj vyššímu dobru a uvědomění.
 • Následně jsme schopni si lépe uvědomovat své pochyby, které lze pomocí Zovirah - Oriko zrušit, jelikož upevňuje víru v dobro, jasno a čistotu.
 • Zovirah - Oriko funguje na aktivizaci dosud nepoužívaných mozkových sil, tvoří nové mozkové spoje, posiluje pozitivní paměť.
 • Umožňuje očistu od negativní magie a rozpouští karmu.

✓ Kriya Reiki ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (16 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Kriya = Čin pro očistění. Reiki = Univerzální životní energie.

Toto pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Kriya Reiki je dokonalá metoda léčení. Stejně tak, že nemůžeme vylévat vodu z prázdné nádoby a nemůžeme čistit nějakou plochu špinavým hadrem, tak nemůžeme léčit ostatní, pokud nejsme sami zcela a perfektně vyléčeni. Kdykoli když si člověk myslí, že může ostatní léčit, musí nejdříve zajistit, aby on sám se zcela vyléčil - a to ve všech fyzických, duševních a citových úrovních. Strach, vina, zmatení, či nedostatek sebevědomí (vědomí v sebe sama a své schopnosti - i ty duchovní) jsou myšlenkové programy, které vyžadují léčení.

Kriya reiki je metoda k vytvoření perfektního léčitele. Přirozeně považuje sebe léčení za nezbytně nutné pro léčení. Navrhuje jiné metody pro sebe léčení a pro léčení ostatních. Tyto metody jsou velmi jednoduché a lehké. Praktikovat je může každý, bez nějakých složitostí.

Obsahuje 3 symboly a vskutku zajímavé duchovní techniky.


✓ Bílá magie Ki ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Tento energetický transformační systém jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Kromě léčení těla, duše a života Magie Ki pomáhá vytvářet účinnou ochranu pro osoby i místnosti a jiné prostory. Magie Ki je systém energetického léčení, který se zabývá světem duchů, magie a čarodějnictví. Upozorňuji začátečníky, že se skutečně jedná o systém, kde již předpokládám, že máte značné předchozí teoretické i praktické znalosti v oblasti práce s energiemi a léčitelství. Dále upozorňuji všechny, kdož by si přáli, aby jim vše samo spadlo do klína, že v tomto případě bude třeba vaší vlastní práce, času a trpělivosti. Pokud vydržíte, výsledkem je krásné rozšíření vašich spirituálních možností.

Tímto získáte svou celistvou ochranu Bílé magie

Pomáhá čistit prostor před negativními látkami, očišťuje před kletbami a manipulací i před nečistými úmysly druhých, stejně jako neutralizuje negativní programy vytvořené negativními energetickými impulsy (negativismem, uhrančivými pohledy, magií lásky, prokletím), včetně programů vytvořených v daleké minulosti (práce s předky) nebo v minulých životech (práce s karmou).


✓ Karmické Reiki

 • Ebook (71 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Nejúčinnější spalovač karmy, jakého znám. Karmické Reiki je speciální druh energie obsahující jedinečné léčebné esence (symboly) pro léčení karmy. Jedná se o nový a vysoce efektivní styl reiki vytvořený původně Martynem Pentecostem.

I když má základy v základní Reiki, tak je Karmické Reiki používáno jiným způsobem - a to s cílem vypořádat se s různými problémy, které vznikají z negativní karmy (karmických událostí).

Karmické Reiki je skvělé pro rozpuštění traumat či jiné zátěže z minulých životů (a také traumat z dětství), jelikož pracuje s neuvěřitelně silnou frekvencí k odstranění negativní energie a blokád, které mohou způsobovat opakované karmické lekce.

Karmické Reiki

 • Obdržíte 5 karmických symbolů.
 • Pomáhá zmírnit efekt tzv. "anonymní" karmy a přináší extrémně silné frekvence energie, které mohou způsobit pozoruhodné výsledky zahrnující odhalení velkých detailů z lidských minulých životů.
 • Vaše aura a duše se při tomto zasvěcení "nastaví" tak, že pak nemusíte utvářet další novou negativní karmu.

Zasvěcení Karmické Reiki doporučuji přijmout na dálku, aby měl žák i mistr prostor silnou energii vstřebat v pohodlí domova a bez nutnosti následného cestování. Jedná se o silný očistný proces.

Karmické Reiki mi umožnilo zatím nejúžasnější karmické očištění duše, které jsem kdy prožil. Cítil jsem se poté, jako bych sundal ze zad batoh s 60 kg zátěže. Připadal jsem si zhruba 14 dnů, jako bych létal - v lehkosti bytí, karmického vyrovnání a bez tíhy karma-kotev.

Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010. 

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Tento online trénink Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

OBJEDNÁVKA

Vyberte si balíček, po kterém Vaše duše touží.

Získáte buď všechna výše uvedená zasvěcení v jednom zvýhodněném balíčku. Nebo si můžete vybrat jen ta zasvěcení, která s Vámi právě rezonují.

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK všech energií Akáša a léčení karmických záznamů duše

Uspoříte 30 % oproti nákupu po jednom

28.697,- Kč (místo 41.000,-)


Kronika Akáša

2.900,- Kč

Růže Lady Nady

2.900,- Kč

Zovirah - Oriko

2.900,- Kč

Magus et Magicus

4.900,- Kč

Evitah

2.900,- Kč

Kriya Reiki ™

4.900,- Kč

Karmické Reiki

5.900,- Kč

Shing Chi

5.900,- Kč

Zovirah

2.900,- Kč

Bílá magie Ki ™

4.900,- Kč


Přejete si individuální PREMIUM mentoring přímo s Martinem ?

 • SOUKROMÝ VIP mentoring (50min VIDEO ROZHOVOR) přímo s Martinem Ospalíkem + videozáznam z hovoru

+ k tomu ještě získáte:

 • Prodloužená a rozšířená příprava klienta na zasvěcení + 14denní proces dočištění a zaléčení čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, energetické buněčné paměti a karmických kotev, bloků, slibů a přísah (nejen) z minulých životů)
 • Pročištění stagnujících energií v domě/bytě, automobilu a kanceláři klienta
 • Intenzivnější a přednostní emailovápodpora a poradenství

Cena PREMIUM péče vychází na 2.997,- Kč a lze si ji přiobjednat k jakémukoli zasvěcení nebo k balíčku.


Chcete pro sebe ještě více péče ?

UPgrade energií

UPgrade všech Vašich zasvěcení na aktuální nejvyšší dostupnou úroveň je moje TOP služba, kterou jsem vymyslel právě pro ty, kdo se chtějí dále posunout, nebo třeba cítí, že s energiemi déle nepracovali a chtějí vše obnovit a navýšit vibrace jednotlivých zasvěcení. A to za symbolický poplatek.

Všichni moji klienti mají možnost kdykoli si tuto aktualizaci/booster/navýšení/přečištění (zkrátka: UPgrade) objednat. Je jedno, kolik zasvěcení máte. Všechna zasvěcení, která máte ode mě si můžete takto navýšit o aktuální nové vibrace (tedy projít vlastní UPgrade zasvěcení).

Vždy dochází k aktualizaci a navýšení všech energií, které máte ode mě zasvěcené. K tomu pro každého klienta v rámci této roční služby provádím také pečlivé vyčištění kanálků pro práci s energiemi, vlastní intuicí, duchovními průvodci a hlubší propojení s duchovními dary Vaší duše. V rámci této služby Vám s pečlivostí věnuji veškerou péči, abyste se posunuli a neblokovali si hojnost darů, které pro Vás Vesmír má.

Již jste slyšeli o zasvěcení Kronika Akáša Velmistr 18. stupně, Magus et Magicus Velmistr 10. stupně, Shing Chi Velmistr 25. stupně, Růže Lady Nady 2023, Evitah Velmistr 10. stupeň, příp. Evitah 2025, Zovirah Oriko VelmistrZovirah Velmistr 60. stupeň, Kriya Reiki 18D, Velmistr Bílá magie či o zasvěcení Karmické Reiki Velmistr 33. stupeň, atd.?

Mám pocit, že se s dalšími a dalšími placenými stupni roztrhl pytel, často jsou však bez reálné přidané hodnoty pro klienta. Dávno jsem věděl, že touto cestou nekonečného navyšování placené nabídky jít nechci, protože je to cesta donekonečna a nevidím v tom od určité úrovně žádnou přidanou hodnotu, kromě hry čísel. V naprosté většině případů se už ani nejedná o další vzdělávání ale pouze o iniciaci energie. Toto není zkrátka moje cesta.

Na druhou stranu je fakt, že tím, jak s energiemi a klienty v oblasti léčitelství a duchovního rozvoje pracuji jako lektor a terapeut denně již od roku 2010, tak díky veškeré praxi se mi energie dále vyvíjí a otevírají. Proto jsem vytvořil nevídanou a zcela novou službu: UPgrade.

UPGRADE můžete učinit kdykoli. Nezáleží na tom, zda máte 1 nebo více zasvěcení. Vždy Vás posunu na tu nejvyšší dostupnou úroveň - ve všech zasvěceních, která ode mne již máte. Cena je přitom stejná při UPgrade libovolného počtu Vašich zasvěcení. Čas od času doporučuji UPgrade každému. Dopřejte si vyšší úroveň, energie Vám bude proudit hlouběji, lehčeji, bude efektivnější, spirituálnější a přitom máte jistotu kvality vibrací zprostředkované od zkušeného léčitele a pečlivého lektora s bohatou praxí od roku 2010.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení, která ode mě máte, činí 1.497,- Kč (Martin)

Jedinečná příležitost UPgrade zasvěcení od 2 lektorů najednou

Užijte si jedinečnou synergii
Užijte si jedinečnou synergii

Pro zájemce nabízím variantu UPgrade v provedení 2 lektorů najednou - tedy ode mě (Martin) a mé ženy Karin (která mi od roku 2016 pomáhá s klienty). Zájemci si tak svůj UPgrade zasvěcení mohou prožít od dvou zasvěcujících současně, kteří jsou společně vyladění, vzájemně vibračně v souladu, energeticky se doplňující a navíc v partnerské láskyplné energii. Díky tomu může být UPgrade nejen o navýšení Vašich zasvěcení a schopností, ale může to být Váš vyšší level prožitku takto všestranné kombinace a propojení ženské-mužské kvality energie. PŘEJI KAŽDÉMU prožít si toto nevídané propojení, kompletnost energií a báječný prožitek synergie svědomitého pečujícího muže a laskavé srdečné ženy.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení od nás obou činí 2.297,- Kč (Martin & Karin)

Objednávka