MerKaBa je obnova a aktivace důležitých vrstev aury, jenž umožňují duchovní a energetický růst. To, co vám v duchovnu bez MerKaBy zabere 10 let, zvládnete s MerKaBou za 1 rok.

MerKaBa

online kurz + zasvěcení na dálku

★ Čeká vás VIDEO KURZ (2h:58min),

★ E-KNIHA (89 stran), 

★ nahrávka MEDITACE Pro podporu plné aktivace vaší MerKaBy + propojení s Jednotou Vesmíru a Matkou Zemí.

★ Samozřejmostí je kvalitní ZASVĚCENÍ NA DÁLKU = aktivace vaší MerKaBy a schopnosti používat touto energii a s tím spojené spirituální léčení a duchovní růst.

★ Se vší pečlivostí VYČISTÍM VAŠE BLOKY i cokoli, co bude třeba před zasvěcením – tak, ať s touto krásnou energií pracujete na 100% a s lehkostí.

DROBNOU RADU dám ZDARMA, budete-li mít pár dotazů

★ a navíc získáte certifikát o absolvování kurzu, ať můžete ukázat vašim klientům, že se dále vzděláváte.

Martin Ospalík, lektor MERKABY s praxí od roku 2010
Martin Ospalík, lektor MERKABY s praxí od roku 2010

MerKaBa 

= 10 stupňů aktivace Světelného těla

a spirituálních dovedností duše

MerKaBa je něco zcela nového, 

než na co jste byli dosud zvyklí. 

Jedná se o, pro vás jedinečnou 

a nevídanou transcendentální 

energetickou zkušenost. 

MerKaBa vás posouvá vpřed 

na úrovni duchovního vědomí 

o stovky let, které byste museli 

jinak pracně promeditovat.

MerKaBa 1. - 4. stupeň

MerKaBa je na 1. - 4. úrovni tzv. Aktivace světelného těla KA (aury). 

Aktivace MerKaBy se u každého projeví individuálně. 

Aktivací těla KA (postupně všech vrstev aury) všeobecně dochází k významnému navýšení duchovního potenciálu jedince – pro práci s energií, napojení na Universum i svou duši, rozšířené lepší vnímání, zlepšení zdraví fyzického i duševního, snadnější komunikaci jednotlivých aktivovaných aurických těl (vrstev aury), jakožto také lepší průchodnost poselství, energií a informací shora.

MerKaBa - 5. a 6. stupeň

Na 5. a 6. úrovni MerKaBy se jedná o hloubkovou aktivaci duchovního vědomí, kdy je vám umožněno se vrátit do původního vyššího stavu vědomí duše, abyste se rozpomenuli na své schopnosti a dary z minulých životů. 

Mé zasvěcení do každého stupně MerKaBy bylo nádherné. Pokaždé se má srdeční čakra zvětšovala a více jsem cítil vnitřní mír. Při každé aktivaci se mé energetické tělo KA probouzelo, až plně aktivovalo mé napojení na univerzální vědomí, odkud jsem schopen stahovat informace a poselství pro sebe i pro mé klienty. Značně se mi zesílila schopnost předávání energie dálkově i osobně – ky zesílení mého napojení na krystalickou mřížku (o ní se dozvíte v mém video kurzu MerKaBy). Konečně jsem pochopil léčení skrze jemnohmotné energie a přestal jsem být odtržen od Zdroje. Martin Ospalík, lektor MerKaBy

MerKaBa 7. - 10. stupeň

Světelné rozšíření MerKaBy

Kompletní aktivace MerKaBy je výrazným duchovním a energetickým skokem.

Díky MerKaBě dochází k vašemu celostnímu léčení.

Jakmile MerKaBu již jednou máte kompletně dokončenou, celý život pro vás již pracuje a to nejen na úrovni fyzické a úrovni srdce, ale pracuje pro vás i na úrovni duše a bude vás provázet i dalšími životy.

Při zasvěcení MerKaBy se aktivuje výrazná část vaší aury, která je klíčová pro růst vašeho vědomí i úrovně energií.

Čest všem, kteří k zasvěcení do MerKaBy dozrají – je to čirý důkaz toho, že to myslíte se svou duchovní cestou a transformací skutečně seriózně a svědomitě.

Cena a objednávka

Pro € zvolte Slovensko nebo jinou zemi v kolonce „Stát“