Tera-Mai Reiki

Co znamená Tera-Mai?

Tera-Mai Reiki je kompletní dokonalý léčebný paprsek elementu země. 

Říká se, že škola Tera-Mai Reiki (též někdy: Tera May Reiki) vznikla proto, že pro zatížení lidí na západě běžné Reiki styly nepostačovaly. 

Vše začalo, když Kathleen Ann Miller obdržela svůj stupeň Mistra Učitele Reiki. Záhy jí bylo jasné, že to nemůže být všechno. Začala tedy hledat a usilovně na sobě pravovat a modlit. Po čase byla její upřímná touha po poznání vyslyšena a nová energie jí byla krok po kroku odhalována. Takto vznikl energetický systém Tera-Mai Reiki

Co je Tera-Mai Reiki

Energie Tera-Mai Reiki je podobná jako v klasické Reiki, přesto představuje - nejen symbolicky - další energetické pole. Toto léčivé zasvěcení může přijmout každý, kdo je připraven poznávat do hloubky sám sebe.

Narozený ze země, zralý společně se zemí, každý poznává plody života. Jediné, co musíte udělat, je natáhnout ruku, abyste získali tohoto ovoce. Jakmile pochopíte, proč a jak se spojíte s Matkou Zemí, budete vnímat naši planetu jako živou bytost.

Střídání ročních období na Zemi odráží dokonalou rovnováhu mezi aktivními a pasivními energiemi, které se navzájem v přírodě střídají a doplňují. Každá lidská bytost je nejen součást tohoto celku, ale má tyto energie rovněž uvnitř sebe.