Jednotlivá zasvěcení můžete zakoupit jednotlivě nebo jako balíček s 50% slevou:

Připravil jsem pro Vás balíček "Pokročilé Reiki".

Balíček obsahuje toto všechno:

✓ Karuna Ki Reiki

✓ Karuna Ki - 1. a 2. stupeň

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.444 Kč (objednávka)

Srdce je centrum soucitu, proto se v Karuna Ki (tzv. soucitném reiki) s tímto centrem hodně pracuje, otevírá se, očistí se a dále se duchovně rozvíjí. Karuna Ki zahrnuje nové symboly, které se používají k intenzívní léčitelské práci, duchovnímu posunu a léčení karmy. Karuna Ki má také významné uzemňující účinky, což je klíčové pro správné vstřebání duchovní transformace a silnějších zasvěcení. Karuna Ki je jeden z nejdůležitějších kroků na vaší cestě Reiki. Karuna je opravdu silná, jde "až do morku kostí". Energie Karuna Ki je cítit jako zřetelně vyšší vibrace energie, která hlouběji prostupuje do emocionálních, mentálních a duchovních těl.

Karuna Ki představuje silné a vysoké energie, s novými možnostmi a technikami práce. Zdůrazněny jsou tři významné energie - láska, spravedlnost a soucit. Naše vůle je svobodná, máme vždy možnost se svobodně rozhodnout a tak změnit způsob, jak vidíme svět a žijeme.

Soucit se v sanskrtu nazývá Karuna

Karuna Ki je další směr reiki, který obsahuje celkem 13 symbolů a je ideální - mimo jiné - například pro rozbíjení negativních strachů a emocí, rozpouštění blokací a karmických zátěží, odstranění páteřních bloků, vymazání starých negativních programů z podvědomí, odstranění virů a těžkých kovů z těla, výborné pro práci se srdcem, pro silné čištění místností a budov, odrušení geopatogenních zón, utváření vnitřní rovnováhy mezi čtyřmi živly, symbol ke zharmonizování současnosti, uvolnění minulosti i budoucnosti.


✓ Karuna Ki - 3. stupeň

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.555 Kč (objednávka)

Soucit je jednou z nejvyšších vibrací na Zemi, které je schopný člověk dosáhnout.

Systém Karuna Reiki byl v 90. letech vyvinut Williamem L. Randem, který používal symboly od různých Mistrů Reiki a při tom zjistil, že určité symboly mají společně mnohem větší potenciál. Meditoval o tom a vyvinul nový systém, jenž nazval Karuna Reiki, který je možné považovat za nástavbu klasického kurzu Reiki a jeho čtyř základních symbolů.

Jestliže klasické Reiki přirovnáme ke světlu, pak Karuna Ki je laserový paprsek

Energii Karuna Reiki skutečně mnozí pociťují jako silnější než klasické Reiki. A Karuna Ki je vnímána dokonce ještě silněji a s vyššími vibracemi než Karuna Reiki - a to především díky jednoduchosti a lehkosti. Tato energie se dá jasněji cítit a působí na všechna energetická těla současně. Uživatelé popisují pocit, že je a ošetřovaného tato energie obklopuje, místo aby jednoduše jimi jen protékala. Má také uzemňující účinek. Karuna Ki zvyšuje samoléčící schopnosti těla, čistí a uvolňuje karmické bloky, pomáhá léčit duševní procesy, závislosti a špatné návyky...

✓ Karuna Ki Velmistr

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 9.777 Kč (objednávka)

Závěrečný stupeň v Karuna Ki, který dále výrazně nevyšuje vibrace energie a energetický potenciál mistra Karuna Ki. Tento stupeň duši (znovu)propojí se svým klíčovým spirituálním potenciálem a schopností - s darem soucitu. Soucit je klíčovým aspektem duchovního i osobního vývoje a bez něj je duše nucena opakovat stále ty stejné chyby a zkoušky pořád a pořád dokola. Soucit duši osvobodí, jelikož se sama může rozhodnout jednat a žít na vysokých vibracích soucitu. Soucit je klíčovým aspektem, který rozvíjí Velmistrovský stupeň Karuna Ki.

Karuna Ki je vhodná jako další pokračování nebo doplnění k základním kurzům Reiki. Karuna Ki je velice silná a přináší prudký (silný) přítok energie, který může vyvolat silné očistné reakce. Vždy se však stane jen to, co je pro každého důležité a správné k dosažení a udržení dlouhodobého zdraví. Nikdy se nestane to, že by se tělo, duch či duše zbytečně přetěžovali.

✓ K - Reiki 

✓ K-Reiki - 1. a 2. stupeň

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.555 Kč (objednávka)

Energie K-Reiki obohacuje život o vyšší spektrum vibrací soucitu, požehnaní a větší otevřenost lásce i životu. Systém K-Reiki byl vytvořen na základě systému Karuna Reiki. K-Reiki prohlubuje soucit a otevírá nás k většímu pochopení, jak funguje svět. Zasvěcení může přijmout kdokoli, nejsou zde žádné předchozí předpoklady.

Na 1. stupni K-Reiki se naučíte:

 • symbol, který umí léčit na buněčné energetické úrovni bolestné zážitky z minulosti, umí léčit problémy pramenící až z minulých životů, umí navíc spirituálně léčit zneužívání v dětství, přivádí do kontaktu s Archandělem Gabrielem
 • symbol, který léčí stínové já (v podvědomí), také léčí problémy sexuálního a tělesného zneužívání a trestání
 • symbol, který pomáhá vyléčit vztahy, utvořit si zdravé návyky, postupně ruší závislosti
 • symbol, který pročistí mysl, umí čistit prostory od negativních energií, harmonizuje nižší čakry s vyššími, podporuje lidské odhodlání a snahu dokončit záměr, dále uzemňuje a v neposlední řadě pomáhá zhmotnit materiální cíle

Na 2. stupni K-Reiki se naučíte:

 • symbol, který propojí Vyšší Já s nižším Já, vylepší schopnost učit se a porozumět od hloubky, léčí schopnost láskyplně a asertivně komunikovat, podporuje kreativitu
 • symbol, který uzemní, pomůže uskutečnit cíle a poznat své priority
 • symbol, který léčí nezdravou závislost ve vztazích, sexu, apod., dále nám pomůže osvobodit se od očekávání druhých a získat zpět sílu žít v souladu s tím, jak sami chceme a zejména s tím, jak si přeje naše duše
 • symbol, který umí zaléčit nespavost, strachy, ataky paniky, pomáhá dosáhnout lepších výsledků, posiluje intuici

✓ K-Reiki - Mistr

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.222 Kč (objednávka)

 • První a druhý stupeň K-Reiki se překlopí do mistrovské kvality energie.

K-Reiki léčí srdeční centrum. Používá symboly známé i z jiných škol, avšak zasvěcením tyto symboly získávají nový význam a energii. Po zasvěcení do K-Reiki dochází k odkrytí a aktivaci skrytého potenciálu energií těchto symbolů.


✓ K-Reiki Velmistr

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 8.777 Kč (objednávka)

Systém K-Reiki je rozdělen do dvou stupňů a poté následuje Mistr-Učitel. Závěrem je Velmistrovský stupeň K-Reiki. Výuka je zde jedinečná, jelikož již od 1. stupně K-Reiki můžete pracovat plnohodnotně a na dálku. Závěrečný Velmistrovský stupeň poté navyšuje spirituální schopnosti studenta natolik, že si duše výrazně snadněji rozpomíná na své dary z minulých životů a současně také na již v minulých životech získanou duchovnost. Duše tak díky Velmistrovskému stupni K-Reiki nemusí vyvíjet tolik úsilí k rozpomínání se na své vlastní dary a schopnosti.

Naučíte se zajímavé způsoby, jak aktivovat energie. Tímto se práce se symboly stávají mnohem bohatší a tvořivější. Já jsem K-Reiki vnímal jako významné obohacení mé vlastní práce.

✓ Tera-Mai Reiki

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 3.499 Kč (objednávka)

Co znamená Tera-Mai?

Tera-Mai Reiki je kompletní dokonalý léčebný paprsek elementu země.

Říká se, že škola Tera-Mai (čteme: "tera mej") vznikla proto, že pro zatížení lidí na západě běžné Reiki styly nepostačovaly.

Vše začalo, když Kathleen Ann Miller obdržela svůj stupeň Mistra Učitele Reiki. Záhy jí bylo jasné, že to nemůže být všechno. Začala tedy hledat a usilovně na sobě pravovat a modlit. Po čase byla její upřímná touha po poznání vyslyšena a nová energie jí byla krok po kroku odhalována.

✓ Tera-Mai Reiki Velmistr

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 8.777 Kč (objednávka)

I tento dokonalý paprsek Země má svůj velmistrovský stupeň, který nás mnohem intenzivněji než cokoli jiného napojuje na energie a vibrace Matky Země, což je základním a nepostradatelným stavebním kamenem pro všechny terapeuty, léčitele a duchovní učitele.

Energie Tera-Mai Reiki je podobná jako v klasické Reiki, přesto představuje - nejen symbolicky - další energetické pole. Toto léčivé zasvěcení může přijmout každý, kdo je připraven poznávat do hloubky sám sebe.

Narozený ze země, zralý společně se zemí, každý poznává plody života. Jediné, co musíte udělat, je natáhnout ruku, abyste získali tohoto ovoce. Jakmile pochopíte, proč a jak se spojíte s Matkou Zemí, budete vnímat naši planetu jako živou bytost.

Střídání ročních období na Zemi odráží dokonalou rovnováhu mezi aktivními a pasivními energiemi, které se navzájem v přírodě střídají a doplňují. Každá lidská bytost je nejen součást tohoto celku, ale má tyto energie rovněž uvnitř sebe.

✓ Energy Reiki Symboly

Energetické Reiki Symboly

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 4.999 Kč (napište mi)

Neexistuje jednoznačný názor o vlastnostech Reiki symbolů, ale panuje obecné přesvědčení, že symboly Reiki zaostřují a zesilují. Můžeme si je představit jako zvětšovací sklo, které energii slunečních paprsků zaostří na jedno místo, čímž zesílí jejich energii. Stejně tak fungují i Reiki symboly. Správně zasvěcení ví, že veškeré varianty jednoho symbolu opravdu fungují. Tím pádem dvoudimenzionální symboly předávané Senseiem Usuim (a dalšími) jsou pouhými zástupci veškeré energie v nich obsažené.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že jejich vedení nějakým způsobem mění chování symbolů. Pak lze říci, že symboly jsou symboly v symbolech. Tohle přesvědčení je podpořeno mnohými zprávami o nadpozemských barvách, které lidé během zasvěcení spatřili. Některým se symboly dokonce jeví jako by se pohybovaly v tzv. multidimenzích.

Ze začátku bychom měli užívat symboly tak, jak jsme se to naučili, protože nějakou dobu bude trvat, než se s tímto novým způsobem ztotožníme. Pak bychom se měli uvolnit a požádat naše průvodce Reiki, aby nám vyjevili barvy, pohyby a varianty symbolů, které jsou pro nás v tomto okamžiku nejvhodnější. Poté můžeme zažít okamžiky překvapení.

Energetické Reiki Symboly

Jedná se o celkem 15 symbolů, které jsou jedinečné, opravdu fungují a umí. Stojí za to s nimi pracovat, jelikož jejich účinky jsou více než přesvědčující.

Účinky zasvěcení poznáme, jakmile se k nám začne blahobyt dostávat mnohem snadněji než dříve. Tímto se nemyslí pouze materiální blahobyt, ale také blahobyt týkající se vnímání sebe sama. Začneme se mít více rádi a získávat větší nadhled. Postupně se vytrácí lítost a křivdy, kterými jsme blahobyt brzdili. Na první pohled se nám cena zasvěcení může zdát vysoká, ale to, co získáme, nás několikanásobně odmění ve všech oblastech života.

Tyto Energy Reiki Symboly pochází z duchovních spisů v Tibetu a Vesmírné Banky Léčení. Jsou velmi silné a intenzivní, a proto by lidstvu neměly zůstat ukryty.

✓ Tibetské Reiki

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 3.999 Kč (napište mi)

Tibetské Reiki původně studoval Mikao Usui, zakladatel nejrozšířenější metody Reiki, kdy se učil od tibetských mnichů. Tibetské Reiki je metoda tibetského duchovního léčení, jenž je založeno na podobném principu jako Usuiho klasická metoda Reiki, která má v Tibetském Reiki základ.

Tibetské Reiki vychází ze starověkých tradic a filozofie Tibetu, které se lidstvu dochovaly v tibetských spisech, které Mikao Usui studoval ještě předtím, než se mu podařilo dosáhnout vlastní schopnosti práce s energií.

Já sám jsem po zasvěcení do Tibetského Reiki dospěl k mnohem hlubšímu pochopení východní tradice práce s energií, která je sice jako celek neaplikovatelná pro západ, ale přesto krásná a celou řadu aspektů může do našeho západního stylu přinést.

Sám jsem byl mile překvapen, kam mi toto zasvěcení umožnilo se na duchovní úrovni rozvinout, přestože jsem si již myslel, že jsem Reiki již znal. Díky původnímu systému symbolů Tibetského Reiki mi během čtvrt roku vzrostly mé léčitelské a duchovní schopnosti na více než dvojnásobek.

✓ Tibetské Reiki Velmistr

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 8.777 Kč (napište mi)

Tibetské Reiki je můj oblíbený systém duchovního vývoje a práce s energií. Na Velmistrovském stupni si zde duše rozpomíná na svá předchozí působení v Tibetu, což bývá klíčovou složkou rozpomínání se duše na své vlastní schopnosti a dary, jelikož právě do Tibetu duše staletí chodily, aby tam duchovně rostly a přiblížily se Satori (osvícení).

Symboly, o které Tibet rozšiřuje Usuiho systém Reiki, se ve skutečnosti dochovaly už z doby Lemurie a v Tibetu byly používány po celá staletí. Do Evropy je přivezla Švýcarská mistryně Reiki, která byla v Tibetu dle tamních tradic zasvěcena. Tytéž tradice předávám na tomto kurzu i já dnes vám.

Nanebevzatí mistři Saint Germain, El Morya, Dwal Khul a další učili již Ježíše i Buddhu to, co označujeme jako Tibetské Reiki, které je dodnes v Tibetu vyučované. Rovněž učili i duchovní ze staré Lemurie, Atlantidy, Egypta, Machu Picchu, Peruánských And a Polynéských Hunů.

Získáte zde Tibetské zasvěcení a Zasvěcení andělů slunce

Tibetské Reiki vibruje výše než klasické Usuiho reiki, je silnější, obsahuje více symbolů a zaručuje čištění negací na hlubších úrovních, hlubšímu duchovnímu rozvoji osobnosti a k dosažení vlastního "osobního mistrovství".

✓ Reiki Rohu hojnosti

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.777 Kč (napište mi)

Roh hojnosti vznikl, aby šířil štěstí a radost a aby navrátil klid do všech oblastí bytí. "Konečně, to je ono, to přesně jsme hledali!" Zasvěcení do energií Rohu hojnosti zvýšeuje vaše osobní vibrace a tím transformuje negativní přesvědčení i bloky na hojnost a dostatek lásky, financí a bezpečí ve vašem životě. Zasvěcením do Reiki rohu hojnosti a přirozené změně myšlení se spojíte s vyššími vibračními frekvencemi. Tím se otevírají netušené možnosti.

Jaké to jsou? Jak získat dostatek a hojnost - ať již v rovině duševní, emocionální, fyzické či materiální. A jak žít a být s otevřeným srdcem a otevřenou myslí, abyste umožnili hojnosti, aby do vašeho života vstoupila.

Sami jste jistě již poznali, že vaše obavy se časem uskuteční (a často říkají "v nejméně vhodný okamžik"). Ve vesmíru funguje zákon přitažlivosti. Vaše nevědomí nevnímá rozdíl mezi realitou a představou. Pokud si něco přejete pouze myslí a ne srdcem, pak přichází zklamání.

Již od narození je jedním z práv každé bytosti žít v hojnosti. Většinou tomu však brání vlastní bloky, naprogramování od rodičů, negativní myšlenky, karma či životní úkol. Díky tomuto vysokovibračnímu zasvěcení je možné většinu těchto blokád rozpustit. Není to však všelék na všechny finanční problémy - pokud se ještě vyskytují blokády způsobené karmickým zatížením. Není však nikde psáno, že proto musíte celý svůj život prožít v bídě a žít pouze ze vzduchu. Právě naopak...

Všichni jsme tvořivé duše mající vědomí, jehož představy, sebehodnocení a vnitřní programy se dříve či později zhmotňují. Změnou vašeho přesvědčení a vnitřních programů se lze uzdravit, zbavit zlozvyků či závislostí. Čím vyšších vibrací dosáhnete, hlouběji se pročistíte a rozšíříte své vědomí, tím snáze vám změna půjde.

Reiki Rohu hojnosti

 • 1. stupeň (žák) - předání energie rohu hojnosti, zvýšení vibrací a úrovně vědomí
 • 2. stupeň (mistr) - předání zasvěcovacího symbolu, pročištění nevědomí od balastů z kolektivního nevědomí

Po zasvěcení do energií Rohu hojnosti vám půjde lépe zhmotňovat vaše přání a získáte nástroj pro svoji transformaci. A je to právě pročištění vlatního naprogramování, transformace negací a zvýšení osobních vibrací - jenž stojí za možností začít zákon přitažlivosti skutečně naplno ve svém životě správně používat.

✓ Nové Usui Reiki 1. - 4. stupeň

Nové Reiki

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 4.777 Kč (napište mi)

Co je Nové Usui REIKI ? Zkrátka jednoduchý prostý elegantní a nápaditě sympatický systém práce s univerzální energií (Reiki).

Díky tomuto zasvěcení, způsobu proudění této energie a práce s ní tímto novým způsobem mi otevřelo mnoho porozumění podstaty práce se všemi energiemi obecně. Díky tomuto zasvěcení jsem mohl začít učit své vlastní semináře jednoduše, s lehkostí a s důrazem na pochopení prapodstaty práce s energiemi u všech mých absolventů.

Nové Reiki 1. - 4. stupeň

Jak vlastně probíhá práce s Novým REIKI? Co se stane, když vylejete plné vědro vody na cestu, jež je plná děr? Voda se rovnoměrně rozprostře do těch děr zcela samovolně. Nemusíte ani jít ke každé jednotlivé díře zvlášť, voda nateče do každé úplně samovolně. Takto pracuje energie Nového Reiki. Je to jednoduchost, kterou nám zanechal sám nanebevzatý Mikao Usui, zakladatel původní metody Reiki.

New Usui Reiki (Nové Reiki) nemá žádné symboly ani přesně dané polohy rukou. Rozvíjí se zde intuice a dochází k vedení žáka, aby jednal více intuitivně. Doporučuji všem, kteří chtějí proniknout do podstaty Reiki, zcela jednoduchým a přístupným způsobem.

Nové Reiki je ideální také například pro děti! Absolventky mých kurzů toto zasvěcení často věnují svým dětem. Najednou si mají poté v rodině všichni blíž, jelikož sdílí společná témata a nevzdalují se jeden druhému kvůli nezájmu, nepřátelství, nepochopení či ignoraci.

"Toto Nové Reiki je něco úžasného... Nejprve jsem sice pochybovala, ale naprosto to předčilo mé očekávání..... je přesně to, co jsem očekávala a postrádala. Zajímavé, jak silně a přitom tak jednoduchým způsobem energie proudí. Je něco krásného a naprosto ohromujícího. Děkuji za tento úžasný dárek. :-)" Martina K.

✓ Nové Reiki Velmistr 5. - 22. stupeň

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 9.777 Kč (napište mi)

Žák je při zasvěcení 5. - 22. stupně Velmistra Nového REIKI napojen nejprve na běžnou energii Reiki, která proudí z úrovně našeho slunce a gamma sektoru. Poté je napojen na Beta sektor a Alfa sektor, kde proudí energie čisté čiré lásky. Při léčení sebe i druhých pak přirozeně dochází k tomu, že je reiki praktikant napojen a léčen z takového zdroje na jaký je jeho energetický systém připraven.

Zasvěcením do Velmistrovských stupňů Nového Reiki se vám symboly ukotví do aury tak, že je nebudete muset vůbec kreslit a dostanete z nich přitom ještě mnohem více než při běžném použití.

Jsou symboly běžných velmistrovských stupňů Reiki a těchto stupňů velmistra Nového Reiki totožné? Nemusí tomu tak být. V klasických velmistrovských stupních dostává žák přesně dané symboly od velmistrů z celého světa, zejména pak z USA a Německa. Adept se tedy postupně porovnává vibracím nových symbolů, což je pro něj výzva a značný duchovní skok kupředu. Proto doporučuji lidem, kteří chtějí velmistrovské stupně mít také metodu LSVJ, aby si mohli očista procesy počišťovat dle potřeby třeba obden.

Oproti na velmistrovských stupních Nové Reiki se žák taktéž posouvá, avšak dostává zejména ty symboly, na které je připravený. Individuální REIKI symboly, a to přímo od průvodců REIKI.

Pokud má adept jak velmistrovské stupně v klasickém REIKI, tak v Novém REIKI, dochází k ideální symbióze a propojení všech symbolů dohromady. Pak to vše funguje tak, že se i tyto symboly z klasických velmistrovských stupňů aktivují automaticky společně s individuálními symboly z Nového Reiki. Doporučuji, aby ti, co to s duchovnem myslí skutečně vážně, aby absolvovali obojí.

✓ Tachyon Reiki 1. - 9. stupeň

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 3.444 Kč (napište mi)

Tachyon je základem všech frekvencí. Dokáže vyrovnat jakoukoliv nerovnováhu. Tachyon obsahuje dokonalou prvotní energii. Tachyon není pouze léčebná energie. Všechny hmoty přeměňuje na vámi požadovaný druh energie. Tachyon je rychlejší než samotné Světlo. Dokáže i negativní elektromagnetické pole přeměnit na pozitivní energii.

Tachyonová energie tvoří podstatu veškeré existence. Nalezneme ji všude a ve všem a díky jejímu vlivu můžeme dosáhnout harmonie, jelikož nosí informace k dokonalé harmonii bytostí, zvířat a rostlin.

Tachyon Reiki

 • Tachyon 1. - 3. stupeň: energetizace a zasvěcení do tachyonů
 • Tachyon 4. - 6. stupeň: zesílení o 100 %
 • Tachyon 7. - 9. stupeň: zvýšení průtoku energií a jejich zesílení (až o 300 %)

Tachyonová energie tvoří klíčovou úlohu v duchovním růstu. Můžeme říci, že je tou nejsilnější léčivou silou v rámci celého Universa.

✓ Tachyonový zdroj 2011

Tachyon Source

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.999 Kč (napište mi)

Tachyonový zdroj je místem stvoření tachyonů a zdrojem jejich síly. V podstatě se zde pracuje podobně jako v již známém Tachyon Reiki, avšak namísto s tachyony se v tomto systému pracuje s tachyonovým zdrojem. Práce se tím stává snazší, efektivnější, především pak účinky léčení mnohem silnější a účinnější. Jedná se o poslední verzi.


✓ Tachyonový zdroj 2021

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 3.999 Kč (napište mi)

Prvním stupněm je zasvěcení Tachyonový zdroj 2011.

Druhým stupněm je nejaktuálnější Tachyonový zdroj 2021.

Co je to vlastně Tachyon? Tachyonová energie tvoří podstatu veškeré existence. Nalezneme ji všude a ve všem a díky jejímu vlivu můžeme dosáhnout harmonie, jelikož nosí informace k dokonalé harmonii bytostí, zvířat a rostlin. Tachyonová energie tvoří klíčovou úlohu v duchovním růst. Můžeme říci, že Tachyonový zdroj je nejsilnější léčivou silou Universa.

✓ Zlaté Světlo Reiki

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.222 Kč (napište mi)

Na počátku všeho stvořil Bůh nebe a Zemi. Poté Bůh pravil: "Budiž Světlo" a bylo Světlo.

Zlaté Světlo je Boží energie, která nám pomáhá postoupit v našem osobním i duchovním vývoji vědomí. Zlaté Světlo Reiki aktivuje naše sebeléčící síly a povzbuzuje v nás Boží jiskru.

Zlaté Světlo Reiki

Zlaté Světlo Reiki je velmi jemná léčivá energie. Skvělá při práci s odpuštěním, uvolněním vzteku a strachu. Pomáhá nám k důvěře a odhodlání pro nové začátky.

Zlaté Světlo Reiki jest vskutku velmi vytříbenou a vrcholnou vibrací univerzální vesmírné energie. Výrazně navyšuje vibrace, a tedy krásně pročistí i karmu a zátěž z minulých životů.

✓ Lightarian Ki Reiki

Lightarien-Ki

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 5.777 Kč (napište mi)

Lightarian Ki Reiki (čteme: "Lightarien Ki Reiki") bylo vyvinuto Sylvií Springer a Ashnu Oberer. Jedná se o vysokovibrační systém reiki od nanebevzatého Buddhy, který je pramenem a inspirací tohoto reiki. Jeho přáním je: Reiki zjednodušit a ukázat lidstvu pravou povahu Reiki.

Byly vyvinuty nové metody a znovuobjeveny staré moudrosti. Lightarian Ki je součástí tohoto procesu.

Význam slov Lightarian Ki (vyslov lajterien kii) se dotýká vědomě spojení k duchovním úrovním nebo ke "zdroji" této zvláštní energie Lightarian Ki. Slovo "Lightarian" je odvozenina anglického slova pro "Světlo" a "Ki" má své kořeny v japonštině a znamená volně přeloženo "životní energie".

Lightarian Ki

Během zasvěcení do Lightarian Ki vstupuje žák do nepřetržitého spojení se čtyřmi významnými, nanebevzatými energiemi, které budou ještě během tohoto tréninku přesně popsány. K tomu potřebuje učitel Lightarian Ki energetický pomocný prostředek, takzvanou "Boží duhu". Jako první se vybuduje spojení s energiemi Nanebevzatého Mistra Buddhy, aby mohla být rozšířena práce s energií a naváže se spojení s Gaiou, Matkou Zemí.

Potom je adept na zasvěcení propojen s léčebnými energiemi Nanebevzatého Mistra Lanto a Nanebevzatého Mistra Sanandy, který zastupuje Ježíše Krista. Zatímco Mistr Budha dodává energie rudého paprsku a Matka Země modrého paprsku, zastupují Mistr Lanto a Sananda zlatý a bílý paprsek Boží duhy a ztělesňují tím ještě výše vibrující energie. Univerzální duha propojuje během zasvěcovacího obřadu učitele a žáka, aby vytvořili to, co nazýváme Chrámem Božího léčení. Chrám nám slouží jako energetický nástroj a vytváří zvláštní prostor a potenciál pro silné léčení.

Práce s energiemi Lightarian Ki má za cíl spojit lidi s energiemi duchovní úrovně pro podporu osobního i planetárního procesu vzestupu: duchovní transformaci a propojení s nejvýše vibrujícími energiemi reiki Nanebevzatých Mistrů, aby byl náš duchovní vývoj usnadněn a urychlen.

Filozofie Lightarian Ki

Nejdůležitější aspekt systému Lightarian Ki je v energetické čistotě a jednoduchosti zasvěcení. Proto samotná práce s touto energií i zasvěcovací procesy jsou odlišné od klasických postupů, zato velice přímé a jednoduché. Na přání nanebevzatého mistra Buddhy se v Lightarian Ki žádné symboly nepoužívají.

Výhody Lightarian Ki

Po zasvěcení do Lightarian Ki se vám značně zvýší vibrační úrovně vašich čaker i jemnohmotných těl. Současně se rozšíří vaše chápání a schopnost předávání energie. Je možné, že vám budou předány duchovní dary, které zlepší vaši schopnost vnímání jemněhmotného duchovního světa a rozříří se i vaše spirituální vnímání pro sebe sama.

Praví se, že je to jako kytara s osmi strunami, kde ta nejhlubší struna je Usui, pak Karuna a nakonec 6 nejvyšších strun Lightarian Ki. Dohromady pak tvoří akord. Každému pacientu pak nabízí tu správnou frekvenci, kterou právě potřebuje.


Dálkové online tréninky vytvářím již od roku 2010. Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Co vše obdržíte:

✓ Studijní materiály (Ebook) v rozsahu 616 stran

✓ Postupnou aktivaci (iniciaci) každé výše uvedené energie

✓ Iniciaci všech energií si můžete bezplatně opakovat a dále prohloubit - tolikrát, kolikrát budete chtít - zcela ZDARMA

✓ Spirituální dálkové léčení a pročištění Vašich vnitřních bloků

✓ Přístup do členské sekce s dalším hodnotným obsahem

Kompletní výukovou část pro učitele a lektory (kdykoli budete moci začít sami také vyučovat tyto kurzy pro své klienty, budete-li chtít)

Podporu a poradenství

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Tento online trénink Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

Získejte 50% slevu:

Pokud byste si zakoupili všechny části jednotlivě, vyšlo by Vás to reálně na 94.153 Kč. Pokud zakoupíte vše dohromady jako balíček, dám Vám slevu 50 % (platí do odvolání)