Pokročilá škola Reiki I.

✓ Karuna Ki

 • Ebook (190 str.)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Pravidelné živé webináře na odpovídání dotazů

Srdce je centrum soucitu, proto se v Karuna Ki (tzv. soucitném reiki) s tímto centrem hodně pracuje, otevírá se, očistí se a dále se duchovně rozvíjí. Karuna Ki zahrnuje nové symboly, které se používají k intenzívní léčitelské práci, duchovnímu posunu a léčení karmy. Karuna Ki má také významné uzemňující účinky, což je klíčové pro správné vstřebání duchovní transformace a silnějších zasvěcení. Karuna Ki je jeden z nejdůležitějších kroků na vaší cestě Reiki. Karuna je opravdu silná, jde "až do morku kostí". Energie Karuna Ki je cítit jako zřetelně vyšší vibrace energie, která hlouběji prostupuje do emocionálních, mentálních a duchovních těl.

Karuna Ki představuje silné a vysoké energie, s novými možnostmi a technikami práce. Zdůrazněny jsou tři významné energie - láska, spravedlnost a soucit. Naše vůle je svobodná, máme vždy možnost se svobodně rozhodnout a tak změnit způsob, jak vidíme svět a žijeme.

Soucit se v sanskrtu nazývá "Karuna"

Karuna Ki - 1. a 2. stupeň

Karuna Ki je další směr reiki, který obsahuje celkem 13 symbolů a je ideální - mimo jiné - například pro rozbíjení negativních strachů a emocí, rozpouštění blokací a karmických zátěží, odstranění páteřních bloků, vymazání starých negativních programů z podvědomí, odstranění virů a těžkých kovů z těla, výborné pro práci se srdcem, pro silné čištění místností a budov, odrušení geopatogenních zón, utváření vnitřní rovnováhy mezi čtyřmi živly, symbol ke zharmonizování současnosti, uvolnění minulosti i budoucnosti.

Karuna Ki - 3. stupeň

Závěrečný stupeň v Karuna Ki, který dále výrazně nevyšuje vibrace energie a energetický potenciál mistra Karuna Ki. Tento stupeň duši (znovu)propojí se svým klíčovým spirituálním potenciálem a schopností - s darem soucitu. Soucit je klíčovým aspektem duchovního i osobního vývoje a bez něj je duše nucena opakovat stále ty stejné chyby a zkoušky pořád a pořád dokola. Soucit duši osvobodí, jelikož se sama může rozhodnout jednat a žít na vysokých vibracích soucitu. Soucit je klíčovým aspektem, který rozvíjí 3. stupeň Karuna Ki.

Karuna Ki je vhodná jako další pokračování nebo doplnění k základním kurzům Reiki. Karuna Ki je velice silná a přináší prudký (silný) přítok energie, který může vyvolat silné očistné reakce. Vždy se však stane jen to, co je pro každého důležité a správné k dosažení a udržení dlouhodobého zdraví. Nikdy se nestane to, že by se tělo, duch či duše zbytečně přetěžovali.

Soucit je jednou z nejvyšších vibrací na Zemi, které je schopný člověk dosáhnout.

Systém Karuna Reiki byl v 90. letech vyvinut Williamem L. Randem, který používal symboly od různých Mistrů Reiki a při tom zjistil, že určité symboly mají společně mnohem větší potenciál. Meditoval o tom a vyvinul nový systém, jenž nazval Karuna Reiki, který je možné považovat za nástavbu klasického kurzu Reiki a jeho čtyř základních symbolů.

Jestliže klasické Reiki přirovnáme ke světlu, pak Karuna Ki je laserový paprsek

Energii Karuna Reiki skutečně mnozí pociťují jako silnější než klasické Reiki. A Karuna Ki je vnímána dokonce ještě silněji a s vyššími vibracemi než Karuna Reiki - a to především díky jednoduchosti a lehkosti. Tato energie se dá jasněji cítit a působí na všechna energetická těla současně. Uživatelé popisují pocit, že je a ošetřovaného tato energie obklopuje, místo aby jednoduše jimi jen protékala. Má také uzemňující účinek. Karuna Ki zvyšuje samoléčící schopnosti těla, čistí a uvolňuje karmické bloky, pomáhá léčit duševní procesy, závislosti a špatné návyky...


✓ K-Reiki

 • Ebook (100 str.)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Pravidelné živé webináře na odpovídání dotazů

Energie K-Reiki obohacuje život o vyšší spektrum vibrací soucitu, požehnaní a větší otevřenost lásce i životu. Systém K-Reiki byl vytvořen na základě systému Karuna Reiki. K-Reiki prohlubuje soucit a otevírá nás k většímu pochopení, jak funguje svět. Zasvěcení může přijmout kdokoli, nejsou zde žádné předchozí předpoklady.

Na 1. stupni K-Reiki se naučíte:

 • symbol, který umí léčit na buněčné energetické úrovni bolestné zážitky z minulosti, umí léčit problémy pramenící až z minulých životů, umí navíc spirituálně léčit zneužívání v dětství, přivádí do kontaktu s Archandělem Gabrielem
 • symbol, který léčí stínové já (v podvědomí), také léčí problémy sexuálního a tělesného zneužívání a trestání
 • symbol, který pomáhá vyléčit vztahy, utvořit si zdravé návyky, postupně ruší závislosti
 • symbol, který pročistí mysl, umí čistit prostory od negativních energií, harmonizuje nižší čakry s vyššími, podporuje lidské odhodlání a snahu dokončit záměr, dále uzemňuje a v neposlední řadě pomáhá zhmotnit materiální cíle

Na 2. stupni K-Reiki se naučíte:

 • symbol, který propojí Vyšší Já s nižším Já, vylepší schopnost učit se a porozumět od hloubky, léčí schopnost láskyplně a asertivně komunikovat, podporuje kreativitu
 • symbol, který uzemní, pomůže uskutečnit cíle a poznat své priority
 • symbol, který léčí nezdravou závislost ve vztazích, sexu, apod., dále nám pomůže osvobodit se od očekávání druhých a získat zpět sílu žít v souladu s tím, jak sami chceme a zejména s tím, jak si přeje naše duše
 • symbol, který umí zaléčit nespavost, strachy, ataky paniky, pomáhá dosáhnout lepších výsledků, posiluje intuici

K-Reiki - Mistr/Učitel

První a druhý stupeň K-Reiki se nyní překlopí do mistrovské a učitelské kvality energie.

K-Reiki léčí srdeční centrum. Používá symboly známé i z jiných škol, avšak zasvěcením tyto symboly získávají nový význam a energii. Po zasvěcení do K-Reiki dochází k odkrytí a aktivaci skrytého potenciálu energií těchto symbolů.

Systém K-Reiki je rozdělen do dvou stupňů a poté následuje Mistr-Učitel. Výuka je zde jedinečná, jelikož již od 1. stupně K-Reiki můžete pracovat plnohodnotně a na dálku. Závěrečný Velmistrovský stupeň poté navyšuje spirituální schopnosti studenta natolik, že si duše výrazně snadněji rozpomíná na své dary z minulých životů a současně také na již v minulých životech získanou duchovnost. Duše tak díky mistrovskému stupni K-Reiki nemusí vyvíjet tolik úsilí k rozpomínání se na své vlastní dary a schopnosti.

Naučíte se zajímavé způsoby, jak aktivovat energie. Tímto se práce se symboly stávají mnohem bohatší a tvořivější. Já jsem K-Reiki vnímal jako významné obohacení mé vlastní práce.


✓ Tera-Mai Reiki

 • Ebook (80 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Pravidelné živé webináře na odpovídání dotazů

Co znamená Tera-Mai?

Tera-Mai Reiki je kompletní dokonalý léčebný paprsek elementu země.

Říká se, že škola Tera-Mai (čteme: "tera mej") vznikla proto, že pro zatížení lidí na západě běžné Reiki styly nepostačovaly.

Vše začalo, když Kathleen Ann Miller obdržela svůj stupeň Mistra Učitele Reiki. Záhy jí bylo jasné, že to nemůže být všechno. Začala tedy hledat a usilovně na sobě pravovat a modlit. Po čase byla její upřímná touha po poznání vyslyšena a nová energie jí byla krok po kroku odhalována.

I tento dokonalý paprsek Země má svůj mistrovský stupeň, který nás mnohem intenzivněji než cokoli jiného napojuje na energie a vibrace Matky Země, což je základním a nepostradatelným stavebním kamenem pro všechny terapeuty, léčitele a duchovní učitele.

Energie Tera-Mai Reiki je podobná jako v klasické Reiki, přesto představuje - nejen symbolicky - další energetické pole. Toto léčivé zasvěcení může přijmout každý, kdo je připraven poznávat do hloubky sám sebe.

Narozený ze země, zralý společně se zemí, každý poznává plody života. Jediné, co musíte udělat, je natáhnout ruku, abyste získali tohoto ovoce. Jakmile pochopíte, proč a jak se spojíte s Matkou Zemí, budete vnímat naši planetu jako živou bytost.

Střídání ročních období na Zemi odráží dokonalou rovnováhu mezi aktivními a pasivními energiemi, které se navzájem v přírodě střídají a doplňují. Každá lidská bytost je nejen součást tohoto celku, ale má tyto energie rovněž uvnitř sebe.


✓ Nové Usui Reiki 1. - 4. stupeň

"New Usui Reiki", "Nové Reiki"

 • Ebook (31 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Pravidelné živé webináře na odpovídání dotazů

Co je Nové Usui REIKI ? Zkrátka jednoduchý prostý elegantní a nápaditě sympatický systém práce s univerzální energií (Reiki).

Díky tomuto zasvěcení, způsobu proudění této energie a práce s ní tímto novým způsobem mi otevřelo mnoho porozumění podstaty práce se všemi energiemi obecně. Díky tomuto zasvěcení jsem mohl začít učit své vlastní semináře jednoduše, s lehkostí a s důrazem na pochopení prapodstaty práce s energiemi u všech mých absolventů.

Jak vlastně probíhá práce s Novým Usui Reiki ? Co se stane, když vylejete plné vědro vody na cestu, jež je plná děr? Voda se rovnoměrně rozprostře do těch děr zcela samovolně. Nemusíte ani jít ke každé jednotlivé díře zvlášť, voda nateče do každé úplně samovolně. Takto pracuje energie Nového Reiki. Je to jednoduchost, kterou nám zanechal sám nanebevzatý Mikao Usui, zakladatel původní metody Reiki.

New Usui Reiki (Nové Reiki) nemá žádné symboly ani přesně dané polohy rukou. Rozvíjí se zde intuice a dochází k vedení žáka, aby jednal více intuitivně. Doporučuji všem, kteří chtějí proniknout do podstaty Reiki, zcela jednoduchým a přístupným způsobem.

Nové Reiki je ideální také například pro děti! Absolventky mých kurzů toto zasvěcení často věnují svým dětem. Najednou si mají poté v rodině všichni blíž, jelikož sdílí společná témata a nevzdalují se jeden druhému kvůli nezájmu, nepřátelství, nepochopení či ignoraci.

"Toto Nové Reiki je něco úžasného... Nejprve jsem sice pochybovala, ale naprosto to předčilo mé očekávání..... je přesně to, co jsem očekávala a postrádala. Zajímavé, jak silně a přitom tak jednoduchým způsobem energie proudí. Je něco krásného a naprosto ohromujícího. Děkuji za tento úžasný dárek. :-)" Martina K.


✓ Nové Reiki Velmistr 5. - 22. stupeň ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (45 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Pravidelné živé webináře na odpovídání dotazů

Toto pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Klient je při zasvěcení 5. - 22. stupně Velmistra Nového REIKI napojen nejprve na běžnou energii Reiki, která proudí z úrovně našeho slunce a gamma sektoru. Poté je napojen na Beta sektor a Alfa sektor, kde proudí energie čisté čiré lásky. Při léčení sebe i druhých pak přirozeně dochází k tomu, že je reiki praktikant napojen a léčen z takového zdroje na jaký je jeho energetický systém připraven.

Zasvěcením do Velmistrovských stupňů Nového Reiki se vám symboly ukotví do aury tak, že je nebudete muset vůbec kreslit a dostanete z nich přitom ještě mnohem více než při běžném použití.

Jsou symboly běžných velmistrovských stupňů Reiki a těchto stupňů velmistra Nového Reiki totožné? Nemusí tomu tak být. V klasických velmistrovských stupních dostává žák přesně dané symboly od velmistrů z celého světa, zejména pak z USA a Německa. Adept se tedy postupně porovnává vibracím nových symbolů, což je pro něj výzva a značný duchovní skok kupředu. Proto doporučuji lidem, kteří chtějí velmistrovské stupně mít také metodu LSVJ, aby si mohli očista procesy počišťovat dle potřeby třeba obden.

Oproti na velmistrovských stupních Nové Reiki se žák taktéž posouvá, avšak dostává zejména ty symboly, na které je připravený. Individuální REIKI symboly, a to přímo od průvodců REIKI.

Pokud má adept jak velmistrovské stupně v klasickém REIKI, tak v Novém REIKI, dochází k ideální symbióze a propojení všech symbolů dohromady. Pak to vše funguje tak, že se i tyto symboly z klasických velmistrovských stupňů aktivují automaticky společně s individuálními symboly z Nového Reiki. Doporučuji, aby ti, co to s duchovnem myslí skutečně vážně, aby absolvovali obojí.