Růže Lady Nady

Právě teď nastal čas, kdy byste měli dát bokem vše, co vás omezuje a rozesmutňuje, mate a oslabuje.  Lady Nada nás prostřednictvím zasvěcení do svých růží doprovází nás na cestě mít se rád/a. Ukazuje nám, že veškerá láska vychází zevnitř. Tím, že milujeme sami sebe a přijímáme se takoví, jací jsme, můžeme opravdu milovat a přijímat i druhé. S pomocí Lady Nada můžeme započít cestu porozumění bezpodmínečným aspektům lásky.

Růže Lady Nady a práce s Akášickými záznamy

Zde se podíváme, jak pracovat s Karmickou radou v běžném životě, abyste odkryli pradávná zranění a vzpomínky.

Jakmile začne karmické "zrcadlo" jasně zářit je potřeba, abyste neprojevovali žádné emoce, strach nebo hněv. Toto zrcadlo odráží bolest, hněv, podrážděnost, odsouzení, strach, závist, beznaděj, pochybnost, samotu, opuštěnost a pochybnost o sobě a ostatních. Vždy, když ucítíte negativní emoci, ukáže vám zrcadlo, jak v sobě držíte zranění nebo vzorec, který chce být odstraněn.

Vaše karmické „zrcadlo“ vám připomíná, abyste začali vyprazdňovat karmické záznamy. Dokud není Akáša duše vyprázdněna, budete tyto emoce neustále prožívat. 

Moji milovaní, nyní jsem tu s vámi. Pokud budete pokračovat v hledání každého vzorce, který prožíváte ve svém životě, vězte, že na své cestě zaznamenáte obrovský vzestup. Váš život se změní. Máte možnost obrovského vzestupu. Jen musíte být ochotni vstoupit do neomezenosti a požídat o pomoc.

Lze krásně kombinovat i se zasvěcením Kronika Akáša.

Lady Nada působila již na Atlantidě. Měla mnoho inkarnací. Nejčastějším úkolem jejich inkarnací bylo naučit bezpodmínečné lásce. Milovat tímto způsobem Stvořitele, sebe a ostatní. Otevírá srdeční čakru a rozdmýchává věčný oranžový plamen bezpodmínečné lásky.