Kronika Akáša

"Akáša" je slovo pocházející ze sanskrtu, jehož význam je "duch" či "éter". Akašická kronika je soubor záznamů všech činů, myšlenek i slov každého jednotlivce. Akáša je takzvaná úschovna všech lidských zkušeností, kronika všech událostí, vesmírná databanka. Jsou zde uchovány všechny lidské zkušenosti - jednoduše vše, co se kdy událo. Kronika Akáša je minulost, současnost i budoucnost vědění o všem. Vztahují se k ní nejrůznější názvy: "Kniha života", "kolektivní nevědomí", "záznamy duše", aj.

Pojem Akaša pochází z hinduistické filozofie. Často je také nazývaná "světová paměť" či "kolektivní nevědomí lidstva". Všechno, co se kdy odehrálo, děje nebo ještě stane, nic nebude zapomenuto. Všechny činy, myšlenky a pocity lidí v minulosti, přítomnosti i budoucnosti jsou "zapsány" v obrovském pomyslném počítači.

Kniha života,
kosmické vědomí,
univerzální vědomí,
kolektivní podvědomí,
kolektivní nevědomí i
záznamy duše
jsou částí Kronika Akáša.

Nejedná se o skutečné knihy nebo svitky, i když je mnozí lidé takto vnímají, když se do nich jdou v rámci práce s tímto systémem podívat. Avšak ve skutečnosti se jedná o formu energie. Jsou to energetické vibrace, které se překládají do obrazů, tvarů, symbolů a řeči, kterým náš Duch rozumí.

Staroindické tajné nauky uvádí, že Akáša je počátkem a koncem všeho, z ní vše vychází a tam se vše vrací. V jistém smyslu to tedy odpovídá i představě Boha, který je vším. Lze předpokládat, že Akaša úzce souvisí s našim duchovním tělem, které rovněž obsahuje informace ukládané během našeho života. Vzhledem ke komplexním informacím, které Akaša obsahuje však musí být obsažena i v dalších vyšších éterických tělech. Člověk se totiž svými duševními obaly přímo zúčastňuje na čerpání informací z éterické, astrální i mentální sféry. Na každé z těchto úrovní se tvoří akašické záznamy činnosti, pocitů a myšlenek člověka.

Kronika Akáša

Kde najdeme kroniku Akáša? Akášická kronika integruje personální i trans-personální úroveň, a to včetně andělských, archandělských energií. Akáša existuje na mnohem vyšší vibraci než kolektivní nevědomí. Proniká nejen 1., 2. a 3. astrální úroveň, ale také 4., 5., 6. a 7. úroveň astrálního plánu, jelikož existuje na mnohem vyšší vibraci než Duch.

Jak se do kroniky dostaneme? Je mnoho cest do Akášické kroniky. Někteří lidé se odeberou do podvědomého stavu, aby si mohli záznamy přečíst, jiní svá čtení během spánku nebo v meditaci. Ať se již budete do Akáši odebírat jakkoli, právě toto zasvěcení a speciální techniky, jež svým žákům předávám, vám to umožní. Více v mých skriptech...

Každý člověk si smí přečíst vlastní záznamy. Přístup k záznamům ostatních získáváme spojením s Vyšším Já druhé osoby nebo tak, že Vyšší Já obdrží přístup k vyšší duchovní úrovni (samozřejmě se svolením konkrétní osoby). Moji žáci mívají s napojováním do Akáši obecně vyšší úspěšnost již v samotných počátcích - a to díky vyšší četnosti předávaných zasvěcení i jejich prodloužené délce.

Akášické záznamy duše

  • Když se dostaneme k záznamům, vidíme normálně události, které mají okolo sebe hodně energie. Jsou to věci, které mají být zpracovány nejdříve. Zvolíme si a měli bychom se zabývat tou první myšlenkou, která se nám objeví, pracovat s ní a pozorovat, jak se rozvíjí. Po sezení si ponechejme chvíli času na integraci informací, jež jsme obdrželi.
  • Čtení v Akášické kronice vám poskytně hodnotné informace pro lepší a šťastnější život. Tyto informace mohou pomoci zlepšit jak osobní, tak duchovní rozvoj.
  • Může přinést jasno do našich myšlenek nebo nám pomoci vidět problémy z jiného úhlu, který jsme dosud nezohledňovali.
  • Čtení v Akášické kronice může dodat potřebné vedení, které ve svém životě potřebujeme při zpracovávání současných problémů, může nám dodat příležitosti, které potřebujeme pro růst, směr své cesty, kreativitu a radost.
  • A kromě toho čtení v Akášické kronice může přinést mír a pochopení současných nemocí, starostí a utrpení.
  • Může nám obratně pomoci řešit obtížné nebo větší změny v našem životě.

Jak na čištění Akášických záznamů duše

Akášické záznamy a jiné negativní programy duše lze krásně vyčistit pomocí metody LSVJ: Léčení Skrze Vyšší Já. Sám tuto metodu používám pro své klienty (jak formou pravidelných či jednorázových dálkových terapií, tak jako přípravu před jakýmkoli zasvěcením). 

Vždy pak vidím znatelné rozdíly v jejich situacích před a po čištění Akášických záznamů právě pomocí metody LSVJ: Léčení Skrze Vyšší Já. Tuto metodu roky vyučuji a mám celou výuku natočenou do 4 ucelených videokurzů. Doporučuji !!!