Změna se neděje venku, ale uvnitř

01.05.2022

Žít tady a teď, to umíme jako malí, ale postupně jak si osvojujeme společenská pravidla, tak pro nás začíná minulost a budoucnost důležitější, a tak mnohdy zabere to nejdůležitější místo. Přebíráme staré vzorce, ale chceme-li pokročit a procitnout, tak bychom měli být ukotveni sami v sobě.

Čekáme na změnu, která však stále nepřichází a život nás tlačí před sebou. Již nejsme jeho aktivní tvůrci. Jsme jen pozorovateli. Jako bychom byli v kině a sledovali film. Zbožně čekáme na změnu, která přijde zvenčí, ale ta změna musí vyvstat z nás samotných. Svět se mění a ty změny se Vám nemusí líbit, ale nenechte se těmito změnami pohltit. Svět nezůstává ani na vteřinu stejný, ale neoplatí se vzhlížet k tomu, že změna k lepšímu přijde sama, jako když se očekávalo, co se stane v roce 2000, 2007, 2012, 2020, 2022, ... 

Změny nastaly, starý svět se začal rozpadat a objevila se další dimenze, je jen na Vás jakou realitu si vyberete. Nenechte se však semlít okolím a soustřeďte se do svého středu. Skrze svou vnitřní sílu můžete začít tvořit realitu, která Vám bude vyhovovat. Je však potřeba opustit okovy starých vzorců, kterých se skálopevně držíte. Staré koleje jsou sice dobře známé, můžou nám připadnout bezpečné, ale po nich již vlak nepojede.

Uvnitř Vás se ukrývají neskutečné léčivé možnosti. Vaše existence je každodenním zázrakem, kterého máte možnost si užívat, tak nepromarněte svou příležitost být aktivními tvůrci.

Být aktivním tvůrcem mého života mi v roce 2010 pomohla metoda Reiki a Shamballa 1024. Pomohly mi natolik, že jsem se rozhodl v tomtéž roce tyto metody dále předávat a vyučovat. Dělám to od té doby dodnes.

© Martin Ospalík

Nenechte se semlít nízkými vibracemi, tvořte svůj život s meditací