Význam opakování zasvěcení do Reiki, Shambally, aj.

14.11.2019

Zasvěcení (aktivace / iniciace) do Reiki, Shambally, Andělské Reiki, či jakýchkoli jiných energetických systémů lze opakovat. Pro mnohé čtenáře to může být novinkou, jelikož se o tom nepíše v knihách o Reiki (které jsou z mého úhlu pohledu informačně zastaralé a spíše obecné), ale také proto, že opakování zasvěcení do Reiki, Shambally a jiných energií dnešní zasvěcovatelé nenabízí, a většinou to ani neznají...

Ze zkušenosti upozorňuji, že článek je chráněn autorským zákonem a je zakázáno jej šířit bez svolení autora Martina Ospalíka, či jej snad pokládat za svůj vlastní...

Co se ke mně doneslo od jednoho žáka, který ke mě přestoupil od jiného učitele:

"Požádal jsem svého bývalého mistra Reiki o opakování zasvěcení do 2. stupně, který jsem u něj před měsícem absolvoval. Odpověděl mi, že on zasvěcuje tak dobře, že opakování zasvěcení u něj není potřeba."

Ano, i toto Vám může říct někdo, kdo sice zasvěcuje, ale moc se asi nezajímá o své žáky, ani o to, co vlastně dělá... Škoda... I zde vidíte, jak je výběr mistra důležitý.

Nicméně podívejme se na fakta:

V originální výuce Reiki (Komyo Kai Reiki) je při výuce u mistrů kladen důraz na to, aby se žákovi věnovali i po kurzu, tedy aby se nejednalo o jednorázovou záležitost, ale spíše ať se mistr Reiki svému žákovi věnuje (zdarma) i poté, co opustí jeho kurz.

Nemyslím tím nyní pouze konzultace - tedy aby žáci měli možnost se na mistra obrátit i s časovým odstupem, když jim vyvstají nové otázky či praktické dotazy týkající se Reiki. Myslím tím také možnost opakování zasvěcení do Reiki, Shambally, ale vlastně i do jakékoli jiné energie.

Kde se tento přístup vzal?

Podívejme se na východ, do Japonska, do kolébky fenoménu práce s univerzální všudypřítomnou životní energií a důmyslným systémem duchovního růstu, ano, tím vším je pro mě REIKI.

Dříve výuka REIKI probíhala tak, že si žák našel mistra, respektive školu, kterou oslovil se zájmem o studium. Následně musel žák prokázat, že je skutečně odhodlaný (zralý) se učit a změnit svůj život i způsob myšlení. To probíhalo například tak, že se žák do školy nastěhoval a pracoval pro ni (od úklidu, pomoci v kuchyni až po uvádění hostů). K tomu byl žák velkou porci času ponechán o samotě, aby přemýtal nad svým životem a věnoval se meditaci.

Teprve, když žák dostatečně prokázal, že je odhodlán se učit, započala samotná výuka, která se však spíše nesla v duchu, že mistr dal žákovi úkol a žák si na většinu věcí musel přijít sám. (Toto mohu potvrdit i já dnes: moji dálkoví studenti, kteří jsou zcela přirozeně odkázání na určitou míru samostudia, dosahují úctyhodnějších výsledků a změn, než ti, kteří za mnou přijdou osobně a nechají si vše ukázat).

V průběhu studia měl žák možnost s mistrem konzultovat své dotazy, své úspěchy, ale také i případné problémy. Mistr průběžně žákovi předal několik opakovaných zasvěcení, aby u něj došlo k řádnému pročištění energetických kanálků, aury, čaker, ale i k odstranění bloků, potlačených emocí a jiných hluboko usazených problémů v nevědomí žáka. A fungovalo to zcela výtečně!

Dnes lze pohodlně studovat i na dálku!

V dnešní době se samozřejmě zájemce o studium REIKI nikam stěhovat nemusí, ani nemusí pro svou školu REIKI pracovat. Dnes existují osobní a dálkové kurzy REIKI, ke kterým svým žákům předávám svá propracovaná skripta, která obsahují veškerou výuku, dále natáčím pro své žáky pravidelně nová videa a všichni mají možnost se na mě obrátit, pokud potřebují poradit s něčím ohledně REIKI, Shambally, energií či duchovna. A samozřejmě: Moji žáci mají možnost si svá zasvěcení do jakýchkoli energií opakovat zcela ZDARMA !!!

Kde se tradice opakování zasvěcení vlastně vzala? Kde jinde než v Japonsku, v kolébce originální původní tradice a výuky REIKI.

Existují 3 způsoby, jak se naučit přijímat více energie:

V originální výuce Reiki se zmiňují 3 způsoby, jakým může žák zvyšovat svou schopnost nechat sebou proudit univerzální životodárnou energii (REIKI). Nyní Vám je zjednoduším, podrobněji se jim věnuji ve svých skriptech Komyo Kai Reiki.

  1. Neustále se snažit kultivovat svou mysl.
  2. Přijímat zasvěcení tak často, jak je to možné.
  3. Denně na sobě pracovat s Reiki / Šambalou / jinou energií (naučím vás, jak více energií používat dohromady a vhodně je kombinovat).

Toto vše můžeme chápat ve zkratce jako cestu kultivace, očisty, vnitřního léčení a duchovního růstu. K aplikaci těchto 3 způsobů se povzbuzovalo již v Gakkai = Usuiho původní škole Reiki v Japonsku.

Tímto jsem se inspiroval a zavedl jsem postupně pro všechny mé žáky možnost opakování jejich zasvěcení do jakékoli energie. A přitom je mi jedno, zdali jste u mě studovali před měsícem nebo 10 let nazpět. Všichni moji žáci mají stejnou možnost a pokud budete mít zájem o opakování vašich zasvěcení, napište mi.

O své žáky/klienty pečuji a jsem jim vděčný.

Jednoduše řečeno: Jsem tu pro všechny mé žáky pro pomoc či radu i po letech. Snažím se ke svým žákům chovat svědomitě, zodpovědně, učit jednoduše, předat podstatu a hlavně mám radost, když úspěšně změníte svůj život a pracujete na sobě. 

A proč to tak mám? Svou profesi vnímám především jako poslání a hluboce si vážím každého jednotlivce, který se rozhodne vydat cestou duchovního poznání a vybere si mě jako pomocníka/průvodce/učitele/přítele.

Přeji Vám hojnost požehnání a těším se u příštího článku, ke kterému mě inspirujete. 

Martin Ospalík, Velmistr Reiki, Shambally a dalších směrů duchovního růstu...

Děkuji za dočtení článku.