Jak připravím žáka i sebe na zasvěcení

24.03.2020

Už dva roky jsem se chystal pro Vás sepsat článek o tom, co se děje na pozadí Vašich zasvěcení. Inspirovali jste mě k tomu několikrát Vy svými opakovanými dotazy. Nicméně už jsem si zvykl, že některé věci musí zkrátka dozrát. Tak až dnes se s Vámi konečně podělím o část svého "know-how" aneb co všechno a proč dělám poté, co kliknete na tlačítko Odeslat objednávku.

Nejprve si udělám svou ranní meditaci. Aktivuji si k tomu energii, kterou budu ten den zasvěcovat, nebo si vyberu intuitivně.

Doladím si energie ve svých prostorech a projdu si svou vlastní přípravu na práci.

Následně vyčistím sám sobě vše, co aktuálně potřebuje uhladit či doladit.

Poté vyčistím případné své bloky směrem k žákovi i od žáka, kterého mám zasvěcovat.

Následuje předčištění žáka na úrovni energetické a hlavně na úrovni podvědomých bloků duše na duchovno či práci s energiemi (vyčistím Akášické záznamy duše metodou LSVJ). Tato část je nejpracnější a zabírá nejvíce času.

Poté vyčistím prostory, ve kterých se žák nejčastěji pohybuje - přesné adresy znát nepotřebuji, veškeré informace získám z aury žáka. 

Po 2 - 4 hodinách dálkové práce s klientem si odpočinu, abych pracoval vždy v maximální čistotě energií. K tomuto mi pomáhá fakt, že nepřijímám nadměrný počet klientů. Mohu si proto dovolit pracovat čistě a v pohodě.

Po odpočinku si znovu projdu svou vlastní přípravu na práci a ještě mrknu k sobě i k žákovi a doladím, co je třeba a co potřebovalo čas, aby bylo možné dočistit. 

Následně provádím přípravu mistra a žáka dle zasvěcovacích postupů. Poté zůstávám v meditativním stavu vědomí a nechávám zasvěcovací energii volně odcházet směrem k žákovi. V průběhu či na závěr ještě provedu individuální kroky dle potřeb konkrétního žáka pro zkvalitnění přijetí a dosednutí nově přijatých energií.

Začínám samotné zasvěcení (aktivaci / iniciaci energie). Zasvěcovací energie odchází směrem k žákovi, který ji nejčastěji vnímá na korunní čakře, dlaních či srdeční čakře jako teplo, brnění ti nějakou formu tlaku. Zasvěcení je díky předčištění krásná a duchovně-transcendentálně povznášející zkušenost, po které se budete cítit jako znovuzrození (ať už ihned či v následujících 1-2 dnech... záleží, jak silně u vás bude probíhat ještě vnitřní léčení spojené se zasvěcením. Samotné zasvěcení probíhá většinou 30 - 60 minut.

Po pár dnech po zasvěcení (řídím se intuicí a energetickými potřebami žáka) si znovu provedu svou přípravu na práci a mrknu k sobě a hlavně k žákovi, co je třeba ještě dočistit a doladit - zejména se jedná o bloky, se kterými nešlo hnout, jelikož na nich klient lpěl, ale poté, co se energeticky po zasvěcení posunul, tak se blok otevřel a začal pomalu odcházet. Díky dočištění pak nemusí bloky odcházet celých 21 dnů, ale jsou většinou okamžitě a efektivně vyřešeny či vypnuty, maximálně se vše čistí v řádu několika málo dnů. Žák je tak ušetřen nějaké výraznější náladovosti, bolestí hlavy, průjmů apod. Vše díky předčištění před zasvěcením a dočištění po zasvěcení.

Jakmile jsem téměř hotov, ještě uklidím prostory žáka, přecijen aura je úžasný a komplexní mnohovrstevnatý obal, který má každý zcela jedinečný. A v průběhu duchovní transformace odpadávají nepotřebné energie z aury do místnosti. Není mým záměrem nechat žáka "rochnit" v energetickém odpadu, který si odložil.


Když mi má přijít na kurz více účastníků, tak toto vše provedu každému jednotlivci 1 - 7 dnů předem dle potřeby a počtu zájemců. Používám na to trošku jiný systém, kdy si v průběhu jednotlivých dnů rozdělím celou výše popsanou práci do několika segmentů a každý den u všech účastníků jednotlivé segmenty provedu paralelně průběžně po částech. 


Pokud Vás zde napadá, zdali je lepší provádět přípravu jednomu žákovi nebo postupně v průběhu několika dnů připravit celou skupinu, tak to je zcela nepodstatné. Skupinka je sice náročnější na mojí straně, ale mám na to už propracovaný systém a výsledná kvalita je zcela stejná. Systém kontroly kvality práce, který jsem si nastavil mi to vše vždy spolehlivě pohlídá. O něco lépe si mi přesto pracuje s dálkovými studenty, a to pouze proto, že dálkový student je otevřenější a přístupnější už od počátku - rozhodl se totiž, že se oprostí od vnitřních bloků a limitací a že vyzkouší novou zkušenost na dálku. S dálkový studentem lze tedy pracovat většinou ihned v nejvyšší možné kvalitě a přístupnosti = ochotě na sobě něco změnit. Avšak zájemci o osobní kurzy se jeví být více uzavření a otevřou se až v průběhu první hodiny konání osobního kurzu. To v počáteční fází předčištění práci trošku znesnadňuje a kvůli uzavřenosti žáka nelze jít v rámci přípravy tolik do hloubky. O to více práce pak s osobnímu studenty je po kurzu, kdy trávím další dny dočišťováním každého z nich.

Taktéž bych byl rád, aby následující text vedl k zamyšlení, jak důležité je si vybrat svého mistra. Neměli bychom volit pouze podle ceny! Ale měli bychom vědět, proč si konkrétního mistra vybereme. Když se Vás například zeptá Váš nejlepší přítel, proč jste si svého mistra vybrali a vy odpovíte: "Protože to měl nejlevnější," tak se obávám, že jste nevolili úplně pečlivě. Volit byste měli proto, že je Vám na konkrétním mistrovi něco sympatického, třeba jeho přístup, názory, pečlivost či něco jiného, s čím se umíte vy sami vnitřně ztotožnit.

Nemám přesně spočítaný čas, který strávím s jedním žákem, jelikož to zkrátka není možné. Každá příprava, zasvěcení i dočišťování probíhají různě dlouho a vždy je to dle potřeb a aktuálního stavu žáka. Také samozřejmě záleží, jaké zasvěcení si žák vybere - pro každé zasvěcení do nového energetického systému (či vyššího stupně) se musí udělat samostatné předčištění a dočištění. Většinou vše i se zasvěcením dohromady zabere 4 - 6 hodin pečlivé a vědomé práce.

Avšak tímto má práce nekončí, dále zůstávám se svými žáky v průběhu jejich studia v kontaktu a dle jejich zájmu a možností společně řešíme dotazy, problémy, radosti, úspěchy či malé dílčí krůčky vedoucí k vnitřnímu klidu, vyrovnanému spokojenému a naplněnému bytí. K tomu se snažím ve volných chvílích rozšiřovat a aktualizovat své materiály, natáčet a stříhat videa, podcasty a organizovat ca. jednou měsíčně nějaký online webinář. Navíc je celkem běžné, že se mi ozvou lidé, kteří u mě studovali před 5 nebo 10 lety a chtějí se na něco zeptat, nebo něco řešit. I těmto lidem rád věnuji čas, jelikož si vážím každého jednotlivce, který se na mě obrátí.

Martin Ospalík, Velmistr Reiki, Shambally a dalších směrů duchovního růstu...