Jak připravuji klienty i sebe na iniciaci energie

24.03.2020

Už dva roky jsem se chystal pro Vás sepsat článek o tom, co se děje na pozadí Vašich zasvěcení. Inspirovali jste mě k tomu několikrát Vy svými opakovanými dotazy. Nicméně už jsem si zvykl, že některé věci musí zkrátka dozrát. Tak až dnes se s Vámi konečně podělím o část svého "know-how" aneb co všechno a proč dělám poté, co kliknete na tlačítko Odeslat objednávku.

Nejprve si udělám svou ranní meditaci. Aktivuji si k tomu energii, kterou budu ten den zasvěcovat, nebo si vyberu intuitivně.

Doladím si energie ve svých prostorech a projdu si svou vlastní přípravu na práci. Následně vyčistím sám sobě vše, co aktuálně potřebuje uhladit či doladit. Poté vyčistím případné své bloky směrem k žákovi i od žáka, kterého mám zasvěcovat.

Následuje předčištění žáka na úrovni energetické a hlavně na úrovni podvědomých bloků duše na duchovno či práci s energiemi (vyčistím Akášické záznamy duše metodou LSVJ). Tato část je nejpracnější a zabírá nejvíce času.

Poté vyčistím prostory, ve kterých se žák nejčastěji pohybuje - přesné adresy znát nepotřebuji, veškeré informace získám z aury žáka. 

Po úvodních 2-4 hodinách dálkové práce s klientem si odpočinu, abych pracoval vždy v maximální čistotě energií. K tomuto mi pomáhá fakt, že nepřijímám nadměrný počet klientů. Mohu si proto dovolit pracovat čistě a v pohodě. Současně vím, s kým pracuji a komunikuji, jelikož se průběžně na naší společné cestě se svými klienty postupně poznávám a s řadou z Vás si dnes tykáme a jsme přáteli, nebo minimálně dobrými známými se vzájemným respektem a úctou.

Po odpočinku si znovu projdu svou vlastní přípravu na práci a ještě mrknu k sobě i ke klientovi a doladím, co je třeba a co potřebovalo čas, aby bylo možné dočistit. 

Následně provádím přípravu mistra a žáka dle zasvěcovacích postupů. Poté zůstávám v meditativním stavu vědomí a nechávám zasvěcovací energii volně odcházet směrem k žákovi. V průběhu či na závěr ještě provedu individuální kroky dle potřeb konkrétního žáka pro zkvalitnění přijetí a dosednutí nově přijatých energií.

Teprve poté začínám samotné zasvěcení (aktivaci / iniciaci energie). Zasvěcovací energie odchází směrem k žákovi, který ji nejčastěji vnímá na korunní čakře, dlaních či srdeční čakře jako teplo, brnění ti nějakou formu tlaku. Zasvěcení je díky předčištění krásná a duchovně-transcendentálně povznášející zkušenost, po které se budete cítit jako znovuzrození (ať už ihned či v následujících dnech... záleží, jak silně u vás bude probíhat ještě vnitřní léčení spojené se zasvěcením. Samotné zasvěcení probíhá většinou kolem 30-60 minut, někdy více.

Po pár dnech po zasvěcení (řídím se intuicí a energetickými potřebami žáka) si znovu provedu svou přípravu na práci a mrknu k sobě a hlavně k žákovi, co je třeba ještě dočistit a doladit - zejména se jedná o bloky, se kterými nešlo hnout, jelikož na nich klient lpěl, ale poté, co se energeticky po zasvěcení posunul, tak se blok otevřel a začal pomalu odcházet. Díky dočištění pak nemusí bloky odcházet z aury a čaker klienta nikterak závratně dlouho, ale jsou většinou okamžitě a efektivně vyřešeny či vypnuty, maximálně se vše čistí v řádu několika málo dnů. Žák je tak většinou značně ušetřen nějaké výraznější náladovosti, bolestí hlavy, průjmů a dalších projevů emoční a spirituální detoxikace... To vše díky předčištění před zasvěcením a dočištění v období po zasvěcení, které svým klientům pečlivě dopřávám. Proč toto dělám? Předně: chci, aby lidé ode mě měli kvalitní službu, kvalitní obsah, skutečně se něco naučili a měli co nejvyšší šanci převést nové informace do svého běžného života. Druhak: pouze spokojený klient je ochoten si objednat i nějaký navazující či pokročilejší kurz. A do třetice: mým silným záměrem je lidem pomoci. Proto se snažím maximálně uhrnout těch prvních několik dnů a týdnů Vaší nové cesty.

Jakmile jsem téměř hotov, ještě uklidím prostory žáka, přecijen aura je úžasný a komplexní mnohovrstevnatý obal, který má každý zcela jedinečný. A v průběhu duchovní transformace odpadávají nepotřebné energie z aury do místnosti. Není mým záměrem nechat žáka "rochnit" v energetickém odpadu, který si odložil.

Proces dočišťování bloků klienta dále dokončuji a průběžně dolaďuji a pročišťuji dalších 2 týdny. Tzn., že mám na každý den připravený seznam klientů, které jsem k určitému datu zasvětil a mám rozplánovanou postupnou pozvolnou práci na jejich dočišťování. Každý den, max. obden, tedy vezmu kyvadlo a pomocí metody LSVJ dočistím, co klient zrovna potřebuje. Klienti si v tomto 2týdenním období přijímají opakovaná zasvěcení, která s sebou nesou zajímavá hodnotná spirituální léčení. První týdny mám tedy takto nastavené, kdy dochází k tomu, že pracuji dálkově na blocích klienta a současně klient pracuje sám na sobě a jde prvními krůčky svého vlastního samoléčení, transformace a sebepoznání.

Taktéž bych zde rád vybídl k menšímu zamyšlení, jak důležité je si vybrat svého učitele Reiki. Neměli bychom volit pouze podle ceny či podle blízkosti/vzdálenosti! Měli bychom hlavně vědět, proč si konkrétního učitele vybereme. Když se Vás například zeptá Váš nejlepší přítel, proč jste si svého lektora vybrali a vy odpovíte: "Protože to měl nejlevnější," tak se obávám, že jste nevybrali úplně pečlivě. Volit byste měli proto, že je Vám na konkrétním lektorovi něco sympatického, třeba jeho přístup, názory, pečlivost, líbí se Vám jeho obsah, či s Vámi vnitřně zarezonuje něco jiného, s čím se umíte Vy sami vnitřně ztotožnit.

Víte, já nemám přesně spočítaný čas, který strávím s jedním žákem, jelikož to zkrátka není možné. Každá příprava, zasvěcení i dočišťování probíhají různě dlouho a vždy je to dle potřeb a aktuálního stavu žáka. Také samozřejmě záleží, jaké zasvěcení si žák vybere - pro každé zasvěcení do nového energetického systému (či vyššího stupně) se musí udělat samostatné předčištění a dočištění. Většinou vše i se zasvěcením dohromady zabere kolem 4-6 hodin pečlivé a vědomé práce. S tím, že proces dále podporuji další dny dalšími průběžnými dočištěními a zklidněním hladin. Celkovou časovou dotaci pro spirituální čištění bloků klienta tedy většinou mám 10 hodin (záleží dle zvoleného energetického systému a pokročilosti, kdy paradoxně s pokročilejší klienty mohu čistit mnohem hlouběji a déle, než ty začínající - což je dáno zase nějakou jejich pokročilostí a pročištěností, ke které se postupně propracovávají na své cestě a v ruku v ruce s tím, jak praktikují to, co se naučí - např. na mém online tréninku Reiki).


A u pokročilejších zasvěcení je čas, který věnuji klientovi i klidně dvojnásobná (např. Kristova Shamballa) či dokonce trojnásobný (Buddhova Shamballa).

Avšak tímto má práce nekončí, dále zůstávám se svými žáky v průběhu jejich studia v kontaktu a dle jejich zájmu a možností společně řešíme dotazy, problémy, radosti, úspěchy či malé dílčí krůčky vedoucí k vnitřnímu klidu, vyrovnanému spokojenému a naplněnému bytí. K tomu se snažím ve volných chvílích rozšiřovat a aktualizovat své materiály, natáčet a stříhat videa, podcasty a organizovat ca. jednou měsíčně nějaký online webinář. 

© Martin Ospalík

Navíc je celkem běžné, že se mi ozvou lidé, kteří u mě studovali před 5 nebo 12 lety a chtějí se na něco zeptat, nebo něco řešit. I těmto lidem rád věnuji čas, jelikož si vážím každého jednotlivce, který se na mě obrátí. Svých absolventů si vážím.