Isis Seichim

Podle některých lidí je původ naší kultury zakořeněn v Egyptě. Řekové a Římané, kteří dobyli Egypt sklidili „plody“ a využili některé věci sami pro svou kulturu. Nalezneme egyptské bohy, mezi jinými se stejnými jmény v Řecku a Římě a dokonce u nás.

Isis-Seichim (vysloveno Izis sejkim) je rozšíření a energetický vzestup. Takzvaná ženská energie s instinktem a ochranou matky. To je zajímavé pro všechny, kteří se zabývají tématem různých Reiki-druhů, poněvadž je mocnější a intenzivnější než tradiční Reiki nebo Kundaliní Reiki.

Isis Seichim 1. - 4. stupeň

Isis Seichim je skutečným energetickým "nakopnutím". Je to ženská energie s mateřským instinktem a ochranou. Je to úžasná energie, hladivá, hřejivá a voňavá, ale přitom silná. Isis je ochránkyní jater.

Rozšiřuje a doplňuje tyto energie o působení čtyř elementů - země, oheň, voda a vzduch.

Reiki jako element země je důležité pro spojení s fyzickým tělem.

Element ohně v Isis-Seichim má schopnost rozpouštět bloky velmi rychle, dalo by se říci,že je spálí a odstraní navždy.

Element vody v Isis-Seichim působí v emocionální oblasti rozpouštěním a vyplavením nevědomých pocitů na povrch. Také schopnost intuitivního poznání Seichim kanálu je podpořen.

Čtvrtý element, vzduch, zesiluje moc mluveného slova a působí jako magnet, který může přitahovat anděly a jiné světelné bytosti jako pomocníky.