Egyptská škola Reiki I.

✓ Seichim Reiki

"Seichem Reiki"

 • Ebook (101 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Seichim Reiki, neboli Seichem Reiki je systém používaný starými Egypťany. Zasvěcení do systému Seichim / Seichem s sebou přináší o něco jinou energii, než je Reiki. Je to však také energie, která nám pomáhá při léčení. Mezi klasickým Reiki a Seichim není nutné přepínat, děje se tak automaticky. Je však možné si Seichim vědomě vybrat, jestliže nám tak radí intuice.

V překladu znamená Seichim "síla sil". Patří do systému, který pracuje s léčivými energiemi a osobní transformací. Vytvořil jej Patrick Zeigler v roce 1980 po noci, co strávil ve Velké Pyramidě, kde byl zasažen silnou energií. Poté byl zasvěcen Súfijským mistrem v Khartoum. Po návratu do USA studoval západní větev Reiki.

Seichim Reiki 1. - 3. stupeň

 • uvědomíme si svůj vlastní potenciál a naučíme se jej uskutečňovat
 • dostaneme se do kontaktu s univerzální léčivou energií
 • naučíme se přijímat vše, čemu se vyhýbáme -> odstraníme tak kruhy, ze kterých se nemůžeme dostat
 • napojíme se na vyšší kolektivní vědomí, díky čemuž začneme lépe chápat nejen náš svět, ale také další dimenze
 • naše nitro bude propojeno s Bohem -> toto propojení se pak projeví na všech úrovních našeho bytí
 • vyřešení problémů duality propojuje mužskou a ženskou energii, dovoluje jim fungovat jako jin a jang
 • vidíme své problémy a konečně jim lépe porozumíme
 • energie se dostane i do silně zablokovaných míst
 • přináší radost ze života a poznání -> přijdeme na to, že učení je legrace, působí blahodárně na nemoci spojené s inteligencí (např. autismus)
 • kontakt s Vyšším Já a veškerými astrálními bytostmi bude pročištěn, vyřeší problémy spojené s vizemi a představivostí, odbourává toxiny a odstraňuje příčiny vzniku myomů a nádorů
 • při meditaci pomáhá odpoutat se od těla, napomáhá ze života odstranit vše, co chce ven; umožňuje kontakt s archanděly
 • lepší ukotvení na Zemi, ale zároveň nás spojuje s Boží energií, pomáhá vyrovnat obě hemisféry

Seichim je kombinací Reiki, súfijským posílením a energií z pyramidy. I když je to také léčebný systém, nemá toho s Reiki moc společné. Energie živoucího světla, tak nazývají Seichim. Po zasvěcení a používání této energie se mění život. Tyto změny se nejvíce týkají postoje vůči sobě samým a také pochopení příčin i jejich následků.

Systém Seichim Reiki má transformační schopnosti - změní každého, kdo s ním přijde do kontaktu. Tato energie se používá na léčení, zrychlení osobního i duchovního růstu, nebo při hledání svého pravého potenciálu. Tam, kde se podceňujete, uděláte krok vpřed a naopak tam, kde se přeceňujete, uděláte krok vzad.


✓ Isis Seichim Reiki

 • Ebook (118 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tato energie proudí od bohyně Isis, nejvyšší léčitelky, jež ztělesňuje ženskost, mateřství a ochranu. Isis Seichim je zajímavé zasvěcení pro každého, kdo se věnuje reiki, protože je silnější a intenzivnější než jiné druhy a směry. Je skvělým doplněním léčitelské praxe, vlastního duchovního vzestupu i práce s živly. Díky možnosti postupné výuky je systém vhodný pro každého, koho zajímá práce s egyptskými energiemi a má odvahu na "sílu sil Isis".

Isis Seichim existuje již velmi dlouho. Často se o této energii píše v egyptské knize mrtvých ale i v jiných egyptských spisech. Je pro všechny, kteří inklinují ke staroegyptským energiím a mají zájem se dále rozvíjet. Detoxikace po zasvěcení Isis Seichim reiki probíhá především na emocionální a duchovní úrovni. Hlavní rozdíl mezi Isis Seichim reiki a (klasickým) Reiki je, že tato energie proudí jinak. Isis Seichim je navíc mnohem výraznější a intenzivnější než Usui či Kundaliní reiki.

Isis je jednou z nejvýznamnějších egyptských bohyní. Je to velká matka starých Egypťanů. Je dcerou bohyně nebe Nút a boha země Geba a manželkou Osirise, boha úrody a plodnosti. Isis bývá ztotožňována s trůnem, který symbolizuje moc, pravdu a moudrost. Isis je tedy symbolem zdroje moci faraónů. Isis byla léčitelka a ochránkyně svého syna Hora a všech dětí. Egypťané ji obdivovali jako velkou matku a ochránkyni žen.

Naučíte se zde pracovat s energiemi a symboly:

Isis Seichim Reiki - 1. stupeň

 • symbol, který vám pomůže rozpustit a uvolnit traumatické vzpomínky uložené v energetické buněčné paměti organismu a duše
 • symbol, který odstraňuje bloky v čakrách a je velmi účinný při bolestech zad a poranění páteře
 • symbol, který vyplaví na povrch vše, co vás trápí a je tímto symbolem dále zpracováno
 • symbol, který může uvolnit bloky v těle
 • symbol, kterým můžete poslat energii dovnitř a dobít si své vnitřní baterie
 • symbol, se kterým můžete pracovat na dálku a v různých dimenzích
 • symbol, který pomůže léčit srdce, abyste byli schopni přijímat lásku a nechali soucit vyzařovat ven
 • symbol, který spojuje zemi s energií uvnitř Matky Země, používá se i pro přivolání hojnosti
 • symbol, který Vám pomůže se lépe naladit pro dálkovou a pokročilou spirituální práci
 • symbol, který přináší vyrovnání do rozumu a do duševních procesů (vyrovnává mužskou energii)
 • symbol, který přináší vyrovnání v srdci (vyrovnává ženskou energii)

Isis Seichim Reiki - 2. stupeň

 • symbol, který úspěšně uvolňuje velmi silné bloky a traumata
 • symbol, který posiluje tělesný, emocionální a duchovní aspekt bezpodmínečné lásky, je také velice účinný při odstraňování blokací způsobených sexuálním traumatem, doslova "spaluje" smutek, stesk a hluboko zasazené rány
 • symbol, který směřuje energii dovnitř a posiluje ji
 • symbol, který působí na tělesné problémy a nedostatky, které jsou zejména způsobené emocionálním a mentálním stresem
 • symbol na čištění prostor, domů, bytů
 • symbol, se kterým si můžete zlepšit situaci a vyléčit problém, nehledě na jaké úrovni či fázi se nalézá
 • symbol, který pomáhá uzemnit nevyžádané vibrace z okolí či od jiných osob
 • symbol, který pomůže se spojit hlouběji s božstvím
 • symbol pro vyčištění minulých traumat
 • symbol k vytváření dostatku a hojnosti v životě

Isis Seichim Reiki - 3. stupeň

 • Stupeň Mistr-Učitel
 • 2 mistrovské symboly, které se používají při zasvěcování a sebezasvěcování (tedy při posílení zasvěcení, kdy mistr zasvěcuje sám sebe)

I když je tato esence prastará, v dnešní době se na ni můžeme dívat jako na něco nové a velice zajímavé. Isis Seichim je mnohem víc než jen jednoduchá forma léčení rukou, je to již pokročilá forma telepaticky nasměrovaného léčení a vede k většímu rozvoji a pochopení vašeho duchovního Já. Energie byla popisována jako zářící a s měnícími se barvami. Je jako teplá koupel, něco hebkého, roztomilého, láskyplného a utišujícího. Mnoho z nás Isis vidí, nebo vnímá její přítomnost, když s touto energií pracuje.


✓ Isis Seichim

 • Ebook (52 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Podle některých lidí je původ naší kultury zakořeněn v Egyptě. Řekové a Římané, kteří dobyli Egypt sklidili "plody" a využili některé věci sami pro svou kulturu. Nalezneme egyptské bohy, mezi jinými se stejnými jmény v Řecku a Římě a dokonce u nás.

Isis-Seichim (vysloveno Izis sejkim) je rozšíření a energetický vzestup. Takzvaná ženská energie s instinktem a ochranou matky. To je zajímavé pro všechny, kteří se zabývají tématem různých Reiki-druhů, poněvadž je mocnější a intenzivnější než tradiční Reiki nebo Kundaliní Reiki.

Isis Seichim je skutečným energetickým "nakopnutím". Je to ženská energie s mateřským instinktem a ochranou. Je to úžasná energie, hladivá, hřejivá a voňavá, ale přitom silná. Isis je ochránkyní jater.

Rozšiřuje a doplňuje tyto energie o působení čtyř elementů - země, oheň, voda a vzduch.

Reiki jako element země je důležité pro spojení s fyzickým tělem.

Element ohně v Isis-Seichim má schopnost rozpouštět bloky velmi rychle, dalo by se říci,že je spálí a odstraní navždy.

Element vody v Isis-Seichim působí v emocionální oblasti rozpouštěním a vyplavením nevědomých pocitů na povrch. Také schopnost intuitivního poznání Seichim kanálu je podpořen.

Čtvrtý element, vzduch, zesiluje moc mluveného slova a působí jako magnet, který může přitahovat anděly a jiné světelné bytosti jako pomocníky.

Isis Seichim - 1. a 2. stupeň

Naučíte se pracovat s energiemi a symboly:

 • symbol, který vede energii směrem dovnitř, zesiluje působení ostatních symbolů, cílí na jeden léčebný záměr, který zesiluje
 • symbol pro odstranění silných bloků, zesiluje a zvyšuje intenzitu všech ostatních symbolů a používá se pro vyčištění prostor
 • symbol, který otevírá bránu k naší duší skrze srdeční čakru, zvyšuje, rozšiřuje a zesiluje tělesný, emocionální i duševní aspekt bezpodmínečné lásky, rozpouští smutek, stres i stesk
 • symbol k odpouštění a smíření, léčení skrze sílu lásky, působí na tělesné nedostatky a problémy, které byly vyvolané emocionálním či mentálním stresem
 • symbol, který pomáhá a utváří spirituální podporu v těžkých situacích, nabijí předměty vysokovibrační energií
 • symbol pro lásku, harmonii, vyrovnanost, pravdu a jednotu, rozšiřuje Vaši schopnost přijímat energii a dávat energii (energo-potenciál 7. čakry), umí vytvořit spojení s našimi duchovními průvodci

Isis Seichim - 3. a 4. stupeň

 • symbol, který zpracovává traumata minulých životů (karmické záležitosti), pomůže při zpracování traumatických vzpomínek z tohoto života, posiluje spojení s vlastní duší, posiluje kontakt mezi Vaším Vyšším Já a Vesmírem
 • symbol, který pomáhá se spojením se Zemí, používá se pro naplnění, dostatek, hojnost a uzemnění, vyrovnává a uvádí do harmonie v těle ženské a mužské energie (jin a jang)
 • symbol, který podporuje spirituální růst, tvoří komunikaci mezi Vaší duší a jejím duchovním vedením, odstraňuje veškeré bloky v čakrách, lze jej se značným úspěchem užít k odstranění bolesti zad
 • symbol, který vede ke sjednocení vědomé mysli s božskostí, přináší vyrovnanost mezi veškerými čakrami a spojuje je do fungujícího vzájemně se doplňujícího celku, přináší dále vyrovnání do rozumu a spirituálních procesů, napomáhá zhmotňovat hojnost a dostatek

✓ Isis Seichim Velmistr

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Velmistrovské zasvěcení Isis Seichim reiki. Jde o egyptský reiki systém, který je přímým navázáním a pokračováním mistrovství Isis Seichim reiki. Tento systém obsahuje pět zasvěcení a pět symbolů. Součástí linie Velmistra Isis Seichim reiki je také úvod do egyptských mystérií.

Gró velmistrovských stupňů Isis Seichim samozřejmě tvoří právě symboly, které 8x rozšiřují potenciál energie Isis Seichim a Isis Seichim Reiki. Zvýší se tak schopnost odpouštění sobě i druhým, a dojde tak k výraznějšímu otevření vašeho srdečního centra.

Isis Seichim Velmistr

 • 5. stupeň - symbol pro čištění problémů a bloků z minulosti i přítomnosti, zesiluje se původní síla Isis Seichim pětinásobně, u některých jedinců i vícenásobně (podle duchovního vývoje)
 • 6. stupeň - symbol transformace, dodává moc k rozhodnutí o "životě", umožňuje větší seberealizaci, zvýší se proces "uvědomování si"
 • 7. stupeň - symbol ochranný, který napomáhá nalezení pevnosti v lásce a dalšímu duchovnímu růstu, ochraňuje ty, kdo jej používají
 • 8. stupeň - usmiřuje s jinými lidmi, také symbol krásy, který zesiluje a prohlubuje naše cítění a pochopení pro krásu, prohlubuje rovněž intuici
 • 9. stupeň - nejvyšší symbol v Isis Seichim reiki, symbol radosti

Absolvováním tohoto zasvěcení u mne došlo k odpouštění jak druhým i sobě, mnohem více se mi zprůchodnila intuice a chápání duchovních zákonů. Doslova ze mě spadlo velké energetické břemeno a dnes se cítím svobodný a šťastný. Značně narostly i mé léčebné schopnosti i potenciál pro zasvěcování.


✓ Sekhmet Seichim + Sekhmet Velmistr ™

 • Ebook (21 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

"Sekhmet" znamená "Plamen". Sekhmet Seichim propojuje s bohyní Sekhmet, kdy vám Sekhmet pomůže se stát Mistry v léčení a pomůže se zbavit potlačených emocí, frustrace, ale také potlačení sexuality. Dokáže vám dát větší odolnost vůči temným silám. Tento systém je fantasticky jednoduchý, obsahuje 4 symboly a mantry.

Sekhmet Seichim je oheň osvícení, který očišťuje duše zemřelých a osvobozuje je, aby se mohly "stát hvězdou nebe". Jméno Sekhmet (Sechmet) je odvozeno od staroegyptského slova "sekhem", které znamená "síla". Bohyně Sekhmet je často vyobrazována jako bohyně s lví hlavou, je dcerou boha Re a je také asociována s okem boha Re. Sekhmetino jméno znamená "mocná a silná" a její kněží jsou považování za "doktory léčení". Skrze Egyptskou historii byla Sekhmet považována za sílu, která se vyvolávala na ochranu dobrých a zničení zlých.

Sekhmet Seichim

Energie je vhodná při pomoc od negativního myšlení, depresí, pomůže ve zvýšení celkové odolnosti a osobní energie. Přináší přímý kontakt se Sekhmet, která vás sama povede.

 • Seichim a Sekhmet Seichim
 • Bohyně Sekhmet
 • Úryvek z Egyptské knihy mrtvých
 • Paní plamenů
 • Tabulka spojení se Sekhmet
 • Mytologie Sekhmet
 • 3 symboly Sekhmet Seichim
 • Mantra
 • Jak se Sekhmet Seichim léčit - Terapie v leže, Zjednodušená terapie, Terapie v sedě (ke všem způsobům ošetření obdržíte názorné fotografie)
 • Posílání energie na dálku
 • Zasvěcovací procesy

Sekhmet Seichim Velmistr ™

© Martin Ospalík

 • Moji žáci ode mě také obdrží Velmistrovský symbol Sekhmet, který přivolává jednu z nejsilnějších energií, které jsem měl čest zatím poznat.
 • Lze jej použít pro podporu veškerých tranasformačních a duchovních procesů léčení a transformace, které Vás jen napadnou. Celou práci Vám symbol zjednoduší a časově zrychlí.

Sekhmet je velká léčitelka a má schopnost transformovat negativní aspekty jakékoli situace. Má se za to, že Sekhmet je mnohem starší božstvo a faktem je, že je starší než sám Re. Říká se, že "přišla do Egypta z místa neznámého a času nezaznamenatelného", na což poukazují i některé její tituly: Paní místa na počátku času - Ta, která tu byla před bohy - Matka všech bohů.


✓ Archandělský Seichim

 • Ebook (38 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Nahrávka (50min) meditace iniciace do energií archandělů
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tento systém pracuje na základě spojení energií Seichim reiki přímo se zdrojem energií Archandělů. Tento systém můžete použít kdykoli, když s někým pracujete a samozřejmě i sami na sobě tím, že zavoláte Archandělský Seichim. V tomto zasvěcení budete pracovat s energiemi Seichim a s deseti archanděly, z nichž sedm stojí před Božím trůnem. Každý z nich přitom představuje jiný aspekt Zdroje. Krásná silná energie, jednoduché na pochopení.

Projít tímto zasvěcením je nádherný a nevídaný zážitek. Bylo to tak i v mém případě. Rozhodně doporučuji!

Archandělé, stejně tak jako všichni andělé, jsou "inteligence", síla a zosobnění určitého aspektu Boha a přinášejí energii, kterou jejich síla představuje. Budete se propojovat a pracovat s Archandělem Michaelem, Raphaelem, Gabrielem, Urielem, Jarahmeelem, Sarielem, Jophielem, Razielem, Zadkielem a Raguelem.

Archandělský Seichim

Práce s touto energií je velmi jednoduchá a je spíše určena pro ty, kteří chtějí na sobě dále pracovat.

Pro přijetí tohoto zasvěcení je však určitě zapotřebí zvládnout a již mít mistrovské vibrace.

Každý z určených archandělů k vám přistupuje a v průběhu každého zasvěcení vám předává své dary, se kterými poté můžete nadále sami pracovat.