Egyptská škola Reiki I.

✓ Seichim Reiki 1. - 3. stupeň

"Seichem Reiki"

 • Ebook (101 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Seichim Reiki, neboli Seichem Reiki je systém používaný starými Egypťany. Zasvěcení do systému Seichim / Seichem s sebou přináší o něco jinou energii, než je Reiki. Je to však také energie, která nám pomáhá při léčení. Mezi klasickým Reiki a Seichim není nutné přepínat, děje se tak automaticky. Je však možné si Seichim vědomě vybrat, jestliže nám tak radí intuice.

V překladu znamená Seichim "síla sil". Patří do systému, který pracuje s léčivými energiemi a osobní transformací. Vytvořil jej Patrick Zeigler v roce 1980 po noci, co strávil ve Velké Pyramidě, kde byl zasažen silnou energií. Poté byl zasvěcen Súfijským mistrem v Khartoum. Po návratu do USA studoval západní větev Reiki.

Seichim Reiki 1. - 3. stupeň

 • uvědomíme si svůj vlastní potenciál a naučíme se jej uskutečňovat
 • dostaneme se do kontaktu s univerzální léčivou energií
 • naučíme se přijímat vše, čemu se vyhýbáme -> odstraníme tak kruhy, ze kterých se nemůžeme dostat
 • napojíme se na vyšší kolektivní vědomí, díky čemuž začneme lépe chápat nejen náš svět, ale také další dimenze
 • naše nitro bude propojeno s Bohem -> toto propojení se pak projeví na všech úrovních našeho bytí
 • vyřešení problémů duality propojuje mužskou a ženskou energii, dovoluje jim fungovat jako jin a jang
 • vidíme své problémy a konečně jim lépe porozumíme
 • energie se dostane i do silně zablokovaných míst
 • přináší radost ze života a poznání -> přijdeme na to, že učení je legrace, působí blahodárně na nemoci spojené s inteligencí (např. autismus)
 • kontakt s Vyšším Já a veškerými astrálními bytostmi bude pročištěn, vyřeší problémy spojené s vizemi a představivostí, odbourává toxiny a odstraňuje příčiny vzniku myomů a nádorů
 • při meditaci pomáhá odpoutat se od těla, napomáhá ze života odstranit vše, co chce ven; umožňuje kontakt s archanděly
 • lepší ukotvení na Zemi, ale zároveň nás spojuje s Boží energií, pomáhá vyrovnat obě hemisféry

Seichim je kombinací Reiki, súfijským posílením a energií z pyramidy. I když je to také léčebný systém, nemá toho s Reiki moc společné. Energie živoucího světla, tak nazývají Seichim. Po zasvěcení a používání této energie se mění život. Tyto změny se nejvíce týkají postoje vůči sobě samým a také pochopení příčin i jejich následků.

Systém Seichim Reiki má transformační schopnosti - změní každého, kdo s ním přijde do kontaktu. Tato energie se používá na léčení, zrychlení osobního i duchovního růstu, nebo při hledání svého pravého potenciálu. Tam, kde se podceňujete, uděláte krok vpřed a naopak tam, kde se přeceňujete, uděláte krok vzad.


✓ Isis Seichim Reiki 1. - 3. stupeň

 • Ebook (118 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Tato energie proudí od bohyně Isis, nejvyšší léčitelky, jež ztělesňuje ženskost, mateřství a ochranu. Isis Seichim je zajímavé zasvěcení pro každého, kdo se věnuje reiki, protože je silnější a intenzivnější než jiné druhy a směry. Je skvělým doplněním léčitelské praxe, vlastního duchovního vzestupu i práce s živly. Díky možnosti postupné výuky je systém vhodný pro každého, koho zajímá práce s egyptskými energiemi a má odvahu na "sílu sil Isis".

Isis Seichim existuje již velmi dlouho. Často se o této energii píše v egyptské knize mrtvých ale i v jiných egyptských spisech. Je pro všechny, kteří inklinují ke staroegyptským energiím a mají zájem se dále rozvíjet. Detoxikace po zasvěcení Isis Seichim reiki probíhá především na emocionální a duchovní úrovni. Hlavní rozdíl mezi Isis Seichim reiki a (klasickým) Reiki je, že tato energie proudí jinak. Isis Seichim je navíc mnohem výraznější a intenzivnější než Usui či Kundaliní reiki.

Isis je jednou z nejvýznamnějších egyptských bohyní. Je to velká matka starých Egypťanů. Je dcerou bohyně nebe Nút a boha země Geba a manželkou Osirise, boha úrody a plodnosti. Isis bývá ztotožňována s trůnem, který symbolizuje moc, pravdu a moudrost. Isis je tedy symbolem zdroje moci faraónů. Isis byla léčitelka a ochránkyně svého syna Hora a všech dětí. Egypťané ji obdivovali jako velkou matku a ochránkyni žen.

Naučíte se zde pracovat s energiemi a symboly:

Isis Seichim Reiki - 1. stupeň

 • symbol, který vám pomůže rozpustit a uvolnit traumatické vzpomínky uložené v energetické buněčné paměti organismu a duše
 • symbol, který odstraňuje bloky v čakrách a je velmi účinný při bolestech zad a poranění páteře
 • symbol, který vyplaví na povrch vše, co vás trápí a je tímto symbolem dále zpracováno
 • symbol, který může uvolnit bloky v těle
 • symbol, kterým můžete poslat energii dovnitř a dobít si své vnitřní baterie
 • symbol, se kterým můžete pracovat na dálku a v různých dimenzích
 • symbol, který pomůže léčit srdce, abyste byli schopni přijímat lásku a nechali soucit vyzařovat ven
 • symbol, který spojuje zemi s energií uvnitř Matky Země, používá se i pro přivolání hojnosti
 • symbol, který Vám pomůže se lépe naladit pro dálkovou a pokročilou spirituální práci
 • symbol, který přináší vyrovnání do rozumu a do duševních procesů (vyrovnává mužskou energii)
 • symbol, který přináší vyrovnání v srdci (vyrovnává ženskou energii)

Isis Seichim Reiki - 2. stupeň

 • symbol, který úspěšně uvolňuje velmi silné bloky a traumata
 • symbol, který posiluje tělesný, emocionální a duchovní aspekt bezpodmínečné lásky, je také velice účinný při odstraňování blokací způsobených sexuálním traumatem, doslova "spaluje" smutek, stesk a hluboko zasazené rány
 • symbol, který směřuje energii dovnitř a posiluje ji
 • symbol, který působí na tělesné problémy a nedostatky, které jsou zejména způsobené emocionálním a mentálním stresem
 • symbol na čištění prostor, domů, bytů
 • symbol, se kterým si můžete zlepšit situaci a vyléčit problém, nehledě na jaké úrovni či fázi se nalézá
 • symbol, který pomáhá uzemnit nevyžádané vibrace z okolí či od jiných osob
 • symbol, který pomůže se spojit hlouběji s božstvím
 • symbol pro vyčištění minulých traumat
 • symbol k vytváření dostatku a hojnosti v životě

Isis Seichim Reiki - 3. stupeň

 • Stupeň Mistr-Učitel
 • 2 mistrovské symboly, které se používají při zasvěcování a sebezasvěcování (tedy při posílení zasvěcení, kdy mistr zasvěcuje sám sebe)

I když je tato esence prastará, v dnešní době se na ni můžeme dívat jako na něco nové a velice zajímavé. Isis Seichim je mnohem víc než jen jednoduchá forma léčení rukou, je to již pokročilá forma telepaticky nasměrovaného léčení a vede k většímu rozvoji a pochopení vašeho duchovního Já. Energie byla popisována jako zářící a s měnícími se barvami. Je jako teplá koupel, něco hebkého, roztomilého, láskyplného a utišujícího. Mnoho z nás Isis vidí, nebo vnímá její přítomnost, když s touto energií pracuje.


✓ Isis Seichim 1. - 4. stupeň

 • Ebook (52 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Podle některých lidí je původ naší kultury zakořeněn v Egyptě. Řekové a Římané, kteří dobyli Egypt sklidili "plody" a využili některé věci sami pro svou kulturu. Nalezneme egyptské bohy, mezi jinými se stejnými jmény v Řecku a Římě a dokonce u nás.

Isis-Seichim (vysloveno Izis sejkim) je rozšíření a energetický vzestup. Takzvaná ženská energie s instinktem a ochranou matky. To je zajímavé pro všechny, kteří se zabývají tématem různých Reiki-druhů, poněvadž je mocnější a intenzivnější než tradiční Reiki nebo Kundaliní Reiki.

Isis Seichim je skutečným energetickým "nakopnutím". Je to ženská energie s mateřským instinktem a ochranou. Je to úžasná energie, hladivá, hřejivá a voňavá, ale přitom silná. Isis je ochránkyní jater.

Rozšiřuje a doplňuje tyto energie o působení čtyř elementů - země, oheň, voda a vzduch.

Reiki jako element země je důležité pro spojení s fyzickým tělem.

Element ohně v Isis-Seichim má schopnost rozpouštět bloky velmi rychle, dalo by se říci,že je spálí a odstraní navždy.

Element vody v Isis-Seichim působí v emocionální oblasti rozpouštěním a vyplavením nevědomých pocitů na povrch. Také schopnost intuitivního poznání Seichim kanálu je podpořen.

Čtvrtý element, vzduch, zesiluje moc mluveného slova a působí jako magnet, který může přitahovat anděly a jiné světelné bytosti jako pomocníky.

Isis Seichim - 1. a 2. stupeň

Naučíte se pracovat s energiemi a symboly:

 • symbol, který vede energii směrem dovnitř, zesiluje působení ostatních symbolů, cílí na jeden léčebný záměr, který zesiluje
 • symbol pro odstranění silných bloků, zesiluje a zvyšuje intenzitu všech ostatních symbolů a používá se pro vyčištění prostor
 • symbol, který otevírá bránu k naší duší skrze srdeční čakru, zvyšuje, rozšiřuje a zesiluje tělesný, emocionální i duševní aspekt bezpodmínečné lásky, rozpouští smutek, stres i stesk
 • symbol k odpouštění a smíření, léčení skrze sílu lásky, působí na tělesné nedostatky a problémy, které byly vyvolané emocionálním či mentálním stresem
 • symbol, který pomáhá a utváří spirituální podporu v těžkých situacích, nabijí předměty vysokovibrační energií
 • symbol pro lásku, harmonii, vyrovnanost, pravdu a jednotu, rozšiřuje Vaši schopnost přijímat energii a dávat energii (energo-potenciál 7. čakry), umí vytvořit spojení s našimi duchovními průvodci

Isis Seichim - 3. a 4. stupeň

 • symbol, který zpracovává traumata minulých životů (karmické záležitosti), pomůže při zpracování traumatických vzpomínek z tohoto života, posiluje spojení s vlastní duší, posiluje kontakt mezi Vaším Vyšším Já a Vesmírem
 • symbol, který pomáhá se spojením se Zemí, používá se pro naplnění, dostatek, hojnost a uzemnění, vyrovnává a uvádí do harmonie v těle ženské a mužské energie (jin a jang)
 • symbol, který podporuje spirituální růst, tvoří komunikaci mezi Vaší duší a jejím duchovním vedením, odstraňuje veškeré bloky v čakrách, lze jej se značným úspěchem užít k odstranění bolesti zad
 • symbol, který vede ke sjednocení vědomé mysli s božskostí, přináší vyrovnanost mezi veškerými čakrami a spojuje je do fungujícího vzájemně se doplňujícího celku, přináší dále vyrovnání do rozumu a spirituálních procesů, napomáhá zhmotňovat hojnost a dostatek

✓ Isis Seichim Velmistr

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Velmistrovské zasvěcení Isis Seichim reiki. Jde o egyptský reiki systém, který je přímým navázáním a pokračováním mistrovství Isis Seichim reiki. Tento systém obsahuje pět zasvěcení a pět symbolů. Součástí linie Velmistra Isis Seichim reiki je také úvod do egyptských mystérií.

Gró velmistrovských stupňů Isis Seichim samozřejmě tvoří právě symboly, které 8x rozšiřují potenciál energie Isis Seichim a Isis Seichim Reiki. Zvýší se tak schopnost odpouštění sobě i druhým, a dojde tak k výraznějšímu otevření vašeho srdečního centra.

Isis Seichim Velmistr

 • 5. stupeň - symbol pro čištění problémů a bloků z minulosti i přítomnosti, zesiluje se původní síla Isis Seichim pětinásobně, u některých jedinců i vícenásobně (podle duchovního vývoje)
 • 6. stupeň - symbol transformace, dodává moc k rozhodnutí o "životě", umožňuje větší seberealizaci, zvýší se proces "uvědomování si"
 • 7. stupeň - symbol ochranný, který napomáhá nalezení pevnosti v lásce a dalšímu duchovnímu růstu, ochraňuje ty, kdo jej používají
 • 8. stupeň - usmiřuje s jinými lidmi, také symbol krásy, který zesiluje a prohlubuje naše cítění a pochopení pro krásu, prohlubuje rovněž intuici
 • 9. stupeň - nejvyšší symbol v Isis Seichim reiki, symbol radosti

Absolvováním tohoto zasvěcení u mne došlo k odpouštění jak druhým i sobě, mnohem více se mi zprůchodnila intuice a chápání duchovních zákonů. Doslova ze mě spadlo velké energetické břemeno a dnes se cítím svobodný a šťastný. Značně narostly i mé léčebné schopnosti i potenciál pro zasvěcování.


✓ Sekhmet Seichim + Sekhmet Velmistr ™

 • Ebook (21 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

"Sekhmet" znamená "Plamen". Sekhmet Seichim propojuje s bohyní Sekhmet, kdy vám Sekhmet pomůže se stát Mistry v léčení a pomůže se zbavit potlačených emocí, frustrace, ale také potlačení sexuality. Dokáže vám dát větší odolnost vůči temným silám. Tento systém je fantasticky jednoduchý, obsahuje 4 symboly a mantry.

Sekhmet Seichim je oheň osvícení, který očišťuje duše zemřelých a osvobozuje je, aby se mohly "stát hvězdou nebe". Jméno Sekhmet (Sechmet) je odvozeno od staroegyptského slova "sekhem", které znamená "síla". Bohyně Sekhmet je často vyobrazována jako bohyně s lví hlavou, je dcerou boha Re a je také asociována s okem boha Re. Sekhmetino jméno znamená "mocná a silná" a její kněží jsou považování za "doktory léčení". Skrze Egyptskou historii byla Sekhmet považována za sílu, která se vyvolávala na ochranu dobrých a zničení zlých.

Sekhmet Seichim

Energie je vhodná při pomoc od negativního myšlení, depresí, pomůže ve zvýšení celkové odolnosti a osobní energie. Přináší přímý kontakt se Sekhmet, která vás sama povede.

 • Seichim a Sekhmet Seichim
 • Bohyně Sekhmet
 • Úryvek z Egyptské knihy mrtvých
 • Paní plamenů
 • Tabulka spojení se Sekhmet
 • Mytologie Sekhmet
 • 3 symboly Sekhmet Seichim
 • Mantra
 • Jak se Sekhmet Seichim léčit - Terapie v leže, Zjednodušená terapie, Terapie v sedě (ke všem způsobům ošetření obdržíte názorné fotografie)
 • Posílání energie na dálku
 • Zasvěcovací procesy

Sekhmet Seichim Velmistr ™

© Martin Ospalík

Toto pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. 

 • Moji žáci ode mě také obdrží Velmistrovský symbol Sekhmet, který přivolává jednu z nejsilnějších energií, které jsem měl čest zatím poznat.
 • Lze jej použít pro podporu veškerých tranasformačních a duchovních procesů léčení a transformace, které Vás jen napadnou. Celou práci Vám symbol zjednoduší a časově zrychlí.

Sekhmet je velká léčitelka a má schopnost transformovat negativní aspekty jakékoli situace. Má se za to, že Sekhmet je mnohem starší božstvo a faktem je, že je starší než sám Re. Říká se, že "přišla do Egypta z místa neznámého a času nezaznamenatelného", na což poukazují i některé její tituly: Paní místa na počátku času - Ta, která tu byla před bohy - Matka všech bohů.


✓ Archandělský Seichim

 • Ebook (38 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Nahrávka (50min) meditace iniciace do energií archandělů
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Tento systém pracuje na základě spojení energií Seichim reiki přímo se zdrojem energií Archandělů. Tento systém můžete použít kdykoli, když s někým pracujete a samozřejmě i sami na sobě tím, že zavoláte Archandělský Seichim. V tomto zasvěcení budete pracovat s energiemi Seichim a s deseti archanděly, z nichž sedm stojí před Božím trůnem. Každý z nich přitom představuje jiný aspekt Zdroje. Krásná silná energie, jednoduché na pochopení.

Projít tímto zasvěcením je nádherný a nevídaný zážitek. Bylo to tak i v mém případě. Rozhodně doporučuji!

Archandělé, stejně tak jako všichni andělé, jsou "inteligence", síla a zosobnění určitého aspektu Boha a přinášejí energii, kterou jejich síla představuje. Budete se propojovat a pracovat s Archandělem Michaelem, Raphaelem, Gabrielem, Urielem, Jarahmeelem, Sarielem, Jophielem, Razielem, Zadkielem a Raguelem.

Archandělský Seichim

Práce s touto energií je velmi jednoduchá a je spíše určena pro ty, kteří chtějí na sobě dále pracovat.

Pro přijetí tohoto zasvěcení je však určitě zapotřebí zvládnout a již mít mistrovské vibrace.

Každý z určených archandělů k vám přistupuje a v průběhu každého zasvěcení vám předává své dary, se kterými poté můžete nadále sami pracovat.

Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010.

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Tento online trénink Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

OBJEDNÁVKA

Vyberte si balíček, po kterém Vaše duše touží.

Získáte buď všechna výše uvedená zasvěcení v jednom zvýhodněném balíčku. Nebo si můžete vybrat jen ta zasvěcení, která s Vámi právě rezonují.

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK všech energií Egyptská škola Reiki I.

Uspoříte 30 % oproti nákupu po jednom

25.479,- Kč (místo 36.400,-)

Seichim Reiki 1. - 3. stupeň

4.900,- Kč

Isis Seichim Velmistr

3.900,- Kč

Isis Seichim Reiki 1. - 3. stupeň

4.900,- Kč

Sekhmet Seichim + Sekhmet Velmistr ™

13.900,- Kč

Isis Seichim 1. - 4. stupeň

4.900,- Kč

Archandělský Seichim

3.900,- Kč


Přejete si individuální PREMIUM mentoring přímo s Martinem ?

 • SOUKROMÝ VIP mentoring (50min VIDEO ROZHOVOR) přímo s Martinem Ospalíkem + videozáznam z hovoru

+ k tomu ještě:

 • Prodloužená a rozšířená příprava klienta na zasvěcení + 14denní proces dočištění a zaléčení čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, energetické buněčné paměti a karmických kotev, bloků, slibů a přísah (nejen) z minulých životů)
 • Pročištění stagnujících energií v domě/bytě, automobilu a kanceláři klienta
 • Intenzivnější a přednostní emailová podpora a poradenství

Cena PREMIUM péče vychází na 2.997,- Kč a lze si ji přiobjednat k jakémukoli zasvěcení nebo k balíčku.


Chcete pro sebe ještě více péče ?

UPgrade energií

UPgrade všech Vašich zasvěcení na aktuální nejvyšší dostupnou úroveň je moje TOP služba, kterou jsem vymyslel právě pro ty, kdo se chtějí dále posunout, nebo třeba cítí, že s energiemi déle nepracovali a chtějí vše obnovit a navýšit vibrace jednotlivých zasvěcení. A to za symbolický poplatek.

Všichni moji klienti mají možnost kdykoli si tuto aktualizaci/booster/navýšení/přečištění (zkrátka: UPgrade) objednat. Je jedno, kolik zasvěcení máte. Všechna zasvěcení, která máte ode mě si můžete takto navýšit o aktuální nové vibrace (tedy projít vlastní UPgrade zasvěcení).

Vždy dochází k aktualizaci a navýšení všech energií, které máte ode mě zasvěcené. K tomu pro každého klienta v rámci této roční služby provádím také pečlivé vyčištění kanálků pro práci s energiemi, vlastní intuicí, duchovními průvodci a hlubší propojení s duchovními dary Vaší duše. V rámci této služby Vám s pečlivostí věnuji veškerou péči, abyste se posunuli a neblokovali si hojnost darů, které pro Vás Vesmír má.

Již jste slyšeli o zasvěcení Seichim Reiki Velmistr, nebo Klíč k vědění sfingy Velmistr, Pyramida moudrosti 2024, Pyramida Světla Velmistr, či Egyptská Cartouche Velmistr 27. stupeň, ba dokonce o zasvěcení Skarabeus Reiki Velmistr, atd.?

Mám pocit, že se s dalšími a dalšími placenými stupni roztrhl pytel, často jsou však bez reálné přidané hodnoty pro klienta. Dávno jsem věděl, že touto cestou nekonečného navyšování placené nabídky jít nechci, protože je to cesta donekonečna a nevidím v tom od určité úrovně žádnou přidanou hodnotu, kromě hry čísel. V naprosté většině případů se už ani nejedná o další vzdělávání ale pouze o iniciaci energie. Toto není zkrátka moje cesta.

Na druhou stranu je fakt, že tím, jak s energiemi a klienty v oblasti léčitelství a duchovního rozvoje pracuji jako lektor a terapeut denně již od roku 2010, tak díky veškeré praxi se mi energie dále vyvíjí a otevírají. Proto jsem vytvořil nevídanou a zcela novou službu: UPgrade.

UPGRADE můžete učinit kdykoli. Nezáleží na tom, zda máte 1 nebo více zasvěcení. Vždy Vás posunu na tu nejvyšší dostupnou úroveň - ve všech zasvěceních, která ode mne již máte. Cena je přitom stejná při UPgrade libovolného počtu Vašich zasvěcení. Čas od času doporučuji UPgrade každému. Dopřejte si vyšší úroveň, energie Vám bude proudit hlouběji, lehčeji, bude efektivnější, spirituálnější a přitom máte jistotu kvality vibrací zprostředkované od zkušeného léčitele a pečlivého lektora s bohatou praxí od roku 2010.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení, která ode mě máte, činí 1.497,- Kč (Martin)

Jedinečná příležitost UPgrade zasvěcení od 2 lektorů najednou

Užijte si jedinečnou synergii
Užijte si jedinečnou synergii

Pro zájemce nabízím variantu UPgrade v provedení 2 lektorů najednou - tedy ode mě (Martin) a mé ženy Karin (která mi od roku 2016 pomáhá s klienty). Zájemci si tak svůj UPgrade zasvěcení mohou prožít od dvou zasvěcujících současně, kteří jsou společně vyladění, vzájemně vibračně v souladu, energeticky se doplňující a navíc v partnerské láskyplné energii. Díky tomu může být UPgrade nejen o navýšení Vašich zasvěcení a schopností, ale může to být Váš vyšší level prožitku takto všestranné kombinace a propojení ženské-mužské kvality energie. PŘEJI KAŽDÉMU prožít si toto nevídané propojení, kompletnost energií a báječný prožitek synergie svědomitého pečujícího muže a laskavé srdečné ženy.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení od nás obou činí 2.297,- Kč (Martin & Karin)

Objednávka