Isis Seichim Velmistr

Velmistrovské zasvěcení Isis Seichim reiki. Jde o egyptský reiki systém, který je přímým navázáním a pokračováním mistrovství Isis Seichim reiki. Tento systém obsahuje pět zasvěcení a pět symbolů. Součástí linie Velmistra Isis Seichim reiki je také úvod do egyptských mystérií. 

Gró velmistrovských stupňů Isis Seichim samozřejmě tvoří právě symboly, které 8x rozšiřují potenciál energie Isis Seichim a Isis Seichim Reiki. Zvýší se tak schopnost odpouštění sobě i druhým, a dojde tak k výraznějšímu otevření vašeho srdečního centra.

Isis Seichim Velmistr

  • 5. stupeň - symbol pro čištění problémů a bloků z minulosti i přítomnosti, zesiluje se původní síla Isis Seichim pětinásobně, u některých jedinců i vícenásobně (podle duchovního vývoje)
  • 6. stupeň - symbol transformace, dodává moc k rozhodnutí o "životě", umožňuje větší seberealizaci, zvýší se proces "uvědomování si"
  • 7. stupeň - symbol ochranný, který napomáhá nalezení pevnosti v lásce a dalšímu duchovnímu růstu, ochraňuje ty, kdo jej používají
  • 8. stupeň - usmiřuje s jinými lidmi, také symbol krásy, který zesiluje a prohlubuje naše cítění a pochopení pro krásu, prohlubuje rovněž intuici
  • 9. stupeň - nejvyšší symbol v Isis Seichim reiki, symbol radosti

Absolvováním tohoto zasvěcení u mne došlo k odpouštění jak druhým i sobě, mnohem více se mi zprůchodnila intuice a chápání duchovních zákonů. Doslova ze mě spadlo velké energetické břemeno a dnes se cítím svobodný a šťastný. Značně narostly i mé léčebné schopnosti i potenciál pro zasvěcování.


Předpoklad pro toto zasvěcení: Isis Seichim + Isis Seichim Reiki