Dračí Ki

Dračí Ki je alternativou k Dračí Reiki. Dohromady obě energie spolupracují jako ucelený vzájemně se doplňující harmonický celek. Doporučuji.

Draci jsou nejmocnější bytosti v éterické říši. Draci provázeli lidstvo již od pradávna, jak lze doložit rozličnými artefakty prakticky z celého období lidské historie. Zajímavým pramenem jsou také národní legendy a pověsti mnohých národů.

První zmínky o dracích pochází již z období starověku. Ve Řecku byl drak hlídačem zlatého rouna (bližší pověst Iáson a zlaté rouno), v Babylóně epos Enuma Eliš, či v Egyptě legenda o bohu Re a hadím draku Apopisovi. Dračí legendy se však nevyskytují pouze ve Středomoří. Nalézt je můžeme prakticky v celé Evropě.

Draci střeží přechody z vědomí do moudrosti či z ohně do světla. Takto bývají prezentování v západních kulturách. Východní kultury považují draky za nebeské posly střežící poklady božstev a vládnoucí nad ostatními silami.

Dračí Ki - 1. a 2. stupeň

Dračí Ki je krásný jednoduchý dvoustupňový systém práce s dračími energiemi. Obdržíte 5 symbolů a hlouběji se spojíte s dračími průvodci:

  • Drak ohně
  • Drak vody
  • Drak vzduchu
  • Drak Země
  • Zlatý drak

Uvnitř nás dřímají mocné síly draků. Když se je budeme snažit následovat, probudí se v nás naše vnitřní síla. V Dračím Ki jde o znovu spojení se s touto sílou. Dračí síla nám říká, odkud člověk pochází, kam se v životě vydá a jakou má sílu. Toužíme se navrátit zpět k duchovnosti a k vnímání věci skrytých za clonou. Dračí Ki je jednou z možností, jak dosáhnout tohoto cíle.

Během zasvěcení můžeme prožívat pocity nesmírné volnosti a svobody. Draci nám ukáží, že s jejich pomocí dokážeme zvládnout vše s naprostou volností a lehkostí naplněni klidem a mírem.