Lákají Vás Dračí průvodci duše aneb moudří andělé východu a jejich transformační dračí energie?

Hledáte cestu, nový směr a chcete se posunout dále?

Hledáte moudré duchovní průvodce, kteří Vás uvidí právě tak, jací jste, pomohou Vám osvobodit se od Vašich strachů, starých předsudků a zahojí bolavé, nemilované a odmítané součásti Vás a Vaší duše?


Pojďme se na toto téma podívat z duchovního hlediska.

Dračí průvodci jsou součástí našich duší, a proto nám velmi snadno ukazují hlubší cestu sebepoznání. Bohužel jsme k nim vlivem nastavení společnosti ztratili přístup. A asi právě proto jste nyní tady.

Jsou draci skuteční?

Položme si jinou otázku:

Jsou andělé skuteční?

O dracích je napsáno hodně, z duchovního hlediska to jsou jednoduše energetické bytosti Světla, někdo je vnímá jako světelné energie. Málokdo ví, že jsou tyto energie v podstatě součástí duše člověka na jiné dimenzionální úrovni. Ve východních kulturách jsou draci považováni za nebeské posly, kteří vládnou nad veškerými ostatními silami a střeží obydlí a poklady božstev. Toto není pohádka - je to naše minulost, na kterou je třeba se rozpomenout (jako například na své Anděly strážné).

Draci jsou nejmocnější síly v éterické říši. Existují draci živlů: ohně, země, vzduchu a vody. Bývají i v postavení jako strážci domů apod. Střeží také přechody z ohně do Světla a z vědomí do moudrosti. Takto jsou popisování v západních kulturách. Silová linie země - tzv. "Leylines" jsou nazývány dračími stopami. Energetické body těla - čakry, jsou pak dračí body.

S draky, kteří vládnou síle Jin a Jang se setkáte ve východním učení Tao. Mistrovi, který se naučil vládnout této síle, se říká "ten, kdo umí jezdit na drakovi", neboli "dračí jezdec". Jedná se zjednodušeně o jedince, který poznal sebe a živly v sobě i s jejich silou. V Dračím reiki se snažíme s touto silou zase spojit. Toužíme se vrátit zpátky k naší duchovnosti a vnímat věci, které se skrývají za clonou.

Draci jsou považování za anděly východu. My na západě jsme si zvykli vnímat duchovní průvodce jako roztomilé zářící bytosti s křídly. Je to naše západní představa duchovních průvodců. Na východě však o andělech či archandělech neuslyšíte. V tamní kultuře byli jako průvodci vnímání právě draci. Průvodci k nám mohou být milostiví, ale mohou nám naše chyby ukázat prostřednictvím vnějších situací, a tím nás vést k porozumění, pochopení a našemu spirituálnímu růstu.

Draci jsou často spojování s elementy. Stejně tak i my v sobě každý element máme zastoupení. Člověk, který dosáhl osvícení a zpracoval si své vnitřní problémy a bloky, byl na východě často označován jako "člověk jezdící na draku".

Draci jsou nejmocnější bytosti v éterické říši. Draci provázeli lidstvo již od pradávna, jak lze doložit rozličnými artefakty prakticky z celého období lidské historie. Zajímavým pramenem jsou také národní legendy a pověsti mnohých národů.

První zmínky o dracích pochází již z období starověku. Ve Řecku byl drak hlídačem zlatého rouna (bližší pověst Iáson a zlaté rouno), v Babylóně epos Enuma Eliš, či v Egyptě legenda o bohu Re a hadím draku Apopisovi. Dračí legendy se však nevyskytují pouze ve Středomoří. Nalézt je můžeme prakticky v celé Evropě.

Draci střeží přechody z vědomí do moudrosti či z ohně do světla. Takto bývají prezentování v západních kulturách. Východní kultury považují draky za nebeské posly střežící poklady božstev a vládnoucí nad ostatními silami.


✓ Dračí Reiki

 • Ebook (59 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

V Dračím reiki předávám ve 3 stupních celkem 12 symbolů, které nám umožňují energie a schopnosti draků, coby nejmocnějších bytostí Světla, využívat cíleněji a efektivněji, či také vyrovnat nebo transformovat vlastnosti, které se nám na nás nelíbí.

 • změna a vaše vnitřní transformace
 • vyrovnání elementů v těle, duši i duchu
 • aktivace a zesílení spojení mezi tělem, Vyšším Já a vnitřním dítětem
 • sjednocení dvou různých sil do Jednoty
 • sjednocení, posílení, vyrovnání a dokončení na úrovních: tělo - duše - duch
 • mistrovský symbol - síla, moc, klid, moudrost, život, mír a Světlo
 • symboly: draka země, draka ohně, draka vzduchu, draka vody, zlatého draka, aj.
 • dochází ke spojení a spolupráci s jednotlivými draky, jejich kvalitami i schopnostmi

✓ Dračí Ki

 • Ebook (20 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Dračí Ki je 2stupňovou alternativou k Dračí Reiki. Ideální jako vzájemné propojení a prohloubení těchto metod - jako spojení Reiki a Shambally 1024. Dohromady obě energie spolupracují jako ucelený vzájemně se doplňující harmonický celek. Doporučuji. Dračí Ki je krásný jednoduchý dvoustupňový systém práce s dračími energiemi. Obdržíte 5 symbolů a hlouběji se spojíte s dračími průvodci:

 • Drak ohně
 • Drak vody
 • Drak vzduchu
 • Drak Země
 • Zlatý drak

Uvnitř nás dřímají mocné síly draků. Když se je budeme snažit následovat, probudí se v nás naše vnitřní síla. V Dračím Ki jde o znovu spojení se s touto sílou. Dračí síla nám říká, odkud člověk pochází, kam se v životě vydá a jakou má sílu. Toužíme se navrátit zpět k duchovnosti a k vnímání věci skrytých za clonou. Dračí Ki je jednou z možností, jak dosáhnout tohoto cíle.

Během zasvěcení můžeme prožívat pocity nesmírné volnosti a svobody. Draci nám ukáží, že s jejich pomocí dokážeme zvládnout vše s naprostou volností a lehkostí naplněni klidem a mírem.


✓ Moudrost Tibetských draků ™

© Martin Ospalík

"Moudrost čínských draků, Vědomí čínských draků"

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tento energetický transformační systém jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Symbol draka reprezentuje stočenou spirálu DNA, což má připomínat cestu k osvícení. Čínský drak, neboli LUNG, symbolizuje sílu a výjimečnost, udatnost a smělost, hrdinství a vytrvalost, ušlechtilost a božskost. Drak překonává všechny překážky. Jsou transformovány negativní energie ve světlo a radost.

Moudrost Tibetských draků (též Moudrost čínských draků) má značnou transformační, očistnou a léčebnou sílu. Energie draků zde samozřejmě odstraňuje bolestné vzpomínky a jakoukoli nerovnováhu. Nás a naši auru zaplní proud zlatého a stříbrného světla.

Když jste zasvěceni do energií čínských draků, obržíte vlastnosti které jsou popsány výše. Lidé v Číně odpradávna věří, že jsou potomky draků. Tato tradice je pevně zakořeněna v jejich mysli a kultuře a prolíná se napříč všemi vrstvami společnosti. Zatímco v západní kultuře jsou draci považováni za škodolibé, v Číně jsou draci vysoce váženi pro jejich důstojnost a moc konat dobro.

Při zasvěcení do energií Moudrosti Tibetských draků dochází ke spojení s následujícími duchovními průvodci:

 • Nebeští draci
 • Duchovní draci
 • Zemní draci
 • Draci pokladů
 • Perlový drak
 • Draci pěti elementů - Dřevěný drak, Ohnivý drak, Zemský drak, Kovový drak, Vodní drak
 • Celkem existuje 9 druhů klasických čínských draků + 6 dalších, o kterých se dozvíte v mých skriptech

Nebeský čínský drak je jako symbol přirovnáván k čínské rase. Číňani po celém větě se hrdě nazývají "Lung Tik Chuan Ren" (Potomci draků). Draci jsou považováni za mytická zvířata, která přináší nekonečnou hojnost, prosperitu a štěstí. Draci byli ve znaku vládců a císařů. Legenda o čínském drakovi stála u zrodu staré čínské civilizace a formovala její kulturu až do dnešních dnů. Jejich laskavost přináší velikost, dobrotu a požehnání.


✓ Křišťáloví draci

 • Ebook (29 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Bude pracovat na všech oblastech vašeho života, duchovně, fyzicky i psychicky přináší jasnost a čištění všem čakrám a aurickému poli. Přivede do rovnováhy srdcovou čakru zbavením se vnitřního trápení, deprese a neštěstí z vašeho života, abyste mohli začít milovat ostatní i sebe. Dále je zde drak ochrany, odvahy a snů.

 • Čirý Křišťálový Drak
 • Růžový Krystalový Drak
 • Fialový Drak
 • Dračí meditace
 • Aktivační mantry
 • Čakry a čakrové meditace
 • Klíč Křišťálového Draka
 • Systém zasvěcení obsahuje 5 vzácných dračích energetických symbolů

Křišťáloví draci vás zabalí v případě potřeby do svých mocných energetických křídel, když se budete cítit ohroženi, nebo budete potřebovat ochranu pro jakýkoli případ či v jakékoli situaci. Jsou to také výborní duchovní rádci. Energeticky jsou připodobňováni k andělům východu, jejich energie je však mnohem výraznější.


✓ Dragon Energy-Ki ™

© Martin Ospalík

"Dračí Velmistrovská energie"

 • Ebook (10 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Dragon Energy-Ki (neboli Dračí Velmistrovská energie) je nejzářivějším světlem přeměn ve fyzickém těle. Navýší a posílí náš energetický systém a rozšíří se úroveň vědomí.

O dracích víme mnoho z bájích a pohádek. Ve východním učení Tao se můžeme setkat s draky vládnoucími síle jin a jang. Mistr, který ovládnul tuto sílu, se nazývá "dračí jezdec" nebo "ten, kdo umí jezdit na drakovi".

Dračí průvodci rozsvěcují naše srdce a sjednocují dvě různé síly (jin a jang) v jednu. Transformují, aktivují, udržují a zesilují spojení mezi tělem, vnitřním dítětem a Vyšším Já. Prostřednictvím jiných dračích sil se dokážeme lépe vyrovnat s vlastnostmi, se kterými nejsme spokojeni.

Zasvěcení do Dragon Energy-Ki je pro ty, kdo chtějí na sobě zapracovat, jelikož po zasvěcení dochází k rozsáhlé transformaci duše, jelikož se obnoví spojení s něčím, co je vlastně součástí nás již od počátku (tedy s nejvyššími dračími průvodci). U žáka proto dochází k vnímání a chápání Jednoty.


✓ Raku Kei

"Styl Ohnivého Draka"

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Raku je vertikální proud energie uvnitř těla, zatímco Kei je horizontální proud energie. Oba proudy se protínají v "Hara" středu (centrum svého bytí). Ovládnutí Dračí energie znamená ovládnutí mysli, proto vždy draci vyvolávají strach u malomyslných a na druhou stranu inspirují vůdce a země, aby přijali symbol Draka jako mocný symbol síly a statečnosti. Je pravděpodobné, že Svatý Jiří, ochránce Anglie znám pro zabíjení draků, ve skutečnosti dobýval svůj vlastní mentální strach vůči vnitřnímu osvícení.

Draci byli vždy spojováni s ohnivým dechem, kterým ničí. Je to tento dech, který díky ohni dodávaném energií Raku odstraňuje všechny překážky a čistí mysl. Tímto žákovi přináší lepší porozumění a zároveň vyčistí všechny kanály, aby mohlo započít zasvěcení.

Raku Kei je starověká věda o seberozvoji a duchovním poznání. Počátky Raku Kei údajně pochází z Tibetu. Tibetští lámové použili kaligrafii k zestručnění energie jakožto léčivého konceptu. Zjistili, že všechny symboly, když se nakreslí, produkují energeticko-vibrační vlny, jež mohou být vnímání lidským tělem. Tyto Kaligrafické symboly byly obvykle nakresleny ve větším formátu na stěnách klášterů, kde mnichové meditovali. Takovéto obrazy vylepšovaly soustředěnost při vyslovování mantry, jež pak rezonovala celým symbolem.

Každá kultura, která aspiruje k duchovní transformaci rozeznává spojení mezi systémem čaker (i přesto, že se některé kultury neshodují na počtu čaker) a systémem endokrinních žláz. Spojení mezi těmito dvěma systémy umožňuje RAKU ohnivé energii proudit nahoru páteří.

Obdržíte 7 symbolů pro práci s energiemi Raku Kei.