Vywamus

Nanebevzatý mistr Vywamus je éterický duchovní učitel a léčitel, který pomáhá nositelům Světla probudit jejich vnitřní sílu a duchov­ní schopnosti a objevit smysl života. Duchovní učitelé říkají, že Vywamus je holografický aspekt Vyššího Já nanebevzatého mistra Sanat Kumary.

Vywamus, jako velmi láskyplný a soucitný rádce, rychle vám díky zasvěcení do jeho energií pomůže ve všech aspektech citové, duševní, duchovní a fyzické léčby. Také nás učí trpělivosti s tzv. božím načasováním.

Nanebevzatý mistr Vywamus

  • léčí emoce, negativní myšlenkové programy, paradigmata (vzorce chování, myšlení..)
  • napravuje přesvědčení, která nás omezují a ani si to neuvědomujeme
  • očišťuje nevyřešené vztahy a mentální, emocionální i fyzické tělo
  • pomáhá s očistou léčitelům, terapeutům, lidem pracujícím s lidmi a citlivým jedincům, kteří mají tendenci na sebe přebírat problémy ostatních lidí - proto vnímá toto zasvěcení nespočet lidí jako velmi užitečné
  • posilnění spojení s Bohem a zbavení se všeho nepotřebného i špatného

Mistr Vywamus je také patronem Bílého Světla Stvoření.

Co ode mě obdržíte:

  • zasvěcení (aktivaci / iniciaci energie)
  • opakování zasvěcení zdarma: tolikrát, kolikrát budete chtít
  • skripta s veškerými informacemi a návody na Váš e-mail
  • další vzdělání formou doplňkového e-mailového kurzu (v ceně)
  • po celou dobu studia můžete zdarma konzultovat své dotazy (telefonicky a e-mailem)