Nanebevzatý mistr Vywamus

čakra 45°, pomocník nositelů Světla

Nanebevzatý mistr Vywamus je éterický duchovní učitel a léčitel, který pomáhá nositelům Světla probudit jejich vnitřní sílu a duchov­ní schopnosti a objevit smysl života. Aktivuje plně čakru 45 °.

Duchovní učitelé říkají, že Vywamus je vysoce efektivní aspekt Vyššího Já.

Nanebevzatý mistr Vywamus, jako velmi láskyplný a soucitný rádce, rychle vám díky zasvěcení do jeho energií pomůže ve všech aspektech citové, duševní, duchovní a fyzické léčby. Také nás učí trpělivosti s tzv. božím načasováním.

Nanebevzatý mistr Vywamus

  • léčí emoce, negativní myšlenkové programy, paradigmata (vzorce chování, myšlení..)
  • napravuje přesvědčení, která nás omezují a ani si to neuvědomujeme
  • očišťuje nevyřešené vztahy a mentální, emocionální i fyzické tělo
  • pomáhá s očistou léčitelům, terapeutům, lidem pracujícím s lidmi a citlivým jedincům, kteří mají tendenci na sebe přebírat problémy ostatních lidí - proto vnímá toto zasvěcení nespočet lidí jako velmi užitečné
  • posilnění spojení s Bohem a zbavení se všeho nepotřebného i špatného

Mistr Vywamus je také patronem čakry 45°, je pomocníkem nositelů a pracovníků Světla (tj. všech, kdo se snaží na sobě pracovat, zlepšit svou situaci a případně i pomoci druhým) a je nositelem Bílého Světla Stvoření.