Připravil jsem pro Vás online program pro Aktivaci Vašeho Vyššího Já a duchovních průvodců, který obsahuje 15 zasvěcení:

"Nanebevzatí mistři a čakry Universa: Růst duchovního vedení Vyššího Já, intuice a schopností duše"

TOP online program pro ty, kdož si přejí mít kvalitní duchovní vedení, přesnou intuici a přístup k nevídaným darům svého Vyššího Já a vlastní duše.

Víte, že systém 7 hlavních čaker je přespříliš zjednodušený? Pro počátek v pořádku, ale pokud se chcete skutečně posunout a přijít na kloub hlubším duchovním příčinám a souvislostem, je třeba jít více do hloubky. 

Uvnitř každého z nás existuje systém 14 čaker Universa (viz obrázek níže). Tyto čakry jsou plnohodnotně aktivovány až zasvěcením do konkrétního nanebevzatého mistra.

Pouze energie jednotlivých nanebevzatých mistrů nám jednotlivých 14 čaker plnohodnotně duchovně aktivují. Díky tomu získáváme napojení na naše Vyšší Já (sbor průvodců: andělů, archandělů... našeho duchovního vedení). A právě speciálním zasvěcením do energií jednotlivých nanebevzatých mistrů do výboru našeho Vyššího Já konkrétního nanebevzatého mistra přidáme. 

Proč chceme nanebevzaté mistry přidat do našeho Vyššího Já?

Díky tomu, že nanebevzatí mistři vibrují výše než andělé či archandělé, jsou zdaleka vhodnější pro vedení naší duše skrze jednotlivé životy. Proč tomu tak je? Andělé, archandělé se jako "bytosti/průvodci Světla již zrodili. Vesmír je takto vytvořil, aby duším pomáhaly a vedly je skrze jednotlivé životy. Avšak nanebevzatý mistr byl původně také duše, která se inkarnovala do různých životů, postupně rostla, procházela lekcemi, léčila se - jako Vy nyní. Tyto duše následně zvládly svou kompletní transformaci a rozhodly se, že jako jedny z mála zde s námi zůstanou jako forma nekonečné energie - jako forma vysoce pokročilých spirituálních průvodců, aby dalším duším pomohli na jejich cestě skrze jednotlivé životy (aby lekce skrze životy se táhnoucí na sebe lépe navazovaly, dávaly duši konkrétnější rozměr a smysl a hlavně aby se duše nemusely neustále cyklit v inkarnaci, protože opakují neustále ty stejné chyby vlivem většího a většího odpojení a zátěže individuální karmy.) Proto jsou nanebevzatí mistři ti nejvhodnější průvodci, které můžeme mít.

Jak je ale do svého duchovního vedení dostat? Právě zasvěcením do jednotlivé energie jednotlivých nanebevzatých mistrů. Tím se nám zkvalitní naše duchovní vedení, intuice, léčebné a spirituální schopnosti a v neposlední řadě samotná schopnost Léčit Skrze Vyšší Já (technika LSVJ).

Jednotlivé nanebevzaté mistry si můžete objednat jednotlivě nebo jako balíček a ušetřit. V obou případech jsou nanebevzatí mistři zasvěcování jednotlivě s dostatečnými rozestupy (které jsou u každého individuální) a v individuálním pořadí (kterou si sami zvolíte dle intuice).

Cesta nanebevzatých mistrů a 14 čaker Universa:

 • Vývoj léčebných schopností
 • rozvoj Vyššího Já a duchovního vedení,
 • rozvoj průvodců Vaší duše
 • plná spirituální aktivace 14 čaker ve Vašem spirituálním systému práce na sobě

Zasvěcením do všech těchto čaker a jejich příslušných nanebevzatých mistrů/mistryní je čištěním celkové energetické struktury. Tím se čím dál více přibližujeme k plnému potenciálu síly, kterou máme trvale k dispozici. Jsme poté schopni přijímat více světelné energie a jako takovou ji předávat dále.


✓ Saint Germain - korunní čakra (transformace)

 • Předtočený výukový VIDEO KURZ (3h:30min) k Saint Germainovi a Úvod do nanebevzatých mistrů a jak pracovat s jejich energiemi
 • Ebook (140 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Nahrávka Meditace "Miluji Tě, odpouštím Ti"
 • Nahrávka Meditace pro transformaci emocí a růst duše
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Samostatné zasvěcení do energií Saint Germaina vás napojí na jeho srdeční čakru. Tím bude vaše napojení silnější a on vás bude moci lépe vést. Mnoho po tomto zasvěcení popisuje, že Saint Germaina konečně "vidí", nebo "slyší".

Saint Germain je mistr duchovní transformace a je jedním z nanebevzatých mistrů, což jsou v podstatě netělesné/povznesené vysokovibrační duchovní bytosti Světla. Během svého pozemského života však překonali dualitu a dosáhli vyšších sfér bytí.

Nanebevzatý mistr Saint Germain má se svojí energií schopnost transformovat a čistit nízké emoce (jako např. strach, vina, nenávist), negativní myšlenky a stavy, atd.

Nanebevzatý mistr Saint Germain

* nanebevzatý mistr duchovní transformace * plná aktivace korunní čakry *

 • Pracujte se Saint Germainem cíleně na svém duchovním vzestupu.
 • Transformace negativního ve vás.
 • Zrychlení vašeho vývoje.
 • Budete se s ním moci radit a nacházet u něj pomoc, energii i léčení (např. i v meditacích).

Toto samostatné zasvěcení vás napojí blíže k Saint Germainovi, díky čemuž vám budou "shora" přicházet čistější a užitečnější informace. Díky tomuto zasvěcení si vás vezme Saint Germain po přímou ochranu a patronát, čímž se zkvalitní vaše duchovní vedení!!!

Zasvěcení do energií nanebevzatého mistra Saint Germaina je ideální příprava na Fialový plamen a vpodstatě taktéž nezbytný základ jakýkoli další spirituální růst.


✓ Dwal Khul - čakra nohou (uzemnění)

 • Ebook (16 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Přijímání energie od nanebevzatého Dwal Khula nám otevírá cestu k práci na tělesné a duševní úrovni. Jeho energie je přiřazovaná k čakře chodidel. Tato čakra uzemňuje člověka. Dále také uvolňuje všechny jeho zablokované energie či jej nabíjí stabilizující zemskou energií.

V chodidlech se také nacházejí všechny orgány a díky energii Dwal Khula zde existuje možnost, jak tyto orgány ošetřit.

Nanebevzatý mistr Dwal Khul

Energie Dwal Khula taktéž pomáhá k redukci a stabilizaci egoismu, kvůli kterému člověk často volí nebezpečné či nezdravé možnosti.

Díky této energii jsou úzkostliví lidé najednou schopni udržet se v každodenním životě a vystrašení a nepraktičtí lidé zase získávají sílu potřebnou pro to, aby se mohli prosadit v životě.


✓ El Morya - kořenová čakra (stabilita)

 • Ebook (30 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

El Morya představuje vůli, ochranu a sílu. Pochází z Indie, narodil se v Radjutu. Jakožto tzv. chohan je vládcem prvního paprsku neboli kořenové čakry. Jeho energie nás naplňuje klidem, mírem nebo rovnováhou a také podporuje naše vědomí.

El Morya pomáhá vytvářet pozitivní vzorce chování, podporuje duchovní cíle a posiluje lidskou vůli. Dále také umožňuje najít tu správnou životní cestu. Díky němu dokážeme v sobě nalézt své skryté talenty.

Nanebevzatý mistr El Morya nám pomáhá pochopit smysl reinkarnace.

Nanebevzatý mistr El Morya

Zasvěcení do energií El Morya probíhá ve 3 stupních:

 • 1. a 2. stupeň - objasnění cesty, poznání a odstranění vrozených vzorců chování
 • 3. stupeň - odstranění nejhlouběji ulpělých bloků a vzorců chování

✓ Lord Lanto - břišní čakra (odvaha)

 • Ebook (15 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Lord Lanto je ztělesněním božské pravdy. Řídí a vede energii do břišní čakry (Solar plexus). Tato čakra pomáhá učinit tzv. rozhodnutí vycházející z břicha. Je v úzkém spojení s naším podvědomím.

Pokud chceme jednat v lásce a vůli, udržet bezpečí, nepotřebujeme pouze kousek odvahy a důvěry, ale také podporu, kterou získáme od Lorda Lanto.

Nanebevzatý mistr Lord Lanto

Skrze jeho energie břišní čakra spojuje pozitivní a negativní zážitky a umožňuje nám se s nimi vyrovnat. Břišní čakra vydává pokyny, avšak veškerá rozhodnutí přenechává na podvědomí, které se nachází v srdeční čakře.

Martine, zasvěcení do energií nabebevzatého mistra Lord Lanto - bylo nádherné. Již při přípravě jsem cítila jak mě hřeje 1., 2., 3. a 4 čakra i celá záda. Při zasvěcení mě prostoupila krásná, teplá jemná energie, hřály mě také ruce. Nádhera. Monika


✓ Konfucius - sakrální čakra (kreativita)

 • Ebook (26 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Energie Konfucia činí energii rozšiřující se v naší slezinové čakře mnohem intenzivnější. Tato čakra bývá často označována jako čakra intuice, jelikož skrze ni vědomí prožívá emoce. Díky Konfuciově energii jsou si lidé vědomi toho, kterými kvalitami a s jakou intenzitou jsou spojeni s okolím.

Konfuciova energie odstraňuje negativní energie a také podporuje rozvoj osobnosti. Systém lze zařadit nejen mezi léčebné energie, ale také mezi energie osobního vzestupu. Centrum sexuální energie vysílá a přijímá sexuální pocity a je důležité, jelikož spoluutváří naši pohodu a dostatek energie.

Pokud dojde k oslabení slezinové čakry, mohou se objevit následující problémy:

 • pocit viny
 • zmatenost
 • pocit zneužití
 • materiální nejistota (závislost na nakupování)
 • bezmoc
 • nenaplňování emocionálních potřeb

... i s těmito problémy umí nanebevzatý mistr Konfucius dobře pomoci.


✓ Lady Rowena - čakra solar-plexu (sebevědomí)

 • Ebook (18 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Energie Lady Roweny se nachází v našem Solar plexu, který rozděluje psychickou energii v těle. Solar plexus řídí naši vůli, sebekontrolu, moc, sebevědomí, sebehodnocení a také osobní autoritu. Je to také centrum egoismu, egocentrismu, ovládání druhých a posedlosti.

Poškozená čakra Solar plexu vyvolává strach, nedostatek sebeúcty a sebedůvěry a vede k nadhodnocování uznání a moci. Díky energii Lady Roweny jsme více kreativní, máme větší soucit a dáváme více lásky.

Doporučuji všem, kteří aktuálně neví, kudy či jak se posunout dále. Možná právě proto jste nyní právě zde. Nanebevzatá mistryně Lady Rowena Vám má co povědět.


✓ Kuthumi - čakra citů (sebepřijetí)

 • Ebook (26 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Čakra citů je vyzařování srdeční čakry. Vzniká zde pocit, že přijímáme své tělo takové, jaké je - což umožňuje hlubší poznání sebe sama, uzemnění a tedy i vyvážení hmotného světa s duchovním. Oslabená nebo poškozená citová čakra vede k lítosti, strastím, neschopnosti přijetí se a k odporu k vlastnímu tělu, kritice, zlosti a nepřátelství, případně k nutnosti a touze po dokonalosti. Čakra citů nám zrcadlí sebe sama a přináší odpovědi na otázky:

 • Co vidím, když se na sebe podívám v zrcadle?
 • Jak se mi líbí to, co vidím?
 • Co chci změnit?
 • Kdo mě má rád, jaký/jaká jsem?

Jednou, při své ranní meditaci, jsem spatřil růžový paprsek světla, jak vstoupil do mého srdce - ten jsem obdržel od Lorda Kuthumi. Čekal jsem na přijetí jeho zprávy, chtěl-li něco povědět zrovna mně. Pravil: "Všímej si dnes znamení, obdržíš zprávu."

Poté mi řekl: "Připrav se," a energie Lorda Kuthumi, vstoupila do mé mysli i srdce a poté jsem ucítil velmi silnou energii v levé části mého obličeje a u levého oka. Naplnila celý můj obličej a celou horní polovinu mého těla. Po pár minutách mi poradil: "uzemni se" a já tak učinil.

Dále řekl: "pomáhej ostatním touto energií." Viděl jsem se zlatou záři kolem jeho hlavy. Po tom všem dodal: "podej mi ruku a zvedni se." V průběhu dne jsem obdržel zvláštní zprávu: Tato energie vás spojuje se srdcem Lorda Kuthumi a s jeho energetickým polem.

Nanebevzatý mistr Kuthumi

 • Energie nanebevzatého mistra Kuthumi vyvíjí v naší čakře citu: pochopení, přijetí a moudrosti. Vede nás k osvícení našich myšlenek a jednání.
 • Tento systém můžeme zařadit mezi léčebné energie i mezi energie osobního vzestupu.

✓ Serapis Bey - srdeční čakra (láska)

 • Ebook (24 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Srdeční čakra je centrum lásky, vztahů, citů, soucitu. Vyrovnává duchovní a materiální hodnoty. Uskutečňuje se zde Jednota a souznění se životem, bezpodmínečná láska, odpuštění, otevřenost a pocit identity, souladu - jsou vlastnosti srdeční čakry. Pokud je vyzařování této čakry poškozeno nebo zničeno, jsou zesíleny pocity zlosti.

Nanebevzatý mistr Serapis Bey je distributor energie lásky a harmonie, ale také disciplíny, respektu a bdělosti. Podporuje mezilidské vztahy a upřímné zacházení s ostatními, stejně tak se sebou samým.

Energie Serapis Beye je vhodná při následujících obtížích:

 • Problémy s 1. a 4. čakrou - bytím, existencí, city, láskou, souzněním, soucitem...
 • Nedostatek životní síly
 • Problémy s kostmi a zuby
 • Slabá tělesná konstrukce
 • Velká intelektualita, příliš mnoho myšlenek
 • Špatné spojení se svým tělem a svými pocity
 • Nervozita a nepozornost
 • Problém s prožíváním lásky, platonická láska
 • Jak vnášet do hmoty Světlo

Jak vnášet do hmoty Světlo? To také znamená čistit hmotu, dostat ji do čistých vibrací. Proto tato energie může být použita k veškerým očistám - například očista vlastního těla od zatěžujících energií, čištění místnosti, aury, míst, prostor i rostlin.


✓ Paolo Veronese - Wut čakra (čakra mágů)

"Pavel Benátský"

 • Ebook (17 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Paolo Veronese (Pavel Benátský) je Nanebevzatý Mistr, který nese zodpovědnost za tzv. Wut čakru (čakra mágů = čakra léčitelů). Mnoho lidí považuje Wut čakru za méně důležitou, ale je to čakra, která je nezbytná pro naše přežití.

V pravěku jsme toto energetické místo potřebovali pro přežití. Pračlověk byl díky této energii schopen zajistit svou obživu a ošacení. Bylo nutné, aby pračlověk stanovil hranici mezi nutností a pocitem. Jedině tak mohl disponovat dostatkem sil.

Zasvěcení do energií Paola Veronese posiluje naši schopnost přežití. Jeho energie nás také vede k realizování našich úmyslů. Jsme schopni seberealizace. Systém lze zařadit mezi léčebné energie a energie osobního vzestupu.

Paolo Veronese (Pavel Benátský), vlastním jménem Paolo Caliari (1528 - 1588), byl malíř, který se vzepřel středověkým zákonům malby a maloval pouze v harmonicky barevných tónech. Skoro všechna svá svatá díla a fresky zdobil těmi nejdražšími ušlechtilými kameny. Tímto zdůrazňoval čest všech bytostí Světla a také bohatství Benátek v jeho době. Působil zejména v Benátkách.


✓ Hilarion - krční čakra (komunikace)

 • Ebook (45 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Nanebevzatý mistr Hilarion pracuje s krční čakrou a komunikací. Též se mu někdy říká "Svatý Hilarion". Energie Hilariona podporuje prapůvodní pravdu a posiluje orgány spojené s krční čakrou.

Hilarionova energie odporuje rovněž schopnost se učit, intuitivně proniknout do pravé podstaty věci, poznat, pochopit a přijmout pravdu, ať je již jakákoli.

Pravda je původce, cesta i cíl. Její poznání rozšiřuje vědomí. Přijetí pravdy takové, jaká ve skutečnosti je, osvobozuje.

Nanebevzatý mistr Hilarion pomáhá tuto pravdu lépe komunikovat s okolním světem - aby ostatní lidé byli rovněž schopni pravdu přijmout od nás. Mistr Hilarion je také vůdčí energií pro celé spektrum léčení.

Nanebevzatý mistr Hilarion

Krční čakra mimo jiné ovlivňuje problémy při mluvení, koktání, štítnou žlázu, deprese, dásně, vředy v krku a dutině ústní, záněty hrtanu až po neschopnost se vyjádřit tak, aby došlo na druhé straně k pochopení a přijetí, aj.

 • Krční čakra je také na duchovní úrovni přímo spojená se správným fungováním štítné žlázy.

✓ Lady Nada - čakra rukou (uzdravení)

 • Ebook (19 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Energie Lady Nada symbolizuje lásku, oddanost, obětavost a idealizaci. Prostřednictvím její energie se uvádí do psychické a fyzické rovnováhy, zesiluje se vyzařování aury, čistí se srdeční čakra, stabilizují se pocity a zesiluje sebedůvěra.

Díky této energii se žena naučí přijímat své tělo, takové, jaké je. Jakmile se srdce ženy naplní energií Lady Nada, žena se stává krásnější. Muži pak díky energii Lady Nady snáze přijímají svou přirozenou vnitřní ženskou stránku.

Nanebevzatá mistryně Lady Nada

 • Energie Lady Nady dále čistí aurická těla a energetické kanálky.
 • Čistí karmu, sjednocuje s vyšší úrovní a rozšiřuje světelný kanál.
 • Rozpouští a odstraňuje blokády a sebe-uzdravuje.

✓ Sananda - čakra konečků prstů (léčení)

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Sananda je jedna z frekvencí energie Ježíše Krista. Sananda zprostředkuje ve správnou chvíli poselství z nejvyšší úrovně bytí. Sananda je mistrem léčení, jeho energie představuje opravdovou a bezpodmínečnou lásku. Budí v nás lásku nejen k ostatním, ale i k sobě sama. Podporuje nás při práci na vyzařování naší aury.

Vede nás po cestě k vyšším úrovním, na kterých se nachází bezpodmínečná a neohraničená láska. Takováto láska se projevuje pouze ve vyšších frekvencích. Sananda nám taktéž ukazuje cestu k našemu vnitřnímu léčiteli a vede nás na cestě k nekonečné lásce a obětavosti sil celého Univerza.

Nanebevzatý mistr Sananda

 1. Sananda čistí těla a energetický kanál, rozšiřuje světelný kanál, sjednocuje s vyšší úrovní, rozpouští a odstraňuje bloky, čistí karmu.
 2. Prostřednictvím jeho energie se naše tělo stabilizuje, harmonizuje a čistí a vyzařování v auře se stává dokonalé.
 3. Tento systém zasvěcení lze zařadit mezi léčebné energie a energie osobního vzestupu. Jelikož nám Sananda ukazuje cestu, je jeho energie řazena k čakře konečků prstů. 

✓ Kuan Jin - Třetí oko (čakra intuice)

 • Ebook (17 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Povznešená královna, bohyně milosrdenství, soucitu a ochrany, jejíž jméno znamená "ta, která vyslyší modlitby". Kuan Jin je často nazývána "Panna Marie východu". Kuan Jin matka všech vnímajících bytostí. Když je matka se svým dítětem, projevují se její síly lásky a soucitu. Její oči září, když své dítě spatří, a trpělivě je doprovází na jeho pouti životem.

Kuan Jin (neboli také "Kwan Jin" či "Quan Yin") měla na starost transformaci lidstva ještě před tím, než tento úkol přijal Saint Germain. Poté přijala slib sloužit planetě Zemi do doby, než se všechny její děti Světla nestanou svobodní.

Nanebevzatá mistryně Kuan Jin

 • Pomáhá s jasnovidectvím, laskavostí, láskou, s nalezením rovnováhy mezi přijímáním a dáváním, jemností a přívětivostí k sobě i k jiným
 • Dodává milosrdenství, soucit, duchovní osvícení, vnitřní sílu
 • Ochraňuje - zvláště ženy a děti
 • Pomáhá při sebepřijetí a zpracování ega
 • Rozšiřuje a pročišťuje světelný kanál
 • Zprostředkuje léčení sebe sama i durhých osobně i dálkově
 • Pomáhá s vnímáním energií ("zesílit" či "zeslabit" - dle vaší aktuální potřeby)

Kuan Jin a čakra intuice: Třetí oko

Nanebevzatá mistryně Kuan Jin vibruje na úrovni čakry třetího oka, našeho centra intuice, moudrosti a telepatie. Spojuje a posiluje čakry včetně tzv. "omega čakry" (vědomí naší duše + slib naší inkarnace) a "alfa čakry" (filtr, který k nám na základě naší frekvence či duchovní vyspělosti propouští energie a poselství z Universa). Tímto spojením nám Kuan Jin po zasvěcení přináší zbavení se bolestí hlavy, migrén...


✓ Vywamus - čakra 45° ™ (světlo naděje)

"pomocník nositelů Světla"

© Martin Ospalík

 • Ebook (12 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Energie nanebevzatého mistra Vywama jsem objevil a extrahoval do tohoto hlubokého zasvěcení a utvořil unikátní a dosud nevídané spojení jeho energií a významu s pramálo známou čakrou 45 stupně, a to na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. 

Nanebevzatého mistra Vywama jsem objevil po první dekádě práce s lidmi a jejich energiemi. Byl to přesně ten dílek skládačky, abych mohl lépe regenerovat své síly v době odpočinku. O čakře 45 ° jsem již dávno věděl, ale když jsem chtěl Vywama přidat k 13 nanabevzatým mistrům, kteří reprezentovali (tehdy ještě) 13 čaker universa, tak právě čakra 45 ° mi přišla jako ideální propojení právě pro Vywama, tedy jako čakra č. 14.

 Nanebevzatý mistr Vywamus je éterický duchovní učitel a léčitel, který pomáhá nositelům Světla probudit jejich vnitřní sílu a duchov­ní schopnosti a objevit smysl života. Aktivuje plně čakru 45 °. Nazval jsem jej jako pomocníka nositelů Světla.

Duchovní učitelé říkají, že Vywamus je vysoce efektivní aspekt Vyššího Já.

Vywamus, jako velmi láskyplný a soucitný rádce, rychle vám díky zasvěcení do jeho energií pomůže ve všech aspektech citové, duševní, duchovní a fyzické léčby. Také nás učí trpělivosti s tzv. božím načasováním.

Nanebevzatý mistr Vywamus

 • léčí emoce, negativní myšlenkové programy, paradigmata (vzorce chování, myšlení..)
 • napravuje přesvědčení, která nás omezují a ani si to neuvědomujeme
 • očišťuje nevyřešené vztahy a mentální, emocionální i fyzické tělo
 • pomáhá s očistou léčitelům, terapeutům, lidem pracujícím s lidmi a citlivým jedincům, kteří mají tendenci na sebe přebírat problémy ostatních lidí - proto vnímá toto zasvěcení naprostá většina hledajících nejen jako velmi užitečné, ale jako esenciálně nezbytné mít
 • posilnění spojení s Bohem a zbavení se všeho nepotřebného i špatného

Mistr Vywamus je také patronem čakry 45°, je pomocníkem nositelů a pracovníků Světla (tj. všech, kdo se snaží na sobě pracovat, zlepšit svou situaci a případně i pomoci druhým) a je nositelem Bílého Světla Stvoření, jehož vibrace jsem s ním hned od počátku spojil.


✓ Lady Portia (transformace)

 • Ebook (12 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu

Lady Portia je to dvojplamenná partnerka nanebevzatého mistra Saint Germaina (tzn., že mají stejný energetický otisk, jsou jako jin a jang). Saint Germain mimochodem působil již ve Starém Egyptě a jeho kořeny tohoto sahají až do těchto dob.

Energie Lady Portie nám dává zažít vnitřní vyrovnanost, pomáhá vždy znovu nalézt vlastní střed a i za těžkých okolností zůstat v rovnováze. Polarita může být přijata a prožívána.

Tak vzniká soulad mezi mužskou a ženskou stránkou, mezi aktivitou a klidem, pozemskou a nesmrtelnou částí.

Nanebevzatá mistryně Lady Portia

 • Vede ke stavu vyrovnanosti, vnitřního míru a hluboké spokojenosti.
 • Přináší pokročilou očistu svým fialovým paprskem.
 • Podporuje zvláště všechny druhy dechových meditací.
 • Pomáhá planetě Zemi, lidem, všem potřebným a rovněž duším zvířatům při transformaci.