Velký Duch

šamanské zasvěcení

Velký Duch je šamanská energie, která vás po zasvěcení uvádí do přirozeného prapůvodního duševního souladu s přírodou, archetypálními energiemi a s vaším vlastním původem. "Nyní přijímám ochranu a klid, jež se souladem vytváří spřežení. Spěch, stres a ostatní blokující emoce mi dříve toto spřežení vzali. Vstup klidu a míre a setrvej trvale v mém bytí..."

  • 1. stupeň - dva symboly: zdroj vašeho nitra, ze kterého vychází pravá moudrost, láska a úcta, symbol síly
  • 2. stupeň - dva symboly: kontakt k předkům, spojení s Vyšším Já
  • 3. stupeň - dva symboly: ochrana a klid, mistrovský symbol, zasvěcovací postupy

Co ode mě obdržíte:

  • zasvěcení (aktivaci / iniciaci energie)
  • opakování zasvěcení zdarma: tolikrát, kolikrát budete chtít
  • skripta s veškerými informacemi a návody na Váš e-mail
  • další vzdělání formou doplňkového e-mailového kurzu (v ceně)
  • po celou dobu studia můžete zdarma konzultovat své dotazy (telefonicky a e-mailem)