Velký Duch

šamanské zasvěcení

Velký Duch je šamanská energie, která vás po zasvěcení uvádí do přirozeného prapůvodního duševního souladu s přírodou, archetypálními energiemi a s vaším vlastním původem. "Nyní přijímám ochranu a klid, jež se souladem vytváří spřežení. Spěch, stres a ostatní blokující emoce mi dříve toto spřežení vzali. Vstup klidu a míre a setrvej trvale v mém bytí..."

  • 1. stupeň - 2 symboly: zdroj vašeho nitra, ze kterého vychází pravá moudrost, láska a úcta, symbol síly
  • 2. stupeň - 2 symboly: kontakt k předkům, spojení s Vyšším Já
  • 3. stupeň - 2 symboly: ochrana a klid, mistrovský symbol, zasvěcovací postupy