Šamanské energie a propojení moudrosti

✓ Ki Manna

 • Ebook (40 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Můžeme začít žít v pravdě. Ki Manna v sobě obsahuje vše o Já a síle, kterou v sobě máme jakožto bytosti Světla. Jsme léčiteli. Jsme silou, esencí a moudrostí. Ki Manna nás poznává jako léčitele, učitele a duchovní duše. Budeme pracovat s mnoha průvodci, které můžeme považovat za přátele. Jsme Bohem, Bohyní, Tvůrci, jsme čistou esencí. Stáváme se čistou energií a dokážeme léčit cokoliv a kohokoliv. Ki Manna z nás dokáže vytvořit čistého Ducha nebo energii na Zemi, jiných úrovních či planetách.

Je to šamanská léčivá metoda. Spojuje roztříštěné části duše do jednoho celku. Navíc i u sebevíc unavených či nemocných duší opětovně oživuje a je jejich duchovní vzpruhou. Zaléčí vaše prolité slzy a odkryje milující části podstaty vaší duše. Ki Manna podporuje všechny ostatní léčivé metody či reiki systémy. Jestliže jsme se na své cestě dostali až k energiím Ki Manna znamená to, že jsme narostli v Duchu.

Nezapomínejte, že Ki Manna pro vás pracuje neustále - i když ji zrovna neaktivujete, vždy je tu pro vás - léčí vás a pracuje pro vaše vyšší dobro i vyšší dobro všech okolo vás, pokud je to v souladu s tzv. Božím plánem.

Ki Manna

 • "Ki" je druh univerzální energie, životní síly, která nás spojuje s energií. Působí prostřednictvím světla, zvuku a frekvencí.
 • "Manna" je druh silné vesmírné energie, která spojuje životní energie.

Energie Ki Manna se hodí pro práci s minulými životy, rodinnými příslušníky a přáteli těch, kdož jsou léčeni, a to z toho důvodu, že léčení ovlivňuje i osoby s léčeným člověkem nějak spojené. Energie Ki Manna uzdravuje tělo i ducha. Nemůžeme nikoho uzdravit, pokud je naše duše roztříštěná. Proto je potřeba ji dát dohromady. Jakmile toho docílíme, roste naše úspěšnost v uzdravování sebe i druhých, taktéž roste úspěšnost v uvědomování si a duchovním vzestupu.

Ki Manna nalézá všechny ztracené dílky duše a dává je dohromady. Také pomáhá navyšovat naše frekvence, přináší hlubší porozumění sebe sama a bezpodmínečnou lásku k sobě samotným. Ki Manna dokáže léčit na úrovni jednotlivých atomů, ale dokáže ovlivnit i masy. Podporuje další léčebné procesy. Síly těchto léčebných procesů se poté spojí a začnou společně působit.

Energie Ki Manna spolupracuje s energií hvězd, krystalů a Země dále také s říší velryb, delfínů a rostlin. Součástí je také výuka účinné energetické terapie, respektive masáže a také výuka o tom, jak použít energie Ki Manna při meditacích a pro osobní rozvoj.


✓ Ama Deus

 • Ebook (41 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Co je Ama Deus? Portugalsky: "Miluj svého Boha" Je to silná šamanská energie. Ama Deus je používaný indiány Guarani přes 6000 let. Jedná se o o vskutku zajímavý a silný šamanský léčebný systém, který napomáhá duchovnímu vývoji i léčení. Proto vždy - stejně jako u každého jiného zasvěcení - také zde pečlivě zharmonizuji jemnohmotná těla klienta, aby došlo ke správnému přijetí energie. Systém spočívá na toku energie, který vzniká ze spojení mezi člověkem, Bohem Tupã a Matkou přírodou. Jinými slovy na otevření dveří k přímému spojení s přírodou, např. stromy, zvířaty, kameny, rostlinami, větrem atd. Umožňuje cestovat do minulých životů a snadnější přístup do tzv. Akášické kroniky.

Díky brazilskému léčiteli, jež se jmenoval Alberto Aguas a žil mezi těmito indiány, kde se naučil jejich tradiční metodu léčení a odstraňování cizích negativních energií, máme dnes to štěstí, že můžete formou zasvěcení léčit sebe, své bližní a v případě zájmu dále tuto metodu šamanské léčby zasvěcovat. Tento léčitel zemřel v roce 1992 a až do své smrti toto léčení vyučoval.

Šamanský Ama Deus má 26 symbolů, které můžete následně využít různými způsoby. Jména těchto symbolů dal dohromady teprve Alberto Aguas, neboť guaranští indiáni pro tyto symboly žádná jména neměli a kreslili je jako slova boha Tupa. Používání názvů symbolů neovlivňuje jejich účinnost. Naopak usnadňuje jejich rychlejší naučení.

Spojení vzniká ze spojení mezi člověkem, Bohem Tupã a Matkou přírodou. Dochází tedy k otevření dveří k přímému spojení s přírodou, např. stromy, zvířaty, kameny, rostlinami, větrem, aj. Toto spojení se otevírá zvláštní mantrou. Ama Deus lze samozřejmě posílat i dálkově (stejně jako např. Reiki či Shamballu).

Ama Deus může být použit

 • např. k ošetření fyzického, duchovního a emocionálního těla - jak u sebe sama, druhých lidí, zvířat, rostlin, ale také pro novorozence, jímž pomáhá se zde na Zemi lépe "zabydlet". Také lze tuto energii používat jako pomoc pro umírající - v tom smyslu, aby lépe pochopili, že smrt je novým začátkem.

Ama Deus předává duchovní informace většinou prostřednictvím snů. Symboly můžete využívat nejrůznějšími způsoby a přestože mají své specifické významy, vizualizují se třetím okem. Energie je následně předávána taktéž třetím okem a pokládáním rukou.

Systém spočívá na toku energie, který vzniká ze spojení mezi člověkem, Bohem Tupã a Matkou přírodou. Jinými slovy na otevření dveří k přímému spojení s přírodou, např. stromy, zvířaty, kameny, rostlinami, větrem atd. Umožňuje cestovat do minulých životů a přístup do Akašické kroniky.

Ama Deus - šamanské zasvěcení

 • 1. stupeň: Pajé - Je zasvěcením do této energie a seznámením s léčebnými postupy.
 • 2. stupeň: Šaman - Opravňují býti kanálem této božské síly. Umožňuje cestovat do minulých životů a např. přístup do Akášické kroniky všeho Universa. Umožňuje zasvěcovat tuto energii dalším žákům.

✓ Sator Rotas

"Jemné umění zaříkávání", "Umění rušení nemocí"

 • Ebook (33 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

SATOR ROTAS znamená "rozmlouvání nemocí, zaříkávání, rušení". Projednávání či zaříkávání je pravděpodobně nejstarší léčitelské umění světa. Dříve se našla v každé vesnici "čarodějnice" nebo nějaká moudrá žena, která měla schopnost léčit nemoci odříkáním modlitby nebo pořekadla. Stejnětak každý šaman kmene. Zasvěcení Sator Rotas do tohoto způsobu energetického "promlouvání" může přispět k tomu, že energie může rukami volně proudit, a tím se ještě upevní síla rozmlouvání, zaříkávání. Schopnost provádět a vykonávat léčitelské umění, je pro toho, kdo se o ni zajímá, naučitelná.

Vědecké myšlení bohužel ponechává stále příliš málo prostoru k dalšímu pokračování této tradici, a tak v mnoha rodinách přání, tuto rodinnou tradici i nadále předávat, brzy vymřelo. Na druhé straně tím pro lidi, kteří se o umění zaříkávání zajímají, vzniká možnost se zaříkadla na různá onemocnění a potíže naučit.

Sator Rotas: umění zaříkávání, rušení nemocí

 • Sator Rotas - "umění rozmluvy"
 • Rozmlouvání čaker proti onemocnění
 • Pro znovu aktivaci čaker v rukou a nohou
 • Pro vymazání starých vzorů
 • Formulky "Sator Rotas" a čaker
 • Vhodné doby novoluní pro absorbci a aktivaci čaker
 • Samoléčba / léčení druhých
 • Absorbce a aktivace čaker v rukách a nohách
 • Vytvoření formulky "Sator Rotas" pro tachyonové buňky
 • Formulky a čísla
 • My a čísla nekonečna
 • Výklad konečných čísel
 • Výklad písmen
 • Rozmluva nemocí
 • 31 rozmluv / modliteb

Tradičně byla pořekadla a modlitby nad ranami, nemocemi, bolestivými místy apod. "zamumlána" a přísně držena v tajnosti. Dnes by žádný léčitel svá vlastní pořekadla, zaříkadla nevydal na pospas, jedině svému následovníku, který by musel být zpravidla přímý rodinný příslušník. Tyto velmi charakteristické rozmluvy vznikají v průběhu let, sběrem zkušeností a hledáním "cest" z určitých neústupných onemocnění.


✓ Havajská Huna

"Huna Reiki"

 • Ebook (58 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Huna je tajné vědění z Haveje. Havajské duchovní léčení, známé jako Huna, je energetický systém, který klade důraz na spojení duchovního, tělesného a emocí. Huna nabádá a učí oslavu života, ke sloučení a spojení v soulad záležitostí ducha a fyzična a emocí. Tato starověká tradice věří, že klíčem k životu je v probuzení a integraci podvědomého neboli nižšího já, středního já a vyššího já.

Nabízí se hluboká a krásná filozofie, život v hlubokém středu, kdy můžete milovat lidstvo, přírodu a sebe jako součást harmonického vesmírného společenství. Huna je mnohem více než filozofie, je to cesta života, dává praktické návody velmi jednoduché, přesto hluboce transformativní.

Sedm principů Huny

 1. Ike - svět je to, co si myslíme, že je
 2. Kala - nejsou limity, vše je možné
 3. MAKIA - Energie teče tam, kam jde pozornost
 4. MAnaWa - v přítomnosti je síla
 5. ALOHA - láska je být šťastný
 6. MAna - všechna síla pochází zevnitř
 7. PONO - míra účinnosti je pravda

Huna, na Havaji ve své nejčistší formě je uměním spojení člověka s jeho vnitřní moudrostí. Porozumění jejím principům dává možnosti využití archetypů, neboli sedmi principů Huny. Je to způsob léčení a harmonie skrze sílu mysli. Toto léčitelské umění a spojení přírodních věd dává koncepci začlenění mysli, ducha a těla. Pomáhá poznávat a využít naše vlastní vnitřní schopnosti.

Motto: ŽIJTE ŽIVOT TAK, ABY BYL UŽITEČNÝ A OPROŠTĚN OD ZRANĚNÍ.

HUNA znamená "tajemství". Vy nyní poznáte tajemství, jak dostat to, co potřebujete a po čem toužíte. Hunu lze vysledovat až do doby před 5000 lety, některé prameny uvádějí ještě starší zmínky. Je to sofistikovaný systém začleňující mysl, tělo a duši. Poskytuje odpovědi tam, kde moderní medicína ani neví, že se objevila otázka.

Kahuna léčení: léčebná fáze Huny, která je náboženstvím, nebo esoterickou kouzelnickou tradicí domorodců z havajských ostrovů. Slovo "huna" doslova znamená prostředek k tajemství nebo "to co je skryté, není zřejmé." Kahuna jsou doslova prostředky "strážce tajemství." Kahuny jsou havajské léčitelky. Kahuna léčení zahrnuje "dvojtečkové čištění," "energie pole manipulace," Ho'oponopono" (duchovní rada), "lomi-lomi" a použití amuletů. Teoreticky předpokládá "éterické tělo" (aka), vyšší božské vedení (Kumulipo) a manu /životní energii/. Někteří přívrženci používají výrazy "Kahuna léčení," "Huna," a "Havajská Huna" jako totožné.

Reiki Havajské Huny (Huna Reiki):

 • Huna Reiki učí nás oslavě života na materiální rovině, sloučení záležitostí ducha a hmoty, duch převyšuje hmotu.
 • Huna Reiki zasvěcení je program k otevření se energiím, esenci duchovního světla, duchovní světlo samé na rovině hmoty.
 • Techniky jsou navržené k podpoře vyššího uvědomění a duchovního růstu, k souladu s jednotou a k usnadnění pochopení a prožití, že vše je jedno.
 • Huna Reiki vám dá nástroje ke chtění a vůli pracovat s Hunou v dnešní moderní době. Není magickým lékem a neučí všechny stránky Huny.
 • Zasvěcení obsahuje tři symboly:
  • 1. symbol spojení Vašeho záměru a manifestace, přinese naše sny spolu s magnetizací a mírem na zemi.
  • 2. posvátný symbol světla. Je to oznámení nového věku duchovního vzestupu, vzestup energie do nové oktávy, drží čisté vibrace lásky, světla, harmonie a míru, které vyzařuje ke všemu.
  • 3. manifestační symbol - Jedná se o techniku programování cílů, vytvoření hmotných věcí a uskutečnění pozitivních myšlenek
 • Praktická část: aktivace vnitřního světla, technika světelného spínače, manifestace, technika kruhu

✓ Velký Duch

"Šamanské zasvěcení moudrých"

 • Ebook (10 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Velký Duch je šamanská energie, která vás po zasvěcení uvádí do přirozeného prapůvodního duševního souladu s přírodou, archetypálními energiemi a s vaším vlastním původem. "Nyní přijímám ochranu a klid, jež se souladem vytváří spřežení. Spěch, stres a ostatní blokující emoce mi dříve toto spřežení vzali. Vstup klidu a míre a setrvej trvale v mém bytí..."

 • 1. stupeň - 2 symboly: zdroj vašeho nitra, ze kterého vychází pravá moudrost, láska a úcta, symbol síly
 • 2. stupeň - 2 symboly: kontakt k předkům, spojení s Vyšším Já
 • 3. stupeň - 2 symboly: ochrana a klid, mistrovský symbol, zasvěcovací postupy

✓ Rún Valdr

"Runové Reiki"

 • Ebook (58 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Rún Valdr je samostatná léčitelská metoda odlišná od jakékoli jiné formy Reiki nebo Seichim. Není založeno na sanskrtském či tibetském učení ale spíše na skandinávských runách. Jedná se o ucelený systém sám o sobě a nevyžaduje žádné další léčitelské metody, které by se používaly spolu s ním. Přesahuje rámec systémů Reiki a může se rovněž využívat v magii.

Od roku 1630 zakázala církev používání run. Toto vědomí se ale neztratilo, v tajných úkrytech se uchovaly dodnes. Magický zdroj run se datuje již v období 200 let před naším letopočtem. Až do 17. století byly runy vyobrazovány na všech mincích, zdech příbytků i každodenně používaných věcech. Runy se rovněž používaly k zodpovídání nejrůznějších otázek.

V systému Rún Valdr (někdy se mu říká "Runové reiki" - přestože to není žádný Reiki systém) se symboly odlišují od symbolů nám známým runovým symbolům. Zprostředkují vyšší vibrace magických energií. Podporují veškeré léčebné procesy a posilují jejich účinnost.

Najdete zde například symboly pro: nejvyšší ochranu, probuzení vědomí, nabíjení předmětů, astrální cestování, lásku, transformaci, očištění, navýšení vibrací a síly a další...

Svým žákům předávám Rún Valdr ve značně rozšířené podobě o další transformační silové symboly navíc.