Usui Reiki

Usui Shiki Ryoho Reiki

Usui Shiki Ryoho znamená v Japonštině "Usuiho systém přírodního léčení". Usui Shiki Ryoho je nejrozšířenější škola - po světě existuje mnoho variant. Mistři Reiki se často snažili o styl výuky, který zaujme západní civilizaci. Proto je tato škola Reiki zaměřena primárně na léčení a sebepoznání - a přínáší v tomto ohledu významné duchovní dary a uvědomění.

Systém aktivace a práce s Reiki, který založil Mikao Usui, obsahuje významnou část, určitý úsek všeprostupující univerzální energie. Je známo, že Mikao Usui se zabýval studiem starých způsobů duchovního vzestupu, na které navázal a díky tomu dosáhl Satori, ve kterém získal schopnost pracovat s určitou vibrací léčivé univerzální energie. 

Co říct o samotné energii Reiki? Vaše emoce a vjemy pocítí hluboko zakořeněné, emocionální "programy" umožní vám jejich oživení a procítění. Umožní vám vyrůst, vnímat ve větší míře sám sebe a zlepšit zdravotní stav. V krátké době si povšimnete, jak se váš život ze dne na den změní.

REIKI energie

Energie Reiki, světelná energie, energie barev, energie čaker, energie vůní, bylin, drahokamů, zvuků a podobně má společný původ: vesmír. Na naší zemi se tato energie - VIDITELNĚ - projevuje ve formě duhy. Tento univerzální energie proudí do nás stejně tak, jako si voda na zemi hledá svou cestu do prohlubní. Stále hlouběji. Jestliže tuto cestu vědomě a kontrolovaně uvolníme, pak zažijeme skutečnou energii. Tato energie do nás bude proudit stále hlouběji a bude působit na naše smysly.

Systém léčení spočívá v pokládání dlaní, skrze které proudí univerzální (Rei) energie (Ki). Nelze uškodit ani předávkovat. Příjemce si na podvědomé úrovni bere přesně tolik energie, kolik potřebuje. Reiki terapeut přitom není nikterak ohrožen, jelikož předává energii univerzální (ne vlastní). Reiki je vhodnou metodou pro každého.

Iniciace = zplnomocnění = zasvěcení do Reiki

K získání schopnosti pracovat s Reiki slouží tzv. zasvěcení, kdy u vás dochází k obnovení energetických drah pro příjem univerzální energie. Podobnou schopnost mají děti, ale brzy ji ztrácí vlivem materialismu. Žáka vždy předem připravím na zasvěcení, které poté probíhá dálkově nebo osobně. Po samotném zasvěcení auru žáka dočišťuji, pokud je třeba. Při zasvěcení aktivuji ochranu, aby se problémy pacienta nepřenášely na terapeuta.

Reiki léčí, napravuje, zlepšuje všeobecnou kvalitu života, spánek, psychickou i fyzickou kondici. Podporuje učení, koncentraci, odbourá stres, pomáhá lidem se najít, duchovně růst, léčí emoční traumata a křivdy. Díky Reiki si "dobijete baterie", obnovíte samoléčebné procesy těla, duševní pohodu, vnitřní klid.

1. stupeň Usui Reiki

 • Jak Reiki aktivovat a předávat - polohy rukou
 • 5 pravidel Reiki
 • Vysvětlení jednotlivých čaker podle přírodních zákonů
 • Praktická část: nácvik meditace, čištění a léčení čaker, zahájení a ukončení Reiki terapie, formy sebeléčení a léčení druhých dospělých, dětí, rostlin a zvířat, vnímání energie v dlaních a cvičení posílení energie, sebepřijetí

Provádí se 4 aktivace vašeho energetického kanálu pro udržení energie a přípravu buněk těla, aby mohl celý energetický systém lidského těla čerpat účinnou energii Reiki. Po zasvěcení do 1. stupně lze ihned absolvovat jeho rozšíření.

Rozšíření 1. stupně Usui Reiki

 • Předání symbolu - "zesilovač Reiki" a symbolu - "světelný blesk"
 • Úvod do meridiánů a tradiční čínské medicíny
 • Byosen (metoda skenování a diagnostiky zablokovaných míst těla)
 • Praktická část: Reiki meditace, práce se symboly Reiki, revitalizace nápojů, pokrmů a léků, nabíjení oblečení, peněženky (podpora financí) či talismanů, energetická ochrana, duševní hygiena, Ježíšova technika léčení těla, mysli, srdce a duše, vyčištění prostor, "energetická koupel" a očištění aury

Zde kladu důraz na duchovní vývoj žáka, zlepšení energetických schopností a možnosti používání Reiki v denním životě (pro léčení i duchovní růst).

2. stupeň Usui Reiki

 • Předání 6 energetických symbolů
 • Dálkové formy aplikace Reiki (přes fotografii, vizualizaci, atd.)
 • Podpora v situaci (odeslání Reiki na pohovor, zkoušku, zubaře, následující den, jednání, porodu, operace, na bezpečný průběh cesty, "rezervace" parkovacího místa apod.)
 • Meditace (spojení s vnitřním dítětem - centrum radosti v nitru každého)
 • Praktická část: nácviky aktivace symbolů, praktická meditace, léčba minulých životů, léčba na dálku, odeslání energie na určitý čas, léčba hádek, traumatických vzpomínek, vyrovnání hemisfér, práce se záznamy duše, léčba mezilidských vztahů, práce s průvodci Reiki (pouze osobně)

Umožní vám energeticky vyrůst, vnímat ve větší míře sebe a zlepšit zdravotní stav. Vaše emoce a hluboko zakořeněné bloky se rozpustí. Dochází k výraznému rozšíření možností. Brzy si všimnete, jak se váš život mění k lepšímu.

Rozšíření 2. stupně Usui Reiki

 • Předání kyvadla a tabulek
 • Předání 3 energetických symbolů - 1. stupeň Karuna Ki v ceně
 • Léčení minulých životů a energetické buněčné paměti organismu
 • Levotočivý, pravotočivý, oboustranný silový symbol - rozdíly, využití
 • Praktická část: základní práce s kyvadlem, základy reflexologie, diagnostika psychických příčin nemocí, techniky odstranění pocitů viny a strachu, vnitřní muž a vnitřní žena - význam, nalezení a práce s nimi, techniky energetické mentální Reiki chirurgie (pouze osobně)

Nyní aktivujete více energie na mezilidské úrovni. Tento typ práce s energií popisuje koncept: "Nechat naučené prožít" - tedy uplatňování veškerého poznání v každodenním životě. S novými symboly pocítíte nárůst efektivity a zkrácení času potřebného k léčení.

3. stupeň Usui Reiki (mistr)

 • Předání 4 symbolů
 • Mistrovská úroveň energie - to hlavní z Reiki
 • Aura a vnitřní průběh léčení
 • Gassho meditace pro zvýšení energie
 • Praktická část: nácviky meditací, práce s kyvadlem II, diagnostika 20 oblastí bytí, čištění záznamů duše II, léčení s krystaly, práce s energetickými body, dechové techniky, zpracování negativních vlastností, transformace negativní energie

Tento stupeň je "to hlavní z Reiki". Energeticky i duchovně jste "dozráli" a směřovali až sem, abyste našli cestu ke své moudrosti. Mistrovské symboly vám umožní hluboko zakořeněné negativní "programy", emoce a bloky propustit. Nyní poznáte, jakou silou vás naplňuje univerzální energie. Naučíte se s ní zacházet a používat ji pro sebe i ostatní - nikoli na úrovni žáka, ale již mistra. Naučíte si této energie vážit a respektovat ji.

Rozšíření 3. stupně Usui Reiki

 • Předání 4 symbolů
 • Léčení vnitřního dítěte
 • Reinkarnace a karma - minulé životy a jejich vliv na naši existenci
 • Příčiny nemocí z hlediska stravy
 • Praktická část: práce s kyvadlem III, další techniky meditace, základy akupresury, metoda emoční svobody (EFT) - hledání a rušení bloků, programů a zranění, učení JÁ JSEM

Na podvědomých rovinách jste dosud odvedli mnoho práce. Často však slýchám: "To už mám zpracované, tak proč se to vrátilo?" Zde najdete odpověď i řešení. Přišel čas vynést zbytky svého naprogramování, emocí a přesvědčení nelásky na povrch a vědomě je přijmout a propustit.

4. stupeň Usui Reiki (mistr-učitel)

Dávno neplatí, že je tento stupeň pouze pro ty, kteří chtějí učit. Dnes je přístupný každému, kdo touží Reiki plně pochopit a prožít. V mém pojetí je celé Usui Reiki základem pro duchovní růst, léčení i pochopení práce s univerzálními energiemi.

 • Učitelské symboly
 • Dosažení 100 % potenciálu Reiki
 • Duchovní principy mistra
 • Zasvěcení jako dar a proces transformace
 • Praktická část: vyčištění prostor před zasvěcením, odstraňování negativní energie, meditace, příprava mistra i žáka před zasvěcením, tradiční zasvěcovací postupy do Usui Reiki 1-4 pro skupinové i individuální zasvěcení

Novému mistru-učiteli Reiki zopakuji jeho zasvěcení klidně vícekrát dle potřeby. Po dodržení přestávky budete mít možnost získat rozšíření 4. stupně, stupně Velmistra Reiki nebo další směry Reiki, a rozvíjet tak dále své schopnosti a znalosti z dalších oblastí práce s jinými druhy energií.

Rozšíření 4. stupně Usui Reiki

 • Předání 20 symbolů
 • Rozšíření zasvěcovacích postupů o západní styl
 • Praktická část: léčba skoliózy a obecně obtíží s kostmi i páteří, podpora učení a paměti, léčba láskou, zvýšení tvůrčího potenciálu, nalezení ideální váhy, zprůchodnění energie přes čakry, symboly pro srdce a srdeční čakru, pro vnitřní přítomnost, duchovní spojení, čakrová léčba, léčba klimakterických obtíží

Prošel jsem Reiki u různých učitelů a přitom zjistil, že každý učí jiné Reiki. Poprvé to byl tzv. "střed" - západní styl výuky podobný východnímu. Podruhé to byl originální "východní styl" Reiki. Potřetí "západní styl" s mnoha užitečnými symboly navíc. A počtvrté "středo-západ" - odlehčený západní styl s prvky východu. Rozdíly jsou dány tím, že různí učitelé získali 4. stupně v různých školách. Každý styl zasvěcení byl pro mne nevídaným zážitkem a dobrodružstvím tyto školy projít. Do své vlastní výuky Usui Reiki jsem od každého stylu převzal to nejlepší. Na tomto rozšiřujícím stupni se s vámi podělím o zasvěcovací styly a symboly, které se do předchozích stupňů nevešly.

Reiki na dálku

Provádím i plnohodnotné zasvěcení do Reiki na dálku - všech stupňů i směrů, které uvádím na svém webu. Skripta a certifikaci zasílám na e-mail nebo poštou. Po celou dobu studia máte možnost se na mě ZDARMA obracet se svými dotazy.

Zakládám si na kvalitním vícenásobném 100% čistém zasvěcení (iniciaci/předání energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka před i po zasvěcení, včetně následné kontroly, zda proběhlo vše v pořádku. Samozřejmostí je poradenství v průběhu i po kurzu. Opakování zasvěcení je zcela zdarma.

Opakování zasvěcení do Reiki zdarma

Moji žáci si mohou zasvěcení Reiki na dálku opakovat. Tím jsou světelné kanály udržovány v dokonalé čistotě, aby jimi proudila více originální energie. Přínosem je stabilizace, růst energie, zjemnění vibrací, vyčištění aury, čaker, podpora intuice a vašeho duchovního růstu. Pokud u mě máte více stupňů, můžete si vybírat. Délka znovu-zasvěcení je ca. 30 min.

"Usui Shiki Ryoho Reiki" vyučuji v rámci společné rozšířené výuky s "Komyo Kai Reiki".