Tygří Reiki

Tygří Reiki je velmi mocná energie, nejen pro svůj vztah s tygrem, ale také kvůli své symbolice. Tygr má důležité místo v mnoha světových náboženstvích, kulturách a na mnoha místech. Například buddhisté považují tygra za symbol duchovního osvícení a to díky tygrově schopnosti vidět ve tmě. 

Kresba tygra kráčejícího bambusovým hájem pak znázorňuje lidskou duši, která je posilována vírou, když trpí cestou přes háj hříchu. V čínské mytologii a symbolice je tygr král zvířat. Pět tygrů stráží svět před silami chaosu.

Zde jsou sféry, které jednotliví tygři chrání:

  • Červený tygr : léto, jih a oheň
  • Černý tygr : zima, sever a voda
  • Modrý tygr : jaro, plodnost a vegetace
  • Bílý tygr : podzim, západ, kov a posmrtný život
  • Žlutý tygr : slunce, centrum a čínský vládce

Tygří Reiki pomáhá vyrovnávat energie jak u těch, kteří s ní pracují, tak u těch, kterým je posílána. Energie Tygří Reiki je výborná pokud se užívá k meditaci, léčí agresivitu, jelikož je to velmi tišící energie.