Spirituální průvodci, duchovní vedení, bytosti Světla a další...

Toto vše označuje totéž. Jedněm jsme přiřkli podobu andělů s křídly, druhým můžeme dát různé jiné podoby.

O andělech nikdo nepochybuje. Neznám člověka, který by neměl rád anděly. Proč? Protože jsou pro nás snadno představitelní a snadno pochopitelní.


Jemné magické energie

Pojďme se na tato témata nyní podívat z duchovního úhlu pohledu.

Pochopení a poznání svých duchovních průvodců je esenciální a nepostradatelnou součástí kvalitního duchovního růstu a transformace.

Ti, kdož se neotevřou této možnosti, často svou cestu končí v nepochopení a odmítání. Jelikož nelze věčně plavat nad hladinou s batohem zátěže na zádech.

Pomohou Vám lépe se nacítit a napojit na energie stromů, přírodu, a živly. Díky tomu lépe z přírody a stromů načerpáte energii a pročistíte mentální vrstvy své aury. Dobré napojení na přírodu je základem nejen pro léčitele či terapeuty, ale v neposlední řadě pro každou šťastnou a vyrovnanou duši.

Fénix, jednorožci, víly... Jsou pohádkové bytosti jsou inspirovány bytostmi Světla, nebo jsou to bytosti světla, které jsme si takto začali personifikovat a vyobrazovat? Dát podobu a formu... To je pro náš lidský mozek přirozené. Mnohem lépe si totiž pamatujeme a chápeme to, co víme, jak vypadá.

Tyto energie a energetické systémy jsou odpočinkové.

Pro dospělé to často bývá cesta, jak se znovu spojit se svým vnitřním dítětem, jak nalézt znovu lehkost ve svém životě a cesta, jak se rozbourat zažité archetypy mysli. Pro rodiče dětí, které mají spirituální vlohy, to může být cesta snadnějšího pochopení jejich světa. Pro kohokoli, kdo otevře svou mysl a srdce je to cesta dalšího sebepoznání a rozšíření chápání toho, jak funguje duchovní svět z hlediska jemnohmotných energií a našich spirituálních duchovních průvodců, kteří vedou nás a naši duši v tomto životě, stejně jako v životech minulých a budoucích.

Ti, kdo se vydají touto cestou, naleznou pochopení a jemnost k sobě i druhým, objeví cenné duchovní průvodce a naleznou lehkost bytí skrze své vnitřní dítě.


✓ Léčivá síla jednorožce

 • Ebook (58 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Jednorožci byla velice dávno skutečná zvířata mající obrovské léčivé a uzdravující schopnosti. Ve své době to byli největší zvířecí léčitelé. Pomáhali jak ostatním zvířatům, tak i lidem, když je požádali.

Jedná se o úžasné světelné jemnohmotné bytosti. Dnes nám však bylo poskytnuto to štěstí, že se můžeme opět spojit s jejich léčivou energií.

Energie jednorožců je nádherná láskyplná energie vedoucí k sebepoznání a celistvého sebepřijetí.

Léčivá síla jednorožce

 • Obdržíte mimo jiné celou meditační cestu jednorožce, symbol pro aktivaci třetího oka a návody na použití energie při léčení.
 • Energie je podobná např. andělským energiím, a pro citlivé a senzitivní osoby je tak nádherným zážitkem.
 • Obdržíte 1 éterický symbol
 • Můžeme si je, coby energetické bytosti Světla, např. pozvat do svých meditačních zahrad a čerpat od nich jejich energii, léčení, moudrost, přirozenost a vnitřní harmonii.

✓ Léčení z říše víl

"Elenari Healing System"

 • Ebook (15 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Elenari Healing znamená "Léčení z říše víl", což je dimenze spokojenosti, lásky a blahobytu. Víla se dotkne vašeho srdce kouzelnou holí. Nedotkne se vašeho těla, dosáhne se vašeho srdce, citů i vašich snů. Práce s tímto systémem nám ujasní důvod proč jsme zde, na Zemi. Znovuprobudí váš dětský svět. I vaše vnitřní dítě bude skákat a volat radostí. Přivede vás na ta nejhezčí místa ve vašem nitru i širokém v Univerzu.

Elenari Healing (čteme: elenari hílin) není žádným reiki. Neobsahuje ani žádné symboly z Reiki systému. Rovněž nemá mistrovskou linii, která by na Usuiho odkazovala. Může se předávat bez jakéhokoli předpokladu nebo znalostí s energiemi. Není zapotřebí mistrovského stupně z jiného léčivého systému nebo jiného směru reiki. Tato energie pochází s vyšších úrovní starobylých zdrojů, vyšších zdrojů, boha, bohyně, hvězdné říše.

Je to jednoduchý systém, jenž používá naši schopnost vizualizace a tzv. vnitřní zrak. Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu, jelikož představuje přímé a silné fyzické i duchovní léčení na každém stupni.

Léčení z říše víl :: Elenari Healing

 • 1. stupeň - vás vede k většímu otevření se lásce směrem nahoru a dovoluje energii lásky prostupovat do vašich duchovních těl, pročištovat a regenerovat čakry. Už od samého počátku může být energie posílána na dálku.
 • 2. stupeň - vám přináší energii soucitu. Zasvěcení vám do vědomí přinese větší otevření náhledu na přírodu a díky tomu nové spojení s matkou Zemí a celou její silou. Matka Země nás přibližuje a pomáhá nám na naší cestě. Ona je Jednota se Zdrojem. Spojuje s prazdrojem všech energíí.
 • 3. stupeň - je doslova "Branou k osvícení". Působení na 5., 6. a 7. čakru, napojení aury a spirituálního světa ke Zdroji, zvýšení síly léčení. Aktivace srdeční čakry. Je to ukončující stupeň Léčení z říše víl - dveřmi k vyjasnění uvnitř systému. Dá vám nahlédnout do Zdroje života a sil Země.

✓ Světelné reiki víl

"Fairy Light Rey Key"

 • Ebook (18 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Světelné reiki víl je systém, jenž nemá s tradičními reiki nic společného. Fairy Light Rey Key (Vílí Reiki) přistupuje k léčení svým hravým způsobem. Přínosem je také zábava, povzbuzení duše, osvěžení bytí, uvolnění, odvaha, hravé nalézání nových řešení.

Radostně a vesele se vydat novou cestou a být schopen se opět ze srdce a z plných plic zasmát. Přesně toto vše mají víly, coby nejjemnější bytosti Světla, předávat. Fairy Light Rey Key je obohacením na cestě života. Využijte tuto sílu pro sebe i druhé a rozvíjejte svůj život s věděním o svých pravých talentech, nadáních a dalších darech.

Světelné reiki víl - Fairy Light Rey Key

Obdržíte energetické symboly:

 • Světelný spínač
 • Blesk světla
 • Světelný kužel
 • Světlo shora
 • Energetická ochrana
 • Odpuštění, vyčištění, požehnání a vděčnost
 • Kontakt s vaší hravou přirozeností vnitřního dítěte

Fairy Light Ray Key je rovněž báječný nástroj k uskutečnění a manifestaci. Ukazuje nám, že lidé ve svých životech chtějí příliš mnoho - a to je přespříliš zatěžuje.


✓ Fénix Reiki

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Fénixovo Reiki podporuje nové začátky skrze vibrace odvahy. Účelem Fénix Reiki je přání, ať se každému člověku usnadní řešení problémů a zdánlivě neřešitelných úkolů. Pták Fénix je známý svou schopností znovuzrození.

Znovuzrození v životě člověka znamená odhodlat se ke změně a novému začátku. Nový počátek. Učí se rovněž různé situace v životě zvládat, akceptovat a vzít si z nich to nejlepší do budoucna.

Fénix Reiki

 • Fénix Reiki pomáhá pozvednout vlastní vibrace na vyšší frekvenci.
 • Lepší kontakt k vesmíru a k vědění Universa.
 • Před narozením jsme se všichni cítili v bezpečí a chráněni. Nehrozila nám žádná nebezpečí, netížily nás starosti. Fénix Reiki má za úkol ve vás tento pocit jednoduchosti bytí a chuti do nového života znovu probudit.
 • Nejedná se o metodu přikládání rukou jako vklasické metodě Reiki. Energie je zaměřená zejména na práci na sobě samé/m.
 • Zasvěcení Fénix Reiki je vhodné pro každého, kdo potřebuje ve svém životě povzbuzení pro nové začátky.

Tento energetický systém vznikl za účelem pomoci lidem vyléčit a přeměnit jejich životy ve zdravé, šťastné, prosperující a láskou naplněné. Z toho důvodu může být do něj zasvěcen kdokoli.


✓ Tygří Reiki

 • Ebook (7 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Tygří Reiki je velmi mocná energie, nejen pro svůj vztah s tygrem, ale také kvůli své symbolice. Tygr má důležité místo v mnoha světových náboženstvích, kulturách a na mnoha místech. Například buddhisté považují tygra za symbol duchovního osvícení a to díky tygrově schopnosti vidět ve tmě.

Kresba tygra kráčejícího bambusovým hájem pak znázorňuje lidskou duši, která je posilována vírou, když trpí cestou přes háj hříchu. V čínské mytologii a symbolice je tygr král zvířat. Pět tygrů stráží svět před silami chaosu.

Zde jsou sféry, které jednotliví tygři chrání:

 • Červený tygr : léto, jih a oheň
 • Černý tygr : zima, sever a voda
 • Modrý tygr : jaro, plodnost a vegetace
 • Bílý tygr : podzim, západ, kov a posmrtný život
 • Žlutý tygr : slunce, centrum a čínský vládce

Tygří Reiki pomáhá vyrovnávat energie jak u těch, kteří s ní pracují, tak u těch, kterým je posílána. Energie Tygří Reiki je výborná pokud se užívá k meditaci, léčí agresivitu, jelikož je to velmi tišící energie.


✓ Fontána lásky

 • Ebook (4 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Toto zasvěcení vás spojí s vaší vnitřní láskou ve vašem nitru. Díky tomu můžete začít pociťovat lásku nejen k sobě, ale i ke druhým a k celému světu, koloběhu života, přírodě a Universu. 

Vibrace lásky budou ještě dlouho po skončení zasvěcení vibrovat celou vaší bytostí jako voda fontánou. Významný pomocník při sebepřijetí.

Fontána lásky nás vede k obnovení přirozeného stavu bytí v lásce, pravdě a souladu sami se sebou i s druhými lidmi. Podporuje tok základní energetické vibrace lásky v nás.


✓ Delfíní šakti

"Delfíní Světlo"

 • Ebook (23 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Delfíni jsou velmi moudré a staré duše. Často starší a moudřejší než duše žijící lidské životy.

Seznamte se s vaším delfiním průvodcem (mentorem / facilitátorem), který vám odkryje hlubinná tajemství umění léčit s pomocí Delfíní energie a Delfíního Světla (shakti). Dochází k léčení věcí ukrytých hluboko v podvědomí, které ovlivňují lidskou mysl. Delfíní šakti vám pomůže přijmout hlubší rozměr svého bytí a naučí vás to vše realizovat v praxi.

Delfíní šakti (Delfíní Světlo) současně umožní lepší přístup do kroniky Všeho Vědění (Akáši). Od počátku tak zjistíte, kde je příčina problému. Delfiní šakti tak pomáhá řešit neřešitelné, těžké a mnoho let neřešené či odsouvané problémy a bloky.


✓ Delfíní trilogie Reiki

 • Ebook (57 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Věděli jste, že delfíni jsou staré moudré bytosti Světla a vzácní duchovní průvodci?

Pro všechny, kdo máte kladný vztah ke všemu, co souvisí s podmořským světem, nabízím zasvěcení, jenž je opravdu velice příjemné - jedno z nejpříjemnějších, které jsem kdy získal. Delfíní trilogie reiki se vyvinula do třídílného systému, které je zde předkládán. Delfíní léčebná reiki, Velrybí reiki a Delfíní krystal-reiki dohromady utváří systém Delfíní trilogie reiki. Pracuje se zde se všemi třemi aspekty a jsou předávány energie a informace o delfínech i velrybách.

Americký psycholog Dr. David Nathason svou studií potvrdil, že delfíni stimulují lidský nervový systém prostřednictvím vysílání zvukových vln a dále prokázal, že mozkové buňky na základě těchto vlv aktivují samoléčebné procesy lidského organismu.

Hlavní vlastnosti delfínů: komunikace, kreativita, flexibilita a intuice. Tyto vlastnosti budete po zasvěcení lépe zařazovat do vašeho každodenního života. Budete napojení do univerzálního energetického zdroje, ze kterého čerpají delfíni i velryby jejich energii, moudrost a sílu a jehož prostřednictvím také telepaticky komunikují. Zasvěcení do Delfíní Reiki a meditace s touto energií Vám přinese odpovědi na otázky:

 • Jsem připraven/a se vydat novými cestami?
 • Chci pochopit smyl svého života?
 • Chci vědomě vyřešit své problémy a konflikty?
 • Mám odvahu změnit svůj život? Jak to udělám?
 • Mám odvahu přijmout odpovědnost za svůj život?
 • Přeji si spokojenost, úspěch a štěstí?

Delfíni mohou být pro lidstvo inspirující. Jsou to inteligentní, oduševnělé a cítící bytosti. Ukazují nám: soužití ve společnosti, ochotu pomáhát, vzájemnou soudržnost a sílu k přežití. Přežili 50 milionů let a prošli vlastní transformací. Přizpůsobili se vždy aktuálním životním podmínkám. Dokázali to a jsou připraveni nám lidem tuto energii zpřístupnit, abychom tento zdroj mohli rovněž používat k našemu vzestupu, zdraví a dobrému pocitu. Nemusíme se obávat vyčerpání jejich zdroje, je neomezený. Když se zamyslíme nad tím, s jakými úspěchy při terapiích léčí, netřeba ani na sekundu pochybovat o jejich ohromné energii, a ani o tom, jakou sílu skutečně mají.

Zasvěcením získáte pocit lehkosti, přiblížíte se zase o krůček blíže přírodě. Skloubení těchto energií doporučuji všem, kdo upřednostňují jemné energie. A na závěr vězte, že pokud vás volání delfínů a velryb láká, máte toto volání i vědění již dávno ve svém srdci.

Zasvěcení do Delfíní trilogie Reiki obsahuje:

 • I. Delfíní Reiki léčení - energie delfínů
 • II. Reiki kosatek - energie kosatek a velryb
 • III. Delfíní krystal reiki - energie podvodního světa

Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010.

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Vyslyšíte volání své duše po rozpomenutí se na dávnou slávu a získané spirituální schopnosti?

Pokud jste dočetli tuto stránku až sem, nic jste nepřeskakovali, a cítíte ve svém nitru hlas "volání" těchto energií, pak je to právě ta cesta, kterou se máte příštích několik týdnů vydat.

Je to totiž právě onen další chybějící kousek poznání. Nikdy nevíte, k čemu všemu v budoucnu využijete jemnost, vnímavost, napojení na přírodu, na své vnitřní dítě a na lehkost v životě. Náhody neexistují. Třeba právě kousek lehkosti a štěstí bude právě to, co budete potřebovat v dalších Vašich zkouškách a lekcích. 

Existují pouze vnitřní bloky a strachy, které nám brání. Pokud si je uvědomíme a vědomě se rozhodneme důvěřovat Vesmíru, pouze takto utvoříme vědomý prostor pro růst.

OBJEDNÁVKA

Vyberte si balíček, po kterém Vaše duše touží.

Získáte buď všechna výše uvedená zasvěcení v jednom zvýhodněném balíčku. Nebo si můžete vybrat jen ta zasvěcení, která s Vámi právě rezonují.

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK všech energií Jemné magické energie

Uspoříte 30 % oproti nákupu po jednom

16.939,- Kč (místo 24.200,-)


Léčivá síla jednorožce

2.900,- Kč

Fénix Reiki

2.900,- Kč

Delfíní šakti

4.900,- Kč

Léčení z říše víl: Elenari Healing

1.900,- Kč

Tygří Reiki

2.900,- Kč

Delfíní trilogie Reiki

3.900,- Kč

Světelné reiki víl: Fairy Light Rey Key

1.900,- Kč

Fontána lásky

2.900,- Kč


Přejete si individuální PREMIUM mentoring přímo s Martinem ?

 • SOUKROMÝ VIP mentoring (50min VIDEO ROZHOVOR) přímo s Martinem Ospalíkem + videozáznam z hovoru

+ k tomu ještě:

 • Prodloužená a rozšířená příprava klienta na zasvěcení + 14denní proces dočištění a zaléčení čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, energetické buněčné paměti a karmických kotev, bloků, slibů a přísah (nejen) z minulých životů)
 • Pročištění stagnujících energií v domě/bytě, automobilu a kanceláři klienta
 • Intenzivnější a přednostní emailová podpora a poradenství

Cena PREMIUM péče vychází na 2.997,- Kč a lze si ji přiobjednat k jakémukoli zasvěcení nebo k balíčku.


Chcete pro sebe ještě více péče ?

UPgrade energií

UPgrade všech Vašich zasvěcení na aktuální nejvyšší dostupnou úroveň je moje TOP služba, kterou jsem vymyslel právě pro ty, kdo se chtějí dále posunout, nebo třeba cítí, že s energiemi déle nepracovali a chtějí vše obnovit a navýšit vibrace jednotlivých zasvěcení. A to za symbolický poplatek.

Všichni moji klienti mají možnost kdykoli si tuto aktualizaci/booster/navýšení/přečištění (zkrátka: UPgrade) objednat. Je jedno, kolik zasvěcení máte. Všechna zasvěcení, která máte ode mě si můžete takto navýšit o aktuální nové vibrace (tedy projít vlastní UPgrade zasvěcení).

Vždy dochází k aktualizaci a navýšení všech energií, které máte ode mě zasvěcené. K tomu pro každého klienta v rámci této roční služby provádím také pečlivé vyčištění kanálků pro práci s energiemi, vlastní intuicí, duchovními průvodci a hlubší propojení s duchovními dary Vaší duše. V rámci této služby Vám s pečlivostí věnuji veškerou péči, abyste se posunuli a neblokovali si hojnost darů, které pro Vás Vesmír má.

Již jste slyšeli o zasvěcení Léčivá síla jednorožce Velmistr, nebo Fénix Reiki Velmistr, Delfíní Shakti 2024, ba dokonce o zasvěcení Delfíní Reiki Velmistr, atd.?

Mám pocit, že se s dalšími a dalšími placenými stupni roztrhl pytel, často jsou však bez reálné přidané hodnoty pro klienta. Dávno jsem věděl, že touto cestou nekonečného navyšování placené nabídky jít nechci, protože je to cesta donekonečna a nevidím v tom od určité úrovně žádnou přidanou hodnotu, kromě hry čísel. V naprosté většině případů se už ani nejedná o další vzdělávání ale pouze o iniciaci energie. Toto není zkrátka moje cesta.

Na druhou stranu je fakt, že tím, jak s energiemi a klienty v oblasti léčitelství a duchovního rozvoje pracuji jako lektor a terapeut denně již od roku 2010, tak díky veškeré praxi se mi energie dále vyvíjí a otevírají. Proto jsem vytvořil nevídanou a zcela novou službu: UPgrade.

UPGRADE můžete učinit kdykoli. Nezáleží na tom, zda máte 1 nebo více zasvěcení. Vždy Vás posunu na tu nejvyšší dostupnou úroveň - ve všech zasvěceních, která ode mne již máte. Cena je přitom stejná při UPgrade libovolného počtu Vašich zasvěcení. Čas od času doporučuji UPgrade každému. Dopřejte si vyšší úroveň, energie Vám bude proudit hlouběji, lehčeji, bude efektivnější, spirituálnější a přitom máte jistotu kvality vibrací zprostředkované od zkušeného léčitele a pečlivého lektora s bohatou praxí od roku 2010.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení, která ode mě máte, činí 1.497,- Kč (Martin)

Jedinečná příležitost UPgrade zasvěcení od 2 lektorů najednou

Užijte si jedinečnou synergii
Užijte si jedinečnou synergii

Pro zájemce nabízím variantu UPgrade v provedení 2 lektorů najednou - tedy ode mě (Martin) a mé ženy Karin (která mi od roku 2016 pomáhá s klienty). Zájemci si tak svůj UPgrade zasvěcení mohou prožít od dvou zasvěcujících současně, kteří jsou společně vyladění, vzájemně vibračně v souladu, energeticky se doplňující a navíc v partnerské láskyplné energii. Díky tomu může být UPgrade nejen o navýšení Vašich zasvěcení a schopností, ale může to být Váš vyšší level prožitku takto všestranné kombinace a propojení ženské-mužské kvality energie. PŘEJI KAŽDÉMU prožít si toto nevídané propojení, kompletnost energií a báječný prožitek synergie svědomitého pečujícího muže a laskavé srdečné ženy.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení od nás obou činí 2.297,- Kč (Martin & Karin)

Objednávka