Spirituální průvodci, duchovní vedení, bytosti Světla a další...

Toto vše označuje totéž. Jedněm jsme přiřkli podobu andělů s křídly, druhým můžeme dát různé jiné podoby.

O andělech nikdo nepochybuje. Neznám člověka, který by neměl rád anděly. Proč? Protože jsou pro nás snadno představitelní a snadno pochopitelní.


Jemné magické energie

Pojďme se na tato témata nyní podívat z duchovního úhlu pohledu.

Pochopení a poznání svých duchovních průvodců je esenciální a nepostradatelnou součástí kvalitního duchovního růstu a transformace.

Ti, kdož se neotevřou této možnosti, často svou cestu končí v nepochopení a odmítání. Jelikož nelze věčně plavat nad hladinou s batohem zátěže na zádech.

Pomohou Vám lépe se nacítit a napojit na energie stromů, přírodu, a živly. Díky tomu lépe z přírody a stromů načerpáte energii a pročistíte mentální vrstvy své aury. Dobré napojení na přírodu je základem nejen pro léčitele či terapeuty, ale v neposlední řadě pro každou šťastnou a vyrovnanou duši.

Fénix, jednorožci, víly... Jsou pohádkové bytosti jsou inspirovány bytostmi Světla, nebo jsou to bytosti světla, které jsme si takto začali personifikovat a vyobrazovat? Dát podobu a formu... To je pro náš lidský mozek přirozené. Mnohem lépe si totiž pamatujeme a chápeme to, co víme, jak vypadá.

Tyto energie a energetické systémy jsou odpočinkové.

Pro dospělé to často bývá cesta, jak se znovu spojit se svým vnitřním dítětem, jak nalézt znovu lehkost ve svém životě a cesta, jak se rozbourat zažité archetypy mysli. Pro rodiče dětí, které mají spirituální vlohy, to může být cesta snadnějšího pochopení jejich světa. Pro kohokoli, kdo otevře svou mysl a srdce je to cesta dalšího sebepoznání a rozšíření chápání toho, jak funguje duchovní svět z hlediska jemnohmotných energií a našich spirituálních duchovních průvodců, kteří vedou nás a naši duši v tomto životě, stejně jako v životech minulých a budoucích.

Ti, kdo se vydají touto cestou, naleznou pochopení a jemnost k sobě i druhým, objeví cenné duchovní průvodce a naleznou lehkost bytí skrze své vnitřní dítě.


✓ Léčivá síla jednorožce

 • Ebook (58 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Jednorožci byla velice dávno skutečná zvířata mající obrovské léčivé a uzdravující schopnosti. Ve své době to byli největší zvířecí léčitelé. Pomáhali jak ostatním zvířatům, tak i lidem, když je požádali.

Jedná se o úžasné světelné jemnohmotné bytosti. Dnes nám však bylo poskytnuto to štěstí, že se můžeme opět spojit s jejich léčivou energií.

Energie jednorožců je nádherná láskyplná energie vedoucí k sebepoznání a celistvého sebepřijetí.

Léčivá síla jednorožce

 • Obdržíte mimo jiné celou meditační cestu jednorožce, symbol pro aktivaci třetího oka a návody na použití energie při léčení.
 • Energie je podobná např. andělským energiím, a pro citlivé a senzitivní osoby je tak nádherným zážitkem.
 • Obdržíte 1 éterický symbol
 • Můžeme si je, coby energetické bytosti Světla, např. pozvat do svých meditačních zahrad a čerpat od nich jejich energii, léčení, moudrost, přirozenost a vnitřní harmonii.

✓ Elenari Healing

 • Ebook (15 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Elenari Healing znamená "Léčení z říše víl", což je dimenze spokojenosti, lásky a blahobytu. Víla se dotkne vašeho srdce kouzelnou holí. Nedotkne se vašeho těla, dosáhne se vašeho srdce, citů i vašich snů. Práce s tímto systémem nám ujasní důvod proč jsme zde, na Zemi. Znovuprobudí váš dětský svět. I vaše vnitřní dítě bude skákat a volat radostí. Přivede vás na ta nejhezčí místa ve vašem nitru i širokém v Univerzu.

Elenari Healing (čteme: elenari hílin) není žádným reiki. Neobsahuje ani žádné symboly z Reiki systému. Rovněž nemá mistrovskou linii, která by na Usuiho odkazovala. Může se předávat bez jakéhokoli předpokladu nebo znalostí s energiemi. Není zapotřebí mistrovského stupně z jiného léčivého systému nebo jiného směru reiki. Tato energie pochází s vyšších úrovní starobylých zdrojů, vyšších zdrojů, boha, bohyně, hvězdné říše.

Je to jednoduchý systém, jenž používá naši schopnost vizualizace a tzv. vnitřní zrak. Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu, jelikož představuje přímé a silné fyzické i duchovní léčení na každém stupni.

Léčení z říše víl :: Elenari Healing

 • 1. stupeň - vás vede k většímu otevření se lásce směrem nahoru a dovoluje energii lásky prostupovat do vašich duchovních těl, pročištovat a regenerovat čakry. Už od samého počátku může být energie posílána na dálku.
 • 2. stupeň - vám přináší energii soucitu. Zasvěcení vám do vědomí přinese větší otevření náhledu na přírodu a díky tomu nové spojení s matkou Zemí a celou její silou. Matka Země nás přibližuje a pomáhá nám na naší cestě. Ona je Jednota se Zdrojem. Spojuje s prazdrojem všech energíí.
 • 3. stupeň - je doslova "Branou k osvícení". Působení na 5., 6. a 7. čakru, napojení aury a spirituálního světa ke Zdroji, zvýšení síly léčení. Aktivace srdeční čakry. Je to ukončující stupeň Léčení z říše víl - dveřmi k vyjasnění uvnitř systému. Dá vám nahlédnout do Zdroje života a sil Země.

✓ Fairy Light Rey Key

 • Ebook (18 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Světelné reiki víl je systém, jenž nemá s tradičními reiki nic společného. Fairy Light Rey Key (Vílí Reiki) přistupuje k léčení svým hravým způsobem. Přínosem je také zábava, povzbuzení duše, osvěžení bytí, uvolnění, odvaha, hravé nalézání nových řešení.

Radostně a vesele se vydat novou cestou a být schopen se opět ze srdce a z plných plic zasmát. Přesně toto vše mají víly, coby nejjemnější bytosti Světla, předávat. Fairy Light Rey Key je obohacením na cestě života. Využijte tuto sílu pro sebe i druhé a rozvíjejte svůj život s věděním o svých pravých talentech, nadáních a dalších darech.

Světelné reiki víl - Fairy Light Rey Key

Obdržíte energetické symboly:

 • Světelný spínač
 • Blesk světla
 • Světelný kužel
 • Světlo shora
 • Energetická ochrana
 • Odpuštění, vyčištění, požehnání a vděčnost
 • Kontakt s vaší hravou přirozeností vnitřního dítěte

Fairy Light Ray Key je rovněž báječný nástroj k uskutečnění a manifestaci. Ukazuje nám, že lidé ve svých životech chtějí příliš mnoho - a to je přespříliš zatěžuje.


✓ Fénix Reiki

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Fénixovo Reiki podporuje nové začátky skrze vibrace odvahy. Účelem Fénix Reiki je přání, ať se každému člověku usnadní řešení problémů a zdánlivě neřešitelných úkolů. Pták Fénix je známý svou schopností znovuzrození.

Znovuzrození v životě člověka znamená odhodlat se ke změně a novému začátku. Nový počátek. Učí se rovněž různé situace v životě zvládat, akceptovat a vzít si z nich to nejlepší do budoucna.

Fénix Reiki

 • Fénix Reiki pomáhá pozvednout vlastní vibrace na vyšší frekvenci.
 • Lepší kontakt k vesmíru a k vědění Universa.
 • Před narozením jsme se všichni cítili v bezpečí a chráněni. Nehrozila nám žádná nebezpečí, netížily nás starosti. Fénix Reiki má za úkol ve vás tento pocit jednoduchosti bytí a chuti do nového života znovu probudit.
 • Nejedná se o metodu přikládání rukou jako vklasické metodě Reiki. Energie je zaměřená zejména na práci na sobě samé/m.
 • Zasvěcení Fénix Reiki je vhodné pro každého, kdo potřebuje ve svém životě povzbuzení pro nové začátky.

Tento energetický systém vznikl za účelem pomoci lidem vyléčit a přeměnit jejich životy ve zdravé, šťastné, prosperující a láskou naplněné. Z toho důvodu může být do něj zasvěcen kdokoli.


✓ Tygří Reiki

 • Ebook (7 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Tygří Reiki je velmi mocná energie, nejen pro svůj vztah s tygrem, ale také kvůli své symbolice. Tygr má důležité místo v mnoha světových náboženstvích, kulturách a na mnoha místech. Například buddhisté považují tygra za symbol duchovního osvícení a to díky tygrově schopnosti vidět ve tmě.

Kresba tygra kráčejícího bambusovým hájem pak znázorňuje lidskou duši, která je posilována vírou, když trpí cestou přes háj hříchu. V čínské mytologii a symbolice je tygr král zvířat. Pět tygrů stráží svět před silami chaosu.

Zde jsou sféry, které jednotliví tygři chrání:

 • Červený tygr : léto, jih a oheň
 • Černý tygr : zima, sever a voda
 • Modrý tygr : jaro, plodnost a vegetace
 • Bílý tygr : podzim, západ, kov a posmrtný život
 • Žlutý tygr : slunce, centrum a čínský vládce

Tygří Reiki pomáhá vyrovnávat energie jak u těch, kteří s ní pracují, tak u těch, kterým je posílána. Energie Tygří Reiki je výborná pokud se užívá k meditaci, léčí agresivitu, jelikož je to velmi tišící energie.


✓ Fontána lásky

 • Ebook (4 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Toto zasvěcení vás spojí s vaší vnitřní láskou ve vašem nitru. Díky tomu můžete začít pociťovat lásku nejen k sobě, ale i ke druhým a k celému světu, koloběhu života, přírodě a Universu. 

Vibrace lásky budou ještě dlouho po skončení zasvěcení vibrovat celou vaší bytostí jako voda fontánou. Významný pomocník při sebepřijetí.

Fontána lásky nás vede k obnovení přirozeného stavu bytí v lásce, pravdě a souladu sami se sebou i s druhými lidmi. Podporuje tok základní energetické vibrace lásky v nás.


✓ Delfíní šakti

"Delfíní Světlo"

 • Ebook (23 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Delfíni jsou velmi moudré a staré duše. Často starší a moudřejší než duše žijící lidské životy.

Seznamte se s vaším delfiním průvodcem (mentorem / facilitátorem), který vám odkryje hlubinná tajemství umění léčit s pomocí Delfíní energie a Delfíního Světla (shakti). Dochází k léčení věcí ukrytých hluboko v podvědomí, které ovlivňují lidskou mysl. Delfíní šakti vám pomůže přijmout hlubší rozměr svého bytí a naučí vás to vše realizovat v praxi.

Delfíní šakti (Delfíní Světlo) současně umožní lepší přístup do kroniky Všeho Vědění (Akáši). Od počátku tak zjistíte, kde je příčina problému. Delfiní šakti tak pomáhá řešit neřešitelné, těžké a mnoho let neřešené či odsouvané problémy a bloky.


✓ Delfíní trilogie Reiki

 • Ebook (57 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Věděli jste, že delfíni jsou staré moudré bytosti Světla a vzácní duchovní průvodci?

Pro všechny, kdo máte kladný vztah ke všemu, co souvisí s podmořským světem, nabízím zasvěcení, jenž je opravdu velice příjemné - jedno z nejpříjemnějších, které jsem kdy získal. Delfíní trilogie reiki se vyvinula do třídílného systému, které je zde předkládán. Delfíní léčebná reiki, Velrybí reiki a Delfíní krystal-reiki dohromady utváří systém Delfíní trilogie reiki. Pracuje se zde se všemi třemi aspekty a jsou předávány energie a informace o delfínech i velrybách.

Americký psycholog Dr. David Nathason svou studií potvrdil, že delfíni stimulují lidský nervový systém prostřednictvím vysílání zvukových vln a dále prokázal, že mozkové buňky na základě těchto vlv aktivují samoléčebné procesy lidského organismu.

Hlavní vlastnosti delfínů: komunikace, kreativita, flexibilita a intuice. Tyto vlastnosti budete po zasvěcení lépe zařazovat do vašeho každodenního života. Budete napojení do univerzálního energetického zdroje, ze kterého čerpají delfíni i velryby jejich energii, moudrost a sílu a jehož prostřednictvím také telepaticky komunikují. Zasvěcení do Delfíní Reiki a meditace s touto energií Vám přinese odpovědi na otázky:

 • Jsem připraven/a se vydat novými cestami?
 • Chci pochopit smyl svého života?
 • Chci vědomě vyřešit své problémy a konflikty?
 • Mám odvahu změnit svůj život? Jak to udělám?
 • Mám odvahu přijmout odpovědnost za svůj život?
 • Přeji si spokojenost, úspěch a štěstí?

Delfíni mohou být pro lidstvo inspirující. Jsou to inteligentní, oduševnělé a cítící bytosti. Ukazují nám: soužití ve společnosti, ochotu pomáhát, vzájemnou soudržnost a sílu k přežití. Přežili 50 milionů let a prošli vlastní transformací. Přizpůsobili se vždy aktuálním životním podmínkám. Dokázali to a jsou připraveni nám lidem tuto energii zpřístupnit, abychom tento zdroj mohli rovněž používat k našemu vzestupu, zdraví a dobrému pocitu. Nemusíme se obávat vyčerpání jejich zdroje, je neomezený. Když se zamyslíme nad tím, s jakými úspěchy při terapiích léčí, netřeba ani na sekundu pochybovat o jejich ohromné energii, a ani o tom, jakou sílu skutečně mají.

Zasvěcením získáte pocit lehkosti, přiblížíte se zase o krůček blíže přírodě. Skloubení těchto energií doporučuji všem, kdo upřednostňují jemné energie. A na závěr vězte, že pokud vás volání delfínů a velryb láká, máte toto volání i vědění již dávno ve svém srdci.

Zasvěcení do Delfíní trilogie Reiki obsahuje:

 • I. Delfíní Reiki léčení - energie delfínů
 • II. Reiki kosatek - energie kosatek a velryb
 • III. Delfíní krystal reiki - energie podvodního světa