Symbol osvícení

Pravidelné aktivace a meditace se Symbolem osvícení ve vás bude zalévat semínka vnitřního klidu, duchovního poznání, osvícení, moudrosti, uvědomování si a celkové pohody (nejen duševní). Zkvalitňuje, pročišťuje a zesiluje proudění Reiki - a stejně tak i jakékoli jiné energie, před kterou si tento Symbol osvícení aktivujete.

  • postup malování symbolu osvícení
  • meditace - životní zásady v praxi
  • Reiki koutek
  • modlitba božství
  • jak maximalizovat léčebný efekt Reiki

Doporučuji každému, kdo chce pochopit podstatu a prozřít !!!