Sirus Lemura

V knihách, které jsou opředeny tajemstvím, koluje v tichosti legenda o Lemurii, která byla velká a dala zrodit slávě Atlantidy. Pro existenci Lemurie neexistují hmotné důkazy, ale někde v podvědomí lidí existuje velice skutečně. 

Sirus Lemura nás přivádí ke spojení s hvězdným systémem, teplo a radost, otevírá srdeční čakru, zde můžete načerpat pozitivní energii, pozitivní prožívání pocitů veselosti, štěstí a naplnění milostného života.

Energetický systém Sirua Lemura je rozdělen do 3 stupňů.

Sirus Lemura - 1. stupeň

 • Otevírá naše srdce lásce, probouzí v nich velkorysost a šíří ji dále. Přivádí vyrovnanost, soucit, radost ze života, aktivuje srdeční čakru.
 • Hluboké spojení, jako brána k božské lásce, k prosazení duchovních myšlenek a představ, tělesná energie, aktivuje korunní a čelní čakru. Pomáhá dobře usínat.
 • Přináší harmonii, pomáhá vynést kreativitu na denní světlo, rozpouští nevyřešené problémy, přináší radost, mír, pomáhá nám najít cestu ke svému vnitřnímu dítěti.
 • Cesta do nevědomí, uvolnění, přivádí vás do těsného kontaktu s planetami meditace a usínání, spojení s andělem (jedná se o anděla ze skupiny Myriaden-1000 božských andělů).
 • Spojení s Universem, uvolnění, bezpečí myšlenek.

Sirus Lemura - 2. stupeň

 • Nový začátek, řešení budoucnosti, spojení s vyšší pravdou, přivádí ke spojení s Universem.
 • Kreativita, sebevědomí, krása, pocit štěstí, tvůrčí síla, aktivuje úplně první čakru.
 • Navrací víru v Boha, pomáhá při odpuštění sobě samému, při důvěře ve svět, ukazuje smysl života, pomáhá zesílit koncentraci a schopnost učení, aktivuje solar-plexus a čakru třetího oka.
 • Zvyšování sebehodnoty, sebedůvěry, přináší jistotu, dává nám uklidňující síly, vhodný při zvyšování požadavků na sebe samé.
 • Pomoc při meditaci, vyzařuje klid, prasílu sexuality, aktivuje kořenovou čakru.

Sirus Lemura - 3. stupeň

 • Dává nám ochranu, důvěru a odvahu, posouvá ducha a duši na vyšší úrovně, dovádí nás k disciplíně a vytrvalosti.
 • Krystalizuje všechno v těle, aktivuje a čistí auru i čakry, uvolňuje, integruje, přivádí k hlubokému vhledu, pomáhá k přenášení síly, posiluje duši, pomáhá nám držet se naděje, optimismu a dívat se šťastně do budoucnosti.
 • Čištění aury. Hojnost, množství, dostatek, hluboký vhled do nitra. Duševní síla, odblokování stresu, stoupá schopnost prosazení se, přímost, podporuje energie center.
 • Podporuje v nás odvahu, otevřenost, dosáhnutí vyšší úrovně, umožňuje dosáhnout na nejvyšší energetické vibrace pro denní život. Podporuje naší motivaci a schopnost koncentrace. Přináší vyrovnanost a klid se sebou samým.
 • Klid, podporuje použití pozitivních energií, čistotu a sílu, jednotu s Božstvím, nepomíjivost, věčnost, energie našich duchovních i emočních energií.