Síla Světla hvězd

Probuzením Síly Světla hvězd zažijeme Boží lásku, moc odpuštění a sílu důvěry. Pokud jsou tyto aspekty uvnitř nás probuzeny, můžeme z našeho duchovního potenciálu více načerpat, a rozšířit tak své bytí. Tyto hvězdy se nacházejí ve stádiu spánku. Musí být probuzeny. Teprve až poté nás mohou naplnit svým vysoko-vibračním Světlem. Nechť vás doprovází Síla Světla hvězd a přivedla vás blíže k vašemu čirému bytí.

Toto zasvěcení je určeno pro vaši vlastní práci na sobě. Vhodné je kombinovat také se zasvěcením nanebevzatého mistra Hilariona.