Hvězdné energie a síla domova duše

✓ Planetární Reiki

"Planeten Reiki"

 • Ebook (70 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Planety se nachází v naší blízkosti a jsou náplní našeho každodenního života. Doprovází nás krok za krokem a ovlivňují náš život, jak pozitivně, tak někdy i negativně. Skrze sjednocení s planetárními energiemi můžeme využít jejich pozitivní vlastnosti, které s sebou přináší.

Jejich vliv lze změnit nebo posílit prostřednictvím rituálů. Jediné, co potřebujeme znát, je postavení planet v našem datu narození.

Zasvěcením do Planetárního Reiki získáváme možnost umístit planety do přátelské pozice, čímž dokážeme zmírnit nebo zcela eliminovat průběh náročných situací

Pořadí planet a jejich zástupci:

 • Slunce - Apollón
 • Merkur - Hermés
 • Venuše - Afrodita
 • Měsíc - Artemis
 • Mars - Áres
 • Jupiter - Zeus
 • Saturn - Kronos
 • Uran - Uranos
 • Neptun - Poseidón
 • Pluto - Hádes
 • Chiron

Zasvěcení do energií Chirona není součástí zasvěcení do Planetárního Reiki. Jedná se o zasvěcení pro zájemce. Je možné objednat samostatné zasvěcení do jeho energií níže na této stránce.

K čemu potřebujeme Planetární Reiki?

 • k posílení vlastní magické síly
 • k posílení pozitivní energie planet
 • k rozšíření čaker (dochází tak k vylepšení jejich přijímací schopnosti)
 • k správnému provedení jednotlivých kroků u rituálů
 • k navázání bližšího kontaktu se zástupci planet
 • k získání většího množství energie od planet

Kdy se používají symboly?

 • když se naše planety nachází v nesprávném úhlu vzhledem k našemu slunci narození
 • když potřebujeme více jistoty v životě
 • kdykoliv máme potřebu je použít
 • když máme obavy z nevýhod konstalací
 • když chceme astrálně "cestovat"
 • když se chceme zbavit nechtěných pocitů
 • při sebehypnóze

✓ Chiron

 • Ebook (29 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Chiron je velice účinné rozšíření Planetární Reiki. Chiron nás učí soucitu a moudrosti. Chiron se v našem těle nachází v tzv. arachnoidní membráně, což je brána mezi mozkem a páteří. Je to místo, které představuje most mezi vnější komunikací a vnitřní hmotou. Zasvěcením do energií Chirona se nám podaří ulehčit či úplně eliminovat těžké životní situace.

Chiron je moudrý kentaur z řecké mytologie a zároveň i souhvězdí. Často bývá označován jako učitel, mudrc, vnitřní léčitel, šaman, iniciátor duchovního růstu nebo astrolog. Dle mytologie první psychickou újmu utrpěl od své matky, která jej odmítla. Místo, kde se v našem horoskopu nachází souhvězdí Chirona, je místem, kde jsme my utrpěli nějakou újmu. Díky tomu jsme se však stali více empatickými, což nám umožňuje lépe rozumět druhým, a tím jim pomáhat.

Chiron byl tedy vychováván bohy (zejména Apollónem), díky čemuž se stal velmi moudrým. Znal léčivé účinky všemožných bylin a byl schopným léčitelem. Kromě léčitelství se také zajímal o hudbu, lov, etiku, astrologii a vojenství. Zvířecí stránka jej spojovala se Zemí a moudrostí přírody. Američtí indiáni nazývali Chirona šamanem neboli moudrým léčitelem. Chiron dokáže najít naše hluboko uložené psychické jizvy a s nimi spojenou bolest. Učí nás, jak se k nim dostat a odstranit je.

Chiron

Dle astrologie nám místo v našem těle, kde se nachází Chiron, odhaluje skryté rány či pocity nespravedlnosti a nedokonalosti. Může to také být místo, kde jsme byli nějak raněni či utrpěli újmu, tímto jsme se však stali mnohem empatičtí a začali jsme pomáhat druhým. Je to místo, kde se stáváme léčiteli a učiteli zároveň. Může to však být i oblast, ve které se naše tělesná existence stává problémem. Naše tělesné potřeby se zde mohou dostávat do rozporu, protože tíhnou k něčemu mystickému a transcendentnímu. Toto místo také odhaluje karmické rány, které se nyní stávají obzvláště bolestivé a jejich následky začínáme pociťovat na těle, duši a duchu. Místo, kde máme v těle Chirona, rovněž ukazuje oblast, ve které jsme nejvíce citliví při odmítnutí.

Zasvěcen může být kdokoli, kdo by chtěl s energiemi Chirona pracovat. Mějme však na paměti, že během zasvěcení proudí velmi silné energie! To znamená, že základním předpokladem je psychická a fyzická zdatnost. Odpovědnost zůstává na klientovi. Ten je zodpovědný za to, co se dozví a prožije. Systém lze zařadit mezi meditační energetické systémy a energie osobního vzestupu. Chiron je planetou vládnoucí čištění těla tím, že uvolňuje nejhlouběji uloženou bolest.


✓ Síla Světla hvězd

 • Ebook (5 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Probuzením Síly Světla hvězd zažijeme Boží lásku, moc odpuštění a sílu důvěry. Pokud jsou tyto aspekty uvnitř nás probuzeny, můžeme z našeho duchovního potenciálu více načerpat, a rozšířit tak své bytí. Tyto hvězdy se nacházejí ve stádiu spánku. Musí být probuzeny. Teprve až poté nás mohou naplnit svým vysoko-vibračním Světlem. Nechť vás doprovází Síla Světla hvězd a přivedla vás blíže k vašemu čirému bytí.

Toto zasvěcení je určeno pro vaši vlastní práci na sobě. Vhodné je kombinovat také se zasvěcením nanebevzatého mistra Hilariona.


✓ Energie Modré Hvězdy

 • Ebook (55 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Přírodní léčebná metoda pomocí směřování Pravdy a Světla. Nebeská Energie Modré Hvězdy je přenosem duševní síly, která je potřebná k nabytí spojení mezi Bohem a člověkem, vytvoření Duhového přemostění, který umožňuje využít tento potenciál rozšířeného vědomí. Starověcí Indové, Peršané i Egypťané byli kazatelé přírody, otcové vědomostí a zakladatelé obrovských civilizací. Byli to strážci magie, svatí léčitelé a držitelé tajných moudrostí. Nejvyšším cílem jejich rituálů a počínání byla duševní přeměna; uvědomění si veškerých sil, které jsou přírodním dědictvím vtělených do lidské psychiky.

Nebeská Energie Modré Hvězdy nabízí průchod skrz vesmírné dveře, které nabídnou adeptovi možnost pokračovat v hledání vědomostí, osvícení a jejichž sdílení se všemi bytostmi světla.

Žáci pracují se symboly, které se dotýkají hlubokých spirituálních principů uvnitř každého z nás a těmito principy je poté možné ovlivňovat sebe i ostatní lidi. Klienti se poté stávají jakýmsi vyjádřením proudění dynamických energií z oblasti Božství.

Energie Modré Hvězdy

Proces zasvěcení Nebeské Energie Modré Hvězdy je nezbytným v dalším posunu pro získání schopnosti léčit sebe i ostatní. Je to příkaz té nejvyšší možné frekvence energie, aby se utkala s chaosem za účelem vyrovnání nerovnováhy mezi žákem a samotným Vesmírem. Pamatujte, že pokud byste nebyli ochotni podílet se na změně, nebyli byste tady!

Systém osabhuje dva stupně zasvěcení. Nebeská Energie Modré Hvězdy je během zasvěcování přijímána pomocí čakry Třetího oka.

Systém lze zařadit také do léčebných energií i do kategorie meditativní a osobní růst.


✓ Hvězda Isis

 • Ebook (6 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Každý z nás byl v životě nějak citově raněn. Aby se srdeční čakra více rozevřela, je zapotřebí tato zranění pojmenovat a vyléčit. Hvězda Isis se soustřeďuje zejména na otevírání srdeční čakry a s ní spojené schopnosti dávat a přijímat lásku. Energie Hvězdy Isis se stará o péči, lásku a vědomí sounáležitosti.

 • Naladění do energie Hvězda Isis vám pomůže k povznesení vašeho Světla v duchovním srdci i ve vašem vědomí.
 • Podstatou je napojení na mystéria egyptské Bohyně Eset, jež je velkou kouzelnicí a ochránkyní.

✓ Aktivace Hvězdného dítěte

 • Ebook (24 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Sídlem hvězdného dítěte jsou naše srdce. Hvězdné dítě nás doprovází na vnitřní cestě k dosažení moudrého, citlivého, nadšeného, zářivého a zázračného dítěte. Tímto dítětem jsme byli před samotným početím. Tedy předtím, než jsme si vybrali své rodiče a inkarnovali se na Zemi. Hvězdné dítě v nás probouzí vzpomínky na opravdové a božské kvality bytí, které v sobě máme. Těmito kvalitami jsou přirozenost, čistota, nevinnost, vděčnost, důvěřivost, neomezená schopnost milovat a radostné bytí.

Hvězdné dítě je naším Andělem Strážným. Chrání nás, žehná nám a pomáhá nám dostat se z traumatických zážitků způsobených ostatními nebo námi samotnými. Chce, abychom odstranili všechna zranění minulosti a znovu objevili božské vlastnosti a schopnosti, které utváří naši pravou podstatu. Pomáhá nám uvolnit i naši karmu, díky čemuž se stáváme svobodnými. Díky němu naplníme své životy láskou, světlem, radostí, vírou, důvěrou, nadějí, pravdivostí a ryzostí.

Jestliže budeme milovat, budeme milováni. Jestliže budeme žehnat, budeme požehnáni. Věřme v sílu modlitby, věřme v sílu Světla, věřme v sílu lásky, a hlavně věřme sami sobě! O zasvěcení může žádat každý, kdo ve svém srdci cítí volání Hvězdného dítěte. Předpokladem je fyzická a psychická zatížitelnost jedince. Odpovědnost zůstává na klientovi. Ten je zodpovědný za to, co se dozví či prožije.

Systém Aktivace hvězdného dítěte je rozdělen na 3 stupně

 • Po 1. stupni se v nás začíná probouzet Hvězdné dítě.
 • Po 2. stupni se v našem Hvězdném dítěti spouští proces rozpomínání se na pravou podstatu a přirozené schopnosti.
 • Po 3. stupni dochází k aktivaci energie a schopností Hvězdného dítěte na maximum a dochází k jejich ukotvení v našem bytí.

Každému zasvěcenému přeji, aby jej Hvězdné dítě bezpečně dovedlo zpátky "domů". Systém lze zařadit mezi meditační energetické systémy a energie osobního vzestupu.


✓ Isis Blue Moon

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Modrá měsíční energie Isis je příjemná a zklidňující. Soustředění a vnitřní klid přichází společně v jednom okamžiku. Střídavá koupel mezi teplem a chladem. Systém lze velmi dobře a snadno kombinovat s jinými. Ke spojení stačí pouze jednoduchá vizualizace.

Tento léčebný systém pochází od Lindy Vaughan. Objevila jej, když meditovala s bohyní Isis. Isis je velkou matkou, léčitelkou, ochránkyní syna Hora i všech dětí a žen. "Isis Blue Moon Healing" znamená "léčebná energie modrého měsíce".

Isis Blue Moon

Jakmile obdržíme zasvěcení do tohoto systému, stáváme se součástí starověkého Duchovního řádu bohyně Isis a zároveň součástí její velké duchovní rodiny.

Isis Blue Moon obsahuje mnohé aspekty a frekvence. Čím více pracujeme s tímto systémem, tím lépe tyto aspekty vnímáme. Energie bohyně Isis obsahují zlaté frekvence. Pokud budeme nějakou dobu pracovat se Zlatou hvězdou Isis, rozpomene se možná na minulé egyptské inkarnace.

Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010. 

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Těším se na proměnu Vašeho života k lepšímu a významný krok Vaší transformace.

Martin Ospalík

Tento můj online program Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

OBJEDNÁVKA

Vyberte si balíček, po kterém Vaše duše touží.

Získáte buď všechna výše uvedená zasvěcení v jednom zvýhodněném balíčku. Nebo si můžete vybrat jen ta zasvěcení, která s Vámi právě rezonují.

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK všech energií Hvězdné energie a síla domova duše

Uspoříte 30 % oproti nákupu po jednom

20.509,- Kč (místo 29.300,-)


Planetární Reiki

4.900,- Kč

Energie Modré Hvězdy

9.900,- Kč

Chiron

2.900,- Kč

Hvězda Isis

2.900,- Kč


Isis Blue Moon

2.900,- Kč


Síla Světla hvězd

2.900,- Kč

Aktivace Hvězdného dítěte

2.900,- KčPřejete si individuální PREMIUM mentoring přímo s Martinem ?

 • SOUKROMÝ VIP mentoring (50min VIDEO ROZHOVOR) přímo s Martinem Ospalíkem + videozáznam z hovoru

+ k tomu ještě získáte:

 • Prodloužená a rozšířená příprava klienta na zasvěcení + 14denní proces dočištění a zaléčení čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, energetické buněčné paměti a karmických kotev, bloků, slibů a přísah (nejen) z minulých životů)
 • Pročištění stagnujících energií v domě/bytě, automobilu a kanceláři klienta
 • Intenzivnější a přednostní emailovápodpora a poradenství

Cena PREMIUM péče vychází na 2.997,- Kč a lze si ji přiobjednat k jakémukoli zasvěcení nebo k balíčku.


Chcete pro sebe ještě více péče ?

UPgrade energií

UPgrade všech Vašich zasvěcení na aktuální nejvyšší dostupnou úroveň je moje TOP služba, kterou jsem vymyslel právě pro ty, kdo se chtějí dále posunout, nebo třeba cítí, že s energiemi déle nepracovali a chtějí vše obnovit a navýšit vibrace jednotlivých zasvěcení. A to za symbolický poplatek.

Všichni moji klienti mají možnost kdykoli si tuto aktualizaci/booster/navýšení/přečištění (zkrátka: UPgrade) objednat. Je jedno, kolik zasvěcení máte. Všechna zasvěcení, která máte ode mě si můžete takto navýšit o aktuální nové vibrace (tedy projít vlastní UPgrade zasvěcení).

Vždy dochází k aktualizaci a navýšení všech energií, které máte ode mě zasvěcené. K tomu pro každého klienta v rámci této roční služby provádím také pečlivé vyčištění kanálků pro práci s energiemi, vlastní intuicí, duchovními průvodci a hlubší propojení s duchovními dary Vaší duše. V rámci této služby Vám s pečlivostí věnuji veškerou péči, abyste se posunuli a neblokovali si hojnost darů, které pro Vás Vesmír má.

Již jste slyšeli o zasvěcení Planetární Reiki Velmistr, Chiron Velmistr, Síla Světla Hvězd 2024, Energie Modré Hvězdy Velmistr, Hvězda Isis 2025, Aktivace Hvězdného dítěte Velmistr, či o zasvěcení Isis Blue Moon Velmistr 2026, atd.?

Mám pocit, že se s dalšími a dalšími placenými stupni roztrhl pytel, často jsou však bez reálné přidané hodnoty pro klienta. Dávno jsem věděl, že touto cestou nekonečného navyšování placené nabídky jít nechci, protože je to cesta donekonečna a nevidím v tom od určité úrovně žádnou přidanou hodnotu, kromě hry čísel. V naprosté většině případů se už ani nejedná o další vzdělávání ale pouze o iniciaci energie. Toto není zkrátka moje cesta.

Na druhou stranu je fakt, že tím, jak s energiemi a klienty v oblasti léčitelství a duchovního rozvoje pracuji jako lektor a terapeut denně již od roku 2010, tak díky veškeré praxi se mi energie dále vyvíjí a otevírají. Proto jsem vytvořil nevídanou a zcela novou službu: UPgrade.

UPGRADE můžete učinit kdykoli. Nezáleží na tom, zda máte 1 nebo více zasvěcení. Vždy Vás posunu na tu nejvyšší dostupnou úroveň - ve všech zasvěceních, která ode mne již máte. Cena je přitom stejná při UPgrade libovolného počtu Vašich zasvěcení. Čas od času doporučuji UPgrade každému. Dopřejte si vyšší úroveň, energie Vám bude proudit hlouběji, lehčeji, bude efektivnější, spirituálnější a přitom máte jistotu kvality vibrací zprostředkované od zkušeného léčitele a pečlivého lektora s bohatou praxí od roku 2010.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení, která ode mě máte, činí 1.497,- Kč (Martin)

Jedinečná příležitost UPgrade zasvěcení od 2 lektorů najednou

Užijte si jedinečnou synergii
Užijte si jedinečnou synergii

Pro zájemce nabízím variantu UPgrade v provedení 2 lektorů najednou - tedy ode mě (Martin) a mé ženy Karin (která mi od roku 2016 pomáhá s klienty). Zájemci si tak svůj UPgrade zasvěcení mohou prožít od dvou zasvěcujících současně, kteří jsou společně vyladění, vzájemně vibračně v souladu, energeticky se doplňující a navíc v partnerské láskyplné energii. Díky tomu může být UPgrade nejen o navýšení Vašich zasvěcení a schopností, ale může to být Váš vyšší level prožitku takto všestranné kombinace a propojení ženské-mužské kvality energie. PŘEJI KAŽDÉMU prožít si toto nevídané propojení, kompletnost energií a báječný prožitek synergie svědomitého pečujícího muže a laskavé srdečné ženy.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení od nás obou činí 2.297,- Kč (Martin & Karin)