Serapis Bey

Srdeční čakra je centrum lásky, vztahů, citů, soucitu. Vyrovnává duchovní a materiální hodnoty. Uskutečňuje se zde Jednota a souznění se životem, bezpodmínečná láska, odpuštění, otevřenost a pocit identity, souladu - jsou vlastnosti srdeční čakry. Pokud je vyzařování této čakry poškozeno nebo zničeno, jsou zesíleny pocity zlosti. 

Nanebevzatý mistr Serapis Bey je distributor energie lásky a harmonie, ale také disciplíny, respektu a bdělosti. Podporuje mezilidské vztahy a upřímné zacházení s ostatními, stejně tak se sebou samým.

Energie Serapis Beye je vhodná při následujících obtížích:

 • Problémy s 1. a 4. čakrou - bytím, existencí, city, láskou, souzněním, soucitem...
 • Nedostatek životní síly
 • Problémy s kostmi a zuby
 • Slabá tělesná konstrukce
 • Velká intelektualita, příliš mnoho myšlenek
 • Špatné spojení se svým tělem a svými pocity
 • Nervozita a nepozornost
 • Problém s prožíváním lásky, platonická láska
 • Jak vnášet do hmoty Světlo

Jak vnášet do hmoty Světlo? To také znamená čistit hmotu, dostat ji do čistých vibrací. Proto tato energie může být použita k veškerým očistám - například očista vlastního těla od zatěžujících energií, čištění místnosti, aury, míst, prostor i rostlin.

Co ode mě obdržíte:

 • zasvěcení (aktivaci / iniciaci energie)
 • opakování zasvěcení zdarma: tolikrát, kolikrát budete chtít
 • skripta s veškerými informacemi a návody na Váš e-mail
 • další vzdělání formou doplňkového e-mailového kurzu (v ceně)
 • po celou dobu studia můžete zdarma konzultovat své dotazy (telefonicky a e-mailem)