Serapis Bey

srdeční čakra

Srdeční čakra je centrum lásky, vztahů, citů, soucitu. Vyrovnává duchovní a materiální hodnoty. Uskutečňuje se zde Jednota a souznění se životem, bezpodmínečná láska, odpuštění, otevřenost a pocit identity, souladu - jsou vlastnosti srdeční čakry. Pokud je vyzařování této čakry poškozeno nebo zničeno, jsou zesíleny pocity zlosti. 

Nanebevzatý mistr Serapis Bey je záříčem a zdrojem vysoké spirituální energie lásky a harmonie, ale také disciplíny, respektu a bdělosti. Podporuje mezilidské vztahy a upřímné zacházení s ostatními, stejně tak se sebou samým.

Energie nanebevzatého mistra Serapis Beye je vhodná při následujících obtížích:

  • Problémy s 1. a 4. čakrou - bytím, existencí, city, láskou, souzněním, soucitem...
  • Nedostatek životní síly
  • Problémy s kostmi a zuby
  • Slabá tělesná konstrukce
  • Velká intelektualita, příliš mnoho myšlenek
  • Špatné spojení se svým tělem a svými pocity
  • Nervozita a nepozornost
  • Problém s prožíváním lásky, platonická láska
  • Jak vnášet do hmoty Světlo

Jak vnášet do hmoty Světlo? To také znamená čistit hmotu, dostat ji do čistých vibrací. Proto tato energie může být použita k veškerým očistám - například očista vlastního těla od zatěžujících energií, čištění místnosti, aury, míst, prostor i rostlin