Mistr Sananda

čakra konečků prstů

Sananda je jedna z frekvencí Ježíše Krista. Sananda zprostředkuje ve správnou chvíli poselství z nejvyšší úrovně bytí. Nanebevzatý mistr Sananda je mistrem léčení, jeho energie představuje opravdovou a bezpodmínečnou lásku. Budí v nás lásku nejen k ostatním, ale i k sobě sama. Podporuje nás při práci na vyzařování naší aury. 

Vede nás po cestě k vyšším úrovním, na kterých se nachází bezpodmínečná a neohraničená láska. Takováto láska se projevuje pouze ve vyšších frekvencích. Sananda nám taktéž ukazuje cestu k našemu vnitřnímu léčiteli a vede nás na cestě k nekonečné lásce a obětavosti sil celého Univerza.

Nanebevzatý mistr Sananda

  1. Sananda čistí těla a energetický kanál, rozšiřuje světelný kanál, sjednocuje s vyšší úrovní, rozpouští a odstraňuje bloky, čistí karmu.
  2. Prostřednictvím jeho energie se naše tělo stabilizuje, harmonizuje a čistí a vyzařování v auře se stává dokonalé.
  3. Tento systém zasvěcení lze zařadit mezi léčebné energie a energie osobního vzestupu. Jelikož nám Sananda ukazuje cestu, je jeho energie řazena k čakře konečků prstů.