Raku Kei

Styl Ohnivého Draka

Raku je vertikální proud energie uvnitř těla, zatímco Kei je horizontální proud energie. Oba proudy se protínají v "Hara" středu (centrum svého bytí). Ovládnutí Dračí energie znamená ovládnutí mysli, proto vždy draci vyvolávají strach u malomyslných a na druhou stranu inspirují vůdce a země, aby přijali symbol Draka jako mocný symbol síly a statečnosti. Je pravděpodobné, že Svatý Jiří, ochránce Anglie znám pro zabíjení draků, ve skutečnosti dobýval svůj vlastní mentální strach vůči vnitřnímu osvícení.

Draci byli vždy spojováni s ohnivým dechem, kterým ničí. Je to tento dech, který díky ohni dodávaném energií Raku odstraňuje všechny překážky a čistí mysl. Tímto žákovi přináší lepší porozumění a zároveň vyčistí všechny kanály, aby mohlo započít zasvěcení.

Raku Kei: Styl Ohnivého Draka

Raku Kei je starověká věda o seberozvoji a duchovním poznání. Počátky Raku Kei údajně pochází z Tibetu. Tibetští lámové použili kaligrafii k zestručnění energie jakožto léčivého konceptu. Zjistili, že všechny symboly, když se nakreslí, produkují energeticko-vibrační vlny, jež mohou být vnímání lidským tělem. Tyto Kaligrafické symboly byly obvykle nakresleny ve větším formátu na stěnách klášterů, kde mnichové meditovali. Takovéto obrazy vylepšovaly soustředěnost při vyslovování mantry, jež pak rezonovala celým symbolem.

Každá kultura, která aspiruje k duchovní transformaci rozeznává spojení mezi systémem čaker (i přesto, že se některé kultury neshodují na počtu čaker) a systémem endokrinních žláz. Spojení mezi těmito dvěma systémy umožňuje RAKU ohnivé energii proudit nahoru páteří.

Obdržíte 7 energetických symbolů pro práci s energiemi Raku Kei.