Nové Usui Reiki = New Usui Reiki

Nové Reiki

Co je Nové Usui REIKI ? (anglicky: New Usui Reiki) Zkrátka jednoduchý prostý elegantní a nápaditě sympatický systém práce s univerzální energií (Reiki).

Díky tomuto zasvěcení, způsobu proudění této energie a práce s ní tímto novým způsobem mi otevřelo mnoho porozumění podstaty práce se všemi energiemi obecně. Díky tomuto zasvěcení jsem mohl začít učit své vlastní semináře jednoduše, s lehkostí a s důrazem na pochopení prapodstaty práce s energiemi u všech mých absolventů.

Nové Reiki 1. - 4. stupeň

Jak vlastně probíhá práce s novým New Usui Reiki ? Co se stane, když vylejete plné vědro vody na cestu, jež je plná děr? Voda se rovnoměrně rozprostře do těch děr zcela samovolně. Nemusíte ani jít ke každé jednotlivé díře zvlášť, voda nateče do každé  úplně samovolně. Takto pracuje energie Nového Reiki. Je to jednoduchost, kterou nám zanechal sám nanebevzatý Mikao Usui, zakladatel původní metody Reiki.

New Usui Reiki (Nové Reiki) nemá žádné symboly ani přesně dané polohy rukou. Rozvíjí se zde intuice a dochází k vedení žáka, aby jednal více intuitivně. Doporučuji všem, kteří chtějí proniknout do podstaty Reiki, zcela jednoduchým a přístupným způsobem. 

Nové Reiki je ideální také například pro děti! Absolventky mých kurzů toto zasvěcení často věnují svým dětem. Najednou si mají poté v rodině všichni blíž, jelikož sdílí společná témata a nevzdalují se jeden druhému kvůli nezájmu, nepřátelství, nepochopení či ignoraci.

Ohlasy na Nové Reiki

Všechny najdete v sekci Rezence

„Toto Nové Reiki je něco úžasného... Nejprve jsem sice pochybovala, ale naprosto to předčilo mé očekávání..... je přesně to, co jsem očekávala a postrádala. Zajímavé, jak silně a přitom tak jednoduchým způsobem energie proudí. Je něco krásného a naprosto ohromujícího. Děkuji za tento úžasný dárek. :-)“ Martina K.

Nové Reiki Velmistr 5. - 22. stupeň

Žák je při zasvěcení 5. - 22. stupně Velmistra Nového REIKI napojen nejprve na běžnou energii Reiki, která proudí z úrovně našeho slunce a gamma sektoru. Poté je napojen na Beta sektor a Alfa sektor, kde proudí energie čisté čiré lásky. Při léčení sebe i druhých pak přirozeně dochází k tomu, že je reiki praktikant napojen a léčen z takového zdroje na jaký je jeho energetický systém připraven.

Zasvěcením do Velmistrovských stupňů Nového Reiki se vám symboly ukotví do aury tak, že je nebudete muset vůbec kreslit a dostanete z nich přitom ještě mnohem více než při běžném použití.

Jsou symboly běžných velmistrovských stupňů Reiki a těchto stupňů velmistra Nového Reiki totožné? Nemusí tomu tak být. V klasických velmistrovských stupních dostává žák přesně dané symboly od velmistrů z celého světa, zejména pak z USA a Německa. Adept se tedy postupně porovnává vibracím nových symbolů, což je pro něj výzva a značný duchovní skok kupředu. Proto doporučuji lidem, kteří chtějí velmistrovské stupně mít také metodu LSVJ, aby si mohli očista procesy počišťovat dle potřeby třeba obden.

Oproti na velmistrovských stupních Nové Reiki se žák taktéž posouvá, avšak dostává zejména ty symboly, na které je připravený. Individuální REIKI symboly, a to přímo od průvodců REIKI.

Pokud má adept jak velmistrovské stupně v klasickém REIKI, tak v Novém REIKI, dochází k ideální symbióze a propojení všech symbolů dohromady. Pak to vše funguje tak, že se i tyto symboly z klasických velmistrovských stupňů aktivují automaticky společně s individuálními symboly z Nového Reiki. Doporučuji, aby ti, co to s duchovnem myslí skutečně vážně, aby absolvovali obojí.