Nové Reiki

Co se stane, když vylejete plné vědro vody na cestu, jež je plná děr? Voda se rovnoměrně rozprostře do těch děr zcela samovolně. Nemusíte ani jít ke každé jednotlivé díře zvlášť, voda nateče do každé  úplně samovolně. Takto pracuje energie Nového Reiki. Je to jednoduchost, kterou nám zanechal sám nanebevzatý Mikao Usui, zakladatel Reiki.

Nové Reiki nemá žádné symboly ani přesně dané polohy rukou. Rozvíjí se zde intuice a dochází k vedení žáka, aby jednal více intuitivně.

zasvěcení na dálku: 3423 Kč

zájemci mají dále možnost Velmistrovského stupně Nového Reiki: 4526 Kč

Objednejte se